Svět nad propastí

V této části jsem se pokusil shrnout hlavní sdělení vesmírných lidí, ve kterých hovoří o duchovní povaze reptilních bytostí, o jejich spolupráci s lidmi, jejich vztahu k lidem, a jejich budoucnosti.

Boje s reptiliány

Ve světě, který nevidíte se skutečně odehrávají těžké boje o vaši planetu, o kterých nemáte ani tušení a mnozí si to vůbec neumí představit či mají nějaké pohádkové a realitě velmi vzdálené představy. Naše flotily použily proti jejich silám novou zbraň a zaujaly opět prostory ve vaší Sluneční soustavě. Tato zbraň funguje tak, jak už bylo řečeno, tedy odráží vyslanou energii zpět k útočníkovi a samotného jej eliminuje. Nyní dochází k zaujímání nových postavení a pokračují boje. Na konci tisíciletí byla jejich moc výrazně eliminována. Právě se dokončilo definitivní vyčištění prostoru jak této Sluneční soustavy, tak jejího okolí do vzdálenosti 800 světelných let od Sil temna. I když ty největší boje už skončili, reptiliáni ani jejich ilumináti se ale určitě nevzdávají. Udělají všechno proto, aby si udrželi zbytky moci.

Nepředstavujte si ale tyto boje jako nějaké velké hvězdné války. Těchto negativních a mocichtivých bytostí, které podléhají Satanovi je v celém vesmíru ve skutečnosti jen velmi málo. Vesmír žije v míru a všechny bytosti se mají navzájem rády a starají se navzájem o sebe. Existuje pouze pár takových, kteří se nevyvíjejí v porozumění, že existuje více pro co žít, než si oni myslí a to jsou právě ti, se kterými jste mívali a máte problémy. Na druhou stranu podstatná většina z nás vás miluje a záleží nám na nás. Tyto bytosti však přesto mají velkou moc v závislosti na tom, jak jim to vy lidé dovolíte. Mohou vás tedy i ovládnout a svrhnout do pekel. Nemůžeme dosáhnout toho, aby na vás neměli žádný vliv, protože to není možné a ani by to nebylo správné. Ve vaší realitě s nimi sdílíte určité temné energie, pro které jste se vy sami rozhodli.

Ovládací programy padlých andělů tak působí dále, a pokud by zde lidstvo zůstalo, působily by ještě 4 – 5 generací setrvačností. Především finanční ovládání. Dále mohou myšlenkami Síly temna zde u vás působit, ale toto působení bude stále slabší a slabší s rostoucí vzdáleností jejich pohybu a také se zmenšujícím se zájmem o vaši planetu. Na Zemi je koncentrováno mnoho negativní energie v lidech a v jejich myšlenkách, které jsou naakumulovány všude, hlavně v budovách a půdě měst a aglomerací. Proto přijde očista Země, která život přesune o dimenzi výše.

Konec 3D reality

Nemějte starost o takové věci. Téměř každý kdo bude moci být zachráněn v té době již na Zemi nebude, protože bude na Nové Zemi – v její 5. dimenzi. Tyto události se odehrají až v samotném závěru a rozpadu 3. dimenze. Pokud se týká příprav záchranné akce pro závěrečné období, kdy dojde k poslednímu boji mezi ducha dobra a zla, znamená to, že máme pod kontrolou nejen každého člověka, ale i každou atomovou zbraň. Žádný člověk nemůže udělat nic, o čem bychom nevěděli. Naši akci přizpůsobujeme a plánujeme podle myšlení a postupu člověka, které velmi dobře známe. Usměrňujeme jej, ale pouze do určité míry, neboť lidé mají svobodnou vůli.

Nebojte se proto nadcházejícího období radikálních změn, ani válek a pohrom, které Zemi čeká, nepodléhejte žádné panice. To jsou jen porodní bolesti přicházejícího Nového věku – průvodní jevy transformace. Jakmile se od Země oddělí její 5D podoba, planeta se ve 3. dimenzi stane strašlivým obrazem zkázy, jakou nikdo nikdy neviděl a neuvidí. Zanikne fyzická realita, dojde k přesunu pólů a změně magnetické polarity planety. To způsobí zemětřesení a masivní destruktivní pohyby zemské kůry po celém světě, dokud se neroztaví.

Karma lidstva je taková, že k nějakému závěrečnému Armagedomu určitě dojde, ale záleží na tom, kolika lidí se to bude týkat. Prioritou je, aby transformace Země proběhla co nejklidněji a aby bylo co nejvíce lidí zachráněno, i když to nezáleží na nás. Co se bude potom se zbytkem lidstva, které zůstane v 3D realitě a ani nebude moci být evakuováno v době, kdy vládu nad Zemí převezme Antikrist a jehoiIlumináti je věc jiná. Náš čas přijde těsně předtím a během doby kdy se tak dít bude. Nedovolíme, aby ti, kteří dodržují Boží zákony padli do jeho moci. Na Zemi ale zůstane mnoho dalších lidí, kteří nebudou moci být zachráněni potom a ani později, protože zůstanou ve svých hříších, zaslepeni zlobou a nenávistí. Nemůžeme pro ně nic udělat, protože je to jejich volba. Oni sami si volí tuto možnost, když jdou do náruče antikrista.

Lidstvo na okraji propasti

Vězte, že musíme dát zlu možnost a prostor, aby se mohlo plně projevit, realizovat a samo sebe se znemožnit a zlikvidovat. Lidstvo se musí dostat do situace, kdy si samo pod sebou podřeže větev a nebude to moci vrátit. Mnoho lidí bohužel chce a také bude muset tyto události prožít, protože jen tak mají alespoň někteří z těch nejzatvrzelejších šanci, aby se obrátili. Nebudeme tomu nadále bránit a oddalovat tyto poslední dny. Již od té doby, co jste vynalezli jaderné zbraně, jsme vždy bránili tomu, aby nedošlo ke třetí světové válce a zničení planety, a aby všichni měli ještě čas se obrátit k Bohu. Snažili jsme se ten čas před koncem této civilizace neustále prodlužovat, nemůžeme to však dělat do nekonečna. Vaše karma se tím ale jen hromadí a je čas, nechat jí volný prostor.

Zabránili jsme světové válce v 50. letech i na začátku 60. let, kdy jsme vyřadili z provozu některé jaderné zbraně, které byly připraveny k použití. Čekali jsme na to, až vývoj jaderných zbraní dospěje do stádia, kdy budou schopny zničit celou civilizaci, kdy bude válka dostatečně silná na to, aby nebylo návratu. Částečná zkáza civilizace by přinesla obrovské utrpení a my bychom nemohli nijak zasáhnout a pomoci lidstvu, protože bychom byli svázaní zákonem o nevměšování se. Lidstvo nyní dosáhlo takové technické vyspělosti, kterou přestává být už schopno duchovně kontrolovat. Z tohoto důvodu mu nemůže být dovoleno pokračovat na úrovni, na které se nyní pohybuje. Kdybychom bránili i nadále negativním následkům působení lidstva, člověk by jednou dosáhl takové úrovně, že by byl schopen ovládat věci, na které není připraven – asi jako když si malé dítě hraje se složitým, nebezpečným systémem, který by mohl narušit celou galaxii. Jeho činnost se už netýká jen jeho světa, ale i nás, našeho světa a okolního vesmíru.

Jste součástí jedné společnosti lidí, která se odklonila od společenství Boha. Narušili jste tuto svatou jednotu, protože jste si chtěli vyzkoušet, jaké to je jednat na vlastní pěst, sami za sebe, bez respektování Bohem stanovených pravidel. Chtěli jste být svobodní, proto jste padli do otroctví izolovaného světa a ztratili jste s námi, svými dávnými bratřími a sestrami kontakt. Zapomněli jste kdo a kým jste, ve vesmíru, který je mimo Boží rajskou zahradu, která je ve skutečnosti vaším domovem. Ještě nás nazýváte anděly a přitom netušíte, že patříte mezi nás. My vás ale nemůžeme jen chránit, to jakou cestou se vydáte, záleží opravdu jen a jen na vás. Nedovedli jste si vážit svobody, kterou vám dal Bůh, zdála se vám malá. Proto nyní musíte o svoji svobodu znova každodenně bojovat. Druhá je vždy připravena vás o ní stále znovu okrádat a na vás záleží jak s sebou necháte manipulovat. Bůh je nazývá onou šelmou, která se chce posadit na jeho trůn. To je celá pohádka o dobru a zlu, jeho Země je od pádu prvních lidí bojištěm – teritoriem vyhnanství. Vy ale nejste otroci, jste ve skutečnosti svobodní lidé.

Proroctví

Proroctví musí být děsivá, aby si lidé uvědomili, kam směřují. Díky nim se mnoho lidí probudilo a bylo tak zabráněno tomu, aby se mnohá z nich naplnila, i když jiná se bohužel skutečně naplnila, protože lidé své postoje nezměnili a našich varováni nedbali. Navzdory stále většímu úpadku na straně jedné, si na straně druhé stále více lidí, kteří stávající systém už nechtějí trpět a uvědomují si, že takto společnost fungovat nemůže. Lidí, kteří si uvědomují, že v tomto vyhnanství žít už nechtějí, protože realita je jiná. Začínají si uvědomovat, že žili ve lži. Konečné slovo však bude mít láska, protože šelma sežere sama sebe. Nikdo se nemůže stát Bohem, ani Antikrist se svými ilumináty. To všichni budou svrženi do pekla, kam patří.

Pokud to pochopíte a poznáte, kdo jste, umožníte svůj návrat domů. Nic našemu setkání nestojí v cestě, ba dokonce ani sám Antikrist, ze kterého jste udělali boha a přisoudili mu větší moc, než má, jen proto, že jste ztratili víru v Boží moc. Vaše totalitní a demokratické podoby se pravidelně střídají, mění se jen jejich forma, ale princip zla zůstává stejný. A tím je uzurpovat si moc, ovládat ostatní a zneužívat je ke svému prospěchu. To není Boží princip služby a lásky, ale princip Antikrista. Nyní se blíží čas skutečné změny. Vy sami jste pro sebe největší překážkou. Záleží jen na vás, pro co se rozhodnete. Zda pro spoji spásu nebo šelmu, která obchází svět a snaží se vás nalákat na blýštivá pozlátka, falešnou svobodu a iluze. Zbavte se jich a buďte sami sebou, neboť takové chce Bůh. Nikoliv otroky.

Mnoho agentů padlých andělů – iluminátů je inkarnovaných v dnešní době. Někteří z nich jsou si vědomi své cesty a své “historie” a jiní ne. Agenti se nevzdají své kontroly bez boje. Použijí každý dostupný trik. Bratři se obrátí proti bratrům, synové proti otcům – znějí vám tyto slova povědomě? Tyto slova se týkají nadcházejících časů. Nemusí to však být tak. Není to čas strachu, protože strach přitahuje strach. Je to čas pro lásku a přijetí (sebe a jiných)…