* NV Příchod Antikrista, NWO, konspirační teorie, Lucifer, Satan

Příchod Antikrista


„Dnešní Američané by byli pobouřeni, kdyby do Los Angeles vstoupila vojska OSN, aby obnovila pořádek; zítra za to budou vděčni. To zvláště platí, když je tu vnější hrozba mimo náš svět, ať už je reálná nebo jen vyhlášená, která ohrožuje samu naši existenci. To potom budou všichni lidé světa prosit světové vůdce, aby je z tohoto zla vymanili. Jednou věcí, které se každý člověk bojí, je neznámo. Když se tento scénář předestře, tak ochotně odevzdají svá osobní práva za záruky své dobré existence do jejich světové vlády.“

ministr zahraničních věcí USA a laureát nobelovy cenu míru Henry Kissinger, na shromáždění Bilderberg ve Francii v Evian 21. května 1992


Zjevení 13,16-18 - Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

Až peníze ztratí veškerou hodnotu, potom si lidé uvědomí, co je opravdu důležité. Nikdo nebude moci nic kupovat, ani prodávat, pokud nepřijme cejch iluminátů a nebude souhlasit s jejich podmínkami. Všichni ostatní lidé budou vyřazeni na okraj společnosti a budou vystaveni perzekuci a šikaně. Ve snaze uchovat si dosavadní komfort nebo si zachránit i život, přistoupí dobrovolně masy lidí na jejich podmínky - globální bezhotovostní peněžní systém, který bude zcela pod jejich kontrolou. Ve skutečnosti se však stanou postupně armádou zmanipulovaných otroků - padnou do otroctví, ze kterého bude stále těžší a nemožné se z něho vymanit. Budou pod neustálou elektronickou a psychotronickou kontrolou. Stanou se z nich zombie bez života a budou jeden po druhém eliminováni. Budou sloužit jako pracovní síla a materiál v temných světech hrůzy a utrpení.

Konspirační teorie

Mnoho lidí ještě stále pokládá konspirační teorie za nesmysly. Já si myslím, že realita je mnohem prostější a prozaičtější. Asi jako jednoduchá otázka - existuje Satan? Pokud věříte, že ano, tak je jasné, že původcem všeho zla je právě on, který ochotnými lidmi manipuluje jako se šachovými figurkami. Nabízí jim moc a všechny poklady světa a oni ho ochotně následují. To je celá ta "konspirační teorie". Pokud v Satana nebo chcete-li Antikrista nevěříte, můžete si tohoto konspirátora představit jako "zlo v lidech", v lidech, kteří by se sami rádi posadili na místo Boha - nebo klidně jen Boha, i když tady skončíte jen u iluminátů, kteří jsou ve skutečnosti jen těmi figurkami plnící úkoly padlých andělů - reptiliánů...


„Pro mnoho lidí již není žádným tajemstvím, že skutečná povaha reality dnešního světa je na hony vzdálená od té, řekněme, „oficiální“. Žijeme totiž ve světě globálního klamu, podvodu a manipulace na takové úrovni, že se nám o ní ani nezdá! Iluze „svobodného či demokratického“ světa se po použití správné optiky promění spíše v něco, co lze s klidným svědomím nazvat otrokářskou společností.“

George Kavassilas


Pokud konspirační teorie dovedou některé lidi k zamyšlení a poznají pravou podobu světa, které je nahony rozdílná té, která nám předkládají naše média a vlády, pak je to dobré. Většinou ale šíří jen strach, zlobu, odpor a to je přesně, co si vládcové světa přejí. Chtějí rozněcovat nepokoj, šířit chaos, nespokojenost lidí, chtějí jejich strach! Vždyť je tak je mohou "chránit" a zavádět nové "lepší" pořádky a tím posilovat svojí globální moc a budovat totalitní superstát. Ilumináti doslova touží po tom, aby nás mohli ochránit před kriminálníky, teroristy, extrémisty, před bankrotem, pedofily, narušiteli práv a všemi lidmi jednajícími "nelegálně" jako "narušitelé veřejného pořádku" (ale ve skutečnosti jako narušitelé jejich globální moci a zisků - konceptu starých makléřů moci, která je už dávno překonán).

Příchod reptiliánů a Nový světový řád

Podle mého názoru je příchod reptiliánů na Zemi (či chcete-li antikrista) už dávno naplánován, dojde k němu tak, jako tak, jak bylo předpovězeno v proroctvích. Ilumináti, coby jejich lidští partneři jen posloužili k tomu, aby jejich projekt příchodu na Zemi mohl být uskutečněn a je vidět, že se připravuje už velmi dlouho. Reptiliáni se zkrátka úspěšně infiltrovali do naší civilizace a z velké části se jim úspěšně podařilo ji mentálně ovládnout, podobně jako u jiných vesmírných civilizací humanoidů a zvláště lidí, na které jsou vysazeni. Země nezůstala stranou jejich zájmu, ba právě naopak. Bude Nový světový řád opravdu globální záležitostí? V Bibli čteme, že svět bude rozdělen mezi dravé šelmy, které vládnou světu. Spekulovat o tom je asi zbytečné a je to jedno. Jsou v podstatě jen dvě možnosti, jak jejich příchod a uchopení moci na Zemi proběhne. Jakmile reptiliáni se svoji armádou šediváků postupně přijdou, budou prostřednictvím iluminátů a jejich stínové vlády představeni lidstvu jako naši "bratři", kteří nám přišli pomáhat a chránit nás, aby vybudovali svůj Nový světový řád, ve kterém převezmou postupně, ale velmi rychle veškerou moc nad lidstvem. Jak a kdy k tomu dojde?

Globální zlomová událost (bod zlomu)

Je zřejmé, že dojde k nějaké zásadní, zlomové události, po které věci naberou velmi rychlý spád a ilumináti se rychle ujmou globální vlády, aby zavedli Nový světový řád. Jaká bude tato událost, můžeme jen spekulovat. Může to být globální katastrofa, zásah vyšší moci, krach finančního systému a globální ekonomiky, světová válka, sehrání falešného mimozemského útoku, odtajnění negativních mimozemšťanů, přírodní pohroma, nadpřirozený jev, evakuace pozitivními mimozemšťany, anděly... Nebo souhra více událostí. Cokoliv, co bude mít drtivý globální dopad a vynutí si nová, globální, radikální opatření. Možná, že touto událostí bude až okamžik převibrování (tři dny temnoty), jak uvádí např. Bible a někteří proroci (více o tomto okamžiku v kapitole - Armagedon, kterou detailně věnujeme průběhu transformace). Tato globální zlomová událost pak umožní a ospravedlní zavedení výjimečného stavu a zavádění nového světového totalitního řádu. Vše pak již nabere velmi rychlý spád.

Ve filmu "Chvíle poté" byla jako spouštění událost použit moment první vlny převibrování a evakuace vybraných lidí, kterému se budeme ještě věnovat na tomto webu a o kterém se často mluví v poselstvích mimozemských lidí a které nepřímo zmiňuje i Ježíš Kristus - viz Varování. To je samozřejmě také možné, protože opravdu s jistotou nevíme, jak bude Kristův druhý příchod s jistotou a přesně vypadat. Je pravděpodobné, že k Satan se svojí armádou vyrazí do útoku, jakmile ze Země zmizí většina nejčistších duší, kteří dnes tvoří stále překážku k tomu, aby mohl začít se svým běsněním. V té době na Zemi zůstanou už jen ti, kteří k tomu byli vybráni, aby vedli a zachraňovali zbytek lidstva, který potřebuje zažít tuto zkušenost. Tento dvojdílný film určitě doporučuji, aktuálně je ke stažení (15.7.12) také na serveru uloz.to zde: První část filmu Chvíle poté a Druhá část filmu Chvíle poté.

Luther

Zhroucení civilizace

Duchovní vývoj jde dopředu, lidé stále procitají z hlubokého spánku a uvědomují si, že stávající systém starých makléřů moci je překonaný a že kapitalismus nemá žádnou perspektivu. Žijeme v době velkého třídění, kdy se každý může naposledy rozhodnout, pro jaký život se rozhodne. I když se temné síly iluminátů pomocí leteckých chemických postřiků usilovně snaží minimalizovat účinky sílícího světelného záření a používají všechny dostupné prostředky proto, aby si udržely svoji moc nad co největším počtem lidí, nemohou tento vývoj zastavit, ani zabránit tomu, aby světlo nakonec zvítězilo. To je nemožné, neboť má požehnání Stvořitele. Země již byla jedna vysvobozena z Temnot a není návratu zpět. A to tyto temné zpátečnické síly velmi dobře vědí.

Na poslední chvíli, jakmile proběhne transformace a Nová Země se oddělí od té staré, jako se motýl vylíhne za kukly, rozpoutají boj o moc, která vyvrcholí III. světovou válkou. Na lidstvo, které zůstane ve fyzické realitě, se proto chystá velmi sofistikovaný podvod, který rozhodně nebude vypadat jako převrat nebo válka, kterou vyvolali ti, kteří usilují o světovou moc. Takto se moderní puče a války o moc už neprovádí. Taková válka by už dávno neměla úspěch, protože lidé už dnes nejsou tak hloupí, aby se masově nechali strhnout novými vůdci, tak jako kdysi. Provádí se tak, aby to vypadalo, že o žádnou válku a boj o moc nejde, aby se odvedla pozornost na vnějšího nepřítele a aby skutečný nepřítel vypadal jako zachránce a lidé mu šli - pokud možno - dobrovolně na ruku. Něco podobného vlastně předvedli už komunisté v roce 1948, i když tehdy ještě velmi neobratně. Protože tehdy byli lidé důvěřivější, tak to ještě stačilo. Dnes už by ale bylo problém použít hrubší sílu. K tomu možná také dojde, ale až později.

Současně s příchodem antikrista a posledními událostmi, které završí jednu epochu vývoje lidstva, dojde ke zhroucení systému, na kterém tisíce let tato civilizace fungovala. Nebo lépe řečeno, ke kolapsu zřejmě dojde těsně před těmito událostmi, protože právě on bude jakýmsi spouštěčem, který dá věci do pohybu a poslouží k ospravedlnění zavádění nového pořádku - neofašistické diktatury. Zhroucení civilizace je ale především změna vědomí, která se již dávno odehrává ve strukturách čtvrté a páté dimenze. Je to jako změna data, ke které dochází o půlnoci každého dne. Až nastane ta chvíle a civilizace se zhroutí, tak se toho prostě změní víc najednou, změní se věci, které trvaly beze změny i tisíce let a my už zapomněli, že nejsou věčné, ale dočasné a pomíjivé jako všechno...

Pokračovat