Zotročení lidstva

Dějiny pádu člověka a jeho naprogramování podle Plejáďanů

Negativní vesmírné bytosti, které napadli obyvatele Maldeku, mají pocit, vskutku věří, že umožnit lidstvu svobodu rozhodování, svobodně sledovat svoji vlastní cestu, není v jejich zájmu. Protože oni si přejí čerpat z energií lidstva. Tyto lidské energie je dokážou “nakrmit”, ba dokonce představují součást jejich života – žijí jako paraziti na úkor lidí, parazitují na nich. Kontrolování lidí jistým způsobem také umožňuje, aby tyto bytosti mohly přijímat i jiné energie, které by lidstvo jinak využilo pro sebe.

Negativní mimozemšťané nedodržují Vesmírné zákony. Mohou omezovat vůli jiných, jestliže je to pro jejich vlastní prospěch. Věří, že toto mohou. A tak tráví mnoho času tím, že se snaží určit způsoby, jak kontrolovat lidstvo. Po mnohých různých pokusech byli nakonec úspěšní v tom, že se jim podařilo změnit DNA lidí a jiných životních forem na planetě Zemi. Je možné vysvětlit, jak to udělali, je to však extrémně “technické”. Vysvětlíme to těm, kteří mají pocit, že to potřebují vědět. Tato technologie však není momentálně tolik důležitá. Podařilo se jim změnit směřování lidstva.

Změnili filtrovací procesy tak, že se pro lidstvo stalo těžké být tak “otevřené” a spojené se svým vyšším Já a s mnohými duchovními dary, které mělo před tím k dispozici. Lidstvo naplnili pochybnostmi. Nešlo ani tak o fyzickou změnu, jako spíš o to, že lidstvo začalo ztrácet kontakt se svým Zdrojem a svojí silou. K tomuto se přidaly určité nové koncepce, které byly všechny velmi specificky vymyšlené tak, aby způsobily, že lidstvu sníží hodnocení sebe sama jako rovnocenného ve Vesmíru. Tyto myšlenky byly postaveny tak, aby lidstvo samo uložilo určité omezení na své vlastní síly a schopnosti. Cílem toho všeho bylo dostat lidstvo pod kontrolu tím, že ho přivedli k tomu, aby se kontrolovalo samo. Zavedla se myšlenka materialismu a zájem a touha dosáhnout materiální statky a radosti s cílem, aby se toto stalo hlavním zaměřením lidstva. To všechno natolik změnilo původní ráj, až lidé zničili Maldek, svojí vlastní planetu. Část lidí uprchla na Zemi, ostatní do jiných částí vesmíru.

Život na Zemi

Planeta Země je obývána mnohými lidskými rasami. Každá rasa má svůj původ na jiné planetě. Nebyli to ve skutečnosti Adam a Eva, lidé z Maldeku, kteří založili první civilizace na Zemi, ale mimozemšťané, kteří občas přicházeli a usazovali se na Zemi. První z nich se zde usadili asi před 10,5 miliony lety. Nejprve přišli mimozemšťané přímo na Zemi a museli se naučit přizpůsobit se tomuto prostředí. Následovali nesčetné pokusy objevit správně přizpůsobenou fyzickou strukturu, která by mohla žít v atmosféře Země. Nejlépe uzpůsobená materiální těla byla výsledkem mnohých zrození na planetě. Sama materiální evoluce se však připravovala ještě mnohem dříve a je výsledkem usilovné práce inženýrů a specialistů na přírodní procesy, výsledkem mnoha pokusů, ba i omylů, kterými byli například pravěcí ještěři, kteří byli proto záhy vyhubeni.

My Plejáďané jsme byli zpočátku hlavními obyvateli Země a jsme vašimi nejbližšími příbuznými, vaše bílá rasa je v podstatě shodná s naší. Za námi ale následovali jiné hvězdné systémy. Po nějakém čase se materiální bytost začala velmi dobře adaptovat na prostředí Země. V tomto čase již nebylo potřebné, aby mimozemšťané přímo osídlovali Zemi, a tak přestali žít na planetě. Stále však sledovali vývoj lidstva a občas dali o sobě fyzicky vědět. Kromě toho v různých obdobích vývoje Země se vraceli i osobně.

Atlantida

Atlantida vznikla až později, nicméně ona byla jednou z pozoruhodnějších kosmicky kosmopolitních civilizací. Byly tu pro to důvody. Lidstvo potřebovalo “postrčit” ve vývoji. A navíc, energie z jiných planet potřebovaly místo, kde by mohly pokračovat ve svém růstu po katastrofických událostech. Hovoříme, pochopitelně, o těch bytostech, které před sedmi miliony let opustily Maldek, Mars, Venuši, jakož i některé planety mimo vaší Sluneční soustavy. Každá tato planeta má svůj vlastní příběh. Mnozí na Zemi v této době, jsou hvězdné bytosti, které se zúčastňovaly na vývoji Země, a jsou tu, aby pokračovaly v tomto růstu a pomáhaly jiným v této nejkrásnější snaze. Mezi vámi však žijí mnozí z jiných hvězdných systémů, kteří se na Zemi a na lidstvo nedívají milujícím způsobem. Právě tito budou v této době v centru našeho zájmu.

Lidstvo nebylo a není osamocené. Jen lidstvo to takto vnímalo, to však bylo součástí zavedené kontroly bytostmi, které na lidech parazitují. Ne všichni mimozemšťané, kteří přijali na Zemi “trvalý pobyt”, zde byli s láskyplným úmyslem. Vzpomeňte si na určité elementy vaší společnosti, které žijí z druhých. Dobrým příkladem je mafie. Je jen jedním příkladem z mnoha, ale dobrou studií pro naši věc. Tak, jak většina z vás chápe tuto skupinu, staví na penězích, chamtivosti, moci a kontrole. Oni milují žít pro ty věci, které jim přináší dokonalé potěšení na úkor ostatních. Neberou ohled na nikoho. Mají určité etické zákony, ale i tyto dodržují jen tehdy, pokud slouží jejich účelu.

Duchovní mafiáni

Na individuální úrovni se tito lidé mohou zdát občany, kteří se bojí Boha a dodržují zákony, žijí v uspořádaných rodinách a plní funkce v rámci společnosti. Někteří mohou fakticky plnit tyto úkoly velmi dobře, pokud tyto nepřekážejí jejich hlavnímu cíli – žít na úkor druhých lidí a kontrolovat vše, co mohou. Analogie syndikátů zločinu velmi výstižně popisuje přítomnost mimozemšťanů z temné strany. Tyto bytosti mají jeden globální zájem, a to je využít Zemi a její obyvatele na zlepšení své vlastní existence jakýmkoliv dostupným způsobem a na jakýkoliv cíl. Oni mají mnoho důvodů na to, aby tu byli. Spadají však pod všeobecné téma kontroly, zneužívání a moci. Mnozí mafiáni mají tolik peněz, že by je nemohli utratit za několik životů. Kontrola a moc se staly jejich posedlostí. Toto je pravdou i o mnohých mimozemšťanech, v minulosti i nyní. Samotná existence mafie je, samozřejmě, prodloužením těch z temné strany.

Kontrola lidstva v pozdní Atlantidě

Předně je třeba ještě jedno zdůraznit, že lidstvo na tuto kontrolu a spolupráci samo přistoupilo. Ačkoliv lidstvo podstoupilo určité události trochu “mimo” svojí kontroly, lidstvo s tím na určité úrovni souhlasilo a zúčastňovalo se na tom. Lidstvo tu vystupovalo jako partner, sice s určitými zlými předtuchami, naproti tomu však jako partner.

“Časové období”, o kterém chci nyní hovořit, bylo časem po katastrofě Atlantidy a válkách démonů. Lidstvo si uvědomovalo duchovní “problémy”, které vedly ke zničení Atlantidy, a bylo odhodláno je nezopakovat. Přitom nešlo o moderního anebo vysoko technického člověka. Většina vyspělé technologie se ztratila společně s Atlantidou, planeta byla očištěna a zbavena negativní energie. Kromě toho lidstvo v té době nepotřebovalo a ani si nepřálo takovéto rozptýlení. Potomci atlantů byli v dokonalém kontaktu se svojí celkovou bytostí – tehdejší fyzickou bytostí a svým vyšším Já. Existovala tu otevřená a akceptovatelná komunikace a vedení. Existovala tu stále ještě otevřená komunikace s vesmírnými bratry a sestrami. Lidstvo ani v nejmenším už netoužilo následovat cestu podobnou Atlantidě nebo dokonce předtím Maldeku.

Jak jsou si mnozí nyní vědomi, Maldek byl kdysi zničen takovou silou, že všechno, co z něho zůstalo, jsou fragmenty jeho masy. Ty jsou identifikované jako pás asteroidů, který obíhá kolem Slunce. Opakuji, že obyvatelé Země si nepřáli zopakovat tento proces. Lidstvo si dobře pamatovalo, co dělat nemá, a s tímto novým zaměřením začalo vyrovnávat nerovnováhu, kterou vytvořilo. Byly zde však stále i lidstvu nepřátelské bytosti, které nechtěly, aby Země nabyla stejný nebo vyšší statut, jako jejich vlastní planetární systémy. Rozpoznaly, že to je možné dosáhnout jen přesměrováním zaměření lidstva a zásahem do růstu, vývoje a energetických polí Země.