Antikrist a Ilumináti

V této kapitole bych se chtěl věnovat oněm samotným slavným a tajemným „iluminátům“ nebo-li zasvěcencům (osvícencům). Zasvěcencům do čeho? Samozřejmě do toho, co je cílem snah stínových vlád a všech temných, zpátečnických sil usilujících o moc, především ale zasvěcencům do spolupráce s padlými anděly – reptiliány, otroky Satana, kteří si vytvořili celé armády reptilně-humanoidních bytostí na dálkové ovládání (tzv. šediváků), klonů, mutantů, kříženců sebe a lidí, ze kterých tyto bytosti vyrábějí. Tyto bytosti mohou údajně dokonce i samy vystupovat jako lidé, používat jejich těla a brát tak na sebe lidskou podobu. Ve vysoké politice prý nejsou žádnou výjimkou. Vypadají jako lidé, ale nejsou to lidé. Zdá se vám to jako neskutečné sci-fi? Ano, podle mimozemských lidí ale tito „padlí andělé“ skutečně mají takové technologie, které to dokážou.

Pozn. k videu – Dr. Rauni Kide byla skutečně v roce 2015 jak se očekávalo, zavražděna.

Není bez zajímavosti, že také prastaré bratrstvo Svobodných zednářů je s nimi údajně úzce spojeno. Mimochodem církev prohlásila všechny, kdo se k němu hlásí za ty, kteří upadli do těžkého hříchu a také sama Panna Maria je ve svých zjeveních označila jako nebezpečné nepřátele. Zajímavostí také je, že členem tohoto bratrstva byl také Jan Masaryk, jehož smrt je dodnes záhadou. Věděl snad příliš mnoho a rozhodl se s nimi skoncovat? Hlavním úsilím těchto iluminátů usilujících o moc je realizace projektu Globální vlády o níž na internetu určitě najdete také mnoho zdrojů, i když bohužel v češtině moc ne – u nás se ještě o tomto projektu příliš neví (Pozn.: toto jsem psal v roce 2010 – dnes už je informovanost výrazně lepší).

Do mnoha lidí byste vůbec neřekli, jací tito lidé ve skutečnosti jsou. Protože mohou být na pohled sympatičtí, vtipní, přátelští, na oko dělat i dobré skutky a chlubit se jimi. Uvnitř jsou ale zlí, nenávistní, suroví, chladí. A nikdo to netuší, nezná jejich pravou podobu, záměry a cíle. Právě ilumináti jsou v tomto mistři. Na první pohled je nepoznáte a mohou být prý nasazeni kdekoliv. Skryti mezi obyčejnými, běžnými lidmi. Zpravidla ale na vedoucích pozicích. Není ale třeba si myslet, že každý je iluminát nebo dokonce reptilián v lidské podobě. Mnoho dobrých lidí jsou ale jejich spojenci a slouží jim. Ale ani si neuvědomují, komu slouží nebo pro koho pracují. Ti všichni vytváří tento systém. Snaží se být všude tam, kde je moc, kde se tvoří dějiny a ovlivňuje chod světa. Je to nejvlivnější tajná a uzavřená organizace a myslicko okultní lóže nejbohatších lidí světa, existující dlouhou řadu let. Jejich jediným cílem je moc a oni sami. Svět je nezajímá. Slouží jim jen jako zdroj. Jako jejich hračka.

Svět nemá ani zdání o jejich krvavých rituálech v tajných podzemních chrámech, kde uctívají Satana, krvavých obětech malých dětí v nich, o zrůdných genetických manipulacích v jejich tajných laboratořích, o křížencích zvířat a lidí, lidí a reptiliánů, ještěřích bytostí, o lidí mučených a vězněných šediváky, o provádění pokusů na nich, ale to jsou tak hrozné věci, že by bylo nanejvýš nechutné se o nich dále rozepisovat čeho je člověk schopen – je to něco, co by si nikdo nedovedl představit ani v nejhorším snu nebo hororu.

Poselství Matthewa

Na internetu se objevují také mimo jiné neoficiální překlady údajně ducha člověka jménem Matthew, Matthew, který dříve žil na Zemi pravidelně podává informace prostřednictvím média – své matky a informuje o aktuálním a nejnovějším vývoji světové situace a průběhu transformace planety. Vyjádřil se také k iluminátům (sdělení 1-2012). Nevím, jestli je andělskou bytostí, ale pokud se týká channelingu, je známo, že v mezisvětě působí mnoho falešných proroků. Nicméně pokud se týká otázky tzv. iluminátů, podává Matthew zajímavé informace, které můžeme pokládat za velmi věrohodné. Tyto informace mohou však podávat i samy reptilní bytosti nebo šediváci, které také mohou promlouvat jménem Matthewa:

Abychom ukázali pozadí, název Illumináti, který znamená „osvícení“ nebo „osvětlení“, se datuje zpět do 18. století, ale temnota, která inspirovala původní členy, má kořeny ve starověku. Tato malá skupina Evropanů si prostě dala jméno, o němž si myslela, že si ho zasluhuje, a časem se název Illumináti stal „deštníkem“ pro mnoho rozličných organizací a skupin, které jejich členové postupně pronikli či vytvořili.

V souladu se záměrem dosáhnout nadřazené pozice nad masami rozšířili Illumináti svůj dosah do „Nového světa“. Členové v Evropě se stali známými jako Rotschildova skupina a členové v koloniích jako Rockefellerova skupina. Tyto dvě skupiny pracovaly v souladu, aby ovládly země ekonomicky a politicky, a během několika desetiletí poté, co USA získaly nezávislost na britské nadvládě, získali Illumináti pevné postavení v rodící se vládě. Od té doby byli „tichou vládou“ státu – ne všichni prezidenti byli členy, ale ti, kteří byli, měli pod kontrolou ještě vlivnější Kongres.

Poté, co ego, chamtivost a touha po nejvyšším zákonodárství zničila soudržnost těchto dvou skupin, obě pokračovaly ve snahách o světovou nadvládu, což vedlo ke krvavým bitvám o nadřazenost. Charakteristické vlastnosti, které způsobily roztržku mezi dvěma skupinami, vytvořily vnitřní boje uvnitř každé skupiny. To vyústilo v nepřátelství a boje o nadvládu v protilehlých frakcích skupin, a když v nich propukly boje, frakce se rozdělily na menší jednotky.

Ať už mají frakce skupin a odštěpené jednotky hlavní sídla na východ či západ od Atlantického oceánu, operují po celém světě a jméno Illumináti se vztahuje na všechny. Oni sami sebe tak nenazývají, neexistuje žádný seznam členů, a shodné mají to, že si dělají nárok na ovládnutí světa jakýmikoliv prostředky.

Steven M. Greer – Utajovaná pravda

Jinak v češtině v roce 2008 vyšla kniha od jasnovidce, kontaktéra mimozemských lidí a člověka, kterému se podařilo nahlédnout do plánů autorů tohoto projektu Stevena M. Greera – Utajovaná pravda – zapovězené poznání. Tu si určitě nenechte ujít, ještě stále by měla být k sehnání. Pozn.: Obsah knihy je nově k dispozici ke stažení také v elektronické podobě na blogu Nová Doba. Na tomto blogu také najdete velké množství zajímavých informací. (Pozn. bohužel blog byl odstraněn správcem serveru – že by opět zásah iluminátů?, víme, že intenzivně monitorují internet a tak weby, které se zabývají touto tématikou podivně rychle mizí…).

utajovana-pravda

Za cenu nesmírných obětí a přes houževnatý odpor autorů projektu LUCID kteří se jej snaží za každou cenu utajit, se podařilo vynést na světlo některá fakta a dále je šířit. Vývoj těchto událostí mající za cíl odtajnit tento projekt a tím i nebezpečí, které lidstvu od této skupiny lidí hrozí můžete sledovat na webu Disclosure project, více o autorovi v encyklopedii Wikipedia. Tato malá skupina lidí má ovšem obrovskou moc, nejen v systémech a technologiích, které vlastní, ale i v tom, že chapadla jejich chobotnice ovládají jak světové vlády a instituce, tak média skrze zkorumpované nebo zmanipulované lidi na těch nejvyšších místech.

V současné době, kdy Země stojí těsně před vstupem do Nového věku, dělají temné síly usilující o člověka téměř nemožné, aby tento vývoj zpomalili a přibrzdili. Jak dále popisuje lékař Steven M. Greer, bojuje se o každou hodinu. Dr. Green je prý nejen v přímém kontaktu s mimozemskými lidmi, ale měl možnost osobně (i jako jasnovidec) nahlédnout i do nejvyšších kruhů americké armády, stínové vlády, NASA a CIA a dodnes je ze strany stínových vládců z těchto kruhů vystaven šikanování, psychickému nátlaku a účinkům jejich psychotronických zbraní působících na dálku.