Podmínky evakuace

Informace vesmírných lidí ohledně případné evakuace po příchodu Krista

Co je podmínkou pro evakuaci?

Zatím všichni lidé různých vývojových stupňů spolu žijí na jedné planetě, ale až přijde čas, řečeno slovy bible – „budou dva na jednom poli, jeden bude vzat a druhý zanechán“. Rozděleni budou rodiny i přátelé, nesmíte tomu bránit, musíte vědět, že o každého kdo si to bude přát, bude postaráno, i o toho koho zanecháme a kdo zahyne. Evakuován (nebo převibrován nebude-li evakuován) bude pouze ten, kdo se snaží upřímně žít podle zákonů lásky, skloní se před Bohem a přijme Jej ve svém srdci jako svého Boha, byť třeba v poslední minutě. Ne ze strachu, ale u upřímné lítosti. Uznání představy Boha v nejhlubším nitru srdce a mysli v posledním okamžiku je dostatečným důvodem pro pomoc.

Záleží ale také na celkovém předchozím životě a úrovni vibrací aury dotyčného. Nemůžeme evakuovat ty, kteří nebudou mít dostatečně jasnou auru, ani kdybychom chtěli. Nepřežili by to, na Nové Zemi v nových podmínkách by nebyli schopni existovat. Bylo by to jako chtít dýchat příliš řídký vzduch, na který ještě nemají připravené plíce – v tomto případě bychom řekli spíše srdce. Naopak by to bylo pro ně ještě horší. Smysl pro pravdu a život podle svého nejlepšího svědomí, bez zbytečných kompromisů, jít třeba i proti proudu a zvyklostem, vyhýbání se negacím všeho druhu, to je nejlepší způsob, jak se nenechat strhnout do bažin negace, kterou je zamořena celá vaše planeta. Snažte se zklidnit svoji mysl, není třeba dělat nic speciálního, žádný stres rozhodně není na místě, když už máte toto vědomí a žijete v souladu se svým svědomím.

Ten, kdo uslyší v posledních dnech ve své duši náš hlas, bude mu naslouchat a uvěří, že je to hlas Krista, má šanci být evakuován do našich lodí. Bude pomocí teleportace (dematerializace a opětovné materializace) vyzvednut do našich lodí a kosmického prostoru a odtud bude svědkem toho, co se stane se Zemí. Na Novou, očištěnou Zemi se již vrátí jako úplně nový, změněný člověk, který prošel duchovní proměnou a převibrováním. Mnoho z vás na ní přejde samo ještě dříve, že k těmto událostem vůbec dojde.

Kolik lidí bude evakuováno v hlavní vlně?

Nelze dopředu přesně říci, jaká bude situace, kdo je zapsán ve „knize živých“ a kdo ve „knize mrtvých“, neustále se to mění, mnoho lidí přechází z jedné knihy do druhé tam a zpět. Také záleží na tom, kdo lidí převibruje samo a nebudou ani žádnou evakuaci potřebovat. Během ní bude každý vybrán automaticky podle úrovně vibrační frekvence jeho těla, která odráží stav jeho cítění a myšlení. Čím je jeho myšlení a cítění přízemnější nebo dokonce negativní, tím se tyto vibrace rychle snižují. A naopak, kdo je naplněn pozitivním myšlením, empatickým a laskavým cítěním, může mít velmi vysoké vibrace jasně zářící aury. V současnosti má celá polovina všech obyvatel Země velice nízké, temné a negativní vibrace, jsou do značné míry ovládáni silami temnot. Necelá 1/3 má pak smíšené vibrace a jsou částečně ovládáni, jejich osud je nejistý. Pouze 1/5 obyvatel planety má vibrace dobré, mají otevřené srdce a mysl, žijí jakž-takž dobrým životem a jsou ovládáni poměrně málo.

Co budou dělat evakuovaní lidé po evakuaci?

Ti, kteří ještě nebudou moci být ihned vysazeni v 5D realitě na Nové Zemi a podílet se na výstavbě nové civilizace, budou muset projít určitým aklimatizačním procesem na našich lodích a prostředí, které je pro ně připraveno. Tito lidé budou po vyzvednutí nejdříve zbaveni všech pozemských věcí, hlavně oblečení, které má hrubé vibrace, a převlečeni do palubních vesmírných úborů. Jsou to jednoduché, ale praktické úbory, které chrání jak tepelně, tak vibračně stabilizují a ochraňují. Tlumí vnější hrubé vibrace.

První kontakty budou s androidy a ti je zavedou do svých kajut. Tam obdrží další instrukce a získají přehled o pohybu na lodi a hlavně o tom, co se stalo. Je to plán školení v sálech s telestěnou, kde bude projektována pozemská činnost v minulých letech a ukázáno, jak ničili svoji planetu. Dále jim bude řečeno, co je jejich úkolem na lodi a také to, že pokud chtějí přežít, je nutné tyto úkoly splnit. Jedná se o duchovní vzdělání a pročištění sebe sama od negativních bloků a prožitků, které brání ke zvýšení vibrace a ke zvýšení schopností těla a ducha. Každý bude mít co dělat, někdo přijde s lepší pozicí, někdo s horší, ale všichni budou mít stejné možnosti.

Po dalším zvýšení vibrací začnou první osobní kontakty s námi, Vesmírnými lidmi, neboť to bude u některých jedinců již možné. Budou dále seznámeni s celým počtem evakuovaných lidí, rasami a věkovým složením. Různé rasy a jazykové skupiny budou nejdříve fyzicky odděleny, aby nedošlo z důvodu nízkého duchovního stupně k problémům. Po zvládnutí několika lekcí duchovního školení pak bude možné tuto selekci zrušit a bude možná komunikace mezi námi na základě telepatie. Tím bude zbourána jazyková bariéra. Projdete jazykovými kurzy – rychlokurzy. I když používáme telepatii, můžeme používat také řeč – máme jeden jediný meziplanetární kosmický jazyk, který se velmi rychle a snadno naučíte.

Budete přemístěni na planetu Jupiter v 5. dimenzi a zde budete pokračovat v činnostech, o kterých již bylo řečeno. Tato fáze pobytu již předpokládá vaši dobrou snášenlivost mezi sebou navzájem. Během několika měsíců budou vytvořeny nové sociální vztahy, neboť původní pozemská struktura těchto vztahů prakticky nebude existovat. Proto tedy bude v těchto věcech velmi pomáháno hlavně námi, Plejáďany, kteří vás již známe z našich lodí. Na planetě Jupiter budete tak dlouho, dokud pro vás nebude možný návrat na Novou Zemi po převibrování ze 3. do 5. dimenze. Na Zemi se to podle našich odhadů stane cca za 50 let. Zde v 5. dimenzi proběhnou asi 2 roky vašeho času.

Ano každá z rodin, či společností bytostí ze Země, bude mít ve velkých mateřských – evakuačních lodích svůj pokoj – teritorium, místnost, či prostor – jak chceš, ve kterém bude probíhat neustálá komunikace všemi našimi dostupnými prostředky. Ujišťujeme vás, že nikdo nebude mít ani na chvíli pocit osamocenosti. Budou neustále ve funkci velké monitory, které budou neustále informovat o dalších akcích a budou probíhat proškolovací pokyny vždy velmi mírnou a láskyplnou cestou. K tomu ke všemu patří výuka Kosanu – společnému vesmírnému jazyku, kterým se budeme všichni dorozumívat dříve, než všichni nabudou plné schopnosti telepatické vědomé komunikace.

Ano viděl jsi i to, že každý bude mít možnost pomocí našeho zařízení prohlédnout si své již připravované obydlí na předem připravených planetách. Budou moci pomocí holografického přístroje přímo i projít celým bytem a podívat se i do okolí obydlí. Ano tato obydlí jsou ve většině případů přízemní nebo jednopatrové domy – bílé barvy s kopulovitými střechami. U každého z nich je zahrada a zeleň. Sám sis při pohledu ven zpoza zasouvacích dveří mohl vyzkoušet teplotu kolem obydlí. Ano je to velmi vlahé a teplé podnebí přechodu mezi mírným a subtropickým pásem. Každý z vás bude mít možnost se setkat se svou multidimenzionální bytostí, která vám přísluší v této dané dimenzi.

Oděvy budou bílé barvy – z jemného materiálu a budou příjemně chladit tak, aby srovnávaly případné napětí mezi povrchovou a vnitřní energií vašich těl. Moc se těším na setkání zde na lodích, kdy budeme moci se navzájem nejen cítit, ale i vidět, ano, je to významná událost, postup prvních lidí planety Země do 5. dimenze. Máme zde již vše přichystáno a také domovy evakuovaných na Jupiteru jsou již připraveny. Každý, kdo bude na lodi, bude moci si na telestěně prohlédnout svůj byt a skutečně bude vědět, že v tomto je o něj řádně postaráno. Lidé budou mít stále někoho, kdo jim bude dělat společnost a budou se těšit na své prožitky v krásnějším a harmoničtějším prostředí. Ano, dále se může kdokoliv takto snažit šířit informace o Vesmírných lidech a připravovat 2. evakuační vlnu. 2. vlna může být za 30 let, ale i dříve, záleží jen na vaší práci, těch, kteří toto budou připravovat. I vy na lodích, kteří budete cítit povinnost se účastnit přípravy 2. vlny evakuace, budete se na tomto podílet.

Je toto všechno na příkaz Stvořitele?

Příkaz Stvořitele je láska. Vše ostatní je odvozeno od tohoto prvního přikázání, která máte již od Mojžíše v Desateru. Je to základní a nejvyšší duchovní zákon, který znamená, že silnější článek vždy pomáhá slabšímu, silnější osobnost slabší a nejsilnější nejslabšímu, podobně jako sám Stvořitel tomu nejmenšímu tvorovi. Tak tu funguje v celém stvoření. Znamená to ale pomoc, nikoli zasahování, pomoc, která je buď nevyhnutelná, chtěná nebo vyžadovaná. Když potřebuje pomoci nejzaostalejší planeta celé galaxie, potom ji přijde osobně na pomoc sám Pán celé této galaxie. On za tuto galaxii ručí před Stvořitelem. Neznamená to ale zodpovědnost za někoho, kdo má svobodnou vůli. Nikdo není zodpovědný za nikoho. Znamená to zodpovědnost za toho, kdo požaduje vaši pomoc, za to, že pomůžete tomu, kdo vás o to prosí – i kdyby o tuto pomoc stál jen jeden jediný člověk z celé planety, má tato akce smysl. Tak vysoko si ceníme lidského života.

Země je nejslabším článkem své galaxie a bude-li očištěna, vědomí celé galaxie postoupí výše. Miliony planet vyspělých civilizací jsou připraveni vám pomoci a mnoho z nich se skutečně podílí na této akci a přijdou spolu s námi. Znamená to, že přijde i Ježíš, vrátí se k vám. Konkrétně a fyzicky, jako kdysi. On řídí celou akci a všechny anděly, tedy i nás. Nepředstavujete si ovšem, že obývá nějakou planetu nebo sedí v nějaké kosmické lodi. On je tak vysoko v celé hierarchii stvoření, že je přímo u Stvořitele, přímým vykonavatelem Jeho vůle. Satan s vámi manipuluje a oblbuje vás, tak abyste mu sloužili, ale my nikoho nenutíme. Naše pomoc je pouze nabídkou, nikdy nezasahujeme do svobodné vůle lidí, neboť každá manipulace, nátlak jakéhokoli charakteru, vyhrožování a zásah je vážným porušením zákona Stvořitele, který se v našich očích rovná hříchu zabití. Každý musí mít možnost se svobodně rozvíjet a dělat to, co sám uzná za vhodné. Nikdo nemá právo nikoho k ničemu nutit za jakýmkoliv účelem nebo jakoukoli záminkou. Toto je nejvyšší přikázání Stvořitele.

Proč nám chcete pomáhat právě vy?

Nejen my, ale vy jste naši příbuzní. Další důvod je ten, že vypadáme stejně jako vy, což bude pro pozemšťany pro první navázání kontaktu výhodou, bude snadnější. Až jednou během následujících statisíců let dosáhnete naší úrovně i vyspělosti, i vy budete pomáhat méně vyspělým civilizacím, stejně jako my nyní vám. Budete to dělat z lásky a z vlastního potěšení, protože pochopíte, že všichni jsme jedno – jedna jediná bytost. Když pomáháte někomu, pomáháte sobě. Miluješ-li druhého, miluješ sám sebe a jestli miluješ opravdu sám sebe, pak tím miluješ i druhého. Když miluješ, nesoudíš a neposuzuješ nikoho. Tak jednoduchý a banální je princip lásky. Nyní je čas, aby lidstvo k tomuto poznání dospělo také. Je to totiž základ jakéhokoliv dalšího vývoje, jak duchovního, tak ekonomického. V současnosti jste dosáhli nejvyššího možného vývoje a bez tohoto poznání nebudete moci vstoupit do dalšího vývojového cyklu.

Vývoj je nezadržitelný a že Nový věk nastane, ať se stane cokoliv a bude znamenat revoluci, jakou dosud lidstvo nezažilo. Současná podoba vašeho světa je už nyní překonaná, skomírá, potácí se nad hrobem, stará paradigmata jsou neudržitelná. Nemá se už kam v 3D realitě rozvíjet, dosáhla svého maxima a chystá se vystoupit do vyšší, nefyzické reality. 3D fyzická realita zanikne, Země se stane zářivým tekutým a plynným tělesem, bez pevného povrchu. Nová epocha lidstva začíná. Zatím se ještě potácíte nocí, těsně nad ránem, můžete cítit předtuchu nového dne. Nevidíte svítání, ale za chvíli se rozední.