Ilumináti a antikrist

V této kapitole bych se chtěl věnovat oněm samotným slavným a tajemným "iluminátům" nebo-li zasvěcencům (osvícencům). Zasvěcencům do čeho? Samozřejmě do toho, co je cílem snah stínových vlád a všech temných, zpátečnických sil usilujících o moc, především ale zasvěcencům do spolupráce s padlými anděly - reptiliány, otroky Satana, kteří si vytvořili celé armády reptilně-humanoidních bytostí na dálkové ovládání (tzv. Šediváků), klonů, mutantů, kříženců sebe a lidí, ze kterých tyto bytosti vyrábějí. Tyto bytosti mohou dokonce i samy vystupovat jako lidé, používat jejich těla a brát tak na sebe lidskou podobu. Ve vysoké politice prý nejsou žádnou výjimkou. Vypadají jako lidé, ale nejsou to lidé. Zdá se vám to jako neskutečné sci-fi? Ano, podle mimozemských lidí ale tito "padlí andělé" skutečně mají takové technologie, které to dokážou.

Není bez zajímavosti, že také prastaré bratrstvo Svobodných zednářů je s nimi údajně úzce spojeno. Mimochodem církev prohlásila všechny, kdo se k němu hlásí za ty, kteří upadli do těžkého hříchu a také sama Panna Maria je ve svých zjeveních označila jako nebezpečné nepřátele. Zajímavostí také je, že členem tohoto bratrstva byl také Jan Masaryk, jehož smrt je dodnes záhadou. Věděl snad příliš mnoho a rozhodl se s nimi skoncovat? Hlavním úsilím těchto iluminátů usilujících o moc je realizace projektu Globální vlády o níž na internetu určitě najdete také mnoho zdrojů, i když bohužel v češtině moc ne - u nás se ještě o tomto projektu příliš neví (Pozn.: toto jsem psal v roce 2010 - dnes už je informovanost výrazně lepší).

Do mnoha lidí byste vůbec neřekli, jací tito lidé ve skutečnosti jsou. Protože mohou být na pohled sympatiční, vtipní, přátelští, na oko dělat i dobré skutky a chlubit se jimi. Uvnitř jsou ale zlí, nenávistní, suroví, chladí. A nikdo to netuší, nezná jejich pravou podobu, záměry a cíle. Právě ilumináti jsou v tomto mistři. Na první pohled je nepoznáte a jsou všude. Skryti mezi obyčejnými, běžnými lidmi. Zpravidla ale na vedoucích pozicích. Není ale třeba si myslet, že každý je iluminát nebo dokonce reptilián v lidské podobě. Mnoho dobrých lidí jsou ale jejich spojenci a slouží jim. Ale ani si neuvědomují, komu slouží nebo pro koho pracují. Ti všichni vytváří tento systém. Snaží se být všude tam, kde je moc, kde se tvoří dějiny a ovlivňuje chod světa. Je to nejvlivnější tajná a uzavřená organizace a myslicko okultní lóže nejbohatších lidí světa, existující dlouhou řadu let. Jejich jediným cílem je moc a oni sami. Svět je nezajímá. Slouží jim jen jako zdroj. Jako jejich hračka.

Svět nemá ani zdání o jejich krvavých rituálech v tajných podzemních chrámech, kde uctvívají Satana, krvavých obětech malých dětí v nich, o zrůdných genetických manipulacích v jejich tajných laboratořích, o křížencích zvířat a lidí, lidí a reptiliánů, ještěřích bytostí, o lidí mučených a vězněných šediváky, o provádění pokusů na nich, ale to jsou tak hrozné věci, že by bylo nanejvýš nechutné se o nich dále rozepisovat čeho je člověk schopen - je to něco, co by si nikdo nedovedl představit ani v nejhorším snu nebo hororu.

Poselství Matthewa

Na internetu se objevují také mimo jiné neoficiální překlady údajně ducha člověka jménem Matthew, které je možno najít například na blogu OrgoNet. Matthew, který dříve žil na Zemi pravidelně podává informace prostřednictvím média - své matky a informuje o aktuálním a nejnovějším vývoji světové situace a průběhu transformace planety. Vyjádřil se také k iluminátům (sdělení 1-2012). Nevím, jestli je andělskou bytostí, ale pokud se týká channelingu, je známo, že v mezisvětě působí mnoho falešných proroků. Nicméně pokud se týká otázky tzv. iluminátů, podává Matthew zajímavé informace, které můžeme pokládat za velmi věrohodné. Tyto informace mohou však podávat i samy reptilní bytosti nebo šediváci, které také mohou promlouvat jménem Matthewa:

Abychom ukázali pozadí, název Illumináti, který znamená „osvícení“ nebo „osvětlení“, se datuje zpět do 18. století, ale temnota, která inspirovala původní členy, má kořeny ve starověku. Tato malá skupina Evropanů si prostě dala jméno, o němž si myslela, že si ho zasluhuje, a časem se název Illumináti stal „deštníkem“ pro mnoho rozličných organizací a skupin, které jejich členové postupně pronikli či vytvořili.

V souladu se záměrem dosáhnout nadřazené pozice nad masami rozšířili Illumináti svůj dosah do „Nového světa“. Členové v Evropě se stali známými jako Rotschildova skupina a členové v koloniích jako Rockefellerova skupina. Tyto dvě skupiny pracovaly v souladu, aby ovládly země ekonomicky a politicky, a během několika desetiletí poté, co USA získaly nezávislost na britské nadvládě, získali Illumináti pevné postavení v rodící se vládě. Od té doby byli „tichou vládou“ státu – ne všichni prezidenti byli členy, ale ti, kteří byli, měli pod kontrolou ještě vlivnější Kongres.

Poté, co ego, chamtivost a touha po nejvyšším zákonodárství zničila soudržnost těchto dvou skupin, obě pokračovaly ve snahách o světovou nadvládu, což vedlo ke krvavým bitvám o nadřazenost. Charakteristické vlastnosti, které způsobily roztržku mezi dvěma skupinami, vytvořily vnitřní boje uvnitř každé skupiny. To vyústilo v nepřátelství a boje o nadvládu v protilehlých frakcích skupin, a když v nich propukly boje, frakce se rozdělily na menší jednotky.

Ať už mají frakce skupin a odštěpené jednotky hlavní sídla na východ či západ od Atlantického oceánu, operují po celém světě a jméno Illumináti se vztahuje na všechny. Oni sami sebe tak nenazývají, neexistuje žádný seznam členů, a shodné mají to, že si dělají nárok na ovládnutí světa jakýmikoliv prostředky.

Steven M. Greer - Utajovaná pravda

Jinak v češtině v roce 2008 vyšla kniha od jasnovidce, kontaktéra mimozemských lidí a člověka, kterému se podařilo nahlédnout do plánů autorů tohoto projektu Stevena M. Greera - Utajovaná pravda - zapovězené poznání. Tu si určitě nenechte ujít, ještě stále by měla být k sehnání. Pozn.: Obsah knihy je nově k dispozici ke stažení také v elektronické podobě na blogu Nová Doba. Na tomto blogu také najdete velké množství zajímavých informací. (Pozn. bohužel blog byl odstraněn správcem serveru – že by opět zásah iluminátů?, víme, že intenzivně monitorují internet a tak weby, které se zabývají touto tématikou podivně rychle mizí...).

projekt LUCID

Za cenu nesmírných obětí a přes houževnatý odpor autorů projektu LUCID kteří se jej snaží za každou cenu utajit, se podařilo vynést na světlo některá fakta a dále je šířit. Vývoj těchto událostí mající za cíl odtajnit tento projekt a tím i nebezpečí, které lidstvu od této skupiny lidí hrozí můžete sledovat na webu Disclosure project, více o autorovi v encyklopedii Wikipedia. Tato malá skupina lidí má ovšem obrovskou moc, nejen v systémech a technologiích, které vlastní, ale i v tom, že chapadla jejich chobotnice ovládají jak světové vlády a instituce, tak média skrze zkorumpované nebo zmanipulované lidi na těch nejvyšších místech.

Zbraně Iluminátů - magie a psychotronika

V současné době, kdy Země stojí těsně před vstupem do Nového věku, dělají temné síly usilující o člověka téměř nemožné, aby tento vývoj zpomalili a přibrzdili. Jak dále popisuje lékař Steven M. Greer, bojuje se o každou hodinu. Dr. Green je prý nejen v přímém kontaktu s mimozemskými lidmi, ale měl možnost osobně (i jako jasnovidec) nahlédnout i do nejvyšších kruhů americké armády, stínové vlády, NASA a CIA a dodnes je ze strany stínových vládců z těchto kruhů vystaven šikanování, psychickému nátlaku a účinkům jejich psychotronických zbraní působících na dálku.

Právě psychotronické zbraně jsou prý největším nebezpečím moderní doby, nikoli zbraně jaderné, nukleární. Vývoj těchto zbraní je tajný a je založen na získaných mimozemských technologiích. Tyto zbraně mohou působit neviditelně a na dálku, nepůsobí žádná zranění povrchová ani vnitřní, přesto mohou zabíjet. Pracují na dosud přesně neznámém druhu elektromagnetického záření a jsou schnopný nejen ovládat hmotu, ale i ovládat myšlení protivníka podle programu útočníka (člověk zasažený touto neviditelnou silou udělá přesně to, co chceme, aniž by věděl proč), dovedou paralyzovat jeho fyzické tělo, náhlým, násilným a šokovým odtržením astrálního těla jej zabít. Mohou rovněž ovlivňovat počasí a způsobovat přírodní katastrofy. Nejvíce se v tomto smyslu mluví o projektu HAARP. Tato mocná zbraň umí nejen modifikovat časoprostor, ale také vyvolávat přírodní pohromy a manipulovat s počasím.

To, že hmota je tvarovatelná, není nic nového. Jak známo, prostor a čas jsou tvořeny právě hmotou a jsou takové, v jaké formě a množství tato hmota je - přesně podle teorie relativity. Vše je relativní. Pokud dovedeme upravit formu hmoty, dovedeme tím pádem modifikovat i vlastnosti času a prostoru. Pokud by někteří lidé tyto technologie dostali od reptiliánů a šediváků do rukou, je jasné, že by tím získali zbraň, které je schopná nejen upravovat, ale i eliminovat a likvidovat celé hmotné světy. Je ale omyl myslet si, že by to bylo poprvé. Viz antihmotové zbraně a atlantské války v sekci Pozemšťanům / Tajemství antihmoty.


„Přijde čas, kdy Bůh zahubí ty, kdo hubili Zemi.“ - Bible - kniha Zjevení 11.18


Projekt L.U.C.I.D. - Univerzální kriminální systém

Tajné podzemní laboratoře vyvíjí ve spolupráci s farmaceutickými koncerny, vědci, vývojářskými firmami, politiky a médii v USA i Evropě mimo jiné také čipové a satelitní technologie, prostřednictvím nichž by bylo možno každého člověka sledovat a psychicky (emocionálně a mentálně) jej dálkově ovládat a v konečném stádiu se zmocnit vlády nad světem. V USA to jsou přísně střežená vojenská území, kam nesmí nikdo proniknout a kde se již léta má tento projekt vyvíjet. Technická dokumentace k tomuto projektu měla být dodána negativními mimozemšťany - padlými anděly (známými šedozelenými humanoidy s velkou hlavou a velkýma černýma očima), se kterými mají tito lidé onen uzavřený pakt (lidé pracují na realizaci projektu a oni jej řídí a kontrolují). O progamu vakcinace lidstva, očipování či o plánech na umělé snížení populace lidstva apod. již bylo publikováno i u nás poměrně dost.

Není podstatné, zda jde o psychotronické, biologické, klimatické či jiné zbraně založené na lidstvu utajených technologiích. Jejich cílem je vyvolání globálních katastrof a v konečném důsledku psychologické a psychotronické ovládnutí lidí. Je to součást boje a taktiky ve III. světové válce. Nebude rozhodně vedena běžnými, konvenčními, ba ani jadernými zbraněmi. Ty budou prý použity v samotném závěru, ne dříve a jsou pod kontrolou andělů, takže ani použity být nemohou. Tato válka je i bojem o identitu, který nastane, až dojde k rozpadu kapitalismu, nastane chaos a vyvstane nutnost zavést pořádek. Zhroutí se totiž i informační systém, přestanou platit veškeré doklady a peníze ztratí svojí hodnotu.

Tento "univerzální kriminální systém" se tak zdánlivě bude jevit jako jediná alternativa. Nejen že zaveden pořádek a řád, ale zároveň umožní ukrást každému jeho identitu, působit na každého jedince jak mentálně, tak emocionálně, tyto pochody řídit a ovládat jej, případně dotyčného zcela vyřadit, usmrtit a eliminovat, podle potřeby nově vzniklé tajné centrální celosvětové vlády - manipulačního centra. Tato centrální vláda by měla údajně vzniknout asi ze čtyř menších centrálních vlád - světových unií. Cílem je donutit lidi k poslušnosti pod záminkou ochrany lidstva, přinutit je sjednotit se pod jejich vládu za pomocí získaných mimozemských technologií na dálkové ovládání mysli, paralyzování a zabíjení.


"Čím větší lež, tím více lidí jí bude věřit".

Adolf Hitler


Plány Satana a jeho iluminátů

Ilumináti, i když je jejich postupně oslabována, neustále hledají možnosti a způsoby, jak vyvolat dramatickou globální událost, která by ospravedlnila zavedení jejich totalitního režimu zvaného "Nový světový řád". Tomu bude předcházet pod záminkou modernizace a otevření církve zavedení nového světového globálního náboženství, které přinese zdánlivý mír, jednotu a lásku. Ve skutečnosti to však bude jen trik a podvod.

Jakmile se podaří vyvolat rozdělení a rozvrat církve, potom, co falešný papež učiní v tichosti nenápadné, ale radikální kroky ke změně církve, jejího učení a rituálů, jakékoli jiné uctívání Boha než oficiálně povolené, bude zakázáno a perzekuováno. Zejména křesťanství a judaismus. Objeví se velké množství celebrit, státníků, proroků a channelingů napojených na síť iluminátů, kteří budou všechny přesvědčovat o novém šťastném náboženství a potřebě nového světového řádu. Budou ho nadšeně vychvalovat. Média budou zcela pod jejich kontrolou, jakékoli svobodné informace budou zakázány. Všechny svobodné a nezávislé zdroje a kanály budou odpojeny. Jakmile dojde k ovládnutí mas lidstva, bude jakékoli náboženství zcela zakázáno a dojde k plánované redukci světové populace. V projektu se počítá také s prosazením jednotné virtuální digitální globální měny ovládané ilumináty, tak aby každý, kdo bude chtít prodávat a kupovat, byl nucen přijmout čip, bez něhož nebude možné se na globální měnový systém napojit a provádět jakékoli transakce. Tímto čipem by měl být každý označen, dálkově sledován, ovládán a v případě potřeby i okamžitě usmrcen.

Mnoho pokusů iluminátů již selhalo, ale ve finální fázi, v bodu který určí Bůh, jim to nakonec bude umožněno, jakmile falešný papež nenápadně a v tichosti prosadí potřebné a radikální změny. Je možné, že k jejich plnému zavedení dojde až v době převibrování do 5D během tří dnů temnoty, po jejichž skončení už tady ve 3D realitě nikdo z těch, kdo na Zemi nemají být, nebudou, takže toto ďábelské peklo nebudou muset zažít. Většina lidí však zřejmě v této realitě zůstane na Zemi i nadále a budou vystaveni vládě antikrista. Budou-li ještě chtít svoji duši zachránit, budou muset projevit tu největší odvahu a nepřijmout identifikační znamení. Přesto však mnoho lidí ještě ani v této době neprohlédnou tuto lest a uvěří, že je to pro ně záchrana a jediná možnost. Dobrovolně tento cejch příjmou a ztratí na věky svoji duši.

Cílem Boha není Ilumináty zničit, protože oni jen hrají svojí úlohu, kterou mají na základě svobodné vůle, kterou Bůh člověku dal. Zlo musí zničit samo sebe, dřív, než začne Nový věk lidstva. Bůh nikdy nezasahuje proti svobodné vůli lidí, pokud si zvolí zlo a ani za něj nenese odpovědnost. Proto se proroctví musí naplnit. Satanovi nohsledi dobře ví, že jejich čas je krátký a jejich dny jsou sečteny. Přesto ale doufají, že když se jim podaří ovládnout svět a získat lidské duše, kterými se udržují naživu, tak přežijí. To ale není pravda, celá jeho armáda bude zničena. A s ní všichni lidé, kteří mu podlehli a uvěřili...

Pokračovat