Galaktické rady

2

Zástupci civilizací lidí a humanoidní bytostí zasedají ve společných „Galaktických radách“. Nejsou to nějaké unijní parlamenty centrálního řízení, každá civilizace je zcela svobodná, jsou spíše opravdu jen rady. Velice silný důraz se klade na zdvořilost. Při zasedání těchto rad se každý snaží být tak zdvořilý jak jen může. Důvod je prý toto, že mezi zástupci různých civilizací jsou někdy opravdu velmi velké kulturní rozdíly. Způsob zasedání rad je nanejvýše formální. Jsou kultury bytostí, které žijí zcela jiným způsobem života a mají jiný pohled na svět, který jsou všichni povinni naprosto respektovat. Vnucování názoru jednoho druhým nebo dokonce hádky, jak je to běžné na Zemi, to je tady naprosto nepředstavitelné. Velké množství kultur lidí i jiným humanoidů velmi ctí tradice i rituály, velmi si na nich zakládají. Dojde-li k nějakému přestupku proti přesně stanovenému řádu jednání, je nutné se omluvit a poté mluvit jen tehdy, je-li dotyčný tázán. Je nepřípustné, aby se příslušník mladší rasy dotýkal příslušníka rasy starší, není-li o to výslovně požádán.

Androméďané k tomu říkají: Když stojíte před mimozemšťanem nebo mimozemšťany, stojíte rovně, ukloníte se, přičemž z nich nikdy nespouštíte zrak a řeknete: „Je obyčejem a zvykem při vstupu do mého vesmíru požádat o povolení.“ Říkáte to velmi zřetelně, protože to, co děláte, je, že prohlašujete svou suverenitu a svůj vesmír. Máte deset sekund na to, abyste udělali dobrý první dojem. „Je obyčejem a zvykem při vstupu do mého vesmíru požádat o povolení.“ Museli bychom to říct slovy – většina civilizací sdružených v radě ovládá tři jazyky. Oni by ale pravděpodobně odpověděli telepaticky, což je běžnější. Používají se tři způsoby vyjadřování – formální a neformální – ty jsou podobné jako na Zemi – snad jen s tím rozdílem, že na veřejnosti se používají vždy, všude a za všech okolností pouze formální styl. Třetí, to je právě tento (říká se mu diferenciální) se používá při mezicivilizačním styku, kdy navazujeme kontakt s jinou vesmírnou civilizací.

Velmi se dbá na prestiž. Nejdůležitějším měřítkem je stáří rasy a potom také rodokmen – čistokrevnost (proto se největší prestiži mezi lidmi těší Lyřané). Nadměrné křížení ras je považováno za znak velkého úpadku a mezi skutečně vyspělými civilizacemi nic takového neexistuje. Genetické manipulace či dokonce vytváření hybridních bytostí je považováno za velice závažný přestupek proti kosmickým zákonům. Další důležitým ukazatelem prestiže je počet a velikost rasy nebo klanu či kmene. Při standardním představování se vždy uvádí identifikace plným jménem, názvem druhu, veškerými příslušnými tituly a domovským planetárním systémem. Jméno druhu a planetární systém, např. Sol, Terra 3: protože naše hvězda je známá pod názvem Sol. Jsme Terra, což je třetí planeta od Slunce. Pokud byste byli z Marsu, řekli byste „Sol, Terra 4.“ – vysvětlují Andromeďané.

Světy pozitivních bytostí

Na otázku, jak to vypadá na planetách duchovně vyspělých bytostí Vesmírní lidé říkají, že na to lze těžko jednoduše odpovědět, v každém případě je na nich mnohem krásnější příroda a vůbec život, ticho, klid, pohoda – dokonalá harmonie, ani zvířata nepožírají jeden druhého. Ani v noci na nich není taková tma jako na Zemi, ale jen šero. Na rozdíl od Země, kde se tísní miliardy lidí, jsou jejich planety jsou jen řídce obydleny, takže každý má dostatek prostoru a neexistují zde žádná města. V nejvyšších dimenzích neexistují v těchto světech ani žádná obydlí, žije se přímo v přírodě. Klima je tu stálé, příjemné, slunečné, ani vedro, ani zima, neexistují roční období, ani čas se tu neměří. Fyzikální zákony platí i zde, jejich konstanty mají ovšem zcela jiné hodnoty (mj. na to přišel už Einstein, tyto jeho teorie nebyly už však publikovány). Čím vyšší dimenze, tím rychlejší plynutí času, v 5. dimenzi je čas 20x rychlejší, tedy 1 hodina tam, znamená 20 hodin u vás.

Zajímavostí také je, že planeta má je jeden jediný jazyk a jednu vládu dobrovolníků, nejvyšší radu, která řídí nižší správce – dobrovolníky. Kromě toho existuje i společný jazyk meziplanetární. Pokud jsou na vyšší úrovni, mohou spolu komunikovat i jen telepaticky. Nikde neexistuje něco takového jako peníze, honba za majetkem a ziskem. Každý má to co potřebuje, neexistuje tu práce v pravém slova smyslu, kterou by se člověk musel živit. Prácetu znamená dobrovolná služba společnosti, každý ji vykonává rád v oblasti, která jej zajímá a nikdo nepracuje více než dvě hodiny denně, podle vašeho cyklu. Zbytek je volný čas, zábava, přátelství, kultura, umění, cestování, poznávání, studium… Běžné je cestování z planety na planetu, jejich obyvatelé se navzájem navštěvují. Na některých planetách existuje příroda, život, flora a fauna, ale nejsou obydleny lidmi ani jinými inteligentními bytostmi. Maso se nejí, zvířata nikdo nezabíjí.

Na některých planetách už neexistují ani rodiny, ale nikoliv proto, že by to byla překonaná instituce ve smyslu úpadku, ale proto, že celá společnost je jedna důvěrná rodina a každý je jejím členem. Všude vládne radost, dobrá nálada, ochota, nadšení, láska, vzájemná důvěra. Neexistuje tu sebemenší náznak negativních emocí. Jeden život žijí mnohonásobně déle, že pozemšťané a pouze jeden život, neexistuje tu potřeba reinkarnace na stále na stejnou planetu. Nejsou nikdy unavení, spí jen krátkou dobu nebo vůbec. Jejich obydlí jsou velmi jednoduchá a jednoduše zařízená, nikdo nic nehromadí a neskladuje. Vyrábí se je to, co se spotřebuje, vše je také zcela ekologické. Žádné motivace zisků tu neexistují.

Pokud se týká jejich rozmnožování, v 5. dimenzi (ve které se nachází i Nová Země) probíhá podobně jako nyní u vás ve 3. dimenzi. Sexualita tu funguje podobně jen s tím rozdílem, že ženy nerodí a nenosí v sobě žádný fyzický plod (proto je v Bibli psáno, že od doby, kdy byl člověk vyhnán z ráje, bude žena rodit v bolestech). Po početí a začátku inkarnace ducha se duch neváže na žádné fyzické tělo, nýbrž pouze astrální (tento svět není složen s fyzické hmoty), které se po určitém času zhmotní do své jemnohmotné podoby, kterou tu mají všichni. Ne však jako novorozeně nebo miminko, ale rovnou jako malé dítě, resp. čím je civilizace vyspělejší, tak tím starší dítě nebo jako už dospělý. Odvisí to od potřeb duchovního vývoje, pokud to jsou duše, které nemají už zapotřebí se duševně rozvíjet od dětského stádia. (pozn.: podrobný popis rozmnožování v 5D realitě najdete v kapitoly Smysly ducha na mém webu Paralelní světy).

Sluneční soustava

Kromě duchovního vedení poskytují pozemšťanům a mnoha jiných zajímavých informací, nejen o naší historii, stvoření světa a o jejich domovech nám vesmírní lidé poskytují i zajímavé informace o naší Sluneční soustavě. Např. od Andromeďanů se dovídáme, že na úrovni 3D reality se v našem Slunečním systému nachází celkem 13 planet (i když oficiálně před několika lety byla planeta Pluto z této skupiny vyjmuta, ani ta tedy není poslední). Patří sem i planeta, která nebyla doposud oficiálně objevena, a to z důvodu velmi excentricky vystředěné oběžné dráhy. Tato planeta se dokáže vzdálit od našeho Slunce až do vzdálenosti 1,8 až 2,1 světelných let. Fyzikální síly ovlivňující její orbitu jsou však na toto naše pojednání poměrně hodně složité. Na úrovni 5D reality však existuje v naší soustavě celkem 27 planet a dokonce dvě hvězdy – jde o binární systém. I zde bude Slunce typickou žlutou hvězdou, ale navíc je tu druhá, ale jasné modrobíle zářící hvězda, která je v 3D realitě vidět jako planeta Jupiter. Zajímavé také je, že pro 5D realitu je prý typická barva pokožky lidí-bělochů namodralá.