Falešný matrix

Za pět minut 12

Na YouTube byl zajímavý dokumentární film nazvaný "11. hodina", i když česky by to správně mělo být přeloženo "Za pět minut 12", Videa už tam sice až nejsou (zřejmě byla odstraněna z důvodu porušení autorských práv), ale alespoň si přečtěte nejdůležitější myšlenky z filmu, které jsem zde téměř sepsal.

Američané udělají správnou věc teprve až tehdy, když vyčerpají všechny ostatní možnosti.

Winston Churchill

Člověk jako druh Homo sapiens (tak jak ho známe) existuje na Zemi jen velmi krátkou dobu. Kdybychom celou historii Země rozdělili do jednoho roku, pak člověk se v ní objevuje až 31. prosince, 15 minut před půlnocí.

99,99% všech živočichů, kteří za tu dobu na Zemi žili, během nějaké doby vyhynulo.

Naše kultura je postavena na názoru, že lidstvo je odděleno od přírody, že není její součást, ale je nadřazenou formou života. Že člověku náleží právo vládnout nad Zemí. Domníváme se proto, že jsme takto svobodnější?

Žijeme v naprosté disharmonii s planetou, ale i s věcmi mimo planetu. Dosahujeme mnoha úspěchů v našem výzkumu, ty jsou sice úžasné, ale nijak neovlivňují naše postoje. Ty jsou založené na sobectví, na naší ekonomice a politice.

Žijeme v umělém, lidmi vytvořeném prostředí, ve kterém je snadné si myslet, že přírodu nepotřebujeme a že nejdůležitější věcí je ekonomika. Tím, že jsme se zaměřili na ekonomiku, zapomněli jsme na dávnou moudrost, která byla založena na spojení s přírodou a na chápání zásady, že když poškodíme přírodu, tak za to zaplatíme.

Smrtelný cyklus

Po průmyslové revoluci se příroda změnila ve zdroj a ten začal být chápán jako nevyčerpatelný. To vedlo k myšlence nekonečného růstu a expanze - k drancování zdrojů a životu na dluh. Díky tomu, že jsme objevili tyto skryté zdroje, objevili jsme energie, které umožnili růst naší civilizace, až dosáhla miliardy lidí. Do druhé miliardy to trvalo 130 let (v roce 1930). Do třetí miliardy jen 30 let (1960). Kdybychom nemohli čerpat a využívat tyto zdroje a žili bychom jako v době před průmyslovou revolucí, uživila by naše planeta miliardu, maximálně miliardu a půl lidí.

Systém, který tu máme je postaven na energeticky neobnovitelném uhlíku, kterému říkáme fosilní paliva. Ropa je veškerý základ, na kterém funguje náš systém - systém, který je založený jen na spotřebě. Tak jsou v podstatě životy nás všech dotovány - žijeme na dluh. Díky tomu, že drancujeme přírodu, neplatíme v obchodě plnou cenu za to, co nakupujeme. A zdevastovaná a znečištěná příroda nám to zpětně vrací nárůstem civilizačních chorob, změny klimatu, nestabilní ekosféry a přírodních katastrof. Žijeme ve smrtelném cyklu závislosti, kdy si jako lidstvo berem víc, než na co máme právo. Spustili jsme procesy, které nejsme schopni zastavit, a které hrozí, že nad námi převezmou vládu a začnou nás likvidovat.

Záznamy ukazují, že skleníkové plyny za posledních 650 tisíc let nepřesáhly hodnotu 280:1 000 000. Nyní máme ale hodnotu více než 400 a blížíme se k tomu, co mnozí vědci nazývají bodem zlomu, kdy ztratíme kontrolu nad klimatem. Jestliže k tomu dojde, tak se z hurikánů stane běžná norma. Všechny systémy v biosféře jsou v úpadku, přičemž rychlost tohoto úpadku se zvyšuje. Není jediný systém, který by byl stabilní, nenarušený, přitom všechny dohromady tvoří základ našeho života.

V posledním půl století jsme přišli o 90% velkých ryb v moři, takže nyní musíme lovit ve velkých hloubkách. Každý rok odstraníme z moří miliony ne-li miliardy živočichů. Mnoho z nich se ani nestane potravou pro lidi. Je to jen odpad. Všechny umělé látky jako je např. rtuť, těžké kovy, plasty, umělá barviva, pesticidy, herbicidy, měď, benzín, akryláty, které korporace vypouští do moří, někteří živočichové absorbují. Dostávají se i do potravního řetězce a způsobují rakovinu, předčasné stárnutí, chronické a degenerativní nemoci, autismus, hyperkinetická porucha, cukrovka, parkinsonova nemoc, alzheimerova choroba ad. - seznam těchto nemocí stále narůstá. (Zatímco dříve ohrožovaly člověka běžné nemoci a nemoci z nedostatku hygieny, dnes tu máme mnoho nových nemocí z otráveného životního prostředí, nemoci, na jejichž léčbu je nutné vynakládat obrovské prostředky, což se už samo o sobě stalo byznysem, takže čím více je nemocných, tím lepší je to pro ekonomiku a zisky farmaceutických firem).

Naše potrava začíná být jedovatá v míře, která by nám měla dělat starosti. Je čím dál tím méně zdravé jít se třeba jen vykoupat do moře. 70% zemí světa už nemá žádné původní lesy. V USA jich zmizelo 95% (podobně v České republice). Pouště se šíří po celém světě a obnova lesů už často není možné, jakmile se jednou zničí. Tím mizí i řeky a zásoby pitné vody. Déšť se stává vzácností. Příroda umírá. 30% půdy na Zemi bylo zařazeno do kategorie 'vážně poškozeno'. Kdyby se v důsledku změny klimatu povrch oceánů více zahřál, mohl by se změnit na stojatou vodu a to je děsivá myšlenka. Na posledy se to stalo v permu. Tehdy masově vyhynulo téměř 95% druhů všech živočichů na Zemi.

Korporátní kapitalismus

Co brání tomu, abychom se tento stav snažili napravit? Je to právě systém, na kterém moderní kapitalismus funguje - globální korporativní ekonomika. Faktor chamtivosti existoval vždy, ale se vznikem korporací došlo k jeho zdokonalení, jakožto systému. Dnes čelíme hrozbě, že to brzy zabije naši planetu. Příroda a ekosystémy nemají žádná práva - jsou majetkem. To znamená, že mohou být koupeny, změněny, zničeni, směněni, rozděleni... V našem pojetí práva jste buď osoba, nebo majetek. Proto také příroda, všichni živočichové a zvířata jsou podle našeho právního řádu pouze majetkem. I když víme mnohé o tom, jak zavést udržitelnou ekonomiku s respektem k přírodě, stejně nemáme moc, abychom ji prosadili. Máme totiž ústavu, která umožňuje korporátní menšině dělat rozhodnutí potlačující většinu. Máme sice velmi schopné vůdce, ale jsou citliví na moc a na sílu korporací. Exonmobil, jediná ropná společnost má takovou cenu, jako všechny automobilky světa.

Ideál nekonečného růstu

Je třeba pochopit, že náš ekonomický systém je ve skutečnosti subsystém, který je jen součástí mnohem většího systému, kterým je biosféra. Problém je v tom, že tento náš subsystém je nastaven na růst. A když chcete expandovat, musíte něco odstranit, zbavujete se toho, co ty vždy bylo. Zapomínáme na to, co pro nás dělá příroda zadarmo, co žádná technologie udělat nemůže - např. opýlení všech rostlin, nebo doplnění kyslíku do atmosféry. Na obchodních školách a manažerských kurzech se učí, že objektem jejich práce je růst - jakoby to byl cíl. Ale není to cíl, je to prostředek. Průmyslový systém je proto třeba vynalézt znovu. Na jedno nákladní auto s výrobky trvalé hodnoty dnes vyprodukujeme odpad na 32 nákladních autech. Máme tedy systém, který produkuje hlavně odpad. Je jasné, že když Zemi měníme v odpad, nemůžeme pokračovat v jejím vytěžování. V našem světě je ale růst nadále cílem mnoha korporací a vlád, protože jim jde o zisk. Ale co my?


"Manželský svazek navíc není často brán jako spojení rovnocenných jedinců. Partner je někdy považován za zboží – když zrezne, je třeba jej vyměnit za nový model... Společnost je zaměřená na výkon, nikoli na ideály, lidé jsou hodnoceni podle majetku. Proto si dávají často nerealistické cíle, a raději staví dům, než by se snažili kultivovat mezilidské vztahy".

Jiří Vavroň (deník Právo)


Konzumní demokracie

Problém toho všeho je v tom, jak krátkozrace uvažujeme a ten je kulturní povahy. Vyrostli jsme v kultuře, která je naprosto ignorantské povahy, zaměřené především sama na sebe a svůj růst. My jsme jen součástí tohoto velkého, obludného otrockého systému. Většinu času trávíme v práci, abychom si vydělali na to, co si můžeme koupit, abychom si vydělali na hypotéku, na splátky, na dovolenou... Dále už nejsme schopni vidět. Kroužíme jen mezi prací, počítačem a hypermarketem, mezi vyděláváním peněz a jejich utrácením. Z toho vzrůstá naše únava z udržování globální ekonomiky a začínáme chápat obrovskou nesmyslnost celého tohoto spotřebního kolotoče, který z nás dělá štvance a nutí nás držet krok se sousedy. Podle průzkumů děti znají z televizních reklam mnohem více firemních značek, než zvířat. Všechno se stále zvětšuje, naše domy, auta, i obvod našich pasů, zatímco většina lidí na světě strádá hlady. A tak jak se všechno v našem světě zvětšuje, tak máme stále méně času i věcí, na kterých nám opravdu záleží. Stáváme se roboty bez minulosti i budoucnosti, otupělými bytostmi bez myšlenek a ideálů. Uspáni svoji vlastní prosperitou a růstem jsme zapomněli, jak většina světa vlastně žije a vypadá. Třetí svět využíváme jen jako zásobárnu našich zdrojů, levných pracovních sil, otroků našich korporací a pokusných králíků. Chceme všechno hned.

Zboží jako kulturní symbol

Jakmile se ale ze zboží stane kulturní symbol (děti jsou ve škole šikanováni spolužáky za to, že nemají nejnovější značkové zboží), tak to nejde zastavit. Lidé sice věří v možnost volby, ale jsou současným systémem tak vychovaní, že věří ve spotřebu a slepě tento systém následují a chtějí své materiální touhy maximálně uspokojovat. A firmy se tomu také přizpůsobují a snaží se produkovat stále více. Když ale budete lidem říkat, že si vybrali špatně, tak to nezabere. Musíte jim vštípit ideály - tedy, že nejde o to hodně mít, ale o to dobře žít. To je ale otázka kulturní transformace. Nejde o tom, že by byl konzum špatný - materiální věci jsou potřeba. Jde o tom, že se dostal naprosto mimo kontrolu.

Život ve vzduchoprázdnu

Média jsou dnes tím, odkud získáváme informace. Už to dávno není Země a duch, nejsme už v kontaktu přímo se zdrojem. Nepěstujeme si vlastní potraviny, nestaráme se sami o sebe, nejsme soběstační. Svoje názory neodvozujeme od naší rodiny. Žijeme v jakémsi uměle vytvořeném vzduchoprázdnu, odpojeni od všech původních zdrojů a jsme naprosto závislí na virtuálních informacích, které nám přichází z velké dálky. Jsme psychicky otupělí. Otupujeme svoje smysly od rána do večera a nevidíme už tu původní krásu. Proto si hledáme náhražky. Máme pocit újmy, ale nevíme, co jsme vlastně ztratili. Je to ale schopnost vnímání světa. To si nahrazujeme snahou svět dobýt a ovládnout, snahou to všechno vlastnit. Honíme se a usilujeme o něco, co leží přímo před námi, ale co denně míjíme, něco co ve skutečnosti už dávno vlastníme.

Až překročíme limit udržitelnosti a ztratíme biodiverzitu, náš systém se začne rozpadat. Riskujeme ztrátu civilizace, všeho oč jsme se snažili. Pokud se tak stane, transformace bude bolestivá. Vidíme, jak se jeden živočišný druh bere z přírodních zdrojů takové množství, že všem ostatních nechává jen velice málo. Žijeme v omylu už od doby, kdy někdo řekl, že člověk je králem a pánem přírody. Tato generace ale musí změnit od základu celý svět. Musíme si umět představit, jak se změní podoba úplně všeho. Energie musí vycházet z volných a obnovitelných zdrojů. Masové produkce se musí změnit v užívání věcí, které budou našimi aktivy, ne závazky. Nebude se vyrábět už proto, aby se co nejdříve spotřebovalo a mohlo se co nejdříve vyrobit a prodat nové. Nový systém už nebude založen na výrobě a spotřebě, ale jen na užívání.

Žijeme zprostředkovaně svoje životy skrze to, co se prodává. Na to si ale v budoucnosti už nebudeme zakládat svůj život. Místo toho budeme používat místní produkty. Mějme více času pro sebe, poznejme, že věci jsou zlodějem času. Čím víc věcí máme, tím víc času musíme strávit prací. Náš život je tak čím dál víc připoután k rytmu získávání věcí. Musíme zavést starý termín z dob před průmyslovou revolucí - skromnost. Skromnost ale neznamená chudobu. Znamená to moudré užívání zdrojů. Musíme pochopit, že příroda jako zdroj není nevyčerpatelný, jak jsme se domnívali.

To není už otázka politiky. Bude třeba široké celospolečenské mobilizace. Bude třeba zapojení všech složek společnosti. Winston Churchill řekl, že Američané udělají správnou věc, až když vyčerpají všechny ostatní možnosti. A my už dost dlouhou dobu zkoušíme dost špatných možností.

Boj o budoucnost světa

Mnoho lidí je dnes nespokojených se současným stavem demokracie, ale nepřítel není vidět - koho tedy volat k zodpovědnosti? Politiky? Stále více lidí chápe a rozumí tomu, že jsou jen kašpárky. A hnutí Okupuj Wall-Streat nebo Anonymous jsou sice výrazem nespokojenosti, ale mohou opravdu zabránit zavedení Nového světového totalitního řádu iluminátů, jakmile bude kapitalistický systém přiveden na okraj zhroucení a zkolabuje (případně až dojde k jiné globálně závažné a přelomové události)? Vyvolávat anarchii a chaos by nemělo být naším cílem. Na druhou stranu je třeba povstat a důrazně hájit pravdu. Nenechat si líbit vše, co vládnoucí síly chystají za našimi zády. Hnutí odporu vyvrcholilo kolem roku 2010 s dnes poněkud utichlo. Možná je to ale jen ticho před bouří. Mnoho konspiračních teorií se snaží odhalit totožnost tvůrců obludného globálního totalitního systému a tváře některých iluminátů již také byly odhaleny. Také oni vědí, že jejich čas se krátí. Tak jako oni jednají v anonymitě, tak anonymous. Žádný násilný odpor určitě není na místě - změna musí přijít od každého z nás - změna vědomí a našich hodnot. Bez morální obrody žádný boj proti něčemu nepomůže. Boj vyvolává jenom boj.

Velmi zajímavé bude vývoj v kyberprostoru - ať chceme či ne, internet je dnes hlavním médiem a také jednou z posledních relativně svobodných a současně snadno dostupných prostor s velkým vlivem. Není proto divu, že je v hledáčku iluminátů usilujících o zavedení globálního totalitního pořádku, ale také těch, kdo žárlivě střeží jeho nezávislost. Jeho budoucnost možná rozhodne o celé naší další budoucnosti. Bude cenzurován či budou nepohodlní lidé odpojováni? Nebo bude dokonce "zkolabován" a vypnut? Jde přece o hodně. O světovou moc. Myslím si, že právě budoucnost tohoto média nám může leccos napovědět. Mezi kapitalismem a komunismem není takový rozdíl, jak by se mohlo zdát, pokud jde o mocenský boj. V kapitalismu se jen používají sofistikovanější metody, než v komunismu, který založen na poněkud primitivní ideologii o třídním nepříteli, která by už dnes sotva měla v této podobě šanci na úspěch. Třídním nepřítelem v kapitalismu tak mohu stát nejen teroristé, ale i běžní občané, jako nepřátelé celé společnosti. To je známá taktika stínové vlády.

Čas na nový systém

I čas kapitalismu a vytváření kapitálu jen už dnes přežitkem. Doba si žádá nová pravidla a není jiné volby, než Nový světový řád nebo odstranění všech - ale opravdu všech mocenských struktur, jejichž moc je odvozena na penězích a tvorbě kapitálu. Civilizace musí nastoupit úplně novou etapu svého vývoje, protože systém, kterému říkáme kapitalismus, je dnes už po 200 letech téměř v agónii a ukazuje se, že dále již nemá kam růst a rozvíjet se - blíží se ke svému maximálnímu limitu udržitelnosti. Zisky totiž nejsou nekonečné, stejně jako hospodářský růst. V tom ostatně není a neměl by být smysl našeho života.

Tím spíše, že lidstvo již dávno vlastní nejen utajované mimozemské technologie na cestování časoprostorem, ovládání mysli, klimatu a přírodních jevů, ale i zařízení na volnou energii, která by mohla lidstvo osvobodit od závislosti na energetických zdrojích a tím pádem z velké části i od současného systému, který lze opravdu nazvat otrockým. Režimu, kterému vládne jen úzká skupinka lidí, kteří ovládají velkou část médií i globálního hospodářství. Jen čas, aby tito ilumináti odhalili lidstvu své plány i technologie, které ukrývají, aby je využili jen ke svému prospěchu a obrátili proti celému lidstvu. Budou se své slábnoucí moci držet křečovitě zuby nehty a udělají všechno proto, aby pod svoji kontrolu dostali maximální počet lidí. Jejich doba sice končí, ale mnoho lidí zůstane jejich otroky. Na jejich straně jsou stále mocné a utajované technologie, o kterých nemá zbytek lidstva ani tušení. Proti nim je však čas a vývoj, který se nedá zastavit, ani pozdržet. I když se snaží sprejováním jedovatého chemického koktejlu z letadel (chemtrails) modifikovat atmosféru a utlumit zvýšenou citlivost a duchovní vnímání lidí. Aby alespoň byli oblblí, otupení, nemocní a snadno ovladatelní. Aby se nechali snadno načipovat jako dobytek, který je určen na porážku a zajistit redukci populace.

Falešný matrix se rozpadá

O posledních dnech před koncem světa se mluví jako o době, kdy povstane nejen mnoho falešných proroků, aby zmátli lidi, ale i mnoho těch, kdo budou mít vize skutečných událostí, které nastanou.

„Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl... „A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.“

(Marek, Matouš)

V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.‘

(Skutky 2:17-21)

Dnešní svět kráčí do temnot a potápí se jako neřízený vrak, je však možné, že brzy se objeví jasná světla. Ta varovná - i ta falešná. A některá snad už už vidíme. Falešní proroci si dají jistě velkou práci, aby jejich světla byla co nejbarevnější, nejpůsobivější, nejefektnější a nejpřesvědčivější. Myslím, že nás čeká opravdová doba zázraků, kdy nebude lehké poznat, který je pravý a který pochází od temnot. Možná to bude i doba uměle vyvolaných masových halucinací, i masových zázraků, které ale nebudou moci být vysvětleny a popřeny, i když se o to nepřátelé budou maximálně snažit.

Falešný matrix vsadí na svůj poslední boj všechna kouzla a čáry, která má, aby udržel lidstvo ve své moci v době, kdy bude nepopiratelných a nevysvětlitelných jevů přibývat a kdy pravda začne vycházet najevo dosud netušeným tempem tak, že nepřítel se bude zdát již téměř nahý. Nikoliv však ještě ani zdaleka poražený, neboť bude disponovat obrovskou armádou zmanipulovaných a svých věrných otroků, kteří ztratili schopnost slyšet, vidět i schopnost vlastního myšlení.

Napětí pomalu sílí už dnes - tím více, čím více se svět blíží k odhalení lži, která způsobí zánik tohoto světa a konec věku. Dlouho utajovaná, ale i dávno zapomenutá pravda o lidstvu vyjde ven a způsobí pohromu. V novém věku Země totiž už žádná lež a falešný matrix nebude moci existovat. V této době se lidstvo posune na zcela novou úroveň. V této dimenzi už nebude platit ani tento časoprostor. Fyzika, věda, finance a mnoho dalšího zanikne anebo pozbude platnosti - to nejlepší však přetrvá.

Krach falešného matrixu bude zcela zásadním a revolučním krokem k návratu do reality oproštěné od lží, nesmyslů, strachů, podvodů, klamů - prostě osvobozené od otroctví civilizace, v jakém dnes lidstvo žije, aniž si to uvědomuje. Civilizace se zhroutí, ovšem na jejím místě se už dnes rodí nová. Každé vánoce jsou oslavou jejího narození. Uvědomujeme si to, nebo jsou pro nás vánoce jen příležitostí ke slavnostní konzumaci, odpočinku a dárkům?

Falešný matrix již končí, je nejvyšší čas se probudit a vstávat z vyhřáté postele - budíček! Ale, samozřejmě, nikoho nelze nutit. Kdo chce spát, ať spí. Možná si ještě může přispat, ale nevím, jak dlouho, aby nezaspal.

Zaspat konec matrixu, to by byla opravdu škoda. Pak už by se člověk nemusel nikdy probudit a zemřel by jako otrok. Na věčnost.

Svět ve stádiu úpadku a na prahu probuzení?

Celý svět a jeho hodnoty jsou dnes ve stavu hlubokého úpadku a mravního rozkladu. Ale na druhou stranu - říká se, že tam, kde se rozmůže hřích, rozmůže si i Boží milost. Mohli bychom se na to tedy podívat i tak, že západní svět je na prahu nového velkého probuzení? Já jsem optimista a věřím, že ano. Co se týká jiných kultur, nevím. Ty se totiž pohybují na jiných vývojových liniích a i jejich hodnotový systém je mnohdy výrazně odlišný. Jsem ale přesvědčen, že i s nimi má Bůh nějaký plán. Nic není náhoda. S každým člověkem má nějaký plán - o tom nelze pochybovat.

Navzdory úpadku západu a konzumnímu způsobu života, který ho zachvátil, stále existuje velké množství duchovních lidí. I když nejde o organizované věřící, příslušníky církví nebo hlásící se k nějaké víře, jde o lidi duchovní, duchovně hledající, o lidi s nějakým respektem k duchovním hodnotám či alespoň k nadpřirozeným věcem. A to je ještě stále dobrý základ, na kterém lze stavět. Vedle nich je tu i množství lidí, kteří, ač vyhranění ateisté, jsou upřímní a schopní změnit názor, pokud poznají, že se mýlili. To je také dobrý základ. To znamená, že duch stále žije a že se naše společnost neskládá jen z robotů a umělých lidí bez vlastního názoru.

Zachrání svět Bůh dříve, než ho ovládnou psychopati?

Pouze část tvoří lidé, kteří žádné hodnoty neuznávají, kteří uznávají jen své práva a svoji svobodu. Kteří si myslí, že mohou být jako Bůh, že žádného Boha nepotřebují anebo dokonce, že oni sami jsou bohy, kteří si mohou dělat to, co chtějí, nebo dokonce že mohou diktovat ostatním. Věřím, že těchto lidí stále ještě není většina, i když je jich hodně. Část z těchto lidí tvoří psychopati, agresivní lidé, deviantní lidé, lidé, kteří neberou ohled na nich a na nikoho. Jenže ti jsou nejvíce nebezpeční, protože mají schopnost získávat moc, bohatství, zvětšovat si svůj prostor a získávat ty, kteří nejsou zakotveni v žádných hodnotách či dokonce nemají vlastní názory. Tito lidé chtějí ovládat jiné a jednou mohou ovládnout i celý svět. Mají totiž výjimečnou schopnost jít přes mrtvoly, krást a nemít žádné výčitky. Díky tomu se jim daří zvětšovat svůj životní prostor. Zvláště, pokud jsou schopní a inteligentní. Není náhodou, že nejvíce úspěšných psychopatů je na nejvyšších pozicích - jako jsou manažeři největších firem a korporací či vládních struktur. Ty jsou jimi přímo prorostlé.

Boží plán o návratu Krista a konce věku ale existuje. Jaký je? Bůh zasáhne, ale až na poslední chvíli, kdy to bude nevyhnutelné - v poslední minutě. Na poslední chvíli sebere těmto lidem jejich kořist a v posledním okamžiku vezme k sobě ty, kteří by jinak byly šelmou pohlceni. Jak se říká - kdo jinému jámu kope, sám do s ní spadne a oni se tam zřítí sami. Bůh totiž nedělá zázraky jak si vzpomeneme ani nezasahuje do vývoje naší společnosti, jak je právě třeba, aby se vše vyvíjelo správným směrem. Máme svobodou vůli a tu respektuje. Proto nechává nevinné trpět a zlým lidem dává prostor konat zlo. Ale jen do určité chvíle - do okamžiku krajní meze. Pak zasáhne. Tento okamžik je totiž právě tou mezí, kdy právo jednoho narušuje právo jiného - v tomto případě okamžik, když právo jedněch narušuje právo na věčný život jiných (případně ohrožení i jiných civilizací ve vesmíru).

Na konci tohoto věku bude svět rozdělen mezi několik šelem - globálních totalitních vládců, kteří nakonec budou soupeřit o moc sami mezi sebou. Výsledkem toho bude zkáza celého světa, ale Bůh zasáhne v posledním okamžiku, tak, aby zachránil ty, kteří osídlí novou Zemi. Ostatní zahynou s tímto starým světem, který se chýlí ke konci. Tak zní proroctví. Nevíme samozřejmě, kdy se to stane, ale může sledovat znamení doby, která nám říkají, že čas se blíží. Je jasné, že to, co se zdá podle těchto znamení již velmi blízko, může být časová vzdálenost ještě mnoho desítek let, takže nás se ještě vůbec týkat nemusí. To však nehraje žádnou roli a naši odpovědnost za budoucí generaci to nijak nesnižuje.

Porodní bolesti Nového věku

Konspirační teorie a znamení doby

Často se stává, že ti, kteří nejvíce mluví o svobodě slova a o toleranci, mají největší fóbii z toho, že by s nimi mohl někdo nesouhlasit. Nejraději by všechny tyto lidi pozavírali na psychiatrii, do kriminálu, vyloučili nebo postavili mimo zákon. Tak aby byla naplněna jejich ideologie o korektní, multikulturní a bezpohlavní společnosti, ve které je každý jen identifikačním číslem. Je to na první pohled vrchol humanismu, ale ve skutečnosti je to velmi zvrácená a nebezpečná ideologie. Její propagandou jsme dnes u nás na západě masírování zejména z veřejnoprávních médií, ať už je šířena vědomě nebo těmi, kdo v ní skutečně uvěřili.

Nejhorší není totiž fašismus, který vypadá jako fašismus, ale fašismus, který je skrytý pod maskou dobra pro všechny a pod maskou demokracie a pokroku. Není daleko doba, kdy vznikne ministerstvo Pravdy a Lásky či něco podobného. Zatím jde jen o neoficiální a tajnou mafiánskou organizaci nejúspěšnějších psychopatů, která se pokouší řídit svět. Zatím neoficiálně a skrytě. Jakmile ale přijde velká globální příležitost, šelma vycení zuby tak, že i ti, kdo jí věřili, budou zaskočeni její zběsilostí.

Ona není hloupá, naopak. Je tak lstivá, že si dává veliký pozor na to, aby nevyvolala příliš velký odpor. Postupuje tiše, trpělivě, nenápadně. Jejím cílem je převrátit vše naruby, vše relativizovat, bagatelizovat, lži vydávat za pravdy a pravdy za lži tak, aby jim uvěřilo co nejvíce lidí, kterými pak bude možné snadno manipulovat. Lidé, u kterých bude dostatečně potlačena jejich vlastní pohlavní, národní, duševní a duchovní identita a kteří nebudou již schopni vlastního myšlení, se mají stát pionýry nového světového řádu ve službách šelmy. První velké lži byly již úspěšně prosazeny do globálního povědomí tak, že je lidstvo již přijalo a pokládá je za základní pravdy. Základní kameny nového řádu byly postupně položeny.

Mnoho lidí si myslí, že připravovanému mega-holocaustu lidstva, který šelma a její psychopati připravují, lze zabránit. Podle mého názoru je to ale nemožné, protože technický vývoj lidstva již dávno daleko předstihl vývoj duchovní a vývoj se již vymkl kontrole - i když to zatím ještě není vidět a žijeme stále v iluzi, že se nic důležitého neděje. Hraje se ale jen o čas. Boj proti nim může snad je trochu prodloužit agonii a možná, ani to ne. To samozřejmě neruší povinnost proti nim bojovat, jde ale spíše o informace, aby se pokud možno všichni stihli ještě včas na přechod, změnu systému a paradigmatu připravit. Ve skutečnosti se tato civilizace již dávno zhroutila a je za svým zenitem, i když technicky se stále vyvíjí a ekonomicky roste.

Tento vývoj je ale už jen setrvačný pohyb, který nemá žádný další cíl, ani smysl. Systém se zcvrkl na výkon, růst a na globální ukazatel. Nyní žijeme v době, kdy se odehrává globální duchovní boj o hodnoty. A také čekáme pouze na to, až dojde k novým viditelným změnám a znamením. Ale ani na to není třeba čekat. Je to doba přípravy každého člověka. Tady a teď. Ne až na potom a na to co bude a jestli bude. Život žijeme nyní a dnes. Již nyní žijeme věčný život. Zítra tady nemusíme být. A třeba ne ani kvůli mega-holokaustu, ale jen úplně banální nehodě, nebo příhodě. Vše je naplánováno. Nejen čas holocaustu, ale i hlavní okolnosti našeho života - a nakonec možná i našeho odchodu ze světa. V náhody moc nevěřím.

Kdo si myslí, že může bojovat se šelmou nebo změnit svět, je ovšem na omylu. Změna začíná u každého člověka. Nikdo nemůže změnit svět a porazit šelmu. Může však změnit sám sebe a říci šelmě - ne! Každý by si měl uvědomit, že šelma ve skutečnosti svůj boj už prohrála a Země zachráněna byla. To, že se nyní snaží na svojí stranu získat co nejvíce nevědomých duší - je jiná věc. A také to není žádné překvapení - jen se plní to, co bylo dávno prorokováno. Příchod Nového věku nelze zastavit, šelma má moc pouze některým lidem zabránit tomu, aby se ho mohli účastnit. Může je získat podvodem, pokud jim lež naservíruje tak líbivě a stravitelně, že jí nakonec podlehnou i ti, kteří dosud bojovali za pravdu. Může jím vzít podvodem věčný život, na který mají všichni právo. Může si tyto duše vzít. Nemůže ale zastavit přechod země do reality, kam její moc již nesahá.

Jestliže bojujeme proti šelmě, neznamená to, že si myslíme, že můžeme změnit svět nebo porazit šelmu. To není možné. Můžeme ale šířit informace a svědectví - to je naše povinnost. Šířit jiné informace, než ty, které jsou podporované všemi hlavními masmédii. Názory, které jsou oficiálně nepohodlné, ignorované, zamlčované, bagatelizované, vysmívané... Zatím je to stále možné. Internet je stále relativně svobodný a za odlišné názory není většinou nikdo zavírán. Zatím... Každý by měl této možnosti využít, dokud je to možné, protože to může mnoha lidem ukázat cestu. Tato možnost nebude napořád...

Často slýchávám, že v dnešní době se mnoho lidí duchovně otevírá. Já myslím, že je to pravda, i když lidé pravdu hledali už v dávných dobách. Dnes máme tu výhodu, že už se nemusíme spoléhat vždy jen na víru. Dnešní věda už je tak daleko, že se pomalu začíná dotýkat do oblastí, kterých jsme se mohli dříve dotknout jen skrze víru. Na druhou stranu je však i dnes ještě stále naše věda a život hluboko v zajetí materialistických představ a k tomu, aby vědci mohli skutečně říci, víme, nebo dokázali jsme, že posmrtný život nebo Bůh existuje, k tomu je ještě daleko. Jen pomalu a neochotně se v naší kultuře zbavujeme materialismu. Na druhou stranu skutečně stále více lidí hledá a duchovně se otevírá a také věda se stále vyvíjí a snaží se svůj materialistický pohled na svět vědecky překonat. Z toho můžeme mít jen radost...

I když nás může znepokojovat to, do jakého chaosu a mravního bahna dnešní svět upadá. Ovšem tento chaos je právě důkaz toho, jak obrovskou rychlostí se dnešní svět mění. Ti, kteří těmto změnám nejsou nakloněni, se je snaží maximálně zbrzdit, i když i oni vědí, že je nelze zastavit. Nelze zastavit, ba ani zbrzdit příchod Nového věku lidstva. Temné síly to však také vědí. Vědí, jak málo času jim ještě zbývá a tak se snaží způsobit co největší chaos a získat na svoji stranu co nejvíce duší. Bojuje se o každého nerozhodnutého nebo duchovně hledajícího člověka. Pod mocnými útoky jsou samozřejmě i duchovně otevření, ale hlavní zájem se soustředí na ty hledající a bloudící v bludišti dezinformací a chaosu.

Nový světový řád

Nový světový řád, který se snaží zrealizovat, je v podstatě jen jejich posledním zoufalým projektem, jak si udržet zbytek moci nad lidstvem. Ten, kdo se však stane obětí, nebude už mít skutečně perspektivu dalšího vývoje a života a stane se jen nástrojem či materiálem těchto sil. Sil, které patří k odpadu vesmíru. Odpadu, který je později tak jako tak, určen k likvidaci, neboť nejen podoba této Země je pomíjivá, ale i vesmír, který známe, zanikne. V Novém věku lidstva bude i Nová Země v novém vesmíru – v jeho vyšší dimenzi. A zde žádné temné síly existovat nemohou.

Slovo xenofob podobně jako homofob stalo se dnes nejvíce zneužívaným pojmem. První nám říká, že jsme národ, který má strach z cizinců, protože jsme homogenní země, která není na cizince zvyklá. Ve skutečnosti je to však mýtus, který dávno neplatí. Dnes u nás žije tolik cizinců, jako nikdy dříve v moderní historii a nikomu nevadí - pokud se chovají slušně a respektují české zákony. Vyžadovat po někom, aby se přizpůsoboval našim zákonům, není xenofobie - ale právo. Podobně homosexuálové - nikomu nevadí, pokud homosexualitu nepropagují, nepředvádí se a neexhibují.

Pozn.: Někteří dále dodávají, že v západní Evropě zdaleka neexistuje tolik xenofobie, jako u nás - to si myslím také není tak úplně pravda, i když tu opravdu může být mnohem méně jejích projevů. Nemyslím si, že je to pouze kulturně vyspělejší společností - z velké části je to už také otupělost. Západoevropané jsou nejen na cizince dlouho zvyklí, ale také na problémy s nimi - je tak nějaký malý útok je nepřekvapí. My jsme určitě mnohem citlivější a vnímavější, což je největší rozdíl mezi námi a západoevropany, proto těžko hledáme společnou řeč. Tím ale, jak se v Evropě bezpečnostní situace zhoršuje, je naděje, že se také západoevropané probudí do reality (i když u lídrů EU to asi očekávat nelze). Češi nemají fóbii z cizinců - těch je u nás tolik, jako nikdy předtím. Češi mají fóbii z nepřizpůsobivých cizinců, což není xenofobie, ale přirozený strach na základě historické zkušenosti.

Slova jako xenofob nebo homofob nejvíce používají a propagují ti, kteří by nejraději zrušili všechny národy, náboženství a rodiny, vytvořili jeden evropský multikulturní a multisexuální národ - člověka nového typu, které je tolerantní a povolný ke všemu, co se mu nařídí a který uvěří všemu, co se mu řekne, že je správné. Jakousi loutku nového mega-socialistického a fašistického světového pořádku. Dokud bude existovat totiž vzájemně nekompatibilní různosti, nebude možné vysněný nový světový řád prosadit.

Proto chtějí nejdříve vyvolat velký chaos a rozvrat společnosti. A poté přijít jako falešný spasitel a nabídnout radikální bezpečnostní a mírové řešení v podobě stálé on line kontroly každého člověka. Dnes proti němu ještě lidé protestují, ale pak to budou sami žádat - jen aby byl znovu obnoven pořádek. Nevíme, kdy k tomu dojde, víme však, že k němu dojde, pokud věříme proroctvím o konci věku. Někteří věří, že již nastal ten čas. Vývoj k novému pořádku ale může trvat ještě desítky či stovky let. Může se týkat již nás, ale může se také týkat až našich potomků.

Pokud ale sledujeme znamení doby a rychlost vývoje, je jasné, že se naše civilizace dostává do limitu maximální udržitelnosti - nejen z hlediska počtu lidí, které je planeta schopna uživit. Zdroje budou brzy vyčerpané a zdá se, že i klima se výrazně změní. To vše by nás mělo upozornit, že se blížíme do finále, kdy tento věk skončí a po genocidě lidstva a krachu nového světového řádu začne nová éra lidstva. To co začínáme prožívat (války, zemětřesení, nepokoje) Bible nazývá "porodní bolesti nového věku". Myslím si, že ve skutečnosti ještě stále žijeme v relativně klidné době a to, co přijde, bude daleko horší.

Pokračovat