Humanoidní rasy 2.

Lidé z Tau Ceti

Dalšími hvězdnými systémy obydlenými lidmi jsou Tau Ceti a Epsilon Eridan. Tau Cetiáni říkají o Šedivácích, že jsou parazitní rasou, která má prospěch a kořistí z lidských civilizací po celém vesmíru , a že zapletení americké vlády s nimi je velice nebezpečné a mimo kontrolu. Říkají, že jsou zde, aby nám pomohli vypořádat se s tajnými strategiemi a aktivitami Šediváků, protože také oni se kdysi stali jejich obětí.

49

Osvícenci z Andromedy

Dalšími přímými potomky Lyřanů jsou vedle Plejáďanů také Androměďané. Jejich předkové opustili systém Lyry kvůli predátorským mimozemským rasám a nakonec se usadili v souhvězdí Andromédy v hvězdném systému „Zenetae“. I když se o Lyřanech říká, že jsou předky všech humanoidních civilizací v naší galaxii, ve skutečnosti systém Lyry není místem, kde by byly humanoidní bytosti stvořeni, ale jen místem, ze kterého se vyvíjely. Andromeďané říkají, že humanoidní bytosti ve skutečnosti pochází od nich, tedy ze sousední galaxie Andromedy.

Androméďané hrají důležitou úlohu při zakládání výborů, které přemítají o pozemské budoucnosti. Jsou to houževnatí, čestní, stateční bojovníci. Také ono, podobně jako Plejáďané, dnes budují obrovské kosmické archy podobající se světům, z hlediska životního prostředí. Jsou vzornými, velmi odpovědnými, trpělivými, důkladnými, přemýšlivými a mezigalakticky aktivními lidmi. Často hrají vůdčí úlohu. Jsou vyspělejší, než Plejáďané a patří mezi civilizace, které jsou schopné vytvořit i novou sluneční soustavu. Androméďané jsou z hlavních mimozemských ras nejvíce zodpovědní za kruhy v obilí. Argumentují tím, že kruhy v obilí mají mimo jiné lidstvo jak inspirovat o možnosti mimozemských komunikací, tak varovat před důsledky negativních mimozemšťanů vyplývající z jejich činností a z manipulace s lidmi.

Andromeďané jsou také vědci, umělci a badatelé. Vše dělají pro vzdělání – nic jen pro zábavu. Nejpozoruhodnější rys Androméďanů je, že jsou nápomocní ve Výboru Androméďanů, což je asi skupina přibližně 140 hvězdných systémů, které rokují o Zemi. V jejich galaxii je mnoho výborů. Rada Androméďanů, je skupina bytostí ze 139 různých hvězdných systémů, kteří drží spolu a diskutují o tom, co se děje v galaxii. Není to však žádné politické uskupení.

50

„To, o čem se nedávno diskutovalo je tyranie v naší budoucnosti, 342 let od nynějška, protože ovlivní každého. To, co zřejmě udělali skrze cestování časem, je, že byli schopni zjistit, kde se odehraje významný přesun v energii, který způsobí tyranii za 342 let v naší budoucnosti. Vystopovali to zpět až do našeho solárního systému a byli schopni to sledovat dále až na Zem, na Měsíc a Mars. Na tyto tři místa. První setkání Androméďanské rady mělo rozhodnout, zda přímo zasáhnout nebo ne, v rámci událostí, které se zde odehrají.“

„Podle Moraneye, existovalo jen 78 systémů, které se setkaly poprvé. Z těchto 78 se méně jak polovina rozhodla, že s námi nechtěli vůbec nic dělat, bez ohledu na problémy. Mluvíme o hvězdných systémech, které jsou stovky miliónů světelných let daleko od nás. Důvody proč s námi nechtěli nic mít vyplývají z jejich perspektivy: pozemšťané se nerespektují, jednak navzájem a jednak svou planetu. Co může mít pro pozemšťany hodnotu? Naštěstí, většina výboru vyslovila názor, že vzhledem k tomu, že Země byla po více jak 5 700 let manipulována, zasloužili bychom si příležitost dokázat sami sobě – přinejmenším se o to pokusit, dokázat druhé části rady, že se mýlí.“

Ekologové ze Síria

O další skupině mimozemšťanů se říká, že pocházejí ze Siria, což je binární hvězdný systém, který údajně poskytuje přístřešek vyspělému životu kolem jejich hlavních hvězd Sirius A a Sirius B. Sirius A je modrobílá hvězda, která je přibližně 8,6 světelných let daleko od Země, 20x světlejší než Slunce a je tou nejzářivější hvězdou na noční obloze. Sirius B je zase bílé trpasličí slunce, které se pohybuje od Siria A ve velkém eliptickém orbitu, oběhne ho jednou za 50 let. Sirius B byl původně hvězdou ve sluneční soustavě – tedy naší hvětdou, naším původním sluncem, ale kvůli stále slabšímu výkonu byl již před 100 miliony lety byl přesunut sem, do souhvězdí Canis Maior, vedle obrovské, původně osamělé hvězdy Sirius A. Ti ze systému Siria A se snaží být prospěšní a pomáhat, protože cítí zodpovědnost za ty, kteří osídlili Sirius B a kteří byli původně také ze Siria A.

51

„Na Siriu A existuje rasa typů bytostí, tamější lidé se nazývají Katayy a mnoho z nich je rudé barvy pokožky. Jejich předci jsou jedni z prvních Lyřanů, kteří utekli se ženami a dětmi během války. Jsou to umělci, mají hudbu a jsou spojeni s přírodou. Jsou stavitelé a nejsou příliš političtí. Jejich vlády jsou založeny na „duchovní technologii“, která používá zvuky a barvy. Používají zvuk a barvy jako druh „duchovní technologie“, což naznačuje, že se specializují na vytváření obyvatelnosti planet, na kterých přetvoří podmínky vhodné k evoluci života změnou „bio magnetické energetické“ sítě. Jsou staviteli nových planetárních struktur v rámci změny „bio-magnetické energetické sítě,“ která pomáhá evoluci lidstva a jiným formám života.

Oni jsou také původními staviteli vašich sítí, architektury, na základě které byla vybudována vaše planeta. Proto jsou užiteční při rozeznávání geometrie pro zasvěcené a při poznávání zákonů fyziky vašeho domovského světa. Hlavní aktivita, která se může s těmito mimozemšťany ze Siria A spojovat je pomoc při stavbě vhodného ekologického systému pro lidskou evoluci na Zemi změnou „bio magnetické energetické sítě“ planety. Bytosti ze Siria A mohou pomáhat při globálních řešeních jako je ochrana životního prostředí, podpora biodiverzity, pomoc při pozvedávání vědomí a při evoluci biosféry.

Ummité – vědci z Wolfu

Ummité jsou popisováni jako mimozemšťané z planety Ummo, o které se tvrdí, že je 14,6 světelných let daleko a leží zřejmě v hvězdném systému Wolf 424. Ummité kontaktovali vybraný počet jedinců a rozdávali jim podrobné technické informace o různých technologiích a revolučních technologiích, které by rozšířily vědecké znalosti za hranici běžných ortodoxních teorií. Jediný fyzický kontakt, který měli Ummité, kromě telefonických hovorů a posílání technických informací pravidelnou poštou, byl najatý písař, který popisoval:

„Mezi lety 1967 a 1975 členové Madridské skupiny (španělští badatelé UFO, kteří vědí o existenci Ummitů) obdrželi dopis od muže, který tvrdil, že je písařem pro Ummity. Podal si inzerát do novin a hledal práci a následně na to jej navštívili dva vysocí, světlovlasí, slušně oblečení muži. Řekli mu, že jsou dánští lékaři a ptali se, zda by pro ně mohl psát vědecký materiál na pravidelné bázi. Zpočátku šlo všechno dobře až do dne, kdy si přečetl následující větu:“

„Pocházíme z nebeského tělesa jménem Ummo, které je 14,6 světelných let od Země.“Zeptal se doktorů, ti nakonec připustili, že vůbec nejsou dánští lékaři, ale mimozemští návštěvníci. Aby dokázali svou identitu, vytvořili drobnou kouli, jen asi 3 cm v průměru nebo tak nějak, kterou jeden z nich umístil do vzduchu před písaře. On se do ní podíval a k jeho překvapení uviděl scénu, která se odehrála v té samé kanceláři, ale předchozího dne, kdy se jeho žena obávala, že dánští lékaři by mohli být špióni.“

Avšak existuje dobře zaznamenaná veřejná událost, říkající, že vesmírná loď Ummitů přistála poblíž Madridu 10.6.1967, což oznámili Ummité několik dní předtím vybrané skupině badatelů UFO. Zdá se, že přístup Ummitů má být nápomocný při vědeckém rozvoji a inovačních technologiích a teoriích, které pomáhají při oslovování globálních problémů, které vyžadují technická řešení.

„Po dobu 30ti let jsme studovali vaší vědu, kulturu, historii a vaší civilizaci. Jste jak děti hrající si s hrozivými a nebezpečnými hračkami, které vás zničí. Nemůžeme nic dělat! Vesmírný zákon říká, že každý svět se musí ubírat svou vlastní cestou, aby přežil nebo zahynul. Vy jste si zvolili tu druhou cestu. Ničíte svou planetu, vyhlazujete druhy zvířat a kontaminujete svou atmosféru a moře, což je až dosud nezvratné. Se smutkem hledíme na vaše šílenství a chápeme, že lék je pouze ve vás samotných. Nemůžeme se těšit z vaší budoucnosti, protože vaše psyché je zcela nepředvídatelné a vrtkavé hraničící s paranoiou. Jako vaši starší bratři ve vesmíru si naléhavě přejeme s upřímným srdcem vaší spásu. Nezničte vaší překrásnou, modrou planetu, vzácný atmosférický svět, který si pluje tak majestátně vesmírem, plný tolika života. Je to vaše volba!“

Hlavní aktivita Ummitů spočívá ve sdílení technických informací, transformování vědecké kultury a v globálním vzdělávání. Ummité mohou asistovat při globálních řešeních obsahujících transformaci vědeckých paradigmat, vývoji technologií, šetrných vůči životnímu prostředí a při reformě vzdělávání.

Socialisté z Alfa Centauri

Alfa Centauřané jsou také jednou z ras navštěvujících Zemi. Nejpřesvědčivější výpověď podporující přítomnost Alfa Centauřanů je Elizabeth Klarer, která má vysokou úroveň spolehlivosti uvnitř britské armády při monitorování UFO. Klarer byla zřejmě kontaktována Alfa Centauřany a nakonec ji na pár měsíců vzali na Alfa Centauri, aby měla dítě, jejímž otcem byl Alfa Centauřan Akon. O Alfa Centauřanech se říká, že jsou mírumilovní a opravdu si přejí pomáhat lidstvu při zacházení s jeho evolucí.

Dřívější údajný zaměstnanec tajného projektu Montauk a Philadelfských projektů Al Bielek, hovořil s množstvím mimozemšťanů, včetně těch z Alfa Centauri. Alfa Centuřané, podle Bieleka zřejmě poskytují jakousi formu útočiště a ochrany lidem, kteří si zaslouží pomoc při setkání s represivní politikou stínové vlády. V rozhovoru, se Bielek vyjadřoval o povaze dohody s Alfa Centauřany následovně:

„Mají tři raketoplány provádějící pravidelnou kyvadlovou dopravu z této planety na Alfu Centauri 4, která je podle dohody bezpečným azylem pro lidi po kterých pátrá americká vláda. Je to ujednání. Dostat se k nim trvá jen asi 12 hodin. Patrně si s sebou vzali všechny své rodiny, což znamená sestry, bratry, otec, matka a kdokoli je s nimi. Pokud vím, jsou tam stále. Kdyby jste navázali styk – ale já nevím jak se to odehrává – pokud navážete styk a požádáte o azyl, pokud vystaví kartu, prostě nastoupíte do raketoplánu a je to, jedete. Co je za tím nevím. Už jsem je od té doby neviděl.“ „Jak vypadá jejich tělo?“ „Alfa Centauřanů? Jako lidské, přesně stejné. Je to vyspělá civilizace, o něco dále než ta naše – ne však o mnoho, ale jsou před námi.

Role poskytování přístřeší lidem, kterým vyhrožuje stínová vláda naznačuje, že Alfa Centauřané se velmi zajímají o sociální spravedlnost a o pomoc při přechodu Země na důvěryhodnější a výchovnější globální společnost. Hlavní aktivita Alfa Centauřanů může tudíž spočívat v podpoře sociální spravedlnosti a lidské svobody a v zodpovědném používání vyspělé technologie. Globální řešení, která mohou být Alfa Centauřany podporována v sobě zahrnují sociální spravedlnost na celosvětové úrovni, vytváření zón míru či mírových útočišť, lidská práva a dlouhodobě udržitelný vývoj.

52

Anunnaki – potomci Sirianů B a Orioňanů

Anunnaki jsou další rasou velkých humanoidů, kteří sehráli určitou roli při osidlování Země lidmi a kteří se periodicky na Zem vracejí, aby zjistili jak účinně se využívaly pozemské zdroje lidmi a těmi mimozemskými rasami, které hrají určitou roli v „řízení“ lidstva. Jsou asi nejzáhadnější rasou, obestřenou mnoha legendami a tajemstvími, někteří je dokonce označují za reptiliány. Zprávy o nich máme jen zprostředkovaně a ze starých legend… Pravdou ale spíše bude, že se jedná o velké humanoidi (nebo hybridy), kteří tvoří hlavní základ mimozemské rasy, která je popisována v prastarých mytologiích, sumerských textech a náboženstvích jako “bohové“.

„Před velmi dlouhou dobou se kolonie na Siriu B a Orionu dostaly do vzájemného konfliktu. V zájmu mírového urovnání, byla mezi členy obou skupin uzavírána manželství. Ženy pocházely ze skupin Orionu, které v hierarchii představovaly královnu –matriarchát. Muži byli zase ze Siria B. Nová rasa, která se tímto vytvořila, dostala jméno „Nibiru“, což (podle vysvětlení Androméďanů) v řeči Orioňanů znamená „rozděleni mezi dva“. Vytvořili tak novou rasu, která prosperovala přinejmenším po stovky tisíců let.

Někteří tvrdí, že Anunnaki mají vztah s pozemskými Reptiliány, že snimi mají nějaké dohody či s nimi dokonce spolupracují a že lidstvo je experiment. Je prý také pravděpodobné, že někteří členové Anunnaki na Zemi tajně zůstali a tím sehráli roli při vytváření elit. Anunnaki prý nepřímo řídí a kontrolují lidstvo. Jsou prý hlavními hráči v lidských záležitostech a je možné, že nastane závažná situace, až se jejich domovská planeta Nibiru vrátí do sousedství Země, což se má prý znovu stát v roce 2013. Hlavní aktivity Anunnaki mají ovlivňovat dlouhodobý lidský vývoj skrze elitní skupiny, systémy a instituce a ovlivňovat lidské vědomí. Zdá se tedy, že soutěží s Drakoniány o kontrolu Země.

Podle Andromeďanů jsou Anunnaki tvůrci lidské rasy jako Paa Tal, avšak mezi nimi došlo k neshodám. Souvisí to snad s koloniemi na Siriu B, které bylo tehdy naším sluncem? Annunaki prý dnes nepředstavují pro lidstvo ohrožení, stejně jako kontakt s Nibiru.

Podzemšťané z Telosu

Telosiané jsou potomky rastarých Lemuřanů, kteří si po zániku Lemurie a kataklyzmatu na Zemi našli svůj úkryt a podzemní pod Mt. Shasta. Tehdy jich přežilo jen 15 000, až se jejich populace během tisíců let rozrostla na dnešních 1.5 miliónů. Nejsou tedy už žádnými mimozemšťany, ale „pozemšťany“, kteří žijí na Zemi, ale ne na jejím povrchu, ale v podzemí, dnes tedy paralelně také s naší civilizací. Patří k pozůstatkům obyvatel dávných dob, kteří zůstali a Zemi a dokázali zde přežít, zatímco všichni ostatní buď zahynuli, nebo se jim podařilo uniknout do vesmíru. Jestli žijí také v 3D realitě se nikde neuvádí.

S těmito podzemskými lidmi se kontaktovalo mnoho pozemšťaňů, ale asi nejznámější popis jedné z těchto prastarých ras nalezneme v posmrtně uveřejněných „diářů“ admirála Richarda Byrda, který popisuje tajnou expedici na Severní pól, kde byl vzat do podzemního obydlí vyspělé rasy severského typu. Jejich velké podzemní město nazývané Telos má ležet pod horou Mt. Shasta v Californii a popisovali jej jedinci, kteří buď fyzicky do tohoto města cestovali, nebo kteří tvrdí, že telepaticky komunikovali s obyvateli tohoto města. Významný badatel UFO William Hamilton říká, že se sešel se zástupci Telosu, kteří mu popisovali vyspělou technologii a strukturu Telosu a jejich spojení na bývalou civilizaci Lemuřanů.

Hamiltom mluví o Telosiance jménem „Bonnie“ a o její rodině: „žijí a pohybují se v naší společnosti a často se vracejí do Telosu pro odpočinek a zotavení. Bonnie vypráví, že její lidé používají vrtací stroje k vrtání tunelů v Zemi. Tyto hloubící stroje zahřejí skálu až k budu, kdy jí rozžhaví a ta pak zeskelnatí, tím eliminují požadavky na umístění trámů a podpěr. Trubkovitý tranzitní tunel se používá ke spojení měst, které existují v různých podzemních oblastech v naší hemisféře. Vlaky podzemní dráhy jsou poháněny elektromagnetickými impulsy až do rychlosti 2500 mil za hodinu. Jeden tunel je spojen s jedním z jejich měst v džungli Matto Grosso v Brazílii. Potravu pěstují hydroponicky pod celospektrálním osvětlením v zahradách na které dohlíží automaty. Strava a zásoby Telosu jsou distribuovány hojně pro populaci milión a půl lidí, kteří se netěší žádné peněžní ekonomice.“

Telosiané prý vyvíjeli psychotronické technologie, což se týkalo krystalové a vysoce vyvinuté mentální schopnosti, které používali k udržování neuvěřitelně vyspělé společnosti, která je v kontaktu s mimozemšťany z mnoha hvězdných systémů. Telosiané a ostatní podzemní „mimozemšťané“ hledají způsob jak omezit aspekty lidsko-mimozemských technologických smluv, přičemž asistují při evolučním růstu lidského vědomí. Globální řešení poskytnuté Telosiany je: ochrana životního prostředí, podpora biodiverzit, obnova lidského zdraví a dlouhověkost; a obnova ztráty historické paměti.