Vesmírní lidé

„Vesmírní lidé“ je dnes už vžitý termín, který pravděpodobně vymyslel známý český kontaktér Ivo Benda a který se obvykle používá na všechny pozitivní mimozemské lidské rasy, tedy mimozemšťany, kteří vypadají podobně jako lidé na Zemi. I když ve vesmíru existuje mnoho jiných humanoidních ras, tito lidé, mezi něž patří i pozemský člověk, mají společné předky a částečně také své tvůrce. I když se „Vesmírným lidem“ někdy říká také „andělé“, není to úplně přesné. Nejde totiž pokaždé jen o anděly v biblickém slova smyslu, tedy o dokonalé bytosti, ale často jen o bytosti, které jsou dalšími prostředníky mezi pozemskými lidmi a anděly, neboť jsou více či méně duchovně vyspělejší a také technicky dále, než pozemšťané (ostatně díky tomu nás také mohou navštěvovat). Vesmírní lidé někdy s vyššími bytostmi – anděly, přímo spolupracují. Skuteční andělé nežijí v jemnohmotných světech, xxD realitách, jako vesmírní lidé, mohou v nich však mezi nimi kdykoliv pobývat.

Tito nejbližší vesmírní příbuzní pozemšťanů žijí již na vyšších úrovních, než je fyzická. Většinou v 5D realitě – díky tomu mohou cestovat časoprostorem a mohou se ale také kdykoliv zhmotnit. Většinou jde o lidi ze souhvězdí Plejád a Andromedy, ale i dalších. Někteří chtějí aktivně pomáhat pozemšťanům v jejich vývoji a nebezpečí, které jim hrozí ze strany nepřátelským mimozemských ras, z nichž někteří z nich mají i své vlastní zkušenosti.

Mnoho z těchto civilizací mimozemských lidí totiž prošlo v minulosti podobným vývojem, jako lidstvo, ale poučili se. Ačkoli také oni kdysi dávno odpadli od Zdroje Života, již dávno se vzdali páchání zla, pochopili jeho příčiny, důvody a také to, že toto je slepá ulička vývoje, která vede ke zkáze. Oni sami o sobě říkají, že nejsou dokonalé bytosti a mnozí z nich prošli podobným vývojem, jako pozemšťané. Každá z těchto civilizací se nachází na jiném stupni vývoje a navíc, stojí před ní jiné úkoly, kterým se má naučit, lekce, které musí zvládnout, přestože je velká většina z nich minimálně o stupeň dále, než pozemské lidstvo, které ještě zůstává ve 3D realitě.

Jinými slovy vesmírní lidé říkají, že v jejich hvězdných systémech existují tisíce planet různě vyvinutých civilizací, a i když je většina z nich duchovně na vyšším stupni vývoje, neznamená to, že jsou všechny z nich čistí, láskyplní a nevinní. Také mezi vesmírnými lidmi a humanoidními bytostmi, které nejsou reptilní a vyloženě zlé, jsou duchovně vyspělejší bytosti, které nejsou zcela pozitivně založené, mohou mít postranní úmysly, mohou šířit pravdy a polopravdy a současně být velmi arogantní nebo se vydávat za něco, kým nejsou.

I když tyto bytosti žijí v 5D realitě, neznamená to, že jsou ve stádiu vzestupu, naopak mohou mířit níže – podobně jako to kdysi zažilo lidstvo při pádu Atlantidy. Znamená to, že i když mohou být duchovně vyspělejší, mohou být přesto zaměřeni ještě více negativně, než lidstvo. Přestože mnoho pramenů uvádí, že v 5D realitě už žádná dualita, bipolarita a zlo neexistuje, nebo že temné síly zde mají jen minimální vliv. Ano, ale temné síly, které působí z nižších realit – ty tu skutečně mohou mít jen minimální vliv. Pokud padnou bytosti z vyšších realit, mohou i v 5. dimenzi udělat pěknou paseku, dokud se nepropadnou ještě níže. Proto si myslím, že bychom neměli ve Vesmírných lidech z 5D reality rozhodně vidět nějaké bohy nebo dokonalejší lidi proto, že k nám přichází z 5D reality, umí cestovat časoprostorem a žijí v nějakém harmonickém řádu, ke kterému nás chtějí také vést.

240

Vyspělost ducha a technologií

Když mluvíme o „duchovní vyspělosti“ myslíme tím stav vědomí, které bytosti umožňuje její spojení s vyšším já a tudíž pro ní znamená i menší omezení hmotou. To, jak tohoto spojení dovede efektivně využívat pro nesobecké účely a pro nezištnou službu druhým – to je věc zcela jiná. Hranice mezi tím, co je duchovní vyspělost a co technologická neexistuje, protože současně s vědomím ducha se obecně vyvíjí i jeho technologie. Spíše bychom tedy měli říkat „čistě duchovní“ – symbol srdce. Můžeme dosáhnout velké duchovní vyspělosti, ale tou na sebe bereme i o to větší zodpovědnost a tím větší pád nastane, pokud tuto zodpovědnost zneužijeme, respektive tyto technologie. Když se tedy hovoří o „duchovní vyspělosti“, je třeba si ujasnit, co pod tímto termínem rozumíme. Láska, to není jen harmonie, dokonalý řád, dokonalost, čistota, znalost kosmických zákonů a schopnost komunikovat s nejvyššími bytostmi. Je to především schopnost identifikace, která je u bytostí, které mají emoce, známá jako empatie. Všechny bytosti emoce sice nemají, ale pro všechny lidské rasy pozemské i mimozemské to platí, jak nám sdělili Andromeďané.