Tajné základny

V této části jsem se pokusil shrnout hlavní sdělení vesmírných lidí, ve kterých hovoří o duchovní povaze reptilních bytostí, o jejich spolupráci s lidmi, jejich vztahu k lidem, a jejich budoucnosti.

Základny reptiliánů na Zemi

Jedna základna, na které aktivně působí reptiliáni a šedí společně s lidskými kolaboranty, se nachází v oblasti Pine Gap na Novém Zélandu. Podobné základny jsou také v Austrálii. Jsou další místa na této planetě, kde v podzemí pracují dnem i nocí obrovské vysoce výkonné důlní stroje, razící další chodby a vytvářející prostor pro nové a nové základny. Některé z těchto základen se nacházejí přímo pod velkými lidskými městskými aglomeracemi – například pod Denverem nebo Moskvou.

Společné základny s lidmi mají od čtyřicátých let i na Měsíci. Mají města na povrchu a pod povrchem odvrácené strany Měsíce. Měsíc je umělý objekt, který tam byl přivezen v dobách, kdy se Země před miliony let zmítala ve válkách. Fungoval jako základní stanice. Takže na něm byly ruiny už v době, kdy se na něj dostala Tajná vláda.  Dále existují jejich základny také na Marsu.

Řada pozemských základen vznikla v posledních desetiletích jako výsledek přímé spolupráce těchto mimozemských ras se vojenským hospodářským komplexem, např. známý vojensko-průmyslový komplex v americké nevadské poušti známý jako Area 51. Řada představitelů těchto zařízení si přitom uvědomuje, že „věci zašly už příliš daleko“ a bude se snažit během několika dalších let o existenci těchto základen informovat veřejnost. Nedoporučuji ale nikomu tato místa navštěvovat, protože vaše přítomnost bude okamžitě zjištěna. Tyto základny jsou perfektně střežené nejen na fyzické úrovni, ale také na úrovni astrální. Tyto základny sestávají vesměs z celé řady tak zvaných úrovní, přičemž pouze do některých mají přístup lidští zaměstnanci. Jiné úrovně jsou obývané pouze mimozemšťany. Nechvalně známá je například základna, která se nachází v oblasti Dulce na území USA. Pokud se vám podaří sem dostat a proniknout sofistikovaným systémem kontroly, spatříte zde něco, co ve vás vyvolá pocit největšího odporu a hrůzy.

Co se děje na základnách

Nedobrovolně jsou zde drženy tisíce lidských bytostí, včetně dětí a jsou podrobovány nelidským – a to doslova – experimentům. Nebo se jednoduše stávají zdrojem potravy. Na této základně „pracují“ orionští reptiliáni – což jsou opravdu zlé, egoistické a krajně bezohledné bytosti. Díky „dohodám“ s představiteli stínového vojensko-průmyslového komplexu unášejí „Malí šedí“, ovládaní reptiloidy už desítky let, lidské bytosti a používají je jednak ke genetickým pokusům a jednak jako zdroj životní energie. Mají tu i zvláštní „schránky“, do nichž tyto bytosti dokážou přenést a ve vysoce zahuštěné podobě skladovat lidskou životní energii. Je to energie, k jejímž výronům z lidské aury dochází v momentech, kdy jsou lidské bytosti vystavené nějakým ničivým vlivům.

Nejsmutnější ovšem na celé věci je, že jsou to právě lidé, ti z nich, kteří zradili lidskou rasu, kteří těmto bytostem v jejich záměrech vycházejí vstříc a pomáhají. Část těchto lidí, kteří se nechali zmanipulovat, se dnes snaží o těchto věcech promluvit, ale mnozí z nich jsou odstraněni dříve, než může jakékoliv jejich svědectví proniknout na veřejnost. Jiným pak vyhovuje příslušnost ke stínové elitě, protože mimozemské bytosti jim na oplátku dovolují používat lékařskou techniku schopnou vyléčit libovolné onemocnění a omlazovat lidský organismus. Nemluvě o tom, že šéfové těchto elit mají zcela neomezený přístup k penězům. Tyto neviditelné elity v podstatě samy řídí chod celého bankovního systému na Zemi. Navíc disponují velmi rozvinutou technikou technické kontroly vědomí. Na základně v Dulce a i na jiných takovýchto základnách vytvářejí malí šedí a reptiloidi neustále nové a nové pokusné typy hybridů. Podobné základny jsou i ve Střední a Jižní Americe.

Genetické experimenty

Občas z těchto základen některé hybridně vytvořené organismy uniknou – stává se to výjimečně, ale občas se to stane. Například před nedávnou dobou v Mexiku odchycený a usmrcený tvor „mimozemského“ původu byl ve skutečnosti jedním z takovýchto hybridů. Šlo o tvora, který vypadal přibližně jako kříženec mezi lidskou bytostí a leguánem – ovšem se zvláštní stavbou těla i buněk. Na základnách jako je Dulce se běžně používá teleportační technika a může se stát, že hybrid, disponující telepatickými schopnostmi a vysokou inteligencí, nějakým způsobem díky teleportační technice ze základny unikne. Prováděno je ale i genetické křížení lidí a zvířat.

Záměrem reptiloidů a šedých je vytvářet takové rasy, které by bylo možné po celá staletí nebo i tisíciletí snadno kontrolovat a beztrestně zneužívat jako zdroj životní energie. Pokud by se jim podařilo vyrobit rasu, která by mohla v tomto směru nahradit lidské bytosti, neváhali by ani na chvíli, lidskou rasu by vyhubili a nahradili by ji takovýmto vhodným typem hybrida. Reptilní rasy jsou všeobecně posedlé genetickými experimenty a manipulací s živou hmotou na planetách, protože vnitřně touží po spojení s absolutním vědomím – s nejvyšší božskou inteligencí. Kráčí ovšem po špatných cestách a tím se od Absolutna vzdalují a stávají se posedlé vlastní oddělenou existencí. Jejich experimenty jsou noční můrou vesmíru. Pokud vás zajímají některé z jejich výsledků, které se narodily pozemským ženám takto oplodněným, můžete se podívat například na následující videa. Nevím, jestli jsou pravá, nicméně je holým faktem, že tyto experimenty probíhají už od dávnověku, jak klonování, křížení lidí a zvířat, tak lidí a reptilních bytostí. Upozorňuji ale, že je to opravdu jen pro silné povahy a tak jestli vám vadí dívat se na skutečný hnus, tak doporučuji si je neprohlížet. Youtube1, Youtube2, Youtube3.

Budoucnost reptiliánů

Budoucnost těchto bytostí je především ve vašich rukou, zda zastavíte ve všech ohledech nezákonné aktivity neviditelného vojensko-hospodářského komplexu, který tuto skrytou mimozemskou invazi podporuje. Ne všichni šedí mimozemšťané jsou pro lidstvo nebezpeční. Některé skupiny šedých se v poslední době snaží vymanit zpod nadvlády draků a budou mít zřejmě tendenci hledat u lidstva pomoc – ovšem pokud lidstvo během následujících let zvedne své vibrace. Pokud se tak stane, budou muset všechny frakce reptiloidů, malých šedých i vysokých šedých, s lidmi chtě nechtě jednat jako s rovnými. Tyto mimozemské skupiny se ovšem právem obávají, že budou ze Země vykázány, a proto se snaží všemi prostředky lidstvo zdegenerovat a jeho vývoj zpomalit nebo úplně zastavit.

Nicméně váš vnitřní potenciál je obrovský a členové andromedské rady předpokládají, že nad orionskými reptiliány „zvítězíte“ – protože podobný vývoj se již v minulosti uskutečnil na několika Zemi podobných planetách. Řešení je v nás – nikoli ve hvězdách kolem nás. Pokud díky meditačním cvičením dostatečně rozvineme své srdeční centrum, staneme se doslova přes noc bytostmi, které nebude moci žádný drak nebo „šedý mimozemštan“ ohrozit. Lidstvo ovšem v současnosti nutně potřebuje otevřít oči. Většina lidí podvědomě tuší, že se Zemí „něco není v pořádku“, ale protože drtivá většina současných lidí ještě nedisponuje rozvinutým mimosmyslovím vnímáním, lidstvo neví, jakému nepříteli vlastně musí čelit. Napřed musíte o nepříteli vědět, teprve poté ho můžeme porazit. Všechny konspirační teorie vycházejí z tušení tohoto nepřítele a jsou jen způsobem, jak ho vystopovat. Někdy jsou velmi blízko pravdě, jindy jsou to ale bláboly.

Základny pozitivních mimozemšťanů na Zemi

V současné době na Zemi prakticky prý neexistují žádné fyzické základny mimozemšťanů, kteří by byli lidstvu nakloněni. Přitom zde podobné základny ještě v sedmdesátých letech minulého století existovaly. Jedna z nich se nacházela v mongolské poušti Gobi a byla zničena atomovým bombardováním během společné vojenské akce Ruska a Číny. Další hmotná základna byla vybudována v padesátých letech lyranskými humanoidy na dně Jaderského moře u italských břehů. Tato přátelská mimozemská skupina v této oblasti vybudovala pod vodou během dalších dvaceti let obrovskou podzemní infrastrukturu. Vznikla celá síť mimozemských základen po celém pobřeží Jaderského moře. Tito mimozemšťané nabízeli lidem všestrannou pomoc a asistenci během duchovního vývoje.

Existuje řada svědectví o působení této mimozemské skupiny – řada lidských kontaktérů s Lyrany byla násilně umlčena tajnými službami. Lyrané se snažili stýkat se s lidmi a učit je rozvoji mimosmyslových a léčitelských schopností. Koncem sedmdesátých let byly všechny lyranské základny v Jaderském moři napadeny orionskými reptiliány. Základny byly rozmetány doslova na prach za použití vysoce výkonných elektromagnetických zbraní a během tohoto překvapivého útoku byla většina Lyranů zabita. Zbylí se museli rychle stáhnout ze Země. Po těchto dvou incidentech, ke kterým skutečně – ať se nám to může zdát jakkoliv neuvěřitelné – na Zemi došlo, rozhodla andromédská rada, sdružující všechny mimozemšťany, které můžeme považovat za „pozitivní“, že na Zemi nebudou vytvářeny základny jakékoli její členské civilizace až do doby, kdy se zde nezlepší podmínky.

Jemnohmotné základny na Zemi

Základny ve vyšších dimenzích na Zemi prý existují. Jednou z nich je například Shambala, což je jemnohmotná energetická základna bytostí z oblasti Alcyone, lyranské civilizace a bytostí z Arcturusu. Tomuto typu základen se říká bublinovité, protože vznikají zvláštním „nafouknutím a zředěním“ časoprostoru ve vhodných lokalitách. Všechny tyto základny využívají přirozenou energetickou síť planety Země a pokud vím, jsou lokalizované v jejích uzlových bodech. Existuje celá řada takovýchto základen rozmístěných v oceánu podél pobřeží Chile a Peru a jsou zde další podobné základny na mnoha místech v Andách. Samozřejmě takovéto kvazihmotné základny existují tam, kde jsou pro to vhodné podmínky, a i v jiných částech planety, a to i v Evropě nebo Japonsku. Není jich zde v současné době tolik jako v Jižní Americe. Tyto základny mohou být vytvořeny na kratší i delší dobu a mohou i ve výjimečných případech existovat kontinuálně i celá staletí. Když mimosmyslově vnímáte, „prozradí“ se tyto základny tím, že do nich směřují mocné proudy energie z kosmu a také z nitra samotné planety Země.

Tyto jemnohmotné základny obývají vesměs bytosti, které se vyvinuly v „multidimenzní tvory“ a jsou schopné operovat v rozsahu mezi třetí až pátou, případně až šestou prostorovou hustotou. To znamená, že jejich těla nejsou tak jednoznačně hmotná jako vaše a tyto bytosti mohou dle potřeby proměňovat jejich vibrace a přizpůsobovat je okolnímu prostředí. V jednu chvíli mohou být hmotné a v další chvíli rozředí své tělo natolik, že se stanou čistě „astrálními“ tvory. Tyto bytosti se nevyhýbají technologiím a hojně je využívají, ale daleko více spoléhají na kultivaci svých vlastních vnitřních sil. Neustále rozvíjejí svoji mysl a své schopnosti. Částí své osobnosti jsou prakticky permanentně v kontaktu s absolutním vědomím. Stav jejich mysli lze připodobnit ke stavům, kterých se snaží dosáhnout na této planetě například ti nejpokročilejší mistři zenu. Současně jsou to ovšem bytosti nesmírně přátelské a ve všech ohledech velmi „živé“. Nesnaží se „zničit své osobnosti“, aby se mohli přiblížit k Absolutnu nebo s ním splynout, ale naopak paralelně, zatímco část jejich vědomí s Absolutnem splývá v jedno, každá z nich maximálně zušlechťuje a rozvíjí svoji osobnost. Myslím, že v tomto směru mohou tyto bytosti značně poopravit některé naše zcestné spirituální postoje, díky kterým jako lidstvo už stovky let eticky a morálně očividně stagnujete.