Projekt Adam

Dějiny podle Andromeďanů

Jak se začal projekt zvaný člověk? Než si vysvětlíme stvoření světa podle Andromeďanů, vraťme se úplně na začátek, tedy do doby, když člověk ještě vlastně člověkem nebyl, protože žádné tělo, jak si ho představujeme, neměl. V té době se také odehrál jeho pád. Andromeďané k tomuto říkají, že lidští duchové byli součástí velkého experimentu, ve kterém se lidé v jedenácté dimenzi pokoušeli experimentovat s kolektivním potenciálem mentální energie se snahou řídit produkci hmoty v třetí dimenzi. Experiment se prý ale vymkl kontrole, přičemž velká skupina lidských duchů v důsledku toho uvízla v této dimenzi. (Ať už tedy vypadal pád lidí jakkoliv, šlo o nějakou nelegální, zakázanou činnost. Satan tu samozřejmě nemusel mít podobu žádného hada na stromě, to je pouze obraz. Jeho mentální vliv ale zřejmě mohl být už tady).

Vytvoření lidské rasy bylo částečně experimentem humanoidů, které dnes nazýváme Anunnaki. Ti měli vytvořit celkem 12 vesmírných podkmenů (ras) genetického kmene archetypu Adam 57. Lidská rasa je mimořádný tím, že generuje unikátní energetický – emoce. V kodifikaci šifrování prostřednictvím lingvistiky přináleží písmeno „E“ číslu „5“. Toto číslo pak odkazuje na unikátní vliv tzv. „pátého elementu“ v jádrové energetice reality třetí dimenze. Tento „pátý element“ je pak sám o sobě zdrojovou složkou lidské emoce a také síly, která se nazývá (EM-pati-E). Není divu, že pro reptiliány je tato unikátní vlastnost velmi zajímavá a také předmětem výzkumu. Mimo jiné to znamená, že lidská mysl má schopnost tvořit také 3D realitu – tedy karmu. (Bohužel se tak většinou děje samovolně bez účasti duchovní inteligence lidské bytosti). Zároveň ale člověka spojuje se s duchovním Zdrojem a snadný návrat zpět, což je to, co jiné bytosti nemají. Nevytváří karmu, takže kdy padnou, mnohem hůře hledají ztracený Zdroj.

(Pozemský člověk je typ Adam 57-J – jde o člověka s 10 vlákny DNA, které některé vinou genetických manipulací reptiliány byly zablokovány). I když se odvěcí nepřátelé lidí – reptilní bytosti mnohokrát snažili zasahovat do vývoje lidské rasy, skutečnými tvůrci nejsou. Anunnaki nejsou čistokrevní lidí, ale rasou lidsko-humanoidní, mají tedy jak lidské geny, tak geny jiného, blíže nepopsaného typu humanoidní bytosti.

Pokud se týká stvoření přírody, resp. jejího importu a vysazení, Andromeďané nám vysvětlují, že za ním stojí pradávné bytosti Paa Tal, kteří jsou zakladateli, oživovateli a tvůrci životních prostředí planet a hvězd. Jsou to čistí a dokonalí lidští duchové zvané linie „Andara 05“ – tedy andělé a archandělé. Stojí také za tvorbou člověka všech dvanácti typů Adam 57. Jsou to tvůrci a správci galaxie – jedním z nich je údajně právě Ježíš, který je „ručitelem galaxie“. Při stvoření člověka se však dostali do blíže nespecifikovaného konfliktu právě s Anunnaki. Paa Tal se starají se o to, aby se tyto planety a hvězdy sluneční soustavy staly vhodné a obyvatelné pro organismy a život, ztvárňují ekosystémy, které jsou naplněné vodíkem, kyslíkem, metanem a amoniakem. Některé jsou na bázi vodíku, některé metanu, amoniaku (dévická evoluce) jiné kyslíků (humanoidní evoluce). To všechno jsou plyny pro zavedení a kolonizaci mikroorganismů a všech druhů forem života.

Při vysazování a pěstování životních forem probíhá mnoho testování, dokud vše nezapadá perfektně do sebe, např. sklon planety, její velikost, vzdálenost od hvězdy, velikost hvězdy, její gravitace, energie, vzdálenost od měsíce, velikost měsíce, počet měsíců, rychlost rotace planety, rychlost oběhu atd. atd. Je to nesmírně složitý systém nespočtu veličin, které musí navzájem do sebe zapadat tak, aby mohli vytvořit podmínky pro rozvoj biologického života. Představovat si vznik takto přesně nastaveného systému jako výsledek náhody, to je naprosto absurdní. Androméďané říkají, že naši vědci vycházejí vědecky z něčeho, co je naprosto nevědecké. Celá jejich sci-fi teorie o vzniku života je prý postavena na nesmyslech a absurditách, jako když na nesmyslu postaví celý obrovský a složitý systém, které ve skutečnosti funguje úplně jinak, než si představují a než je to, co se učí na našich školách jako nějakou samozřejmost.

Tito tvůrci prý při své práci využívají jakési stroje spojené s jejich vědomím. Vytvoří jimi antihmotu, které produkuje molekuly a atomy, které pak vytváří hmotu. Jsou jako počítače, kde si lze cokoli naprogramovat a ono se to pak projektuje i do hmoty. Vysvětlují také rozdíly mezi ekosystémy určené pro rozvoj dévické evoluce a ekosystémy savců a humanoidů. Vytváření ekosystémů pro rozvoj humanoidů je mnohem náročnější, protože humanoidé jsou mnohem více omezeni, pokud se týká jejich schopnosti přežití. Jsou totiž závislí na biosystémech založených na kyslíku a vodě a tyto systémy není zdaleka tak jednoduché vytvořit. Experiment člověk je experiment pro to, že jde o novější, modernější typ evoluce, který umožňuje rychlejší duchovní vývoj – je pro ducha vhodnější (typu člověka vyšlechtěného na Zemi se říká Eva). Naproti tomu zpravidla dévická evoluce se většinou zakládá na organických bytostech, které potřebují ke svému životu prostředí založené na vodíku, metanu nebo amoniaku je sice mnohem univerzálnější, méně omezená, ale pro duchovní vývoj neposkytuje tak dobré podmínky. Vodíkové ekosystémy jsou mnohem početnější, stejně jako metanové, protože nejsou složité. Kyslíkové ekosystémy jsou v naší galaxii výjimkou.

Říkají ale, že žádná evoluce, jak si ji představujeme nikdy neexistovala a neprobíhala – ani na Zemi, ani v kosmickém měřítku. Když Paa Tal odešli, začaly se objevovat také jiné formy života, formy plazi, lidé, plazmatické, metanové formy života a objevují se v naší galaxii v plné formě. To znamená, že přišly odněkud jinud, nebo byly odjinud jimi dovezeny. Žádná evoluce živočichů – vývoj od od primitivních k dokonalejším druhům, ale prostě stvoření nebo import. Materiální evoluce je jen krátké testovací období vytváření biosféry a ekosystému, proto, aby pak byly vysazeny více-méně již hotové životní formy, které se učí přizpůsobovat se nově vytvořenému prostředí. To znamená, že byly z vyšších realit projektováni do těchto prostředí přímo a není to tak, že by v nich nevznikaly.

Stvoření pozemského člověka

Od třetihor, před 65 miliony lety je naše sluneční soustava stále častěji navštěvovaná. V této době na na Zemi vytvořena první skutečně soběstačná kyslíková biosféra. Tato biosféra se nazývá Eden, prý podle jazyka Orióňanů, Nibiřanů i Plejáďanů. „E-Den“ u nich znamená zahrada. To byl zřejmě jak vidíme právě ten okamžik, kdy říkáme bylo započato s evolucí savců a humanoidů. Tyto bytosti tedy byly na Zemi vysazeni už jako jakýsi polotovar a jak dále procházely evolucí, přizpůsobovali se přírodním podmínkám na Zemi. I když vysazení není přesné slovo – postupně se projektovaly do hmoty na Zemi z vyšších realit a tak se začala rodit původní pozemská rasa člověka (jak uvádí jasnovidka Blavatská a Scott-Elliont). To znamená, že ve vyšších realitách byly tyto bytosti hotové – plnohodnotní duchové, kteří však padli a proto dostali možnost na Zemi pokračovat ve svých životech mimo duchovní ráj. Neznamená to však, že už tehdy měli nějaké tělo. To se teprve formovalo a jak se zhutňovalo, začalo nabírat i konkrétnější formy. Jde tedy o naprosto jiný typ evoluce, který s vývojem před dobou 65 miliony let zřejmě nemá už žádnou souvislost a říkat, že se lidstvo vyvinulo z prvních buněčných organismů je nesmysl. A určitě to bude platit i na dinosaury a starší tvory, kteří na Zemi byli vysazeni dříve, ale zmutovaly a byli vyhubeni (jak uvádí jiné zdroje). Je tedy možné, že původní, starší biosféra byla založena ještě na vodíku.

Vedle těchto projekcí prvních lidí do hmoty je však pravděpodobné že paralelně pokračovala (nebo později započala) také skutečná materiální a duchovní evoluce. Víme, že duchovní kolektivní vědomí se vyvíjí a individualizuje také prostřednictvím hmoty a že způsobů duchovního vývoje a osidlování Země je více. Tento typ evoluce v 3D realitě tak pravděpodobně probíhal s osídlováním v 7D a později 3D realitě, dokud nedošlo k jejich míšení. Máme tu tak čtyři (možná paralelní) způsoby osidlování Země, z nichž ani jeden nevylučuje ten druhý. V případě bodu č. 3 jde ale spíše jen o dočasné základny mimozemšťanů, kteří zde nezakládají žádné trvalé kultury ani na Zemi neimportují život ze svých domovů:

1. postupná astrální projekce do 3D reality (typ ADAM 57, již od prvohor)

2. materiální evoluce v 3D realitě (typ EVA, již od třetihor)

3. mimozemské základny na Zemi (již od 10 mil. let)

4. vysazování mimozemských ras na Zemi (již od 900 tis. let)