Andělé v hvězdných lodích

K nejznámějším a nejzajímavějším kontaktům s Vesmírnými lidmi patří série zjevení celé plejády andělů (Rafael, Orton, Firkon, Kalma, Panna Maria, Kristus a další…), amerického kontaktéra polského původu jménem George Adamski. Byl takovým legendárním kontaktérem a ve své době „průkopníkem“. Jeho vyprávění o setkáních s vesmírnými lidmi a anděly, která prožil začátkem 50. let, popisuje je i kniha od Giorgia Dibitonta, která vyšla i u nás pod názvem Andělé v hvězdných lodích, ze které uvádím citáty některých pasáží, které mě zaujaly. Knihu vydalo v roce 1992 křesťanské (!) nakladatelství Vérité. Nejde o žádné „channelingy“, popisuje autentická poselství z opakovaných fyzických a osobních setkání pozemšťanů s nimi.

To, čím je tato série zjevení neobvyklá, je o naléhavé varování před hrozící katastrofu, před kterou lidstvo tehdy skutečně stálo (a možná do určité míry stále stojí i dnes) podobně jako v případě samostatných zjevení Panny Marie (zejména Fatimské proroctví), Ježíše Krista či jiných andělů. Je zajímavé také sledovat jak se za tu dobo změnil přístup Vesmírných lidí. Zatímco ještě v 50. letech používali spíše náboženskou rétoriku (jak vidíme u Adamského), dnes (většinou kromě zjevení Panny Marie, které budou pravděpodobně ze stejného zdroje) používají spíše neutrální, univerzální styl, ve kterém nás většinou zahlcují množstvím „duchovních“ informací technického rázu, anebo asi pro většinu lidí nic neříkajícím sdělením mystického charakteru. Navíc, dnes jde spíše o sdělení týkající se transformace do 5D reality, než o varování před válečnou krizí či apokalyptickými událostmi. Můžeme to ale pozorovat i u sdělení Panny Marie. Její poselství jsou sice stále velmi podobná jako dříve, prakticky stejná, ale žádná dramatická proroctví jako odplatu za hříchy lidstva, jsme od ní už dlouho neslyšeli. Naléhá pouze na duchovní obrácení a otevření se Bohu.

Znamená to tedy, že za posledních 60 let lidstvo už opravdu nějak dospělo a jeho způsob myšlení je dnes už opravdu jiný? Nebo snad už žádné katastrofy nehrozí a lidstvo kráčí po správné cestě? Poněkud se odmlčela i tolik aktivní Aštarova flotila. Nebo jen jdeme do finále a vše podstatné již bylo řečeno? Místo toho stále častěji slyšíme nějaké zprávy o budování Nového světového řádu a aktivitě iluminátů. Zdá se, že svět zaplavuje spousta jiných záhadných jevů na Zemi i na nebi a skoro to vypadá, jako ticho před velkým finále.

Jsme svědky zázraků a neobvyklých jevů po celém světě, které jsou dnes už tak časté, že už jim média ani nevěnují pozornost, takže už pomalu ani žádnými zázraky nejsou. Jedněmi z těch nejpozoruhodnějších jsou zejména případy zesnulých lidí, jejichž tělo se nikdy nerozpadlo, takže vypadají, jako by spali. I když nejsou v žádném speciálním boxu nebo inkubátoru, ani nabalzamované mumie, jejich těla jsou neporušená. Plačících soch Marie, které roní slzy, krev nebo olej jsou prý stovky, možná tisíce a laboratorní analýzy často prokázaly, že se skutečné jedná o lidské slzy či lidskou krev. Jiné jsou i jinak oživlé. Mezi velmi zajímavé případy můžeme počítat i lidi, kterém se na rukou a nohou objevují stigmata po ukřižování Krista, ze kterých stále vytéká krev anebo případy lidí, u kterých se suché hostie v ústech proměnily v krvavé.

V čem je série kontaktů s Adamskim neobvyklá je také to, že nejde pouze o astrální a nehmotná zjevení, jako v případě vizionářů, ale často také o běžný fyzický kontakt na naší fyzické úrovni (i když vybraným pozemšťanům, se kterými se setkávali v odlehlých koutech přírody dali andělé několikrát najevo, že se tu nemohou zdržovat dlouho, protože jejich pobyt v našem světě, který je zamořen těžkými, hrubými a negativními energiemi, není pro ně bezpečný). Další zajímavostí je, že k návštěvám našeho světa používaly kosmické lodě – „létající talíře“ a Adamského několikrát pozvali i do jejich světa.

Podobná setkání nikdy neskončila a nějakou formu kontaktu s těmito a dalšími „vesmírnými lidmi“ či „anděly v hvězdných lodích“ udržuje mnoho lidí z různých částí světa. Např. známý Dr. Steven Greer, jehož kniha by měla být ještě k dostání i v České republice. Prvními průkopníky mezi kontaktéry po George Adamskim od roku 1952 dále Howard a Marla Mengerovi, USA, New Yersey, poprvé v roce 1944. Paul Villa, USA, Kalifornie, od roku 1953 a Carl Anderson, USA, Kalifornie, od roku 1954, který v roce 1957 zaznamenal první poselství Aštara, velitele kosmické flotily v oblasti Země, který je znám z kontaktů s Ivem Bendou na konci 20. století. Ten vydal už mnoho publikací rozhovorů s vesmírnými lidmi (především s Plejáďany, absolvoval nespočet přednášek a konferencí a provozuje i vlastní internetové stránky. Mimo jiné popisuje i on svoje zážitky z cest jejich kosmickými loděmi, zatímco jeho tělo spí a je fyzicky přítomno zde.

Mnoho zajímavých věcí o vesmírných lidech najdete také na stránkách Přátelé Nebe. Ačkoli tento web vypadá graficky velmi podobně, jeho autoři se prý k Bendovi nehlásí. V každém případě informace na webu pana Bendy jsou prezentovány poněkud nezáživným způsobem, který vyvolává podezření, že v těchto poselstvích „vesmírných lidí“ zabudoval i mnoho ze své vlastní fantazie. Pokud by ale jeho sdělení byla pravdivá ze 70%, řekl bych, že je to úspěch. Každopádně mnoho informací lze najít dnes už i na internetu ze spousty dalších zdrojů, zvláště, pokud rozumíte anglicky.

Velmi důležitým zdrojem jsou informace o kontaktéra lidí z Andromedy – Alexe Colliera je „kontaktér“ mimozemské rasy lidského vzezření ze souhvězdí Andromeda. Mimozemské kontakty začal zažívat v dětství a trvaly až do puberty. Tyto kontakty pak na několik let ustaly, včetně období vojenské služby, kdy působil jako pilot vrtulníku v americké armádě a opět se objevily v roce 1985. Setkal se se dvěma Androméďany, kteří se stali jeho učiteli a vzali ho na palubu svých kosmických lodí včetně velké mimozemské mateřské lodi, kde ho po dobu tří měsíců učili. Androméďané mu poskytli informace o vesmírné spiritualitě, životě ve vesmíru a galaktických dějinách Země.

Dalšími z dlouhé řady známých kontaktérů Vesmírných lidí byli např. Paulo A. Fernandes, Brazilie, jeden z těch, který se v roce 1970 setkal s vesmírnou lodí a přímo s Aštarem, který mu předal poselství pro lidi. Vesmírní lidé kontaktovali i řadu vědců a uznávaných osobností. Například profesor práv Joao Freitas de Gumaraes na uznávané Katolické univerzitě v brazilském městě Santos, který byl v roce 1956 pozván k letu do Vesmíru v létajícím talíři. Profesor Hernandes, přední atomový vědec v Mexiku, kterému také ukázali Zemi z Vesmíru. James Forbes, kterého vzala Karného vesmírná flotila na planetu civilizace Aenstria, Galaxie v Andromedě. A desítky dalších do všech detailů popsaných kontaktů v různých částech světa. Autentičnost těchto setkání, rozhovorů a poselství podporuje skutečnost, že mnozí pozemšťané v různých časových obdobích zmiňují stejná jména – Aštarova flotila, Karného flotila, mimozemšťanka Semjase, ad.

Samozřejmě ne všechny zdroje jsou stejně věrohodné a určitě se i najde mnoho kontakterů, kteří do přijatých poselství přidají, třeba i nevědomky, nebo špatným pochopením poselství, mnoho ze své vlastní fantazie. Nesmíme totiž opomenout fakt, že to co nám prezentují kontaktéři a vizionáři nemusí být vždy přesně to, co získali od svých poslů. Všichni kontaktéři i vizionáři do svých zážitků vždy přidávají něco ze svého, podle svého způsobu chápání a porozumění. Někdy to dokonce může být hodně odlišné.

Přesto však zprávy z nezávislých kontakterů se celého světa, kteří přijímají poselství o různých „vesmírných zdrojů“ se až příliš shodují na to, aby mohli být označeny za bláboly, i když před sebou nemáme jasné důkazy. Ty však prý přesto existují a americká vláda má celý seznam vesmírných civilizací, kterými již byla kontaktována s podrobnějšími informacemi. Tento samozřejmě podléhá přísnému utajení – TOP SECRET. Skutečně se zdá, že dokonce ani osobní setkání s mimozemšťany přímo v našem světě nejsou tak výjimečná, někteří vesmírní návštěvníci dokonce zmiňují, že se mezi pozemšťany dočasně běžně pohybují, aniž by byli poznáni a odhaleni. Zdá se až komické, jak lidé usilovně pátrají po UFO v dalekém vesmíru, pokud jsou skutečně již dávno tady a dokonce někteří z nich s lidmi spolupracují.

Channelingové zprávy

Vedle svědectví o skutečných setkáních s mimozemšťany existuje mnoho channelingových zpráv, tedy mimosmyslových kanálů, které může využívat spousty jiných bytostí, ať už s vesmíru nebo jiných realit. Stačí, je-li člověk trochu citlivý, vnímavý a dokáže se na ně napojit. To, že bytost, která jimi promlouvá není člověkem ještě neznamená, že je to bytost moudrá. Kromě toho, že do nich mohou sami kontaktéři vnášet vlastní fantazie, je samozřejmé, že ne všechny zdroje jsou od bytostí, které chtějí lidstvu pomáhat. Některé jsou skutečně moudré a mohou pomáhat, jiném si to o sobě spíše jen myslí a další jsou vyloženě podvodné s cílem lidmi manipulovat. Channelingové zdroje považuji za jedny nejdostupnějších, ale i nejméně věrohodných. Už jen proto, že tyto kanály používá velké množství falešných entit, které se vydávají za někoho, kdo nejsou a zaštiťují se jeho jménem, i když ne vždy se zlým úmyslem.

Nová Země

V poslední době, zvláště v posledních desetiletích, kdy došlo k navázání spolupráce s reptilními bytostmi, zájem vesmírných lidí o lidstvo znovu prudce roste, protože vědí, že stojí na křižovatce svého vývoje a osudovými okamžiky, které rozhodnou o jeho další budoucnosti. Všichni chtějí být při tom, ať už jako aktivní pomocníci nebo jen neutrální pozorovatelé, protože prý půjde o zcela unikátní a mimořádnou událost, které se ani v kosmickém měřítku nestává každý den. V Bibli je tato událost popsána jako „Konec Věku“. Nepůjde prý ale o konec světa ve smyslu jeho zániku, ale o konec jeho současné podoby.

Říkají, že celá planeta projde duchovní transformací a bude proměněna, neboť přestane existovat ve fyzické 3D realitě a přesune se na vyšší 4D a později 5D úroveň, tedy do vesmíru, která obývají oni. Bude to prý znamenat, že se Země opět zařadí mezi konfederace vyšší světů, ze kterých kdysi dávno, vinou lidí, vypadla. Tehdy se propadla do fyzického světa a dostala se do izolace a zapomnění. Nikdo samozřejmě není nucen nebo povinen se do této dimenze stěhovat a stejně tak přijímat pomoc Vesmírných lidí, pokud to bude třeba. Někteří odpůrci mají pocit, že se musí do nějaké vyšší dimenze stěhovat a že Vesmírní lidé jsou manipulátoři, kteří je k tomu nutí a snaží se je převychovat. To je samozřejmě holý nesmysl :-) V duchovnímu vývoji, což je především vývoj vědomí „od rozumu k srdci“, nic takového neexistuje. Stejně, jako neexistuje trestající Bůh. Je ale nepochybné, že existují manipulativní, temné bytosti, které se mohou vydávat za kohokoliv. Mohou se zjevit třeba i jako Ježíš Kristus a převzít jeho slovník.

Vesmírní lidé říkají, že Země je zcela unikátním místem, neboť se zde pozitivní a negativní síly střetávají v rovnoměrném poměru. A také, že je první a na dlouho také poslední planetou, která zažije toto velké „stěhování“, které přinese mnoho apokalyptických událostí, které dopadnou na všechny, kteří na něj nebudou připraveni a kteří tak mohou padnout do otroctví reptilních bytostí, kteří Zemi obsadí, jakmile dojde k této unikátní transformaci. Nikde jinde ve vesmíru údajně nenajdeme jiné podobné místo jako je Země. Všechny další civilizace ve fyzickém vesmíru zůstávají jen proto, že ještě nejsou duchovně tak daleko, aby tento 3D prostor mohly opustit. Všechny ostatní, kromě reptilních bytostí sledujících a využívajících lidstvo, jsou civilizacemi lidí na duchovně i technicky nízké úrovni – koloniemi pod nadvládou těchto bytostí. Země je proto výjimečná tím, že se z jejich vlivu brzy dostane.

Jakmile se tak stane, bude na Zemi založena nová civilizace, která bude žít v harmonii a míru nejen mezi sebou, ale i s nimi a všemi dalšími poštovními bytostmi. Skončí éra bipolarit, dobra a zla, protože vše bude již více či méně dobré a žádný nepřítel, vnitřní ani vnější, již nebude existovat. Začne Zlatý věk ohromného duchovního i technického vývoje, hojnosti a prosperity, ve kterém slovo „mezinárodní“ bude nahrazeno slovem „meziplanetární“ a „mezigalaktický“. Cestování časem a hyperprostorem bude běžnou součástí každodenního života. Říkají, věci, které dnes pokládáme za důležité nebo vyspělé, se budeme jen smát.

Můžeme tomu věřit a já sám tomu, co nám prezentují vesmírní lidí věřím a pokládám za pravděpodobné. Nesmíme ale ani zapomenout na jeden důležitý fakt. Přestože mohou být vesmírní lidé na technicky i duchovně vyšším stupni vývoje a dokážeme spolu v budoucnu navázat velmi dobré kontakty a spolupráci, nemůžeme si být přestat vědomi toho, že nás dělí velká propast nejen v tom, čím naše civilizace prošly a co jsme prožili, ale i v tom co nám bylo dáno do vínku, jaký je úkol našich civilizací a naše místo ve vesmíru… Podobně, jako když se poznávají eskymáci a křováci. Každá civilizace na jiném stupni vývoje, s jiným chápáním Boha a světa. Určitě se to netýká jen pozemských národů a kultur, ale tím spíše těch mimozemských, i kdyby tito lidé vypadali stejně, jako my.

242

243

Citáty z knihy „Andělé ve hvězdných lodích“

VE SVÝCH POSELSTVÍCH KRITIZUJÍ, ŽE LIDSTVO NADŘADILO ROZUM NADE VŠE

…Lidé na Zemi vsadili vše na a tím se uzavřely působení svého srdce, nebo-li ducha. Ztratily se v labyrintu myšlení a dovolili pýše, aby prostoupila všechny jejich myšlenkové pochody. Rozum, propadlý nepochopení a neporozumění nejprve uvěznil jejich srdce a proti němu pak namíří veškerou svou rozkladnou činnost. Ale potlačit hlas srdce znamená smrt. Smrt ducha, jeho zavržení. Vaše neštěstí spočívá v tom, že váš rozum je ve stálém konfliktu s vaším srdcem… Rozum má schopnost obsah oné dimenze srdce pojmout, zpracovat a přizpůsobit. Jsou to právě schopnosti nadřazeného rozumu, které jestliže jsou správným způsobem použity a nestojí v rozporu s hlasem srdce, jsou stavu jeho obsah vyjádřit. Intelekt se stane pastí tehdy, jestliže jeho obsah zkomolí a potlačí. Pak se srdce a rozum stanou nepřáteli, pak vstoupí do vašeho života neštěstí a nemoc… Rozum se může stát nepřítelem všezahrnující lásky a Božích zákonů a může usmrtit lásku v srdci člověka. Cesta, která vám byla ukázána, je cesta prostoty, pokory a dobra.

VELMI ČASTÉ JSOU VÝZVY K OBRÁCENÍ A UPOZORNĚNÍ, PROTOŽE ČAS SE KRÁTÍ, NEBOŤ STOJÍME PŘED VSTUPEM DO NOVÉ EPOCHY

Musíte se smířit s tím, že se vám budou mnozí vysmívat a budou mít řadu námitek, že to, co budete dál předávat, nezapůsobí na lidi, u kterých není pokory. Ale přesto jim toto poselství předejte a my budeme stát při vás. Je velice důležité držet každému před očima skutečnou situaci a vyzývat každého, aby změnil své myšlení a svůj život tak, aby byl prostoupen prostotou, pokorou a dobrotou, i kdyby to mělo být každý den jen o trošku víc. Není nic jednodušší a větší, než vstoupit ve spojení s celým Bratrstvem univerzální lásky. To je velmi důležité, aby se vám podařilo dosáhnout záchrany. Dnešní doba byla již před tisíciletími předpovězena. Byla dána znamení, abyste poznali, že žijete v této době a tato znamení jsou vám i v současné době stále ještě dávána. Lidé jsou ale příliš zaměstnáni honbou za svými egoistickými cíli a tužbami a záměrem dále se pohybovat beze změny na této cestě, která vede do záhuby.

STEJNĚ JAKO U MNOHA JINÝCH BYLO JEJICH HLAVNÍM POSELSTVÍM VAROVÁNÍ, CO SE MŮŽE STÁT, KDYŽ LIDÉ NEZMĚNÍ SVÉ MYŠLENÍ – MNOHÁ Z NICH BYLA PRÝ JIŽ DNES ZAŽEHNÁNA

Na Zemi začne nová, krásná epocha. Tato epocha, která byla již před dlouhou dobou předpovězena, přijde… Spravedlnost najde své sídlo v srdcích pozemských dětí. Tyto děti mají však moc, zničit život na této planetě, a to takovým způsobem, že z tohoto stavu již nebude návratu. Pokud by k tomu došlo, pak zasáhneme a zachráníme všechny oběti takového hrozného zpustošení. Stane se to, co je třeba, aby se stalo. Brzy se splní slova proroků a celý svět bude přiveden v úžas. V důsledku sobectví mnohých přijdou války a ničení a vy budete nuceni prodělat bolestivou očistu, dříve, než se splní to, o čem jsem mluvila. Modlete se, aby čas zla byl ukrácen.

OBJASŇUJÍ SVOJE POSLÁNÍ A DŮVOD SVÝCH NÁVŠTĚV

Sodoma a Gomora byly skutečně zničeny ohněm z toho důvodu, aby bylo zabráněno dalšímu pádu jejich obyvatel, který by měl nedozírné následky. Zneužívali svého bytí k porušování zákonů daných Otcem, a proto bylo třeba jim v tom zabránit. Jsme tady proto, abychom všem pozemských dětem oznámili, že to co přijde, je trestem, který si samy na sebe přivolaly tím, že nedodržovali Boží univerzální zákony. Kdybychom se dnes veřejně ukázali, nedopadli bychom o nic lépe než naši bratři, kteří byli vysláni, aby lidem ohlásili následující zničení Sodomy a Gomory. Zkažení obyvatelé těchto měst chtěli vůči nim použít násilí. Dnes by je čekal horší osud. Tentokrát použijeme oheň na to, abychom po zničení, do kterého uvrhnete tuto planetu, jí dali nový život.

Bohužel si většina pozemšťanů dnes myslí, že písma jsou jen pohádky a dávají si velkou námahu přesvědčit sobě podobné, že vše, co je psáno, je myšleno jen symbolicky. Zlo a nečistota lidí za časů Noemových způsobily tehdejší katastrofu. Dnes si připravujete co do následků ještě daleko horší potrestání. Dáváme vám ještě toho poslední varování v naději, že přijdete k rozumu. Sedmá pečeť již byla otevřena tím, který k tomu měl a má tuto moc. Nyní Země uslyší kvůli tvrdohlavosti a pošetilosti mnohých oněch sedm hromů a bude pít z kalichů posledních ran.

V této době se tato planeta blíží velkým a Bohem Otcem odedávna předpovězeným událostem, o kterých již dlouhou dobu víme a jež jsme nechali sepsat proroky, kteří sestoupili na Zemi, aby splnili svoji vůdčí misii. Ve všech dobách jsme se ukazovali svým pozemským bratřím a navazovali s nimi kontakty. Nyní pracujeme na navázání viditelných kontaktů se stále větším množstvím bratří a sester na Zemi. Naše hvězdné lodě jsou dobře viditelné. Navazujeme ale kontakt s pozemskými bratřími a sestrami i jinými způsoby, hovoříme k jejich duchu, k jejich srdci a k jejich rozumu i k jejich fantazii, abychom jim sdělili své myšlenky a pocity a zprostředkovali jim světlo poznání.

ZÁROVEŇ UJIŠŤUJÍ, ŽE SPRAVEDLIVÍ SE NEMAJÍ ČEHO BÁT A ŽE LIDSTVO OCHRAŇUJÍ

Všichni lidé ze Země, kteří si přejí spravedlnost a triumf lásky našeho Otce zde na Zemi, se nemají čeho bát. Jestliže jsme stáli po boku jednoho jediného národa v poušti, který jsme vedli a ochraňovali, pak se představte, jak veliká bude naše pomoc té části lidstva, která bude shromážděna pod ochranou Všemohoucího v této poušti, jaké dosud nebyl v žádném osudovém okamžiku. Budeme nad vámi bdít. Nikdy vás neopustíme a skrze vás nám bude umožněno zachránit množství bratrů a sester, které by jinak čekala záhuba.

PŘIPRAVUJÍ LIDSTVO NA II. PŘÍCHOD KRISTA A UPOZORŇUJÍ, ŽE TATO PROROCTVÍ SE NAPLNÍ, I KDYŽ SE PODAŘÍ ZABRÁNIT MNOHA POHROMÁM

Dnes vám uhodila hodina univerzální pravdy a nový Mojžíš povede do bezpečí všechny, kteří si to přejí a o to stojí, bez rozdílu ras a národnosti. Nebudeme na nikoho vytvářet nátlak, a to ani v tom případě, že se bude jednat o záchranu. Nikdo nemůže být nucen k přechodu do světa, který pro něj nemá žádnou přitažlivost, a z toho důvodu si to nepřeje. Každý to musí učinit z vlastní svobodné vůle a z vlastního rozhodnutí. Nyní se blíží hodina naplnění, je třeba se zamyslet nad tím, aby události, které zplodí lidské šílenství, nikoho nepřekvapily. I když se podaří zabránit nejtragičtějším okamžiků v historii Země díky dobrotě Stvořitele…, v každém případě Pán přijde a my s ním, abychom učinili konec zlu na Zemi a evakuovali ze Země všechny ty, kteří musí být zachráněni, než přijde konec…

Snažíme se, abychom lidi na Zemi ušetřili obrovské tragédie. Na Zemi se zažehuje stále více ohnisek nenávisti. Z těchto malých ohnisek jednou vznikne velký požár a pošetilost původců nenávisti a smrti se zjeví v obrovské oběti Holokaustu. Prosíme našeho Mistra a naši Matku, aby tak hroznému utrpení bylo zabráněno. Víme, že k němu dojde, ale přesto prosíme a dáváme si neustále námahu přimět lidi na Zemi k tomu, aby u nich zvítězila láska a mohl nastat nový den, který je předpovězen. Nebezpečí roste i pro znečištění vody, ovzduší a všech živlů na vaší planetě. Pozemšťané šli nepravými cestami, vše zaměřili na materiální zisk, ke škodě svého zdraví a životních energií.

HOVOŘÍ O STARÝCH PROROCTVÍ I KONCI VĚKU A POPISUJÍ II. PŘÍCHOD KRISTA

Dnes též nastala doba, v které se splní slova proroka Joela, která dal svým pozemským bratřím do budoucnosti, která se nyní stala vaší přítomností: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou mít prorocká vidění. (Joel 3:1)… Množství mužů, žen a dětí budou vyzvednuti ze Země a přijati na paluby kosmických lodí, které budou v obrovských množstvích shromážděny ve vzdušném prostoru Země, nacházející se ve stavu chaosu (pozn.:tato místa shromáždění mají být označena znamením kříže na nebi). Všichni, kteří budou zachráněni, budou mít stejné poznávací znamení – jejich těla budou vyzařovat stejné světlo, které vychází z našich kosmických lodí. Nejprve budeme ze Země evakuovat ty bratry a sestry, kteří jsou hledači dobra a spravedlnosti, potom ty, jejichž srdce se naplní lítostí nad jejich předešlými skutky a naposledy ty, kteří padnou na kolena před Otcem v posledním okamžiku. Pro všechny je připravena záchrana, s výjimkou těch, kteří setrvají v tvrdosti srdce.

ZDŮRAZŇUJÍ VÝJIMEČNÉ POSTAVENÍ MARIE, KRISTOVY MATKY, KTERÉ MÁ MEZI VŠEMI ANDĚLY A JEJÍ VÝZNAM PRO DNEŠNÍ DOBU

Vyzýváme všechny obyvatele Země, aby otevřeli svá srdce dobru a v modlitbě se obrátili k svému Stvořiteli, jehož jsme prostředníky. Byl vám dán Mistr, jehož moudrost a milosrdenství jsou bez hranic. U něho je i jeho tělesná matka, Královna universa….Ježíšova tělesná matka je po našem Pánovi nejmoudřejší a nejobdivuhodnější nebeskou bytostí. Její láska k Otci, k Ježíši a k nám všem je nezměrná. Má veliké poznání, větší, než kterékoliv jiné Otcovo dítě. Považujeme ji za naši velkou sestru, ale více ještě za naši matku: mohu říci „Matku Vesmíru“. Zjevila se lidem na Zemi častěji, než se mnozí domnívají. Několikrát vám dala na srozuměnou, že žijete v době předpovězené Janem v jeho Apokalypse…

HOVOŘÍ O ANTIKRISTU JAKO O LIDECH, KTEŘÍ CHTĚLI ZAUJMOUT MÍSTO BOHA A PŘEDPOVÍDAJÍ JEJICH KONEC

Je třeba, aby se znovu navrátila prostota a jednoduchost, které naprosto nejsou v rozporu s pokrokem, jestliže se pokrok realizuje správným směrem. Brzy přijde váš Mistr a my přijdeme s ním. Bude to konec šelmy, která se chtěla posadit na Boží místo. Člověk je symbolizován číslem 6, zatímco Bůh číslem 3. 666, totiž třikrát šest, je číslo člověka, který chtěl zaujmout Boží místo.