Znamení doby konce

Upozornění: tyto stránky obsahují konsiparční teorie a alternativní fakta, která se mohou, ale nemusí zakládat na pravdě.

49

Na celém světě je každý rok hlášeno na milion případů pozorování UFO, z nichž lze pro velkou většinu z nich najít nějaké více či méně pravděpodobné či možné racionální vysvětlení. Pro 5% z nich, tedy asi 50 000, to ale možné není. Je jasné, že od klubu skeptiků jsou tato pozorování kandidátem na cenu Bludný balvan, pokud se ale podíváme na věci nezaujatě a ne jako skeptikové, kteří většinou neuvěří ničemu, dokud to sami neuvidí, je jasné, že se opravdu něco děje a že je mnoho věcí, které se lidem zkrátka tají.

Ostatně právě z tohoto pocitu vznikají přirozeně i konspirační teorie. Jestliže je něco uzavřeno bez vysvětlení, otevřeně se o tom nemluví, je to ignorováno nebo jestliže není možné dobrat se racionálního vysvětlení, nic jiného z toho ani vzejít nemůže. Ovšem tady nejde jen a pouze o pozorování milionů lidí a svědků, jejichž svědectví se v mnoha věcech shodují, ale i o fyzické důkazy a o fakta, o nevysvětlitelné laboratorní výsledky a výsledky měření přístroji. O kruzích v obilí či jiných materiálech ani nemluvě – je jasné, že tak obrovské a složité piktogramy nemohl vytvořit člověk, i když se některé lidé pokoušeli napodobit.

Je zjevné, že se o těchto věcech nemluví a jsou odbývány pouze jako nesmysly a konspirační teorie prostě proto, že nikdo neví, o co vlastně jde. A také málokdo se tím chce zabývat, aby se neznemožnil. Ať už racionálními vysvětleními, které na první pohled budí úsměvy nebo konspiračními teoriemi. Jestliže něco nemá žádné racionální vysvětlení, byť by svědků a důkazů bylo sebevíce, platí zlaté pravidlo, že lepší je to ignorovat. O co skutečně jde možná tak ví jen skutečně velmi málo lidí a ti vědí co dělají, když se všechny důkazy snaží ihned odstranit a zamaskovat.

Některé země se dokumentováním těchto případů vůbec oficiálně na vládní úrovni nezabývají a lidé je ani nehlásí, jiné vedou pečlivé záznamy a vyšetřování o všech hlášeních. S touto dokumentací a vyšetřováním se začalo po druhé světové válce. S vývojem jaderných zbraní a atomové energie nastalo doslova boom s pozorováním neznámých létajících objektů, zejména v oblastech starověkých pyramid, vojenských základen a armádních objektů, jaderných elektráren a skladišť jaderných zbraní, přičemž s tím jak rostlo napětí mezi USA a SSSR a hrozila jaderná globální válka, bylo těchto pozorování extrémně hodně. V masové míře však pokračují i v 90. letech až do současnosti.

Avšak i v zemích, které události pozorování UFO dokumentují, existuje velká zdrženlivost svědků tyto události hlásit, neboť jsou často vystavováni silnému tlaku autorit či veřejnosti, jsou zesměšňováni, jejich svědectví jsou znevěrohodňována nebo odbývána nesmyslnými racionálními vysvětleními či poukazem na jejich snížené duševní schopnosti. Pokud tito lidé zastávají významné pozice, bývají z nich často „odejiti“. Z obavy o kariéru jsou tak sami svědky tyto události ignorovány. I tak ale existuje tisíce neuzavřených případů pozorování i příslušníků armád a policie – tj. nedůvěryhodnějších osob – mnohdy celých skupin osob, kdy jsou svědectví doplněná nahrávkami neznámých objektů nebo fyzickými důkazy – nálezy havarovaných mimozemských lodí, těl mimozemšťanů, nebo třeba jen následků přistání těchto lodí v terénu – stop, naměřené zůstatky vysokého záření, radiace, geomagnetického pole, mikrovlnného záření, elektrostatické energie, podrobené laboratorním rozborům…

V případě havárií nebo fyzických důkazů přistání nebo manévrů těchto neidentifikovatelných objektů se často odehrává stále dokola stejný scénář. Takové oblasti jsou ihned uzavřeny armádou nebo tajnými vládními agenty, všechny důkazy jsou odstraněny, oblasti důkladně vyčištěni a provedeno fiktivní vyšetřování, které výsledkem je, že se nic nestalo, že šlo o havárii tajných armádních technologií, že pozorovatelé události viděli něco jiného, než si myslí, apod. Vše je zameteno pod koberec. Jindy byly dokonce záměrně lidmi vyrobeny falzifikáty mimozemských létajících lodí, včetně falzifikáty mimozemských bytostí, aby na nich byl dokázán podvrh a že nic takového neexistuje.

Přesto bylo během desítek let nashromážděno a podrobně zdokumentováno a vyšetřováno stovky tisíc případů, které se nikdy nepodařilo uzavřít a drtivá většina z nich zůstává uzamčených, velmi dobře střežených podzemních tajných vládních a armádních trezorech v USA, Velké Británii, Francii, Belgii, v Rusku a dalších zemích, které těmto pozorováním věnují pozornost a zřejmě vědí, proč. Jen minimum z nich je postupně uvolňováno veřejnosti až dnes, po mnoha desítkách let, co se staly, kdy svědkové těchto událostí ještě žili.

Mají všechna tato pozorování něco společného nebo naznačují něco? Určitě to, že jsme svědky neznámých a neprozkoumaných jevů, neznámých energií nebo neznámých způsobů, jak tyto energie ovládat. To samozřejmě nemusí být nic paranormálního – prostě nejsme tak daleko. Na druhou stranu jsme už dnes tak daleko, abychom možné mimozemské civilizace, které jsou technicky daleko před námi, pokládali za nějaké bohy, tak jak to dělali naši prapředkové ve starověku nebo dokonce ještě za existence Atlantidy a předpotopního světa, ve které prý byla naše lidská rasa ještě primitivní, zatímco Země byla rejdištěm a jakousi přestupní stanicí těchto mimozemských ras – „bohů“. Po zániku pravěkého předpotopního světa většina těchto „bohů“ Zemi opustila, jen někteří zde pokračovali v budování svých základen a k tomu údajně využívali i naši, tehdy mladou lidskou rasu – naše prapředky, nejen v oblasti Egypta.

Jiní říkají, že je dokonce ve starověku vedli a učili neznámým technologiím a dovednostem, které však byly později zapomenuty a znovu objeveny až po mnoha staletích či dokonce v době docela nedávné (např. využívání elektrické energie). Další připomínají, že tito „bohové“ se jako stvořitelé objevují v mnoha náboženstvích, včetně Bible a vedení židů jako jimi vyvoleného národa. Avšak v  době kdy lidstvo ve svém technickém a duchovním vývoji poněkud pokročilo, se jakoby stáhli a stali s pouhými pozorovateli, což trvá již přes tisíc let, až dodnes. Mnozí však věří, včetně věřících náboženství, které tyto bohy vyznávají, že se vrátí a že jim to slíbili – věří v návrat bohů. V tomto se velmi podobají víře v druhý návrat Krista a jeho andělů. Pokud je to tak, na co tedy čekají? Až bude lidstvo připraveno, až to „praskne“ a jejich existence vyjde najevo nebo až přijde nějaké pohroma, ze které se lidstvo nebude schopní dostat? Či že je dokonce na jejich příchod pomalu připravováno?

Svědkové neznámých objektů často uvádí, že jejich objekty, které se nechtějí nechat identifikovat, nevydávají vůbec žádný zvuk nebo zvuk podobný zvuku jakého si generátoru energie či obrovské turbíny. Že jsou schopny pohybovat se obrovskou rychlostí, aniž by vytvářeli odpor vzduchu. Že jsou schopni okamžitě z obrovské rychlosti ve zlomku sekundy zastavit, zrychlit nebo zcela změnit směr, aniž by vůbec museli zpomalit. A nejen to, že jsou schopni náhle zmizet, dematerializovat se nebo se náhle zhmotnit na stejném nebo zcela jiném místě. J tedy zřejmé, že jsou schopné kvantových skoků – pohybu mezi dimenzemi a realitami (ostatně žádnými jiným způsobem by nebyly schopné překonávat rychle obrovské vesmírné vzdálenosti).

Svědkové těchto strojů hovoří často o zvláštním světle, které tyto stroje mohou vydávat – jakési silné kužely laserového světla, které se nerozbíhá, ale zůstává v trubici, pomalu se zatahuje a vytahuje a může změnit směr třeba do pravého úhlu, nelze ho zastavit žádnou překážkou, vydává teplo a proniká vše – jakoby fotony světla byly ovládané nějakou energií, která určuje tok světla. Svědkové také často popisují silnou energii v prostoru, ať už negativní nebo pozitivní. Laboratorní měření popisují podle stop v terénu velkou hmotnost těchto strojů, silné elektromagnetické záření, radioaktivitu, apod. Ve většině případů jsou tyto objekty talířovitého typu, často ale také ve tvaru trojúhelníků, koulí, doutníků různých velikostí. Někdy bylo také pozorováno, že mění svůj fyzický tvar nebo nemají žádný a jde jen o světelné objekty.

Někteří svědkové uvádí, že byly uneseni do těchto lodí paprskem světla, které je vtáhlo dovnitř a omráčilo a že se probrali zpět na zemi, když bylo po všem a neznámý objekt pryč. Často popisují, že si vzpomínají na zjev těchto bytostí a že na nich byli prováděny jakési pokusy a výzkum nebo o tom mají sny. Zároveň byly nejen u těchto lidí často pozorovány fyzické stopy na jejich těle a trvalé zdravotní problémy (drasticky úbytek energie, nalezené čipy v mozku, bolesti hlavy, slepota, popáleniny neznámého druhu, apod.).

Dále svědkové často uvádí, že tyto objekty bývají vyrobené z jakéhosi materiálu, který připomíná kov, aniž by měli jakékoli sváry, jakoby byli ulity z jednoho kusu. Další popisují, že na nich viděli neznámé hieroglyfy, které připomínají egyptské. Někteří dokonce pozorovali okna a postavy v nich odpovídající na mávání máváním. Nebo uvádí telepatický přenos myšlenek a navázání kontraktu s nimi. Jsou však dokonce i takoví svědkové, kteří se s nimi přímo fyzicky setkali a hovořili s nimi a oni je vzali na své lodě nebo dokonce na své planety na prohlídku. Také vypovídají o změněném toku času – zatímco byli na návštěvě na jejich lodích či planetách podle jejich hodinek krátký časový úsek, ve skutečnosti v naší realitě mezitím uběhla podstatně delší doba.

Jiní s nimi udržují pouze mimosmyslové kontakty – všem těmto lidem se říká „kontaktéři“, kterých má být po celém světě mnoho. Asi nejznámějším českým kontaktérem je ing. Ivo Benda, která má komunikovat s údajně přátelskými mimozemšťany ze souhvězdí Plejád, kteří patří ke stejné rase jako my lidé na Zemi, vypadají jako my (bílá rasa), v minulosti pozemšťany vedli, pokládají se za naše příbuzné a čekají na to, až s  lidstvem budou moci oficiálně navázat kontakt.

Zdokumentováno bylo nejméně několik desítek různých mimozemských ras, lidských, humanoidních, ale byly dokonce hlášeny případy pozorování nehumanoidních inteligentních bytostí. Patrné je také to, že mají různé zájmy. Někteří jsou pozitivní, jiné nepřátelští, avšak je i mnoho těch, kteří jsou neutrální, jejichž zájem je jen zkoumat a pozorovat. Zřejmé je také to, že jsou na různé technické úrovni a ne všichni jsou stejně vyspělí (zřejmě proto jsou někteří schopní i havarovat), přestože jsou i tak o hodně dále, než my. I to, že všichni používají podobné typy neznámých energetických pohonů svých lodí, které někteří nazvali jako „antigravitační“ , kdy je neznámá energie schopná zrychlovat, zpomalovat a řídit částice hmoty tak, aby byli kvantovými skony schopni pohybu v časoprostoru, jakoby šlo o nějaký typ nukleárně řízené reakce, aniž by se přitom drtila a rozbíjela jádra atomů. Energie, která dokáže zcela zrušit gravitaci nebo ji naopak vytvořit. Energie, která je vyrobená čistě ekologicky, bez spalování čehokoliv, jakoby z ničeho… (Pokud to tak je, myslím, že to není nic zázračného, ale prostě jen to, co my ještě neznáme a neumíme, a že o fyzikálních zákonech a možnostech jejich využívání nebo jejich měnění víme stále velmi málo).

Několikrát bylo pozorováno, že v přítomnosti těchto objektů dochází k vyřazení elektrických systémů nebo k jejich rušení, ať už to bylo deaktivování zbraňových systémů, elektrických spotřebičů, motorů aut a jejich elektroniky. Jakoby tyto objekty vyzařovaly neznámý druh energie, který je schopen na dálku vyřadit nebo i zlikvidovat celé elektrické soustavy. Svědkové někdy popisují neuvěřitelné silné bolesti hlavy, zježení vlasů a chlupů jakoby z elektrostatické energie, přístroje ukazují vysokou radiaci a vysoké elektromagnetické pole, které je často za hranicí měřitelnosti.

Neznámé objekty také podle hlášení vykazují různá chování. Zatímco některá zjevně havarují, jiné vypadají, jakoby něco hledali a po něčem pátrali. Další jsou hlášené únosy lidé a provádění pokusů na nich. Jiné byly spatřeny jakoby náhodně, mimoděk, ale je i mnoho případů objektů, které se zjevně ukazují schválně, protože chtějí být viděni a pozorováni. Někdy se předvádí, demonstrují schopnosti svých strojů či reagují na myšlenky pozorovatelů. Některé objekty nemizí a neobjevují se hned, ale plazmaticky se mění. Při výskytu těchto objektů, pokud jsou přítomna zvířata, tato reagují velmi neobvyklým způsobem. Většinou se chovají velmi neklidně a splašeně, jindy naopak zcela ztichnou nebo utečou.

Podle mého názoru je jen otázkou času, kdy se tyto věci dostanou na povrch tak, že už je prostě nebude možné ignorovat. Kdo ví, možná to bude až v době, kdy tyto neznámé bytosti skutečně vstoupí do našich životů a celé lidstvo s nimi bude muset být nějakým způsobem konfrontováno. Je možné, že to způsobí obrovskou globální revoluci a také polarizaci. Prostě padne všechno to, čemu jsme velmi dlouhou dobu věřili, že je pravda. Totiž, že jsme my lidé výjimeční a nejinteligentnější tvorové, vrchol stvoření, že jsme v celém vesmíru sami a že nemáme žádnou konkurenci. Jak se k nim však postavíme, jaký dopad budou mít na naši vědu a náboženství? Jak se s nimi vyrovnáme a jsme na to vůbec připraveni? Jsme připraveni na myšlenku, že naše lidská rasa je jednou z mnoha projevů života a že stále nejsme ještě tak duchovně ani technicky vyspělí, jak se domníváme?

Ostatně to by mohl snad být i důvod proč jsme pro uskutečnění spolupráce s nimi pro ně nepříliš zajímaví a proč s navázáním kontaktu stále váhají. Nebo snad by již navázán, ale má to být stále utajeno? Čeká se snad na vhodný okamžik, kdy to bude oznámeno? Je také možné, že až k tomu dojde, po počátečním šoku si na jejich přítomnost časem lidstvo zvykne a otevřenou se mu nové obzory – slovo mezinárodní bude jednoduše nahrazeno slovem mezigalaktický. Zástupci jiných vesmírných civilizací budou prostě chápáni jen jako cizinci z jiných zemí a nikdo se nad tím nebude podivovat. Jestli je vesmír plný života a existují vyspělé civilizace schopné v okamžiku překonávat obrovské vesmírné vzdálenosti, tak zcela jistě o nás již dávno ví a monitorují nás. Možná tak, jako sledují mnoho dalších civilizací, které ještě nedosáhli takové úrovně, aby byly schopné cestovat časoprostorem tak, jako oni…

Na těchto stránkách se však nezaměřuji na pozorování UFO, ale konkrétně na informace od údajných kontaktérů, které jim měli poskytnout přímo mimozemské bytosti, se kterými byly nebo jsou v kontaktu. Co z toho je pravda a co jsou výmysly a nesmysly, těžko říct. Každopádně si myslím, že toto téma stále stojí za pozornost.

V následující části jsem se proto pokusil nashromáždit a dát do souvislostí všechny dostupné informace o mimozemšťanech a jejich poselstvích pro budoucí Nový věk, která měla být postupně od konce 40. let předávána lidstvu prostřednictvím kontaktních osob s tím, co známe z Bible, ze Starého i Nového zákona. Je toho opravdu hodně, proto jsem se snažil vytáhnout to podstatné a spojit vše do formy dialogu, který samozřejmě není vždy autentický (pokud tedy ovšem je vůbec někdy autentický).

Nebyly podány žádné oficiální důkazy o tom, že mimozemšťané Zemi navštěvovali, navštěvují nebo dokonce s lidmi spolupracují. Na druhou stranu ale nebyly podány ani žádné takové, které by to vyvracely. Ostatně jako v případě mnoha jiných záhad, na které neexistuje vysvětlení. Vlády a věda mlčí, takže jediné, co se šíří jsou konspirační teorie, které hovoří o zamlčovaných faktech. Problém je také to, že i pokud se zakládají na pravdě, může být do nich nabaleno spoustu nesmyslů a výmyslů, které se k nim přidaly později. Věci, které si zkrátka někdo vymyslel anebo byly záměrně někým vymyšleny a vypuštěny do oběhu s cílem znevěrohodnit skutečná fakta o utajovaných věcech. To je ostatně osvědčená a běžná taktika každé propagandy…

A pokud někdo zná pravdu? Zcela jistě s ní nepůjde ven, protože by byl ihned společensky diskvalifikován a zesměšněn. Možná se ale čeká jen na to, až přijde čas… Říká se, že i Vatikán zná pravdu, sice ne od mimozemšťanů, ale ze zjevení Marie a že proroctví o posledních událostech musí zatím zůstat zapečetěna. Leckomu se tyhle věci mohou zdát jako nesmysly, pokud se však na to podíváte mnohem podrobněji a déle, najdete souvislosti a zjistíte, že na tom možná něco je. Ostatně i proto jsem se tím kdysi začal jako mnozí jiní také zabývat. Zdroje, ze kterých uvedené informace pocházejí, nejsou většinou dostatečně relevantní a často jsou zcela neověřitelné. Zkrátka ne vše je ověřitelné a ne vždy lze stavět na faktech. Kdyby to možné bylo, už dávno bychom věděli kdo jsme, odkud pocházíme a kam kráčíme.

Závěrečná část tohoto webu se týká informací ohledně konce tohoto světa, transformace a začátku nového věku lidstva. Shrnutí a zamyšlení nad probíhající duchovní transformací, globalizací, projektem někdy zvaným Nový světový řád a jeho osudem, včetně poselství mimozemských lidí, která se týkají událostí konce věku a transformace. Ovšem i tyto události popisuje i Bible a další proroctví.

Na téma konce věku (nebo chcete-li konce světa), špinavé politiky, nechutného boje o moc či krize demokracie a našich hodnot bylo napsáno a řečeno už mnoho, ovšem varovná slova stejně ti, kteří by je měli slyšet neslyší – jak se dá předpokládat, zesměšňují je, neberou vážně a pokládají za smyšlené konspirace. Žijeme v době plné změn, svět jednou přestane existovat v současné podobě. Jednou bude tento svět minulost a my budeme mít možnost ohlédnout se zpět a poučit se z toho, co všechno jsme udělali špatně a mohli udělat jinak. A zcela jistě poznáme vše, i to, o čem se nám dosud ani nezdá. Nyní vidíme vše jen jakoby v hádankách a v mlze, není to však důležité. Nejsou důležité naše názory, myslím, že Boha skutečně vůbec nezajímají. A dokonce možná tak úplně ani to, čemu věříme, ale spíše jak věříme.

Hudba hraje, ale za oponou je pohyb

Mnozí věří, že něco takového jako UFO nemůže existovat nebo že příchod Krista se může odehrát jen v daleké budoucnosti a nás se vůbec netýká. A že se v podstatě nic zásadního neděje. A pokud někdo věří v opak anebo v něco, co není vidět, je označen někdy za někoho kdo propadl temným silám, okultismu, nebo sektářství. Konspirační teorie jsou pokládány za sprosté slovo a něco, čím bychom se vůbec neměli zabývat. Na internetu fungují placení profesionální trollové, kteří mají za úkol rozvracet diskuze, zakládat falešné profily na sítích či proti těmto „škodlivým vlivům“ jinak bojovat. Diskuze, zprávy a videa o konspiračních teoriích jsou často pod falešnými záminkami mazány, pokud je to možné. A z úst některých politiků dokonce slyšíme stále častěji návrhy na nutnost regulace internetu a svobodné diskuze… Nejvíce mají plná ústa demokracie ti, kteří by jí nejraději omezili. Samozřejmě, k demokracii patří i manipulace a vytváření falešných zpráv, ale taková už je svoboda slova a názoru…

Nechci tím samozřejmě ani v nejmenším naznačit, že jedině zájem o konspirační teorie je podmínkou proto, aby člověk správně žil a byl „duchovně kvalifikovaný“. V žádném případě. Jinak bychom z UFO a konspirací dělali nějaké další nové náboženství. Tak to ale samozřejmě není. Jinak věc ovšem je, pokud se temným okultním silám lidé klaní tak, že je uctívají. Hojně to vidíme na praktikách New Age, scientologické církve a dalších hnutí a sekt – to je ovšem zcela něco jiného, než pouhé konspirační teorie. Nebezpečné je i uctívání andělů, neboť víme, že uctívat můžeme jen Boha.

Pokud pozorně sledujeme události dnešní doby, jasně vidíme její znamení – znamení doby konce. Nová studená válka mezi západem a Ruskem, nové stěhování národů a islámský terorismus, globální změna klimatu, extrémní výkyvy počasí či hrozící alarmující přelidnění světa – to jsou všechno věci, která znovu dávají svět do pohybu a nových turbulencí. Mohou být znamením a předzvěstí radikální a dosud nevídané změny. Vše nasvědčuje tomu, že se blížíme k „okamžiku pravdy“, ke zlomovému bodu, kdy se budeme muset postavit k pravdě čelem. K bodu, ze kterého již nebude návratu zpět.

Zatímco na parketu se stále tančí, všichni se vesele baví a hudba hraje, v zákulisí, za oponou cítíme, že se něco chystá. Je tam nějaký pohyb. I když, kdo ví, možná bude hudba hrát a bude se tančit až do poslední chvíle. Jako na Titanicu, dokud nešel celý ke dnu, i s kapelou a tanečním parketem. Změna zcela jistě přijde náhle, tak jak je psáno v evangelium sv. Matouše:

Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.

Kam budou přijati a kde budou zanecháni? Co bude s těmi, kdo budou přijati a těmi, kdo budou zanecháni? Na tyto a další vzrušující otázky hledáme odpověď. Pro duchovní kvalifikaci nejsou důležité, ale jsou zajímavé. A možná mohou inspirovat i ke hledání hlubší spirituality, které v naší společnosti postavené na jednoznačné preferenci logiky, tak chybí (spiritualitou je zde myšlen názorový přístup, který uznává také jiné, než oficiální vědecké metody).

Materialistická věda

CO NEMŮŽEME VYSVĚTLIT, TO NEEXISTUJE!

Také totiž mnozí věřící lidé striktně odmítají všechno, co zavání okultismem a tím, co je „mezi nebem a zemí“. Svým zvláštním způsobem sice uznávají Boha, ale dále už jen materiálno, které lze zkoumat. Prototypem takových lidí jsou např. vědci z klubu skeptiků Sysifos. Ti nejsou vůbec ochotni se zabývat něčím, co není postaveno na základech exaktní vědy, snaží se proti tomu bojovat a zesměšňovat všechno, co je mimo jejich rozumové chápání.

Příkladem budiž i známý konflikt známých osobností z oblasti oficiální vědy a té alternativní, neuznávané – dr. Jiřím Grygarem a dr. Josef Jonášem, ve kterém jej Grygar naprosto povýšenecky zesměšňuje. Možná jen proto, že Grygar, jako astrofyzik, prostě alternativní medicíně vůbec nerozumí, ale domnívá se, že jako populární vědec má patent na všechno. A to přiznávám, že jsem jej jako vědce vždy obdivoval a už jako kluk kdysi dávno jsem s nadšením hltal v TV jeho „Okna vesmíru dokořán“.

Jenže takový přístup, ale i striktně materialistická spiritualita je velmi přezíravá, namyšlená a sama si uzavírá dveře k hlubšímu poznání. To co nemohu dokázat a potvrdit současnými vědeckými přístroji a metodami, ještě neznamená, že to neexistuje, nebo že jde o pouhé šarlatánství. Bohužel, na tomto přístupu je založeno téměř všechno, co západní civilizace vybudovala. A je možné, že právě díky této namyšlené přezíravosti, neochotě naslouchat a dívat se za obzor, ji přivede ke zhroucení.

Nemusí to bát žádný komunistický ateismus, ale obyčejný materialismus, když víme v jaké spirituální krizi dnešní západní (minimálně euroamerická) civilizace je. Spiritualita je prakticky mrtvá a naše kultura je odtržena od základních pilířů života a přírody. Ony všechny konspirační teorie, zájem o okultismus či alternativní směry je do jisté míry jen důsledkem této krize, ve které lidé znovu hledají své kořeny a hlubší smysl života, protože vědecká vysvětlení ani tradiční stádové zvykové náboženství je nemůže plně uspokojit a dokonce, ani je oslovit.

Klikni na kruhy z Google:

kruhy

Je možné, že potom, co se tato událost, kterou popisují evangelisté, odehraje, nastane na Zemi skutečné peklo – Nový světový řád. Pokud mimozemšťané existují, chtějí nám něco sdělit? Nechtějí nás varovat před dramatickými událostmi, které se odehrají v blízké budoucnosti?

A co znamená obrovské množství složitých a obrovských piktogramů, které se po světě objevují nejen v obilí již stovky let a jejichž případ v poslední době tak dramaticky narostl? Nikdo na ně nezná odpověď a oficiální věda se k nim raději ani nevyjadřuje a dělá, že nic takového neexistuje, protože jakýkoli pokus o rozumné vysvětlení by spíše ztrapnil toho, kdo by se o to pokusil. Není to jasný důkaz? I kdyby je dělali sami lidé, i tak by museli mít k dispozici technologie, které oficiálně neexistují. Kde by je ale vzali už před stovkami let a proč by to dělali? O zvláštních okolnostech jejich vzniku, o energii či o kódovaném poselství uvnitř nich, ani nemluvě.

Případ narušení TV vysílání

Na úvod bych se rád vrátil k jednomu velmi známému případu poselství mimozemšťanů. Jestli nejde v tomto případě o podvod samozřejmě nevím a neví to s určitostí dodnes nikdo. Jen to ale je jeden z mnoha případů za všechny a jedno z mnoha navzájem velmi podobných a opakujících se poselství z různých zdrojů a od různých kontakterů. Protože je stále mnoho lidí, kteří o tomto případu nikdy neslyšeli, uvádím ho pro ilustraci.

Kosmologický institut obdržel skrze prof. Pedro Romaniuka po dlouhých a namáhavých pokusech úplný text jednoho z nejdůležitějších “Elektronických fenoménů” z pozemské televize. My se odvoláváme na interferenci v televizi Anglie – Southern Television (BBC), která se udála v neděli 26.11.1977 v 17:05 hodin. Milióny obyvatel ve svých domovech obdržely z televize mimořádnou zprávu. Původní zvuk vypadl úplně, obraz byl rušen.

Technologie lidí byla vypnuta. Milióny domovů od Hampshiru až po Reading a od Berkshiru a Whitney až po Oxfordshir, přes Londýn, Southampton a jiná města slyšely hlas. Hlas velmi silný, který nikdo a nic nemohlo zastavit, ani po vypnutí televizních vysílačů a dokonce ani po vypnutí televizorů, které se všechny samy od sebe ve všech domácnostech spustily – pokud byly do té doby vypnuté a nešly žádným způsobem vypnout. Tento hlas nemohl být umlčen a absolutně jasně vyslovil (v angličtině):

“Jsem mimozemská bytost, která vysílá svoje poselství k vám z paluby vesmírné lodi, která krouží kolem vaší Země. Jsem autorizovaným zástupcem Galaktické mise, jejíž lodi, nebo jak vy říkáte “létající talíře”, jste již po mnoho let vídali na obloze.

V tento okamžik s vámi hovoříme s moudrostí a v míru. My přicházíme, abychom vás upozornili na nebezpečí, ve kterém se nachází osud lidské rasy a jejího světa, dáváme vám varování, které musíte předat dále ostatním národům, abyste se vyhnuli katastrofě a zabránili jí, která by postihla nejen vás, ale také i ostatní planety Slunečního systému.

Jen tímto způsobem budete mít podíl na velkém probuzení, které přichází a je vyvoláno věkem Vodnáře. Tento věk může být periodou pravého míru a skvělé evoluce lidské rasy, ale toto se může uskutečnit jen tehdy, když všichni regenti dnešního velkého atomového nebezpečí si uvědomí svoji odpovědnost.

Uklidněte se a slyšte, neboť se může stát, že se vám již nedostane další příležitosti od nás obdržet podobné sdělení. Po mnoho let vaši vědci, vlády a vojenské moci odmítali přijímat naše varování a dále experimentovali s bezbožnou silou atomové energie.

Atomové bomby mohou v jednom jediném okamžiku zničit zcela celou vaši Zemi, její obyvatele a i bytosti ostatních bratrských planet. Odpady atomových systémů budou vaši Zemi zamořovat ještě po celá tisíciletí.

My, kteří jsme šli po cestě efektivního evolučního vývoje, se nacházíme nyní ve velmi vysokém stavu, že vám toto, co říkám, můžeme plně potvrdit. Atomová energie je vždy namířena proti životu, a výzkum pro její využití musí být zastaven, jinak zde stále zůstává nebezpečí úplného sebezničení. Všechny atomové zbraně i všechny konvenční zbraně musí být zničeny. Hodina konfliktů již minula !

Rasa, jíž součástí jste vy, nechť se snaží a usiluje dosáhnout vyšších úrovní života a universální evoluce ve všech lidských sektorech, které jsou toho hodny a zaslouží si to. Zbytku podobných sektorů zbývá již jen málo času, aby se naučily žít v míru a dobré harmonii. V opačném případě budou muset nést následky.

Na Zemi existuje malá skupina lidí, která se učí žit v míru a harmonii, což má sloužit za vzor ostatním, kteří se rovněž chtějí učit, a to je počátek Nového věku.

Je vám dávána svoboda výběru činit tak nebo toto učení odmítnout. Jenom ti, kteří se učí žít v míru, vstoupí do Královských říší nejvyšších spirituálních evolucí Universa.

Slyšte proto, prosím, hlas Aštara. Vězte, že se na Zemi nachází mnoho falešných proroků a vůdců, kteří působí negativně a kteří se pokoušejí všechny vaše energie, které jste si upřímně a korektně zasloužili, vysávat, aby jich využili pro jejich špinavé a bezbožné cíle, a dávají vám za to jenom bezcenný brak.

Chybějící uvědomění je jejich slabostí. Musí se teprve učit být senzitivními a naslouchat jejich vnitřnímu hlasu, který jim může říci, co je pravda a co lež, chaos, konfůze a zlo.

Učte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu, hlasu pravdy, která je v každém z vás. Tímto způsobem se dostanete na cestu pozitivní evoluce, která je nejdůležitějším a konečným cílem života.

Toto je naše poselství pro naše přátele. My střežíme váš vývoj již mnoho a mnoho let. Zrovna tak pozorovaly dřívější generace světla na obloze, kterými jsme my. Vy již víte, že jsme zde a že se nad vaší planetou i kolem vaší planety nachází více bytostí, než vaši vědci chtějí připustit.

Máme o vás velkou starost, a o vaši vývojovou cestu, a uděláme vše, co je naší moci, abychom vám pomohli. Je to ale na vás, abyste sami poznali vaši cestu a učili se jí, a musíte si sami zvolit cestu k univerzálnímu životu. Nebojte se ničeho, nýbrž toliko žijte v harmonii s přírodou vaší planety.

My z velitelství AŠTARA GALAKTICA vám děkujeme, že jste nás vyslechli, a děkujeme vám též za vaši pozornost. Zatím vás s naší lodí opouštíme. Buďte požehnáni Nejvyšší láskou a Pravdou Ducha.”

Tento “tajemný” hlas z Kosmu bylo možno slyšet po dobu pěti minut, aniž by jej pozemské systémy a oficiální kontroly mohly přerušit. Z miliónů přijímačů TV bylo toto v Anglii slyšet, a přivedlo nejlepší techniky TV v úžas a ve zděšení, protože žádná kontrola nebyla schopna přerušit tuto interferenci, která přicházela ze vzduchu po celé Anglii.

Také ministerstvo informací a vedení nezávislých televizních přijímačů Anglie se vyjádřily, že nebylo možno jej anulovat, tak jako se to praktikuje s pirátskými vysílačkami, což ukazuje, že se zde jednalo o techniku, která stojí vysoko k pozemské elektronice.

Tento neobvyklý fenomén ve světové elektronice neměl být všem zemím zatajen, naopak měl být po celém světě rozšířen, aby to dokázalo existenci mimozemských civilizací, ale jak tomu obvykle bývá, když jde o téma mimozemských bytostí, byl úmyslně překroucen, popřen a ukryt v zájmu zemských velmocí, pomocí kontrolních organizací, které vlastní pro tyto účely.

Na tomto případě může čtenář názorně vidět, jaký mají vztah sdělovací prostředky k Silám světla, neboť jsou nepochybně řízeny Silami temna.

Co k tomu dodat? Snad je to, že v některým poselstvích se opakuje věta, že „až přijde čas, bude použit každý provozuschopný televizní a rozhlasový přijímač.“ Mělo snad toto vystoupení – pokud nejde o podvod – být jen testem nebo první výzvou?