Hybridní děti

Děti s černýma očima

Zvláštním fenoménem, o kterém se v poslední době stále více hovoří, jsou tzv. děti bez očí, resp. Děti s černýma očima bez bělma a panenek. Prý se začaly objevovat někdy od konce 90. Let. Nikdo neví, zda opravdu existují, zda se tyto zprávy od různých očitých svědků z různých konců světa, zakládají na pravdě, nebo jde o výmysl. Podle mého názoru, pokud skutečně existují, zcela jistě nepatří do našeho světa. Jinak by se na ně už dávno přišlo. Jenže tihle děti se náhle někde objeví a pak zmizí. Stejně jako jakýkoli jiný fenomén UFO.

1

Můj známý měl dokonce sen, který by se mohl tohoto fenoménu týkat. Podotýkám jen, že je to ateista, materialista, nikdy v životě se nezajímal a nezajímal o mimozemšťany nebo paranormální jevy a nic o nich neví. O to více mě jeho sen překvapil, když mi ho vyprávěl. Prý se zdálo, že se stal návštěvníkem v cizím světě. Byl prý do jisté míry velmi podobný našemu. Atmosféra v tomto světa byla ale velmi ponurá, depresivní, vážná, tajúplná, až strašidelná. V tomto světě panovalo i ve dne šero. Jeho obyvatelé, které potkával na ulicích ve městě tohoto světa byli jako zombie. Téměř spolu nekomunikovali. Nebo komunikovali, ale potichu, jakousi telepatií. Co bylo prý zvláštní, že vypadali jako lidé. Jenže měli černé oči, žádné bělmo a panenky. Divný hlas a velmi bledou, až průsvitnou našedlou pokožku. Vyprávěl, že ho tento sen velmi vyděsil a po probuzení byl rád, že je doma. Kde se ten vzal? Nikdy dříve on, ani já jsme o fenoménu děti s černýma očima neslyšeli a přitom svědci popisují vzhled těchto dětí úplně stejné, jak vypadali lidé v tom snu. Je to náhoda?

Šediváci mají také velké, černé oči, ba obrovské. Nejen v jejich případě, ale i v případě oněch záhadných dětí všichni svědci uvádí, že pohled na jejich je velmi nepříjemný, má silně hypnotický účinek a je těžké se od nich odvrátit. Jako by vás nasávaly do sebe. Je to také náhoda? Možná ano.

Únosy lidí, které prováděli šediváci jsou všeobecně známé. Dodnes se o nich mluví. Mnoho z nich bylo falešných a fingovaných americkou stínovou vládou. Jejich cílem bylo šířit dezinformace a maskovat únosy skutečné a pravé. Tyto únos se děli na základě nepsané smlouvy – únosy lidí za poskytnuté technologie. Cílem únosů bylo zejména získání genetického materiálů od lidí. Pozemské ženy byly oplodněny velkými šediváky, kteří již ztratili reprodukční schopnost a v lidské rase hledají záchranu a zdroj. Podobných případů se sice objevilo více, ale v případě šediváků daleko nejvíce a s jasným motivem. Ve většině případů tyto plody nedonosili pozemšťanky, ale posloužili jen k oplodnění. Následně bylo oplodněné vajíčko nebo embryo odebrán a zřejmě dál pěstován v laboratořích šediváků. Ví se, že tito kříženci lidí a šediváků skutečně existují. Nikdo je ale nikdy neviděl, ani se o nich nemluví. Pokud tedy byly pokusy s lidskými geny do jisté míry úspěšné a podařilo se vypěstovat tuto novou, hybridní rasu, jakousi novou generaci šediváků s lidskými geny, nemohou to být právě například i tyto děti?

Předpokládá se, že šediváci sami kdysi byli lidskou rasou. Jenže tím, jak byli ovládnuti reptoidy, nejdokonalejšími výtvory Satana, stali se z nich postupně „zombie“ bez emocí, bez citů, se zakrnělým trávicím i rozmnožovacím systémem. Nesmíme ale míchat dohromady malé a velké šediváky. Ti malí jsou jen jejich výtvory, biologičtí roboti. Velcí šediváci jsou více podobní lidem. Existují svědkové, kteří je viděli na vojenských základnách USA spolupracovat na tajných projektech s lidmi. Jsou prý velmi nepřístupní, chladní a zřejmě i oni mají černé oči. Tito svědkové hovoří i o tom, že tady na Zemi mají i celé rodiny. Pokud děti s černýma očima skutečně existují, je pravděpodobné, že jsou potomky těchto bytostí. Svědkové, kteří se s těmito dětmi setkali, hovoří o tom, že tyto děti vystupují dospěle a velmi sebevědomě. Kromě toho, že šediváci dovedou cestovat mezi třetí a čtvrtou dimenzí, předpokládá se, že tedy mají schopnost se zmhotňovat a odhmotňovat. Mohou fungovat tedy stejně jako přízrak. Mohou se kdekoli objevit a zase zmizet.

Lidé ze Siria B

Kromě uvedených hybridních bytosti, existuje jistý počet mimozemšťanů ze Siria B., což je malá dohasínající hvězda. Sírané jsou prý šedobílí humanoidé vysokých postav, bez úst, s protáhlým obličejem a velkýma šikmýma očima bez panenek. Snad i vzhledově jsou podobní Velkým Šedivákům (Bílím) z Orionu – je tedy možné, že jde o polohybridní rasu, proto ji vzhledem k jejich založení řadím mezi reptilní bytosti, i když reptilní v pravém slova smyslu nejsou. Andromeďané o nich uvádí, že kde o bytosti humanoidního charakteru s našedlou kůží a očima, která jsou typická pro kočkovité savce. Velmi často mívají poměrně dlouhé rezavé vlasy a v podmínkách planety Země mívají velké problémy s dechem.

Žijí na planetě s nedostatkem světla i bioenegrie. Pravděpodobně jde spíše o velmi rozpolcené bytosti se silným sklonem k manipulativnímu jednání. Zařadil jsem je tedy spíše sem mezi reptilní, protože také uzavřeli určité dohody a americkou vládou, i když jejich hlavním zájmem není lidstvo jako takové. Jsou však založení spíše negativně a sledují nevědomky jen vlastní sobecké zájmy. Důvodem je ale mimo jiné právě to, že jsou na to tak špatně ohledně podmínek života na jejich planetě. Živí se povrchem svého těla – tedy přijímáním energií. Nejde sice zřejmě o tak parazitní rasu, jako jsou Šediváci, nicméně vykazují mnoho podobností s nimi. Jakmile jsou Siriané upozorněni na chybný způsob svého jednání, jsou prý schopni si ho i uvědomit, omlouvají se a nabízí i svoji pomoc, brzy jdou ale zase ve stejných kolejích.

Rozhodnutí vyšších bytostí či Galaktické konfederace na oko respektují a nijak se proti nim nestaví, ale přesto jednají podle svého. K lidstvu se staví velmi kriticky a rádi by ho měli podle svých představ, jak je to často a zjevně neprávem některými vytýkáno i vesmírným lidem. V tomto případě to ale opravdu vypadá, že nejde o pozitivní bytosti. Dr. Wolf o nich říká „Bytosti ze Siria B přišli na Zem a popletli nám hlavy, jsou to právě ti, kteří dali původně naší vládě technologii Montauk – cestování časem a psychologické války. Mají stejné myšlení a stejný vzorec chápání jako ti z Orionu.“ Alespoň tedy jejich zástupci vykazují spíše snahy využívat, než pomáhat. Jsou to prý nepříliš duchovně vyspělí lidé rudé, béžové a s tmavé barvy pleti. Rasové charakteristiky lidí ze Siria B naznačují, že jsou potomky z hvězdného systému Vega.

Tito humanoidi ze Síria B jsou pod ochranou lidí ze Siria A, kteří k ním cítí jakousi odpovědnost, protože jsou jejich potomky. Planety kolem Siriua B jsou velmi nehostinné, vesměs obydleny Reptiliány a jakýmsi blíže nespecifikovaným „vodním či obojživelným typem bytostí“. Společnost těchto lidí je spíše posedlá politickými postoji než duchovními atributy. I když se nezdá se, že by byli v nějakém blízkém spojení se Šediváky nebo Reptiliány, mají svůj vlastní program – mají zájem o výměnnou smlouvu technologií Reptiliánů a Šediváků s pozemšťany. Zástupci lidí ze Síria B jsou aktivní především v programech na výměnu technologie, které mají vojenské využití. Zajímají se o tajný výzkum zbraní či o možnosti zneužívání civilistů při experimentech cestování časem. Snaží se prý i manipulovat a programovat pozemšťany, kdy jim instalují jemnohmotné neviditelné i malé hmotné implantáty a tak je na dálku testují, nebo jim tito lidé slouží jako pomocníci.

51

Pozn.: Sirius A je modrobílá hvězda, která je přibližně 8,6 světelných let daleko od Země, 20x světlejší než Slunce a je tou nejzářivější hvězdou na noční obloze. Sirius B je zase bílé trpasličí slunce, které se pohybuje od Siria A ve velkém eliptickém orbitu, oběhne ho jednou za 50 let. Sirius B byl původně hvězdou ve sluneční soustavě – tedy naší hvězdou, naším původním sluncem, ale kvůli stále slabšímu výkonu byl již před 100 miliony lety byl přesunut sem, do souhvězdí Canis Maior, vedle obrovské, původně osamělé hvězdy Sirius A.

Xhumz z Betelgeuze

V případě těchto bytostí jde o rasy jisté skupiny Xhumz z pouštních planet v systému Betelgeuze. Nejde o humanoidi, ani čistokrevné plazy, ale o velmi úspěšné hybridy, křížence dračí a humanoidní rasy. Jsou vyšší než lidé, mají zářivě modré oči se šikmou zorničku, podobně jako kočky. Ovládají materializaci a dematerializaci svých těl. Byly jednou z prvních mimozemských ras v novodobé historii, která se setkala v roce 1954 s vysokými zástupci lidské rasy. Americkou vládou a prezidenten Eisenhowerem sice odmítnuti, ale navázali s lidmi spolupráci zřejmě později. Někteří analýzy z dokumentace často uvádí, že jde spíše o pozitivní bytosti, avšak ze zpráv od Andromeďanů se jeví, že opak je pravou.

Andromeďané na jejich adresu říkají:

„Byla to byla kdysi tato rasa, která přišla na Zemi, aby, kde studovala ionosféru, stratosféru, atmosféru, stupně a hustotu plynů existujících v ovzduší, ale především praktikovali objevy, které v té době byly pro planetu škodlivé – ve snaze pomalu a tiše se planety zmocnit. Před více jak 6000 lety přišli na Zem poprvé. Jejich vysoký vzrůst brzy vytvořil zdání, že jsou nějakým způsobem nad pozemšťany. Jejich vědomosti pozemšťany tak překvapily, že těmto bytostem brzy úplně podlehli. V té době znásilňovali ženy a několik tisíc lidí si vzali za své otroky. Nicméně nedali najevo míru nadřazenosti vůči pozemšťanům, nyní hovořím o lidech vaší současné civilizace, o technické kapacitě, kterou vlastníte nyní; měli neustále k dispozici např. paprsek, jenž dematerializuje hmotu, a schopnost kontrolovat gravitaci. Měli létající lodě, které představovaly pro bytosti na Zemi zázrak. Všichni (pozemští) vládci poslouchali slova těchto mocných bytostí, které přišly z nebes. Oni využívali své výhody a brali si pro sebe otroky, jednalo se s nimi jako s bohy. Dnes jsou výrazným způsobem o mnoho nadřazenější a mocnější.

Xhumové postrádají city a neprožívají vůbec žádné emoce. To proto, že jejich vědci dosáhli před více jak 2000 lety úspěšně vymazat strach z jejich myslí. Důvod k tomu byl takový, že chtěli, aby jejich svět žil v optimálních individuálních podmínkách. Xhumové tak dosáhli úspěšného vymýcení citů. Zbavili se lásky, přátelství, benevolence a nakonec všech citů, které by překážely jejich moci. To bylo naprogramováno pro civilizace, které přijdou po nich. Ve vašem světě emoce převládají. Oni vypozorovali, jak by se dala využít hypersenzibilita jedince a jak vyvinout silnou nenávist a jak využít nedostatek lásky, který mnohokrát přivodil nejen sebevraždu jedince, ale vyhlazení celé rasy. Xhumové definitivně odstranili ze své rasy svědomí a veškerou úctu k životu. To byl okamžik, kdy Xhumové mohli být, relativně řečeno, pravým opakem vašeho světa. Přišli na Zem před dlouhou dobou a po příchodu zde zpracovávali a analyzovali všechny typy života. Velmi dobře poznali zranitelné body člověka a pak objevili, že člověk trpí jistými genetickými úpravami. Po pečlivém rozmyšlení a zhodnocení situace mezi sebou se rozhodli, že pokud je pozemský člověk stejně předurčen k vydání na milost svým vlastním sklonům z genetického důvodu, tím vhodnější by bylo pomalu formovat jeho vlastní vůli.

Na vaší planetu doslova implantovali zákony, kterých se její obyvatelé nemohli zbavit. Pomalu zformovali pozemšťany na takovou duševní úroveň, že si ani (pozemšťané) neuvědomovali smrtelné nebezpečí z konfrontace s násilím, a z využívání produktů, které v kombinaci s atmosférickými plyny produkují duševní modifikace v rase. Zabývali se chemickými prvky ve vzduchu, ve vodě a na zemi. Rozházeli deriváty látky zvané Smour v mořích a oceánech, v řekách, jezerech, mracích apod. To podpořilo degenerativní regrese v lidském životě. Oni vlastní zbraně, o kterých vaši lidé nemají ani ponětí. Vlastní technologie, které se s vaší nedají srovnat, jsou více jak 3000 let vědecky napřed. Nemáte efektivní znalosti, dokonce ani ty prvotní, které by sjednotily lidskou rasu. Například vy víte, jak účinně separovat atom, ale přitom jste jen sotva na začátku vaší primární fáze schopnosti sjednotit se – nebo vyprovokujete přesný opak, který by byl „implozí“. Xhumové nevlastní atomové zbraně. K vyhlazení lidských bytostí mohou využít výhradně vodík, který si každé tělo uchovává ve své přirozenosti. Vlastní vyspělé technologie, se kterými byste byli zdevastováni. Xhumové ovládají váš svět již od roku 1914.“

Světy hybridních bytostí

Mnoho lidí si může položit otázku, jak to vlastně vypadá na jejich planetách? Na to vesmírní lidé odpovídají, že jsou většinou velmi nehostinné. Není tam prakticky téměř žádná příroda nebo je minimum rostlin. Jejich civilizace vymírají a ztrácí schopnosti se i množit – právě proto prováděli genetické pokusy s člověkem a vypěstovali si křížence. Jsou to většinou pouštní planety, jejichž atmosféra nepropouští téměř žádné světlo. Vládne na nich neustálé šero, nebo úplná tma (pozn.: proto mají téměř všichni tak obrovské oči). Pokud jsou dostatečně technologicky vyspělí, tak žijí v podzemních úkrytech, jinak spolu bojují o holé přežití. Jsou to prý většinou depresivní nebo i děsivé světy, plné hrůzy. Tak ovšem může skončit i člověk, pokud se jimi nechá strhnout na jejich stranu do těchto světů, ze kterých není žádného úniku.