První kontakty

Existuje velký počet mimozemských ras, o kterých je známo, že v současné době působí na Zemi a na lidskou populaci. V rozhovoru z roku 1998, Clifford Stone, penzionovaný seržant americké armády, který sloužil v armádě po 22 let a účastnil se tajných operací, které měly získávat havarované mimozemské lodě a mimozemské biologické entity (EBE) odhalil, že existuje na 55 mimozemských ras, které jsou známy americké vládě. Vrchní seržant Bob Dean má za sebou 27letou kariéru v armádě. Jeho prací byla služba v armádní rozvědce u Nejvyššího Velitelství Spojeneckých Sil v Evropě (NVSSE) od roku 1963. Jeho vynikající služební záznamy mu poskytují věrohodnost při jeho tvrzeních o tom, že byl svědkem tajných informací během své vojenské služby. Dean popisuje 4 mimozemské rasy, o kterých se v Analýze zmiňuje:

„Tehdy existovaly 4 skupiny, o kterých se vědělo s jistotou, a Šediváci byli jednou z těchto skupin. Byla tam také skupina, která vypadala přesně jako my. Další dvě skupiny, to byly velké skupiny, říkám velké – byly 6 až 8 někdy 9 stop vysocí a byli to humanoidé, ale byli bledí, bílí, neměly žádné vlasy ani ochlupení na těle. A pak tam byla další skupina, která měla jaksi vlastnosti plazů. Setkali jsme se s nimi, armáda a policejní úředníci z celého světa na ně naráželi. Měli vertikální panenky v očích a jejich pokožka vypadala, že má vlastnosti velmi podobné, jaké naleznete na břichu ještěrů“.

Další „důvěrný zdroj“, který se odkazuje na různé mimozemské rasy je Dr. Michael Wolf, který říká, že pracoval 20 let na různých místech v utajovaných pozicích, které měly co do činění s mimozemskou přítomností. „Podle Dr. Wolfa nás navštěvuje několik konfederací mimozemských civilizací, které mají charakter volné spolupráce. Jsou to: Aliance lidsky vypadajících mimozemšťanů ze systému Altair Aquila, Společenství Šedých ze systému Zeta Reticuli, Federace světů – nespecifikovaných ras z mnoha hvězdných systémů a Spojené rasy kultur systému Orion. Dále, Aliance je v přidružení se Společenstvím Šedých a s Federací světů. Spojené rasy Orionu jsou v přidružení se Společenstvím Šedých a skrze ně s Aliancí a Federací světů.“ Zatímco Wolf tvrdil, že většina mimozemských ras je přátelská, dodal, že jen malý počet ras je nepřátelských a chová se jako meziplanetární odpadlíci.

Tato kategorie obsahuje mimozemské rasy se kterými „stínové vlády“, zodpovědné za mimozemské záležitosti, dosáhli dohod a se kterými dokonce spolupracují na jistém počtu společných projektů. Druhá skupina mimozemských ras, leží mimo tuto síť tajných dohod mezi mimozemskými rasami a „stínovou vládou“ a národními bezpečnostními složkami. Většina „kontaktérských“ zpráv mluví o těchto rasách jako o „shovívavých“ k lidským zájmům, což ukazuje na etičtější přístup ke konfrontačním výzvám lidstva, protože jej připravuje na pravdu o mimozemské přítomnosti a na výzvy představující pokročilou mimozemskou technologii. To je ta druhá skupina, která může dokázat, že je klíčem k řešení systémových globálních problémů zapříčiněných první skupinou a „stínovou vládou“.

Podle analýzy Michaela Sally, Phdr. který ze zabývá tajnými vládními programy týkající se spolupráce s mimozemskými bytostmi.

Americký „Zákon o vesmíru“

O tom, jak americká vláda přistupuje k utajovaným informacím o kontaktech mimozemských civilizací a podávání svědectví mimo jiné vyplývá i z toho, že v roce 1969 americká vláda schválila tzv. zákon o vesmíru. Podle něho jsou všechny kontakty lidí s mimozemšťany trestné a ten, kdo by se s nimi dostal osobně do kontaktu, může být uzavřen do karantény s ostrahou, na neomezeně dlouhou dobu, v zájmu národní bezpečnosti. Jinými slovy – může být také umlčen, odstraněn a zlikvidován, aby se nikdo nic nedověděl.

V roce 1949 se uskutečnilo osobní setkání Vesmírných lidí z Plejád s vládou SSSR pod vedením Stalina (letiště Vnukovo, Moskva) a s vládou USA pod vedením prezidenta Trumena. Obě vlády nabízenou spolupráci s nimi odmítly, s tím, že na to lidstvo není připraveno a že přistoupení na jejich podmínky ohledně odzbrojení jsou nesplnitelné. Mezi tím se napětí mezi SSSR a USA stupňuje tak, že oba bloky se během 50.- 80. let ocitají na pokraji III. světové války a vyhlazení poloviny lidstva.

Průzkum veřejného mínění agentury Roper z roku 2002 provedený v USA vyvozuje, že 2% populace USA (sčítáno ke dni 4.6. 2009, což je zhruba 306 milionů obyvatel USA) bylo uneseno, to je přibližně 6,1 miliónů lidí v současných číslech. To znamená zhruba každý padesátý člověk, jde však pouze o statistický odhad. Jiné zdroje hovoří dokonce o více než 25 milionech lidí, kteří byli v USA za posledních 50 let 20. století paralyzováni, násilím odvlečeni, podrobeni ponižujícím a často i bolestivým vyšetřením a zákrokům, někteří i opakovaně, aniž by o tom věděli.

V současné době v galaktických radách došlo ke shodě a bylo dohodnuto, že v letech 2003 – 2023 (některé zdroje uvádí 2002-2022) budou reptiliáni vykázáni z prostoru Země a nebude jim, až na výjimky, dovoleno provádět další únosy. Teprve v roce 2023 se budou moci opět vrátit. Andromeďané říkají, že „právě proto v posledních letech prakticky vymizel fenomén „únosů“ a pokud k němu dojde, tak v ojedinělé a izolované podobě. Existují prý i hromadné únosy, které jsou spojené se zmizením člověka a dokonce i dětí. K podobnému případu došlo svého času ve Westchester County, kde během tří let zmizelo neuvěřitelných 5000 dětí. Vláda o tomto případu ví, uvalila na něho informační embargo, ale ve skutečnosti je naprosto bezmocná“.

Andromeďané Moreane a Vissaeus dále sdělili, že „v roce 2003 do hloubky 200 mil uvnitř naší planety dlouhodobě přebývalo bezmála 2000 inteligentních reptilních bytostí. Uvnitř Měsíce se do roku 2000 nacházelo 17 zaparkovaných mimozemských plavidel především z oblasti Siria B s 18 000 klony Šediváků na palubách. Po roce 2000 se však většina těchto klonů přestěhovala do nitra jednoho z měsíců Marsu, který se nazývá Phobos a který je také ve skutečnosti umělým objektem. I když se to mnohým může zdát neuvěřitelné, na Měsíci je v současné době velmi čilý ruch. A ještě podivnější se může jevit skutečnost, že se na Měsíci pohybuje kolem 35 000 lidí“. Nejvíce aktivními spolupracovníky Šediváků jsou zde prý Američané, Rusové, Britové a Francouzi. Do celé problematiky jsou samozřejmě zahrnuty i některé bankéřské rodiny. I zde hrají peníze velmi důležitou roli. Podobné základny se budují i na Marsu.

Pokud se týká Měsíce, má prý vytvořenu (zvl. v oblastech některých kráterů) vlastní atmosféru srovnatelnou se Zemí. V oblasti severního pólu se nachází malý „vstup“ do nitra tohoto tělesa. Na odvrácené straně se nachází mnoho velkých podzemních jezer. Obsahuje velké množství chemických látek, které se nevyskytují na Zemi. Ve skutečnosti mají lidé k dispozici poměrně velké množství chemických sloučenin, které byly sice objeveny, ale před veřejností utajeny. Měsíční půda není tvořena klasickými kameny.