Svědectví mimozemšťanů

Přepis slov Andromeďanů, Plejáďanů a dalších o kontaktech s lidmi, podle jejich kontaktérů. Citace jsem upravil, zkrátil a vypustil méně podstatné pasáže:

Jaké byly vaše dojmy ze setkání s vládními představiteli?

Byl byste překvapen, kdybych Vám řekla, že jsme měli kontakt s velvyslanci a výkonnými profesory a s dalšími lidmi vaší civilizace. Jednoduše nám nevěřili. Chtěli nás spíše vidět jako nějaké deformované bytosti, zelené, modré se šupinami namísto pleti, s obrovskýma očima obojživelníků, ale oni nevědí, že všechny typy lidských bytostí mají vždycky stejnou nebo podobnou formu. Nabízeli jsme přesvědčivé důkazy, fotografie, vzorce a mluvili jsme o věcech, které pozemšťan vůbec nezná. Mluvili jsme i s běžnými lidmi. Mluvili jsme s nimi od začátku, jako s Vámi, zvali jsme je na projížďky lodí, vzali jsme je na naši mateřskou loď, dali jsme jim vzorky kovů, které na Zemi neexistují… V podstatě ale pozemšťany, se kterými jsme se kontaktovali, považujeme za vyšinuté. Pokud jsme jim nabídli nějaký důkaz, byl někam založen nebo schován, poněvadž reprezentuje poněkud jinou vědeckou možnost vysvětlení ve vašem světě, ve kterém žijete. Obecně řečeno, oni tajili tyto důkazy, poněvadž k nim neměli vysvětlení.“

Proč nemluvíte na veřejnosti? Proč se neukážete v televizi?

„Nevěřili by nám, profesore. Náš vzhled je podobný vašemu. Genetické schéma, ze kterého jsme byli stvořeni, bylo podobné, s rozdílem počtů let. Vaše DNA degeneruje a přestává produkovat zdravé buňky, ale mezi námi neexistuje moc chemických rozdílů, kromě toho, že my si striktně kontrolujeme své orgány… Měla jsem příležitost poznat (či dozvědět se o – pozn. překl.) jednoho člověka ze Švýcarska. Nemá jednu ruku. Má kontakt s osobou z Plejád. Měla jsem většinou diskrétní přístup. My, na úrovni vyspělých meziplanetárních civilizací, pomáháme jeden druhému a podělujeme se o své znalosti. Moc nás mrzí, že vy mezi ně nepatříte. Tomuto muži se říká „Billy“ a měl mnoho setkání. Civilizace z Plejád mu dala vzorky. Povolili mu udělat fotografie a film jejich lodi. Projel se v jejich lodích s několika mimozemskými ženami. Dali mu vzorky kovu jejich lodi. Je to seberegenerující se kov. Je to jako vaše buňky, ale chemicko-minerálního složení. Udělal mnoho fotek. Vy víte, že naše lodě nemůžete fotografovat ani filmovat, protože si to nepřejeme. Plejáďané mu to ale povolili.“

Co se pak stalo?

Nejdřív mu nikdo nevěřil. Nicméně, když předložil vzorky, které mu dali, události se změnily. Byl zkoumán. Byl opakovaně dotazován. Byl obviněn, že je velký fanatik…Vědci o všem pochybovali. A jinak, kromě něj, dali také vzorky jednomu velmi důležitému Rusovi, který ale zemřel po výslechu nebo možná vlivem emocionálního dopadu, když si plně uvědomil, že byl kontaktován někým s mimozemským původem. Nejste jediný, komu někdo dává rady o nebezpečí mezi vámi. Jemu bylo také řečeno o rase, která ohrožuje vaše lidstvo. Budete věřit, že jsou rasou jako my, ale nebudou. Budou zcela jiného myšlení. Destruktivní a krutí. Až přijdou, budou znát vaše možnosti, jak obranné, tak útočné, protože nepřijdou v míru. Billy to ví a ti z Plejád vědí, že tomuto Švýcarovi by mohl naslouchat svět lépe, ačkoli nebyl vyslyšen tak, jak by měl být. Říkám Vám profesore, až nějaká rasa přijde do vašeho světa, přijde se vší silou, kterou nabrala za ta staletí a vy nebudete mít žádnou alternativu kromě toho přijmout jejich přítomnost.“

Kdy došlo k prvním kontaktům lidí s mimozemskými civilizacemi?

Ke kontaktu došlo již po druhé světové válce. Jak s Vesmírnými lidmi, dalšími humanoidy, tak reptilními bytostmi. Zatímco my jsme byli odmítnutí, spolupráce s nimi byla úspěšně navázána a pokračuje dodnes – jak jsem předpokládali. Jinak ale kontakty tu byly samozřejmě už od pradávna. Vaše vláda byla podezřívavá vůči naší přítomnosti od okamžiku, kdy jsme přistáli. Nešlo o náhle a nečekané objevení se, protože se nám dost dlouho před střetnutím podařilo projít určitými komunikačními kanály. Na straně vašich vojenských lídrů, těch, kteří měli blízké spojení s prezidentem Trumanem, zavládl značný strach. Nemá smysl jmenovat nějaké jména, zvlášť protože většina z nich je už dnes po smrti. Můžeme říci, že v té době armáda vyvíjela maximální tlak na záležitosti vaší (USA) vlády a měla je plně pod kontrolou. Dnes je to dokonce ještě silnější.

Naše střetnutí s vaší (USA) vládou trvalo téměř tři hodiny. Žádný z přítomných lidí nebyl schopný pochopit, že naše motivace byla založena na lásce a tužbě pomoci. Po celou dobu se snažili odhalit náš “tajný záměr”, náš motiv, v rámci svého pohledu. My jsme nabídli všechnu pomoc, kterou jsme považovali za vhodnou, měli jsme však podmínky. Hlavními podmínkami bylo okamžitě zastavit výrobu atomových zbraní (nukleární éra ještě zcela nezačala), dát nám všechny atomové zbraně, abychom je bezpečně zničili anebo zneutralizovali, a okamžitě začít demontovat váš vojenský komplex. Plánovali jsme komunikovat se všemi většími státy, takže tyto by následovaly váš příklad. Mnohé z nich bychom navštívili i osobně.

Kdyby byly odstraněny tyto bariéry, mezinárodní otázky se mohly lehce vyřešit mírovou cestou. Neočekávali jsme, že všechny národy se hned začnou milovat navzájem. Byl by tu však vzájemný respekt a mírová koexistence. Toto by postupně vedlo k úplnému akceptování, a později k jednotnému smýšlení na celém světě. Nabídli jsme určité technologie. Navrhovali jsme řešení pro využívání sluneční energie a pro vaše výbušné motory, které pohánějí vaše vozidla. Byli jsme připraveni prozkoumat všechny cestičky mírového růstu a vývoje. Nevnucovali jsme nic nikomu, kdo by si nepřál mít to, co jsme nabídli. Jednoduše jsme prezentovali mnohé z toho, co bylo k dispozici. Americká i Sovětská vláda samozřejmě odmítly naše návrhy.

Věřili jsme, že Rusko by následovalo příklad USA, kdyby byla americká vláda přijala naši nabídku. K našemu prvnímu setkání s vašimi zástupci v čele s J. Stalinem došlo v Sovětském svazu 13.11.1949 na letišti Vnukovo u Moskvy. Ti, co měli v rukou kontrolu, si chtěli tuto kontrolu zachovat. Zbraně, síla a zastrašování jsou prostředky, jak si ji udržet. Kde vládne mír a láska a respektování ostatních, tam naprosto není potřebný žádný typ kontroly, pomocí které vlády a jiné organizace získávají svoji moc.

Existuje o tom nějaká dokumentace?

Vlády USA a SSSR o nás mají dokumentaci z našich setkání, mají nás dokonce i natočené a nafilmované, ale místo toho, aby naše poselství šířili dále, drží je uzamčené v nejpřísněji střežených tajných trezorech s nálepkou TOP SECRET. Mnozí další by vás také velice rádi kontaktovali, ale nemohou, protože vědí, že na to ještě nejsou připraveni. Proto vás jen pozorují a vyčkávají, jak se zachovají vaše vlády a jaký bude postoj vaší veřejnosti k těmto otázkám. Nikomu není dovoleno, aby zasahoval do svobodného vývoje jiné civilizace. Byl by to čin proti plánu Stvořitele. Nemohou jen tak vpadnout na cizí území, přistát na Zemi a říci, taky tady jsme, jako nezvaní hosté. To si žádná duchovně vyspělá civilizace nedovolí.

Byly tyto vlády kontaktovány i jinými civilizacemi za účelem pomoci?

Ano, jinou civilizací, která kontaktovala americkou vládu byli Xhumz. Stalo se to již v roce 1954 na jedné z amerických vojenských základen. V únoru roku 1954 přistály v poušti v USA čtyři nejméně stometrové mimozemské lodě, jak doutníkovitého tak diskovitého tvaru, z nich vyšly přes dva metry vysoké bytosti Xhumz a setkaly se s vysokými armádními představiteli a s americkým prezidentem Eisenhowerem. Nabídly lidstvu pomoc a požádaly představitele americké vlády, aby o jejich přítomnosti informovali americkou veřejnost a celé lidstvo. Tehdejší americký prezident Eisenhower a vysocí armádní představitelé USA tuto mezihvězdnou pomoc odmítli s tím, že lidstvo není na kontakt s mimozemšťany připravené.

Ve skutečnosti se tito „vysocí představitelé lidstva“ báli požadavku civilizace Xhumz, který zněl: okamžitě odstranit všechny jaderné zbraně. Přitom prý tyto bytosti nabízely skutečně mnoho – chtěly lidem předat veškeré své technologie a především pak své duchovní znalosti, naučit lidi mimosmyslově vnímat, vyléčit prakticky jakoukoliv chorobu atd.. Tyto bytosti byly ochotné poskytnout lidem technologie pro získávání volné energie z vakua, antigravitační pohon a technologie rozbíjení časoprostoru a vytváření časoprostorových tunelů, což by lidstvu umožnilo překonávat mezihvězdné vzdálenosti. Pokud ovšem poskytne nějaká civilizace jiné rase poskytne takovéto technologie, bere na sebe zodpovědnost za rizika s tím spojená. Jelikož se tyto bytosti obávaly, že lidé použijí tyto technologie proti sobě navzájem, kladly si jako podmínku možnost vzdělávání lidstva a poskytnutí mu informací o spirituální podstatě vesmíru.

Proč kontaktovali vlády USA a SSSR a ne jiné vlády?

Všechny mimozemské rasy a skupiny mají problém kontaktovat současné lidstvo, protože tento svět je stále rozdělen na mnoho menších i větších celků, které navzájem nemusejí vůbec spolupracovat. Mimozemské rasy, které situaci na Zemi vyhodnotily, se rozhodly nakonec jako zástupce lidstva, se kterými mohou navázat kontakt s nejmenšími problémy, kontaktovat vládu Spojených států.

Slyšel jsem, že prezident Kennedy měl kontakty s Venušany…

Ano, právě proto byl zavražděn, a nejen on, ale i spousty jiných, méně známých lidí. Svými vlastními lidmi a vládou. Chystal se o mimozemšťanech promluvit na veřejnosti a bylo třeba mu v tom za každou cenu zabránit. Podobný osud stihl i Marilyn Monroe a další a další, kteří byli tajně odklizeni.

A jak došlo ke spolupráci lidí s těmito negativními mimozemšťany?

Vojensko-průmyslový komplex USA a jeho čelní představitelé následně navázali kontakt s představiteli jiné mimozemské skupiny – s reptiliány z dvojhvězdy Síria a pak s dalšími mimozemskými skupinami z oblasti Orionu. Byly to vesměs skupiny, které na lidstvo pohlíží jako na svoji kořist a usilují o jeho ovládnutí. Tyto skupiny stály za vytvořením tak zvaného skrytého průmyslu a tak zvané Mezinárodní korporativní rady, čímž rozdělily lidstvo na nepatrné množství „vyvolených“, ovládajících techniku teleportace a kontrolu mysli – a na zcela neinformovanou většinu, která mohla být bezostyšně manipulována. Od té doby pracují na projektu, který má zavést na Zemi tzv. Nový světový řád.

Andromeďané uvádí, že tito reptiliáni poskytly lidem vyspělé technologie, ke kterým by lidstvo dospělo normálně až za 150 let. Zvláště znepokojeni jsou poskytnutím technologií od humanoidů ze Síria B (ti jsou prý asi o 900 let dále), která umožňuje cestovat časoprostorem a mentálně manipulovat s lidskou myslí, čehož také někteří pozemšťané ji využily a také znaužily. Tato technologie se týká projektu Montauk (více o něm najdete např. na zde). Přestože Síriané nejsou reptiliány a při předání technologie lidstvu si velmi dobře uvědomovaly, že dříve či později dojde k jejich zneužití, je to prý vážný problém. Andromeďané říkají, že obavy se potvrdili a že na jedné z planet systému hvězdy Altair objevili malou pozemskou vojenskou kolonii složenou z celých rodin s dětmi. Bohužel se zjistilo, že se této lidské kolonii podařilo postupně zotročit zdejší bytosti. Tato technologie, však funguje pouze tehdy, pokud jsou k dispozici přesné souřadnice cílového místa. To znamená, že pozemšťanům musel někdo zcela záměrně tyto souřadnice poskytnout. Současné šetření tedy směřuje i ke zjištění informací o tom, kdo tyto data lidem z planety Země poskytl.

Orionští reptiloidi usilují o mentální kontrolu celého lidstva a o zpomalení jeho vývoje. Tyto bytosti se dokázaly infiltrovat do všech sfér lidské aktivity na Zemi, a protože díky svým technologiím i svým psychickým schopnostem dokážou krátkodobě měnit také svou tělesnou podobu, mohou dokonce předstírat, že jsou lidmi nebo využívat zemřelých těch lidí a vydávat se za ně. Orionští reptiliáni vytvořili různé syntetické typy bytostí, výkonné bioroboty a různé typy hybridů, jako Malí Šediváci, kteří jim slouží jako armáda a dělnictvo.

Když přišli se sliby vojenské a technologické pomoci, demonstrovali něco ze své moci. Vaši vládní představitelé byli uneseni tím, co viděli, a co by mohli s takovými pokročilými systémy dokázat. Za tyto dary však požadovali protihodnotu. Vaše vláda musela souhlasit s tím, že dovolí těmto mimozemšťanům navštívit určité lidi a vykonat na nich lékařské pokusy bez toho, aby zakročila. Vaši vůdci byli chamtiví i naivní, protože nebyli schopni domyslet následky toho, co povolili. Dokonce i tak byli ochotni obětovat nějakou tu bolest a nepohodlí pro dobro “národní bezpečnosti”. Pokusy začaly téměř okamžitě.

Vaše vláda, pochopitelně, vytvořila určité výbory, aby prověřily důkazy, ale v zásadě ignorovala stížnosti a obavy občanů. Cílem těchto skupin nikdy nebylo něco odhalit. Všechno bylo jen naoko. Pokusy a únosy od té doby pokračovali až do roku 1998, než se nám podařilo tyto reptiliány vytlačit z prostoru vaší planety. Jsou tu i jiné významné faktory, které budou mít dopad na vaši budoucnost.

Země začíná vstupovat do 5. dimenze. Mnoho planetárních energií se soustřeďuje na Zemi a vaši Sluneční soustavu, které budou mít ten nejdramatičtější dopad na vaší existenci. Země reaguje na tyto energie jako na součást svého plánovaného vývoje. To bude mít mimořádně významný vliv na lidský druh. Teď jde o to, že lidstvo se nachází na křižovatce dalšího vývoje. Vaše vláda (USA) věří, že dojde ke změnám, nechápe však k jakým. Vláda USA udělala jednoznačná rozhodnutí za svůj národ, a sice podporovat zájmy těch, kteří viděli zbraně a technologie kontrolních zařízení jako směr svého růstu. Veřejnost si nebyla vědoma mnohých tajných skupin a jednání. Každý z vás však dává nepřímo svůj souhlas těmto lidem, kteří jsou voleni jako vaši zástupci. Vaše masové vědomí přimhuřuje oči nad tím, co dělají vaši vedoucí představitelé. Řekli jsme si, že je načase, aby lidé dokázali rozeznat roli vaší vlády a těch, které nazýváme reptilními bytostmi. Mezi těmito mimozemšťany a relativně malou skupinou ve vaší vládě se totiž rozvinul velmi úzký vztah. Zapletení jsou i mnozí jiní jako součást makléřů moci, a ještě další, kteří jsou loajální. Potom je tu i nespočet dalších, kteří byli tak naprogramováni.

Kdy dojde k odtajnění této spolupráce?

Vláda USA se připravuje, že zveřejní část svých kontaktů s mimozemšťany. Udělá to zvláště ze dvou důvodů. Prvním je, že mnozí z vás pracují na různých úrovních, abyste pomohli odkrývat tyto utajované informace. My také pomáháme tím, že dáváme naši přítomnost najevo těm, kteří jsou vůči nám otevření. To zase zpětně zvyšuje vaši bdělost. Vaší vládě se stále hůře popírá to, co je očividné. Druhým důvodem je, že informace by se nakonec mohly dostat ven, protože změny na Zemi by mohly přinutit samotné mimozemšťany z temné strany “přiznat barvu”. Vaše vláda (USA) neprozrazuje žádné informace kvůli starostlivosti a zájmu o vás, svých občanů. Budou se pokoušet zachránit svoji důvěryhodnost prostřednictvím kampaně přes média a zároveň před vámi utají většinu pravdy a svých skutečných úmyslů.

Vaše vláda vám neřekne pravdu o tom, k čemu došlo a co se právě děje. Mnozí si budou myslet, že na tom tak nezáleží, zda je toto všechno pravda. To jsou ti, co jsou ochotni akceptovat cokoliv, co jim vaše vláda (USA) naservíruje – jsou to ti, kteří svojí kontrolou dávají moc vládním a obchodním lídrům. Vláda začne opatrně a pozvolna seznamovat své občany s existencí mimozemšťanů. Připustí, že cosi s nimi udělali za vašimi zády v zájmu vaší bezpečnosti. Řeknou vám, že se to utajovali kvůli bezpečnostním rizikům, a protože měli pocit, že veřejnost ještě není na takovouto informaci připravena. Že se obávali hromadné paniky. Popřou ale, že by cokoliv věděli o pokusech a únosech, o kterých tolik jiných hovořilo.

Někteří z nejmocnějších představitelů vaší vlády jsou buď součástí reptilních bytostí anebo přímo pod jejich kontrolou. Negativní mimozemšťané uzavřeli s vaší vládou “dohody”. To jsme vám již řekli. Tyto takzvané dohody nejsou hodny papíru, na kterém jsou napsané, pokud se negativní síly rozhodnou jinak. Zpočátku byly tyto dohody velmi specifické. Ale postupem času byly přepracované tak, aby dovolovaly stále více volné intervence ze strany negativních mimozemšťanů. Pochopitelně, že výměnou za zbraně. Co se však stalo, je, že negativní mimozemšťané získali nad některými představiteli vaší vlády téměř naprostou kontrolu. Tyto dohody neznamenají v podstatě téměř nic, protože temné síly by mohly postupovat podle svého přání, kdykoliv by to uznali za vhodné. Vaše vláda (USA) souhlasila s poskytnutím úplné volnosti nad získáváním kontroly nad občany vašeho národa, jakož i jiných národů, které si vyberou, bez reálného zásahu.