Spolupráce s mimozemšťany

Kontaktéři shodně u mimozemských lidí říkají, že mají pro pozemšťany pochopení a rozumí mu, ale jsou velmi zarmoucení tím, že se zběsile jako hluší a slepí dávají cestou, která je slepou uličkou ve vývoji a na jejímž konci čekají pro lidstvo velmi, velmi těžké časy. Uvědomují si, že pozemšťané budou již velmi brzy konfrontováni s následky tohoto jednání a budou postaveni tváří tvář bytostem, kterými se nechali mentálně ovládnout, které pustili do svých životů a které k sobě přitáhli a přitahují. Jsou si vědomi toho, že tyto typy reptilních bytostí fyzicky kontaktovaly americkou vládu a uzavřely s nimi mnoho různých dohod týkajících se projektu ovládnutí lidstva. Nabídly těmto zástupcům lidstva mnoho výhod a nalákaly je podvodem na svoji stranu. Koupily se ji a tito pozemšťané tak zaprodali lidstvo jim.

Také mimozemští lidé se mnohokrát snažili o navázání spolupráce a kontaktovali nejvyšší představitelé světové politiky. Vždy byli ale odmítnuti s tím, že na kontakt s nimi není lidstvo připraveno a že jejich mírové požadavky na vzdání se všech jaderných zbraní a opuštění dosavadních systémů budování moci jsou nereálné a nesplnitelné. Místo toto tito světoví vůdcové dali přednost atraktivnějším nabídkám nepřátelských mimozemských ras, které na ně udělaly velký dojem, protože jim nabídly špičkovou mimozemskou technologii k posílení jejich moci a budování toho, čemu říkají „Nový světový řád“. Tak se zrodila otevřená spolupráce mezi lidmi a Antikristem. Podmínkou této spolupráce byla také dohoda o přísném utajení, ale např. také unášení lidí ke genetickým pokusům s cílem vytvořit křížením s lidmi novou, pro ně životaschopnou hybridní rasu.

Většina vesmírných lidí cítí povinnost pomáhat pozemskému lidstvu, jsou si však vědomi, že nemohou překročit Bohem daný vesmírný zákon o nevměšování se do záležitostí a vývoje jiné civilizace. Kontakty s vesmírnými lidmi však nadále probíhají na neoficiálních úrovních, bylo popsáno a zdokumentováno již stovky kontaktů vesmírných lidí s pozemšťany a další tisíce soukromých kontaktů se děje bez toho, aniž by se těmto kontaktérům dostalo většího zájmu a publicity. Vesmírní lidé sledují vývoj civilizace pozemšťanů už dob Atlantidy a až dob Krista, duchovně prý vedli na Zemi malé skupiny lidí. Poté se ze Země stáhli. Říkají, že Ježíš Kristus byl posledním z nich. Jak on sám ale předpověděl, na „konci věku se vrátí i se svými anděly“, aby založil „Novou Zemi“.

Hlavní bodem jejich poselství je dnes příprava na příchod Nového věku – respektive na transformaci Země. Někteří jejich odpůrci mají pocit, že se musí do nějaké 5D reality stěhovat a že Vesmírní lidé jsou manipulátoři, kteří je k tomu nutí a snaží se je „převychovat“. To je samozřejmě nesmysl. V duchovním vývoji, což je především vývoj vědomí „od rozumu k srdci“ a od nižší reality k vyšší, nic takového neexistuje.

Stejně, jako neexistuje hierarchie moci či trestající Bůh, jehož představa se používala kdysi a patrně se používat musela. Takto jsme všichni byli jen naprogramováni. Je ale nepochybné, že existují manipulativní, temné bytosti, které se mohou vydávat za kohokoliv. Mohou se zjevit třeba i jako Ježíš Kristus a převzít jeho slovník. Proč by se nám nemohli prezentovat i jako Vesmírní lidé? Je možné, že jménem Vesmírných lidí, ale i Ježíše a Panny Marie vystupuje mnoho jiných entit, které s nimi ve skutečnosti nemají nic společného a tak do těchto poselství vnášejí záměrně ještě více zmatku. I když Vesmírní lidé mohou být pravda, stejně tak v některých případech mohou být i podvodem.