Šediváci a hybridní rasy

Reptilní a hybridní rasy (zombie)

Bioroboti draků a reptoidů (reptiliáni a Šediváci)

Zvláštní skupinou reptilních bytostí jsou bytostí umělé – organičtí roboti, které vyrábí draci a dálkově je ovládají. Tito bioroboti jsou vyrobeni s genů a organického materiálu jejich a lidí. Někteří z nich mohou být opravdu zrůdy. Tyto bytosti byly kdysi lidé či jiní humanoidé, ale dostali se pod mentální kontrolu draků tak, že je draci postupem času mentálně a geneticky modifikovali tak, že se staly dálkově ovládanými roboty, kteří se dále klonují a vyrábí další bioroboty sebe, avšak každý další klon je slabší a méně životaschopný, až nemá žádný duchovní rozměr a je oživován pouze kolektivním vědomím, podobně jako nižší živočichové. Tyto bytostí už nemají žádné city, emoce a ani inteligenci. Nemají však žádné vyšší já, jen kolektivní vědomí spojené s draky. Veškerou inteligenci mají od nich. Jsou jejich dělníky a armádou, jejich prodlouženou rukou. Těchto typů, uměle zdegenerovaných lidí a humanoidů, uměle vytvořených civilizací je v 3D a 4D vesmíru mnoho. Nejčastějšími reptiliány, se kterými lidé přichází do styku jsou tzv. Šediváci, zvláště ti Malí, kteří jsou umělými bioroboty těch Velkých. Tedy jakýmisi prsty draků – těmi nejnižšími služebníky, kteří s lidmi dělají pokusy.

Mnohé z těchto bytostí se už dávno neživí fyzickou stravou, což ovšem v mnoha případech neznamená, že přestaly být predátory. Mohou se živit psychickou energií, například energií strachu a bolesti, která je pro ně stejně hmotná jako pro nás fyzická potrava. Potravu přijímají povrchem svého těla, které má pro to receptory. Nemají zažívací orgány nebo jsou už zakrnělé a nefunkční. Stát se upíry prý mohou všechny padlé bytosti, pokud setrvají na své cestě záhuby. Kdyby se lidstvo vydalo takovouto evoluční cestou – mohlo by se někdy také ve vzdálené budoucnosti stát rasou „požíračů cizí životní energie“. Potravu přijímají většinou povrchem svého těla, živí se nejen vysáváním emoční a psychické energie z lidí, ale i vysáváním jejich tekutin, pokud se lidí zmocní (odtud pravděpodobně pověst o upírech, která se zakládá na pravdě).

Lidstvo jim většinou slouží jen jako zdroj pro jejich vlastní přežití nebo Země jako území pro další kolonizaci, nemají k lidem žádný hlubší vztah. Také oni kontaktovali pozemské vlády a ty s nimi navázali spolupráci na tajných projektech na ovládnutí lidstva. Nabídli lidem moc, zisky a výhody, pokud se jim tento projekt podaří realizovat. Do vývoje naší civilizace zasahovali ale už od dávného starověku. Neustále prý vymýšlejí nové metody a ovládací programy, snaží se vše obrátit, zneužít a využít ve svůj prospěch.

Většina Šediváků nemá zájem o dobytí lidstva nebo o kolonizaci Země. Využívají ji jen jako zásobárnu biologického materiálu. Prováděli nejen pokusy na lidech, ale provádí je i na zvířatech. Na Zemi existují základny, kam jsou lidé unášeni. Na těchto unesených a zajatých lidech pak provádí hororové genetické pokusy a živí se jejich energiemi, kterou z nich vysávají, odebírají a skladují je. Jedna z těchto základem je i v USA v Nevadské poušti. Dokážou zvětšit své mentální pole, aby ovládali lidi. Šediváci se dále dělí na různé poddruhy, všichni jsou členy sítě, která je typem volné aliance sloužící společným záměrům a cílům. Ti ze Zeta Reticulli se dělí do dvou skupin, z níž jedna je k lidem o něco tolerantnější. Druhá skupina má ale zájem Zemi kolonizovat a dobýt.

Samotná inteligence Šediváků je prý prakticky nulová, jsou jako oživlé mrtvoly, zombie, dementi, upíři – prostě téměř roboti. Neuvědomují si svůj stav, nemají ani žádné emoce. Jsou ale naprogramováni tak, že mají velmi mnoho technických poznatků a odborných vědomostí, které v mnohém převyšují naše a jejich technologie jsou mnohem vyspělejší, než naše. To jim umožňuje dokonale předvídat a programovat uvažování a chování lidí – jsou to takoví programátoři lidí. Draci, kteří je ovládají, sedí za jakýmisi počítači, ve kterých sledují prostřednictvím nich on line každého člověka, a vymýšlí pro každého na míru ušité programy, které by jim přinesli co nejvíce energií z lidí. Soustředí se na to, jak u lidí vyvolávat negativní emoce a na vše, co k nim vede. Obzvláště se soustředí na lidi, kteří mají nějaký vliv a mohou skrze ně programovat ostatní. Lidstvo je obrovský zdroj života pro tuto jeho armádu hladových robotů.

Mají prý lidstvo přečtené jako své děti, je pro ně jen podřadná věc a tak k němu přistupují. Zároveň se ho ale i obávají, protože ho pokládají za potenciálního konkurenta, který má to, co jim chybí. Boha, princip svobodné vůle a lásky absolutně nechápou, to je něco, čemu vůbec nerozumí, co je jim naprosto cizí. Fascinuje je to ale, a je to předmětem jejich výzkumů. Správně se domnívají, že to je to, čím by se mohli napojit na Zdroj, ale nemohou toho docílit a ani nedocílí, protože je to nemožné. Pro 99% procent z nich neexistuje cesta zpět – jsou ztraceni. Andromeďané přesto předpokládají, že nepatrný počet těchto biorobotů, kteří byli původně lidmi se přidá na jejich stranu. Lidé, alespoň většina z nich schopnost cítění a nějaké povědomí o morálních hodnotách má. Ale i to se může změnit, pokud se nechají někteří z nich strhnout na stranu těchto umělých bytostí. Skončí stejně jako oni – jako zombie.

Draci ovládají Luciferem samozřejmě velmi dobře vědí, že Bůh existuje, ale domnívají se, že je možné se napojit na jeho energii bez toho, že by se vzdali sami sebe. Proto ho chtějí ovládnout. K tomu jim má lidstvo posloužit. Živí se sobecky energiemi druhých, potřebují vaše geny a energie. Jsou na tom zcela závislí a bez toho již nedokážou přežít. Chápou lidstvo podobně, jako my chápeme dobytek, který nemá myšlenky, ani city, tedy zcela neosobně. Vůbec netuší, že by dělali něco špatného, nejsou schopni vůbec rozlišit dobro a zlo – nemají žádné svědomí. Vědí, že něco ztratili, ale netuší co. Vymírají a nemohou to zastavit. Vesmírní lidé říkají, že každý kdo propadne rozumu na úkor svých citů, postupně duchovně degeneruje. Ztrácí schopnost empatie, soucitu, přestává mít kontakt se svým svědomím. Prostě dělá jen to, co si myslí, že je pro něj prospěšné, bez ohledu na další. Pokud se člověk vydá jen cestou rozumu, stane se dělníkem armády těchto draků.

Šediváci dávají lidem implantáty pro dálkové ovládání, aby se mohli živit jejich energií, kterou si skladují a přechovávají. Tyto implantáty fungují jako vysávače bioenergie z infikovaných lidí a zároveň vysílače. Tito lidé jsou nejen zdrojem jejich obživy na dálku, ale jsou pod jejich vlivem, aniž by o tom měli tušení. Donedávna unášeli lidi, kteří jim sloužili i pro genetické pokusy a křížení. Některé z těchto únosů však bylo jen fingovaných jejich lidskými spolupachateli, aby mátli veřejnost. Dnes už k únosům téměř nedochází. To přestalo v roce 1998, kdy v tomto ohledu zasáhla Galaktická federace. Do té doby bylo takto uneseno údajně na pět milionů lidí z celého světa. Občas se objeví pár ojedinělých případů i dnes, ale to se děje, protože to odpovídá záměrům duše.

175

Velcí Šediváci (Bílí) – Vojsko draků

Významnější rasou v skupině Šediváků jsou „Velcí Šediváci“. Ve skutečnosti však nejsou šedí, ale spíše bílí. Jde o téměř již o umělé, drakoidy modifikované humanoidy vysokých postav kolem, 180-240 cm někdy možná 270 cm, velmi bledé, až bílé barvy kůže, bez vlasů a chlupů na těle. Pochází ze souhvězdí Orion a dohlížejí na Šedé – jsou jakýmisi jejich šéfy a oni žoldáky. Usilují o mentální kontrolu celého lidstva a o zpomalení jeho vývoje. Tyto bytosti dokázaly proniknout do všech sfér lidské aktivity na Zemi, a protože díky svým technologiím i svým psychickým schopnostem dokážou krátkodobě měnit také svou tělesnou podobu, mohou dokonce předstírat, že jsou lidmi. Kromě toho tyto polo-umělé bytosti vytvořily další různé umělé bytosti, výkonné bioroboty a různé typy hybridů. Jejich hlavní snahou je vytvořit novou rasu genetických hybridů, přičemž používají lidskou DNA a kombinují ji s DNA Malých Šediváků. Na jejich příkaz tito Malí Šediváci unášeli lidi pro genetické pokusy.

Tímto způsobem mají vzniknout milióny nových tělesných schránek, do nichž se může polokolektivní vědomí reptiliánů inkarnovat. Nervová síť reptiloidních těl je nekompatibilní s frekvencemi geomagnetického pole a ve svých původních tělech zde reptiliáni nemohou příliš dlouho vydržet. Jsou známí svou posedlosti šířením se a ovládáním „kolonizovat a pohltit“ nižší astrální úrovně, tedy temné oblast, kde někteří lidé setrvávají po své smrti a mezi jednotlivými inkarnacemi. Slibují si od kombinace svých těl s lidskou DNA to, že jim tyto genetické experimenty přístup do světa lidských duší usnadní a díky tomu budou moci přežít. Vliv DNA však sahá jen do 4D úrovně, maximálně a jen slabě do 5D úrovně.

Nemusí mít fyzickou podobu, operují z 4D reality. Kromě toho, že dohlíží na jejich práci pro ně, zabývají se psychikou obětí, jsou údajně pozorní k jejich bolestem a snaží se je redukovat – jako humanoidi mají „určitou schopnost empatie“. Ve skutečnosti jsou ale city a emoce něco, čemu prakticky nerozumí. Jsou lidem velmi podobní biologicky, ale vidí schopnosti, které oni už dávno ztratili. Pozorují s velkým zájmem proto i emocionální pochody lidí, napojují se na jejich emocionální těla a vysávají z nich energii, která jim zároveň poskytuje výživu. Bez této výživy nedokážou existovat. (Podle svědků z nevadské vojensko-průmyslové základy Area 51 tam Malí Šediváci odebírají a testují nejen biologický materiál, ale i emocionální energii a dokonce ji skladují v jakýchsi boxech). Jednají s lidmi podobně, jako lidé, když zabíjí dobytek, jehož maso má přispět jejich obživu. Také oni ve vztahu k lidstvu v tom nevidí nic špatného a pozemšťany chápou jako neosobní zdroj (byť s určitou vyšší inteligencí).

Velcí Šediváci jsou to ti, kteří realizovali „diplomatickou misi„, jako jsou tajně sjednané dohody s hlavami pozemských vlád. Jejich podpora pochází od Williama Coopera, dřívějšího poradce Námořní zpravodajské služby, který tvrdí, že viděl tajné dokumenty, kde „Vysocí Šediváci“ vyjednávali dohody s Eisenhowerovou administrativou na setkání začátkem roku 1954. Později v roce 1954, další rasa šedých humanoidních mimozemšťanů (s velkými nosy, křídově bílou pletí a bílými vlasy – zde asi „Velkých Bílých“) přistála na Hollomanově letecké základně, kde bylo dosaženo určitých základních dohod. Tato rasa se identifikovala jako bytosti z planety kolem červené hvězdy Betelgeuse v souhvězdí Orion. Oznámili, že jejich civilizace na této planeta vymírá a v nějaké neznámé budoucnosti tam již nebudou schopni dále přežít.

„Podle uzavřené dohody, mimozemšťané nebudou zasahovat do našich záležitostí a že my nebudeme zasahovat do jejich. Budeme udržovat jejich přítomnost na Zemi v utajení. Vybaví nás vyspělou technologií a pomohou nám s naším technologickým rozvojem. Nebudou uzavírat žádné další smlouvy s jinými pozemskými národy. Mohou unášet lidi na určité omezené a pravidelné bázi za účelem lékařských zkoumání a monitorovat náš vývoj s výhradou, že lidem nebude ubližováno, budou po únosu vráceni, na samotnou událost si nebudou nic pamatovat a že tento mimozemský národ poskytne seznam všech lidských kontaktů…“ Podle plukovníka Corsa, byli Šediváci zapojeni do dohod s Eisenhowerovou administrativou, které armádní úředníci vidí jako formu „vyjednané kapitulace“, při které získali Šediváci povolení pro únosy civilistů a k „rozšiřování“ svého biologického programu. Tito Šediváci jsou hluboce zapojeni do vývoje hybridních lidí – rasy, která by byla vhodným nositelem pro další krok k jejich vývoji. Clifford Stone o Šedivácích mluví jako o bytostech, páchajících ohavné únosy a říká, že si vláda USA neví, jak to odhalit veřejnosti – ve skutečnosti teď neví, co s tím dělat.“ Šediví jsou velmi aktivní v únosech lidí, genetických experimentech, monitorování lidí skrze implantáty, v kontrolování či programování mysli, klonování a ve vytváření hybridních lidí.

Více podrobností o genetických experimentech + videa z Youtube v kapitole Padlí andělé.

Více podrobností o genetických experimentech a křížení zvířat s lidmi v dávných dobách najdete na webu Okamžiky věčnosti.

Tito humanoidé terorizovali ostatní vojenské techniky a vyhrožovali jim. Hall například líčí jednu „Vysokou Šedou“, která chtěla zabít jednoho vojenského mechanika, který nešťastnou náhodou trefil její dítě kamenem a zlomil mu ruku. Incident vedl k výhrůžkám „Vysokého Bílého“ smrtí technikovi pokud okamžitě neodejde a neslíbí, že se nikdy nevrátí. Jiní technici měli podobná setkání s „Vysokými Bílými“, kdy jim bylo vyhrožováno na životě, pokud vystraší děti „Vysokých Bílých“ nebo pokud nebudou dodržovat jejich rozkazy. K těmto hrozným činům byl dán souhlas Pentagonu, který monitoroval chování „Vysokých Bílých“. Pouze Hallovi bylo dovoleno podělit se o druh jistého intimního chování, protože měl inteligenci a odvahu s nimi vzájemně komunikovat přátelským způsobem. Kromě toho zřejmě zachránil život jednomu jejich dítěti a to vedlo k tomu, že se spřátelil s jejich vedoucími a ti jej začlenili do projektu umožňujícím mu studovat vzájemné působení lidí a Velkých Bílých. V těchto případech projevovali tito humanoidi „pozitivnější charakterové vlastnosti“ jako je přátelství a odhalovali Hallovi pokročilé technické znalosti při svých vzájemných stycích.

Jinak ale zastrašují lidi a chovají se jaksi „nemocničním“ způsobem, který připomíná lékaře, který řídí nějaký tajný a zakázaný experiment. Nejvíce se zajímají o genetické experimenty, o vytváření hybridní, lidsko-mimozemské rasy, o kontrolu mysli a o diplomatické dohody se „stínovou vládou“. Jejich projekty se týkají geneticky upravených lidí, implantátů pro monitorování lidí, získávaní celkově pasivní populace díky hypnotickému ovládání mysli a vlivu na elitní skupinu lidí, která rozhoduje, dále infiltrace do národních bezpečnostních složek a zneužívání lidských práv civilistů a vojenského personálu. To ale není všechno. V některách případech dochází také k něčemu, co sami nazávají jako „recyklaci duše“.

Mnohé z unesených lidí je totiž prý součástí velmi specifického programu Šediváků. V průběhu únosu často vysoce postavených lidí dochází v laboratořích Šediváků u těchto osob k manipulaci s duší člověka, tak, že je jejich duch z jejich těla odstraněn a jejich duše použita na výrobu nové robotické bytosti – lidské robotické klony schopné dále působit na vedoucích pozicích, aniž by někdo poznal, že nejde o původní lidi. Jak sdělil jeden ze svědků těchto procesů – Šediváci mu prý sdělili větu: „My recyklujeme vaše duše“. Tyto klony nemají žádného ducha, ani auru kolem svého těla a v lebeční části mají zabudovaný mikroprocesor, prostřednictvím kterého jsou dálkově ovládáni.

Malí Šediváci – Dělnictvo draků

Šediváci, kteří jsou z hvězdného systému Zeta Recticulli a ze souhvězdí Orion, popisuje většina unesených a ti také figurují výhradně ve zprávách o haváriích UFO. Tento je pravděpodobně nejčastěji popisovaný druh mimozemšťanů. Všichni to známe z filmů: malí (asi 1,20 – 1,50 m) s šedou kůží, velikánskou, protáhlou hlavou bez vlasů, ve které jsou dvě štěrbiny pro nos a malá ústa, která se během hovoru nepohybují a s ohromnýma, mandlovýma očima bez obočí a víček. Žijí na planetách ponořených do temnot (proto mají tam velké oči), zcela závislí na bioenergiích lidí, které jsou pro ně potravou. Přesněji řečeno – žijí jako červy pod jejich povrchem, v podzemí, neboť jsou nehostinné.

V případě těchto bytostí nejčastěji podílejících se na únosech lidí, jde o Velkými Šediváky uměle vypěstované hybridy schopné dýchat kyslík, tedy jimi jakousi uměle vytvořenou podrasu, která by jim měla sama vypěstovat další rasu schopnou přežití a lidská pozemská rasa má k tomu posloužit jako materiál – prostředek. Tito bioroboti – biologické klony, byli vyšlechtěni na to, aby v kyslíkových atmosférách dělali špinavou práci. Jsou nasazováni jako vojsko proti lidem v bojových operacích. Sami Malí Šediváci mají pouze kolektivní vědomí a nemají svobodou vůli – jsou plně pod kontrolou a řízením Velkých Šediváků. Fungují tedy podobně jako bioroboti, kteří se dokážou klonováním sami množit, i když každý další klon je horší. Tomu by se mělo zlepšit vytvoření zdokonalené rasy.

Lidé popisují, že během kontaktu s takovou bytostí slyší hlas přímo ve své hlavě, což odpovídá telepatické komunikaci. Mají pocit, že jejich rentgenové oči zírají skrze ně. Popisují je jako bytosti bez jakýchkoli emocí. Unesené ženy jimi byly nedobrovolně vystavovány genetickému programu zaměřeného na reprodukci lidsko-mimozemských hybridů a dospělí hybridi prováděli ponižující sexuální aktivity na unesených ženách.

Motivace Šediváků

Co je tak silnou motivací pro činnost Šediváků proti lidem? Ne, zdaleka to nejsou energie lidí, kterými se živí nebo lidské geny, pomocí kterých by si mohli vytvořit lepší a odolnější rasu, aby mohli přežít. Ani nechtějí z bioenergeií lidí vytvořit nějakou ganglii suplující u nich neexistující duši. Oni jsou pouze bioroboti, jsou tak naprogramovaní – dělají to, co je důležité proto, aby přežili. To není pravý důvod jejich existence a toho, proč byly v pradávných dobách stvořeni dračími bytostmi. Toto dělají jen sami pro sebe. Skutečným důvodem toho, proč byly vytvořeni, jsou pochopitelně zájmy draků, jejich tvůrců – či lépe řečeno ze strany padlých andělů, kteří nesouhlasí s projektem lidstva – s tím, aby existovaly jiné inteligentní bytosti, kromě nich. Andromeďané dále říkají, že tu existuje prý i jejich podpora ze strany jiných vysoce pokročilých civilizací, které považují lidský druh stávajícího stavu za potencionální nebezpečí pro ostatní světy. Tato snaha má údajně blokovat expanzi evolučního vývoje člověka. Kromě toho jsou aktivity Šediváků podporovány i ze strany mocenského systému naší vlastní civilizace. Ovšem i přesto existují snahy jiných civilizací, které stojí za člověkem a stále věří v jeho zásadní vývojovou změnu a přitom apelují argumentem, že celá řada odchylek od původního evolučního designu nebyla člověkem jako takovým, ale záměrnými vnějšími vlivy.