Svět po návratu Krista

Na závěr přikládám ještě zkrácený (i když přesto podrobný) popis toho, co se bude podle mimozemšťanů  dít v současné realitě na Zemi v době konce tohoto světa, po návratu Krista. Pokud by se náhodou této doby ještě někdo dožil (protože nevíme, kdy k tomu dojde), neprošel převibrováním ani nebyl evakuován v první vlně, bude prožívat následující události:

Velký krach a chaos

Zatím není zcela jasné, co bude spouštěcím mechanismem, který bude provázat příliv světelné vlny, která oddělí nový svět od starého. V tomto okamžiku velké proměny to může být nejdříve náraz asteroidu, ale i vypuknutí ozbrojeného konfliktu – v tom případě se ukazuje rozpoutání světové války na dálném východě. Z tohoto hlavního ohniska se pak postupně rozšíří i do Evropy. Tyto věci jsou vidět v akašickém krystalovém počítači přibližně ve stejné časové linii, ve které dojde k transformaci a nelze je časově odlišit. V každém případě později dojde ke zhroucení světového hospodářského systému, k vyhlášení zvláštního stavu, stanného práva a k nastolení vojenského, represivního režimu.

V případě asteroidu se jedná o planetku, která nedávno vstoupila do vaší Sluneční soustavy a blíží se rychle k vaší planetě přitahována silou negativních myšlenek lidí jako magnetem. Podle jejich stupňující se síly mění svou rychlost a pohyby a astronomům se jeví jako nevypočitatelná, což opravdu je. Její let by vůbec nemusel protnout dráhu vaší planety, pokud by lidé změnili způsob uvažování a začali žít pozitivně v lásce. Ale, bohužel se předpokládá pravý opak. Toto těleso, které je označeno jako AN 10 je velké asi jenom 1,5 km, ale tlačí před sebou předvoj hustého mraku drobných těles o velikosti asi 30 km.

Tento mrak až dosáhne atmosféry Země, zde začne hořet. Planetka s negativní energií se dále přibližuje a má tendenci stále více zrychlovat svůj pohyb směrem k planetě Zemi, přitahována silou negativních myšlenek. Dále se však blíží i jiná planetka, která je nyní za Sluncem a má také tendenci zrychlovat svůj pohyb. Vaši vědci v NASA stále intenzivně pracují na její likvidaci, ale stále nemají spolehlivý systém. Planetka má velikou rychlost a je stále za Sluncem. O hrozícím nebezpečí samozřejmě neuslyšíte z oficiálních zdrojů ani slovo, vše je utajeno, stejně jako veškeré přípravy na válku. Dojít může ale i k oběma událostem, přičemž k dopadu meteoritu pravděpodobně až po vypuknutí světové války.

Několik hodin po přívalu světelné energie pravděpodobně dojde k nárazu planetky do Severního Atlantiku. Hospodářská centra při pobřeží budou spláchnuta 300 m vysokou vlnou tsunami. Východní a západní pobřeží USA a západní Evropa zmizí pod hladinou moře. Zhroutí se světový hospodářský systém, pokud ještě zhroucen nebude a peníze se stanou přes noc bezcennými papíry. Lidé na toto nebudou připraveni. Nebudou vědět, co se stalo. Budou zcela zaskočeni – bude to jako zpráva z čista jasna. Budou se cítit ohroženi kdečím, počínaje sousedními státy až po sílu z Vesmíru. Informační systém se zhroutí a s ním i zásobování elektřinou, plynem a jinými surovinami včetně potravin. Vy kteří toto čtete, budete připraveni a budete vědět, co se stalo.

Několik týdnů bude naprostý chaos a řada lidí zahyne vlastní zlobou na infarkt a podobné příhody. Nikdo nebude vědět, kam se ztratili lidé, kteří prošli transformací a ve fyzické realitě už nebudou. V České republice dojde k výpadku elektrického proudu způsobený spadaným elektrickým vedením, způsobené větrnou smrští – tlakovou vlnou od výbuchu planetky nad Atlantikem. Nebude fungovat ani zásobování surovinami. Lidé, kteří nebudou mít uhlí nebo dřevo, budou mrznout a mnozí také onemocní a zemřou na následky ochlazení klimatu, které nastane. Nebude benzín a nafta, vše se zastaví. Bude to jako válečný stav. Toto bude trvat několik týdnů, lidé si prožijí své, ale vráceno zpět, co sami vysílali v uplynulých letech. Některým lidem bude tak úzko, že ztratí veškerý smysl svého života. Někteří budou povoláni k tomu, aby se nad sebou zamysleli. Bude to poslední šance pro zbytek lidstva, aby změnily své myšlení a mohli být zachráněni ve druhé vlně evakuace. Mnozí však budou hledat viníka všude jinde, jen ne u sebe.

Vojenský režim

Je tu vícero možností, jak se bude situace vyvíjet. Nejpravděpodobnější je, že vláda poté co dojde ke zhroucení světového hospodářství vyhlásí nouzový stav. Existují již různé koncentrační tábory a vojenské jednotky, které čekají jen na to, aby byly povolány do akce na výzvu “prezidenta”. Jde o fanaticky patriotické “elitní” skupiny. Jsou maximálně kontrolovány a budou reagovat na určité rozkazy. Většina z nich byla podrobena různým technikám kontroly mysli včetně přímého kontaktu s negativními mimozemšťany. Vaše vláda na mnohých z nich použila mysl ovlivňující chemické látky ve snaze získat nad nimi kontrolu. Byla v tom velmi úspěšná. Tyto jednotky jsou podrobeny hypnotickým sugescím pomocí mikrovlnných haarpových technologií, které jsou maskovány výzkumem klimatu. Samozřejmě žádný fyzický systém není dokonalý a budou příležitosti k selhání těchto systémů, čímž mnozí dostanou šanci pochopit, co se děje.

Celá myšlenka pohybu vojsk a diktátorství je násilím páchaným na občanech. Skutečně demokratická forma vlády by vůbec neuvažovala nad použitím takovýchto metod. Když se situace utiší, bude vám objasněn skutečný důvod příchodu padlých andělů, se kterými vaše stínová vláda spolupracuje. Řeknou vám o určitých blížících se a nevyhnutelných katastrofách, které velmi pravděpodobně zničí vaši planetu Zemi a všechno na ní. Obraz, který vám vykreslí, vás bude mít přesvědčit, že není východiska – budou vám říkat, že jde o vaše bezpečí, o zachování tradičních hodnot, o přežití vaší kultury a civilizace. Tím se však ještě jejich práce neskončí. Mocenská struktura ve vaší vládě se bude pokoušet vám diktovat, budou však muset konat mimo rámce vaší ústavy. V důsledku toho ji na čas zruší, pokud ne oficiálně, tak de facto. Jak jsem již řekl, podají velmi přesvědčivé podrobnosti odůvodňující takovéto akce. Budou hovořit o občanské rebelii, která ohrožuje tradiční hodnoty. Řeknou vám, že jsou v nebezpečí a je čas je bránit.

Bude zaveden nouzový vojenský režim, ve kterém ústava a demokratická práva nebudou platit. Už toto samo bude znamenat III. světovou válku a celý svět bude prohlášen za bojiště – i kdyby k žádným bojů nejdříve nakonec nedošlo. Vlády se ujme antikrist, resp. jeho Ilumináti. Ještě předtím však bude na papežský stolec dosazen falešný papež a církev rozvrácena. V tom stejném čase dojde k určitým “přírodním katastrofám”, které vytvoří určité potřeby. Většina z nich bude však záměrně způsobena mocnými negativními silami založenými na haarpových technologiích, jiné budou jako součást očistným procesů následkem změny klimatu a posunu pólů. V této době zemře miliony lidí, ať už na následky hladu, nemocí nebo přírodních katastrof. Dojde k rozhodujícímu zápasu o světovou moc. Tato válka bude mít devastující účinek, neboť lidstvo přivede na okraj zániku. Zoufalá situace lidí však připraví podmínky pro příchod „spasitelů“ – bohů, šéfů a velitelů padlých andělů, se kterými vaše vláda spolupracuje. Mnoho lidí ale už předtím rádi přijmou „pomoc“ a „ochranu“, kterou jim vláda nabídne. Tento Nový světový řád vytvoří iluzi záchrany a spásy pro mnoho lidí.

28

Další evakuační vlny

Během těchto událostí může být našimi loděmi evakuováno mnoho dalších lidí, pokud budou připraveni. Bude připravována hlavní evakuační vlna pro cca pro 1,5 miliardy lidí, kteří přežijí, respektive pro ty z nich, kteří již budou připraveni. Záleží to na snaze, kooperaci a šíření nových myšlenek prostřednictvím oněch 144 000 lámů, kteří přišli za tímto účelem do těchto inkarnací. Budou šířit světlo po celém světě. Jak ale říkám, evakuace může probíhat průběžně i mimo hlavně vlny. I v této době na Zemi zůstane mnoho lidí, které nebudou podléhat vlivu manipulátorů. Jednak oněch 144 000, kteří pro to byli vyškoleni a pak ti, kteří dostanou ještě druhou šanci být evakuováni. Evakuační pohotovost bude trvat tak dlouho, dokud budou na Zemi lidé, kteří budou připraveni přijmout pomoc, tedy i v době po návratu bohů, kteří budou všechny svádět a nabízet lidstvu pomoc. Bude to možnost poslední volby.

Návrat Krista – tj. druhou vlnu evakuace zahájíme tehdy, až bude většina lidí připravena nebo až bude dosaženo bodu, ze kterého nebude pro lidstvo návratu zpět. V takovém případě jsme schopni evakuace všech lidí i během jediného dne. Každý, kdo bude evakuován, dostane těsně před tím od nás telepatický pokyn, jak se zachovat. Budou označena místa, kde se budou lidé shromažďovat. Tyto lokality budou chráněny silovým polem před jakýmkoli nebezpečím. Dostanete-li pokyny k evakuaci, pro nic a pro nikoho se nevracejte a jednejte okamžitě. Celou akci připravuje miliony andělů, nás vesmírných lidí. Bude řízena z oblasti severní Evropy, která patří dnes k duchovně nejvyspělejším. Naše základna zde bude chráněna silovým polem.

Začátek apokalyptických událostí

Teprve po řadě týdnů válečného stavu a válečných bojů se bude postupně obnovovat na neporušeném území (hornaté části kontinentů) infrastruktura a život se bude postupně vracet jen zdánlivě do normálních kolejí. Brzy však budou nasazeny další zbraně. Ba co více. Na planetu totiž záhy plně dolehnou účinky mohutné světelné vlny a Země se začne rozpadat. Dojde k rychlému posunu zemské osy a ke změně rotace Země a začnou mnohem rychleji tát ledovce Antarktidy a Grónska. Budou následovat dramatické změny klimatu, zemětřesení, probudí se dosud spící vulkány, neboť se budou vynořovat nové pevniny včetně velkého kontinentu v Tichém oceánu. Takto vytlačené milióny km3 mořské vody způsobí během nejbližších let zvýšení hladiny oceánů o 150 -200 m a tato voda zatopí všechny nížiny do této nadmořské výšky. Polovina takových států jako USA, Francie, Velké Británie, Ruska, Polska, Německa zůstanou navždy pod hladinou moře. Dále budou následovat tektonické lokální posuvy dolů a nahoru, nebe se zatáhne prachem z vulkánů a bude z něj padat jedovatý déšť, bude velké stěhování národů, epidemie a lokální války, masy lidí bude umírat ve velkém a to může být ještě jejich spása.

Takto tedy bude probíhat očista planety a Země si konečně bude moci vydechnout. V 1. fázi této očisty bude uneseno nebo zahyne víc než 2 miliardy lidí. Tím se znatelně sníží počet obyvatel planety. Dále v důsledku zvýšených teplot budou ale dále vymírat hromadně lidé především v Indii a Africe. Bude již také větší pohyb lidí mezi státy než nyní. Lidé budou zoufale utíkat a hledat novou rovnováhu. Tu ale nenaleznou. Živí budou závidět mrtvým, jak bylo předpovězeno. Následně dojde k masivním destrukcím hmoty zemské kůry, která se úplně nakonec kompletně roztaví.

Návrat bohů

Antikrist a boj o každou duši

Nad těmito pohromami bude vévodit “Spasitel” – Antikrist, který se bude vydávat za zachránce a sjednotitele lidstva. Bohové, které mezi vás znovu zavítají, se budou vydávat za vaše pomocníky a přátele. Aby upevnili svoje postavení provedou speciální fyzické objevení se. Jsou skutečně mocní, protože používají svoje myšlenky, aby upevnili svoji moc. Jsou to ti, kteří nesou zodpovědnost za změnu vaší DNA a zavedení různých kontrolních systémů. Poznají lidskou rasu jako vlastní kapsu, a tak není možné je oklamat. Když se dozvíte o těchto ještě úžasnějších a laskavějších bytostech, které se vám objeví, budete požádáni, abyste si nevšímali jejich fyzického zjevu a vyciťovali “jejich lásku k lidstvu”. Oni kontrolují ty, kteří nyní spolupracují s vládou USA, podobně jako bossové mafie kontrolují své poručníky.

Kristus řekl, že mnozí přijdou v jeho jménu a budou dělat i zázraky aby svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Tito bohové přijdou naoko v míru a v lásce. Přijdou, aby “zachránili” lidstvo ze zoufalé situace. Budou se tvářit jako boží andělé. Tyto “negativní” vesmírné bytosti nabídnou lidstvu velmi atraktivní alternativu k vaší nynější zoufalé situaci. Je to naprostá iluze, ale ti, kteří to přijmou, si to neuvědomí, dokud nebude pro příliš pozdě. Po mnohých diskusích na toto téma vám budou představeni “laskaví” mimozemšťané, kteří jsou zde, aby pomohli lidstvu. Když si přivyknete na myšlenku jejich existence, budou vás informovat o tom, co se stane v budoucnosti. Něco z toho bude pravda, něco ne. Dokud se toto bude všechno odehrávat, vláda bude připravovat veřejnost na to, aby přijala ještě větší kontrolu, ačkoliv tato bude maskována. Neustále vám budou říkat, že vše je ve vašem nejlepším zájmu. Podají mnoho pravdivých příkladů, které “dosvědčí”, že vláda dělá správně.

Budete také upozorněni na nebezpečí ze strany “nemilujících” mimozemšťanů – nás. Budete varováni před únosy „negativních“ mimozemšťanů, aby pak ti, kteří byli námi evakuováni, byli prohlášeni za unesené. Nastane doslova boj o každou duši. Sebeuvědomění je extrémně obtížné. Schopnost rozlišovat bude vaším jediným vodítkem v těchto situacích. Při každé takovéto příležitosti armáda bude stále více na sebe přebírat úlohu odzbrojit lidi a dát jim pocit bezpečí. Mohlo by dojít ke značnému krveprolévání pro ty, kteří mají takovéto sklony. Bude hrozit anarchie – nejhorší situace bude pro obyvatele měst a pro ty, kteří nebudou soběstační, nebudou mít vlastní zdroje k přežití. Armáda a státní moc bude zasahovat proti protestujícím, bude přistoupeno k jejich likvidaci, pokud nepřistoupí na nové podmínky.

Bohové budou demonstrovat svoji lásku k lidstvu pomocí zázraků a zázračných činů. Celé jejich vystupování bude mít jeden účel – přesvědčit pozemšťany, že bude od vás moudré, když budete poslouchat to, co vám říkají. Pozorujte, jak vyléčí mnohé nemoci, neřeknou vám však, že to byli oni, kteří mnohými z nich váš druh infikovali. Chtějí získat uznání za tyto vyléčení, aby si naklonili lidstvo na svoji stranu. Udělají dokonce několik velmi záslužných skutků pro lidstvo. To bude zahrnovat takové věci, jako že vás naučí nové léčebné a jiné technologie. Vyléčí určité nemoci, které sami na lidstvo přenesli. Takto budou vypadat dobří. A lidstvo je bude mít za to rádo – situace se dočasně uklidní a mnozí uvěří, že nyní začíná za pomocí těchto „zachránců“ nový, lepší svět. Budou hovořit také o lásce a o velkých duchovních pravdách. Jejich slova budou plná moudrosti a poznání. To způsobí v myslích mnohých mnoho zmatku, protože se budou prezentovat jako laskavé a milující vesmírné bytosti. Pro ty, kteří se duchovně rozvinuli a umí rozlišovat, to nebude představovat žádný problém. Ale masy, které se stále přidržují svých starých způsobů podpisujících se na jejich omezeních, ty budou mít potencionální problém. Budou vás přesvědčovat konáním „zázraků“ o tom, že to s vámi myslí dobře.

Antikrist – falešný spasitel

Budou vám nabízet evakuaci na své planety a možnost „záchrany“ před dalším hrozící nebezpečím. Mnoho lidí jim uvěří, budou takto uneseni a zotročeni v jejich temných světech. Předpokládá se, že tento osud stihne polovinu světové populace. Také bohové mají samozřejmě připraveny několik kilometrů velké mateřské kosmické lodě určené pro přepravu těchto lidí do zajetí na jiných planetách. Zatímco jejich nabídka na „záchranu“ bude mít velkou reklamu a požehnání „oficiálních“ míst a představitelů vašich vlád, evakuace, kterou organizujeme my, bude náhlou, tichou a bleskovou akcí.

Jakmile si bohové získají většinu lidstva na svoji stranu, přesvědčí ho o tom „že jsou přátelé“, což ji mnozí uvěří a budou spokojeni s jejich „pomocí“, situace se uklidní a bude vám řečena pravá příčina, proč přišli. Planeta Země se mění a brzy dojde k ještě větší devastaci než je ta, které jste byli do té doby svědky, což bude pravda, neboť fyzická úroveň bude již neobyvatelná a Země se na této úrovni stane planetou bez pevného povrchu. Řeknou vám, že je nutné, abyste opustili Zemi, pokud chcete přežít. Navrhnou vám řešení. Řeknou vám o planetách, které jsou připraveny na záchranu před jistou devastací a smrtí. Mnohé z vás “vezmou” do svých “zlatých měst” jako svědky. Jejich nabídky pomoci budou maximálně atraktivní pro ty, kteří neumí rozlišit temnou stranu o Světla.

Ukážou vám, jak jsou vyspělí a jak se i vy můžete stát součástí tohoto procesu na vzdálených planetách. Vezmou několik dobrovolníků, aby na vlastní oči viděli tyto krásné planety a jejich zlaté města. Kdokoliv uvidí tyto města, bude uchvácen jejich krásou a mírem. Mnozí jiní také uvidí obrazy těchto neuvěřitelných měst a krajin. Bude vám řečeno, že toto všechno může být vaše spolu s rozvinutou technologií. Mnozí z vás již slyšeli o hologramech. Jsou to duplikáty měst, lidí a událostí v maximálně podrobném a realistickém provedení. Ti z temné strany jsou mistry v požívání hologramů. Vytvoří iluzorní města pro některé, aby viděli, a jiné, aby “navštívili”. Ti, kteří se rozhodnou přijmout nabídku a jít s těmito mimozemšťany, nedostanou to, co viděli a o čem slyšeli. Je to volba každého jednoho z vás, co uděláte.

Vaše vláda bude každého povzbuzovat, aby šel. Ve skutečnosti použijí svoji kontrolu nad vámi, aby vás přinutili jít, protože to bude “ve vašem zájmu”. Stejně to dělají už teď, kdy postupně omezují vaše práva, abyste “ve svém vlastním zájmu” využili jejich nabídku. Nenařizují vám to, to by bylo příliš nápadné, ale nutí vás nepřímo. Chtějí, abyste věřili tomu, že to sami chcete, protože to je ve vašem zájmu. Když se jednou rozhodnete přijmout jejich pozvání a odejít s nimi, je už pro vás příliš pozdě. Brzy přesně zjistíte, jakou iluzi vám prezentovali.

Budete požádáni a bude se od vás očekávat, že budete souhlasit s jejich nabídkou, začnete být připravováni na váš přesun. Skutečný přesun bude pro většinu o nějaký čas později, protože budete potřebovat připravit se mentálně, fyzicky a “duchovně”. Ve skutečnosti však tímto jen umožníte negativním utvrdit svoji kontrolu nad vámi. Každý, kdo bude souhlasit s návrhy negativních mimozemšťanů, projde procesem podobným meditaci, kterým se budou otvírat technikám přímé kontroly těch z temné strany. Budou tací, kteří poznají, o co jde, a budou klást odpor. Tito, pokud budou chyceni, budou izolováni v připravených koncentračních táborech, aby nezalarmovali ostatní. Stovky těchto táborů jsou již plně připraveny a další budou.

Boj o každou duši

Máte všechny možnosti rozvíjet své duchovní uvědomění, takže budete instinktivně vědět, co je pro vás nejlepší. Neexistují žádné výmluvy. Ale existují alternativy. Každý bude mít na výběr jen dvě možnosti a bude se muset v této době již definitivně rozhodnout. Přidat se na stranu padlých andělů, nebo na naší stranu. Pro Boha nebo proti Bohu. Bude to až do poslední chvíle každého volba. Budou tak rozděleni do té doby i celé rodiny, ba nejlepší přátelé. A jak bylo předpovězeno a jak stojí v Bibli, povstane národ proti národu, děti proti rodičům a připraví je o život.

Nebude se zdát, že by se vám padlí andělé vnucovaly. Jsou mistři v tom, jak oklamat, podvést. Bude se tvářit, že vám přišli pomoci. Dávají přednost tomu, aby si vás získali po dobrém. Pokud by hned ze začátku použili sílu, příliš mnoho lidí by okamžitě prohlédlo jejich fasádu. Chtějí docílit stejnou kontrolu mysli každého jednotlivce, jaká se jim podařila nad těmi ve vládě a dokonce i nad jim podřízenými šedými mimozemšťany. Většina lidí tak uvěří své vládě a jim a naopak ti, kteří budou proti, budou terčem posměchu podobně jako dnes ti, kteří věří v konspirativní teorie. Zmanipulují tak celé masy lidí a dostanou je pod svoji kontrolu. Nebude to nic těžkého, neboť tuto kontrolu mají již nyní. Mnozí z lídrů vaší stínové vlády, kteří stojí na jejich straně, budou povýšeni v hierarchii negativních mimozemšťanů. Jiní se sami stanou otroky, když už víc nebudou potřební. Padlí andělé neznají žádný “kodex cti”. Uznávají jen moc a schopnost vytvářet strach v druhých.

Vláda Antikrista

Když si mimozemští “zachránci” získají vaši loajálnost, vedoucí představitelé vlády budou mít stále menší slovo, protože padlí andělé úplně převezmou kontrolu nad celou vaší civilizací a vaše vůdce k tomu již nebudou potřebovat. Vedle svých nabídek na „záchranu“ a „evakuaci“ vás zároveň budou neustále udržovat ve víře, že jsou vašimi přáteli a že stále spolupracují s lídry vaší vlády. Současně budou chtít nastolit svůj pořádek – Nový světový řád, kterému se bude muset každý podrobit. Bude záležet na sebeuvědomění každého, jestli se mu podřídí a přijme jejich „pomoc“ nebo ne. Každý, kdo odmítne se registrovat zapojit se do jejich systému, bude postupně vyřazen na okraj společnosti jako osoba bez jakýchkoli práv. Většina lidí těchto práv nebude zbavena výhrůžkami ani násilím, ale zprvu zcela tiše, nenásilně a postupně jejich postupným omezováním. Nedojde k žádnému chaosu, masivnímu odporu a krveprolití.

Jakmile se ale bude šikana a tlak stupňovat a bude zbývat ještě menšina lidí, kteří se nebudou chtít přizpůsobit a přijmout „znamení šelmy“, může dojít k poslední vlně evakuace. V ní budeme naposledy evakuovat každého, kdo bude připraven, nenechal se svést a nepřijal toto znamení. Ostatní již budou většinou pod kontrolou druhou strany. Ti zůstanou na Zemi v otroctví bohů a jejich režimu, dokud nebudou deportováni a jejich planety. Jakmile Zemi opustí ti, co převibrují nebo budou evakuováni, nebudou už bohové mít žádné větší překážky, aby tento projekt mohli plně realizovat. Poté již budou čipové technologie masově zaváděny a proběhne jejich hromadný příchod. Tehdy již pak budou vrcholit očistné procesy Země od negativních energií. Země bude na pokraji kolapsu fyzické reality.

Bude-li to v této době nezbytné, přijdeme z kosmického prostoru rychlostí blesku a zahájíme masovou a okamžitou evakuaci pomocí teleportace do obrovských gigantických evakuačních lodí, i menších, postupně, tak jako to bude nutné v různých oblastech světa. Jde o tisíce mateřských, několik kilometrů dlouhých a vysokých lodí, které jsou základnou pro menší. Planeta se stane na okamžik zcela ovládaným teritoriem. Apokalypsa pak zasáhne celé lidstvo a vytvoří pravé peklo, až dojde i na globální atomovou válku.

Armagedon

Konečné očištění Země

K armagedonu dojde až v době, kdy všechno selektované lidstvo bude již dávno na svých nových pozicích – evakuováno nebo již dříve převibrováno do 5. dimenze. Tuto válku však ukončíme dříve, než by mohla destabilizovat okolní kosmický prostor a zničit planetu. Jak bude zanikat fyzická realita, bude vše pozvolna směřovat k čím dál větší neutěšenosti na Zemi, až katastrofy způsobí destrukci totální celé sféry 3D reality. Zanikne fyzická realita, dojde k přesunu pólů a změně magnetické polarity planety. To způsobí zemětřesení a masivní destruktivní pohyby zemské kůry po celém světě, dokud se neroztaví. Planeta ve 3. dimenzi se stane již trvale neobyvatelnou, podobně jako některé jiné planety, které nemají pevný povrch. Nebude to však ani náznakem síla zvenčí. Všechny tyto události se stanou jen proto, že vaše civilizace není dosud připravena na převibrování do těchto nových podmínek zvýšené energetické frekvence v páté dimenzi, tedy zanikne a zmizí. Všechny průvodní jevy budou jen důsledkem tohoto přechodu, nikoli příčinou.

123

Do 50 roků pozemského času z této civilizace nebude nic, než vzpomínky evakuovaných lidí, záznamy vaší kultury v krystalových počítačích akašické kroniky v jádru vaší planety, a dále ruiny některých staveb na některých místech Země. Zachrání se a bude zachráněno jen to, co bude schopno existovat také v nových podmínkách. Flora a fauna převibruje a toto převibrování již probíhá, jak jste si mohli všimnout. To že fauna z vaší přírody nyní tak rychle a hromadně mizí je toho příčinou. Všechny produkty člověka však zmizí, protože jsou zatíženy hrubými a negativními energiemi, nebo z nich zbudou jen ruiny. Po převibrování planety do 5. dimenze založíme společně novou civilizaci. Dále budete s naší pomocí dočišťovat zemský povrch od zbytků staré civilizace, pokud převibrovaly do 5D reality a narušují harmonii planety Země, která bude nyní již na nové oběžné dráze.

Zotročení člověka a věčná smrt

Pohromy, které vaši planetu postihnou, budou neslučitelné se životem. Nejhůře skončí ti, kteří si přidají na stranu Antikrista a přijmou jeho lákavou a atraktivní nabídku na záchranu. Dostanou se do těch nejtemnějších světů, na planety, které jsou jeho panstvím, na planety které jsou jako první určeny k zániku. Ti, kteří si vyberou cestu negativních mimozemšťanů, budou využiti ve prospěch těch, kteří je vzali s sebou. Budete zotročeni. Toto otroctví bude mít různé formy, budete však pod přímou kontrolou vašich mimozemských “opatrovatelů”. Z této situace nebude žádného fyzického úniku. Mnozí budou využití na pokusy, lékařské a jiné. Když se kompletně vydáte jejich kontrole, ať už na Zemi předtím, než ji opustíte, anebo někde ve Vesmíru, nebude už pro vás cesty zpět. Většina ani nerozpozná nutnost obrátit se zpět, alespoň ne ze začátku. Jiným nebude trvat dlouho, než zjistí, v jaké špatné situaci se ocitli. Někteří budou podrobeni fyzickým experimentům sahajícím od transplantace orgánů až po oplodnění a porod. Mnozí při těchto experimentech zemřou, protože budou traumatizováni tak rozsáhlým způsobem. Ačkoliv to zní hrůzostrašně, mnozí se vskutku stanou formou lidské oběti.

Mnohem, mnohem víc lidí bude násilím uneseno v pracovních táborech na vzdálených planetách. Všichni, kteří si zvolí být s těmito negativními mimozemšťany, budou přinuceni k nějakému typu služby, anebo přímo použití. Nebudete už více unikátní bytostí, ale se stanete hračkou a otrokem těch, kterým jste tak věřili. Nebude pro vás absolutně žádného úniku v tomto životě, zvláště pokud jste byli vzati do “zlatých měst”. Budete nazlobení a řeknete, že jste byli podvedeni. To bude sice pravda, vy jste však dovolili, aby se to stalo.

Co bude s těmi, kteří nepřežijí?

Stvořitel má s každým, i tím posledním člověkem nějaký plán, který zná jen On a každého chce přivést k sobě. Pokud nebudou uneseni padlými anděly a zotročeni (k čemuž se ovšem sami rozhodli) a během této apokalypsy zahynou, ale poté budou na jiných planetách ve 3 a 4D realitách dosud ovládaných temnými silami pokračovat dále úměrně stupni svého vývoje. Bude se inkarnovat na jiné pro ně vhodné planety ve fázích starověku a středověku. Jejich vývojový stupeň může vyžadovat ještě stovky nebo tisíce let, mnoho životů k tomu, aby se obrátili a přijali Boha do svého srdce, takže ještě nebudou připraveni. Zachránění o nich budou vědět, ale oni si nebudou nic pamatovat. Nikdo z nich se nebude na svůj minulý život pamatovat, ani na to, co se stalo – budou jako lidé začínat znova. Jejich svobodný vývoj bude značně zpomalen a zkomplikován, ne-li zastaven, protože budou znovu pod nadvládou temných sil a jejich otroky, podobně jako tomu bylo kdysi na Zemi před příchodem Krista, kdy byla Země pod nadvládou temných sil. Vidíte tedy, jaká mimořádná příležitost se vám nyní skýtá. Pro každého, kdo bude připraven.

Nedělejte si ale starosti o vaše blízké, kteří nebudou evakuováni nebudou schopni převibrovat a sladit se s novými frekvencemi. I když mohou potřebovat ještě stovky nebo tisíce let k tomu, aby dosáhli vaší duchovní úrovně, jednou budou moci být opět s vámi. I s nimi brzy setkáte, pokud se obrátí k Bohu – víte že zatímco oni prožijí mnoho životů na jiných planetách, pro vás to bude znamenat jen krátkou dobu čekání, protože na Nové Zemi plyne čas jinak. Pro vás hodinka může znamenat tolik, co pro ně celé roky. Je to stejné, jako když se někteří z vás po našem příchodu setkáte s vašimi známými, kteří opustili váš svět již dříve, dokázali postoupit výše a nyní jsou již s námi a připravují Novou Zemi. Čekají na vás a na starou Zemi už se nebudou vracet. Je jich na čtyři miliony, většinou dětí, takže hlavním úkolem dospělých na Nové zemi bude výchova.