Nový světový řád

Nový světový řád a nová ideologie - velký projekt Antikrista a jeho příznivců na ovládnutí mas. Program na jejich totální kontrolu a definitivní zotročení.

Čas rozdělení - doba třídění

Podle mého názoru není otázka zda dojde k válce šelem, k nové, světové, všezničující válce a novému světovému pořádku. Otázka je spíše pouze - kdy? Může to být už za desítky let či ještě dříve.


„Vše co potřebujeme, je opravdu pořádná krize a všechny národy uznají, že Nový světový řád je třeba.“

David Rockefeller


Globální říše elit

Nejsme jen ve vleku snílků, šílených ideologů, psychopatů a samozvaných spasitelů, kteří mají jen jediný sen a to je: člověk nového typu, poslušná ovce bez vlastního názoru, bez identity, bez vyznání, bez národnosti, bez pohlaví? Jedna říše bez národů, bez kultur, bez rozdílů... Ideální říše s absolutním pořádkem, kterou řídí ONI. Samozřejmě, je to možná konspirace přitažená za vlasy - přesto si myslím, že na tom něco je.

Lidé jaké vidíme na fotografii nepatří do Česka, ale do nějakého duhového, barevného absurdistánu - Všechistánu. Neuznávají totiž žádné státnosti, ani hranice. Jejich politikou je všechno všem, země, kde je všechno možné a zdá se, že se jejich řady úspěšně rozrůstají. Je to taková duševní nemoc dnešní doby. Či spíše společenská demence? Jsou to hýčkaní miláčci elit a globalizátorů - psychopatů a snílků o novém světě pro všechny, kde oni budou rozhodovat o jiných. Když se boj za lidská práva přežene a překlopí se do opačného extrému, máme tu novou totalitu, ve které bude nepřítelem každý, kdo nebude souhlasit s novým, absurdním režimem.

Vánoční projev Českého prezidenta v roce 2015 vzbudil nejen u nás, ale ještě více ve světě velký rozruch a vzbudil velkou pozornost. Mluvil totiž o uprchlících. Otevřeně a na rovinu - bez politické korektnosti. Všimli jste si, jak jej komentátoři rozcupovali jako nekorektní?

Dnes máme korektností tak vymyté mozky, že když někdo řekne normální a úplně samozřejmou věc, vyvolá to rozruch a nevoli a všichni za tím hledají nějaké jiné úmysly a přitom jsou schopni do detailu analyzovat i to, co je jasné malému dítěti. Zeman si je toho dobře vědom a právě proto ji s chutí a nahlas řekl, očekávaje právě takové reakce. Opravdu - tahle zem je naše zem a nemůže být pro všechny. To neznamená uzavřít se ve svém hradu - to znamená zůstat na svém hradu svým pánem a rozhodovat o tom, koho pozvu a koho ne. Každý, kdo ctí naše hodnoty, je vítán. Jakkoli je Zeman prezidentem velmi rozporuplným a kontraverzním a jakkoli s ním nemusíme souhlasit, v tomto se nemýlí.

"Každá válka je prezentována nikoliv jako válka, ale jako akt sebeobrany, proti vražednému maniakovi".
George Orwell

Základy budoucího nového řádu

Je to až neuvěřitelné, že neomarxistické myšlenky stále žijí. A ještě více to, jak se je podařilo naroubovat na demokracii, kapitalismus i křesťanství zároveň. Žijeme v době skutečně absurdní, plné paradoxů, kdy je vše jakoby postavené na hlavu. Není tu dnes ani komunismus, ani kapitalismus. Je to jakási technokratická forma biokratické idiokracie a oblbování, technicky stále dokonalejší, ale kulturně stále hloupější a dementní. Vidíme to ovšem i na stále zadluženější světové ekonomice, kdy se vytváření dluhu stalo v podstatě jakýmsi absurdním byznysem. V umění a módě je zase vysoko ceněna ošklivost - čím je něco hnusnější, tím lépe to bývá hodnoceno.

Tradiční, tisíce let staré hodnoty jsou nahrazovány novými, umělými a tzv. univerzálními podle pravidel politické korektnosti. Rozvíjení vlastní kultury bylo nahrazeno rozvíjením korektně vyvážené multikultury, ve které žádná kultura nesmí převažovat. Novou modlou se stala absolutní liberální svoboda a nezávislost uměle udržovaná pohromadě korektností a v budoucnu také sofistikovaným elektronickým systémem. Žádná jiná pravidla, než tato šílená ideologie psychopatů a snílků o novém, ideálním světě. Je prováděna cílená demontáž s cílem vytvořit člověka nového typu, poslušnou ovci bez vlastního názoru, bez identity, bez vyznání, bez národnosti. Nové uspořádání světa, ať už bude jakékoliv, bude muset přijít. Válka a jiné katastrofy, stejně jako my sami, to můžeme urychlit, nový světový řád ale už prakticky začíná, i když ještě žijeme v jakémsi mezidobí mezi starým a novým světem.

Integrace Evropy by měla šanci, kdyby na ní Evropa byla připravena a nepodléhala globalizačním tlakům a ideologům, kteří si přejí unifikaci, centralizaci a omezování národních vlád, což vyvolává celkem přirozený a naprosto pochopitelný odpor. K tomu se přidává migrantská krize, u které se ukazuje, že EU buď není schopna anebo ani nechce hlídat své hranice, protože tito ideologové se naopak radují z toho, že migranti přicházejí a mohou tak Evropu více naředit a tím posílit jejich moc. Kdyby EU byla volným svazem se skutečným zájmem chránit své hranice a volný pohyb zboží a osob na svém území, již dávno by se na tuto krizi připravila a především se vzdala prosazování své ideologie o hodnotách a společné politice.

EU jako ideologický a politický projekt je nesmysl. Nikdo, ani Brusel nemá právo a nemůže určovat jiným zemím, ani je kontrolovat, jaký systém mají mít. Takové smlouvy by měly být prohlášeny za neplatné. To však nikdo neudělá, protože EU má být spíše nástrojem pro budování nového pořádku - nikoliv nějakým volným svazkem svobodných zemí. Dokud se ale neohradíme proti takovému projektu a nebudeme prosazovat zásadní reformy a decentralizaci, poneseme za to odpovědnost a důsledky. Myslím si, že nic jiného, než zrušení politického a ideologického projektu Evropskou unii reformovat nemůže, a jakákoliv jiná reforma bude jen kosmetickou úpravou. Kompromisy prostě nejsou možné. Ty se snažila dělat koncem 80. let i komunistická diktatura, proto aby se udržela u moci. Je třeba rozpustit EU, která je nástrojem elity a vrátit ji občanům. EU nemůže rozhodovat o Evropě a jejich obyvatelích, nemůže být nástrojem moci elit a jejich propagandy. Má-li existovat, musí být naopak vykonavatelem vůle lidu.

Západní civilizace za zenitem

Myslím, že naše civilizace už dosáhla svého maxima nejpozději někdy na přelomu 20. a 21. století a dnes už nemůžeme dělat nic jiného, než ji napojit na přístroje a co nejdéle uměle vyživovat a udržet při životě, abychom získali čas na hledání nových cest - už jen z vlastního pudu sebezáchovy, pokud ještě vůbec nějaký máme. Nikoliv však už dalších udržujících kompromisů, ale způsobů radikálně odlišných tak, aby alespoň něco zůstalo zachováno. Nic jiného nám nezbývá. Budeme-li se jen dívat, je více, než pravděpodobné, že dříve či později naše svoboda bude minulostí. Historie se znovu zopakuje. Nyní už nejde jen národní záležitost, ale o nadnárodní převrat. Nenásilný, nenápadný, tichý, ale se stejným výsledkem, dokud všichni nebudou postaveni před hotovou věc. Bez ohledu na to, zda se EU v budoucnu zhroutí nebo kdo bude prezidentem USA. To jsou věci, které mohou globalizaci výrazně zpomalit, ale že by ji dokázaly zastavit, to asi ne. Mohou ale dát lidem mnohem více času, aby se každý připravil na to, co může přijít.

Tento nastavený čas můžeme všichni využít i sami pro sebe pro hledání své osobní cesty. Ještě máme čas připravit se na život v novém světě, jakmile tento starý skončí anebo ho necháme za sebou. Je více, než pravděpodobně, že se časem tak jako tak zhroutí, ať už tu budeme nebo ne. A bude zajímavé, to pozorovat. Neměli bychom být překvapeni, až k tomu dojde. Je to jen přirozený důsledek našeho konání, naší zaslepenosti, ignorance a nezájmu, během kterého potichu buduje svoji moc nová budoucí elita. Elita, která rozhodně žádné hodnoty nerespektuje - ani neuznává. Tito lidé mají jen jediný sen a jediný cíl. A tím je získání planety jen pro sebe, ovládnutí lidstva a jeho eliminace a významná redukce. V  první řadě těch, kdo nebudou dostatečně korektní, přizpůsobiví a odmítnou se podrobit novému "spravedlivému" pořádku.

Tento čas začne, až budou peníze zrušeny, elektronická evidence obyvatel dokončena a napojena na centrální systémy ovládání a sledování. Tehdy se každý člověk stane pouze identifikačním číslem, bez kterého nebude mít žádná práva a bude zcela pod kontrolou. Tehdy již nebude možné cokoli změnit, ani vrátit zpět. Bude to skutečně nový svět. Tento svět podle proroctví přijde. Jakou roli v tom budou hrát krize, pohromy či katastrofy - těžko říct. Mohou být i uměle vyvolány a prohlubovány s cílem vše urychlit a dostat lidstvo pod kontrolu.

Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Matouš 10/17-22

Čas rozdělení - doba třídění

Biblická proroctví dobu konce věku popisují také jako dobu třídění setby a čas velkého rozdělení. Nemůžeme sice s určitostí tvrdit, že tato doba je již tady nebo že již začíná, avšak pokud pozorně sledujeme znamení času a nechodíme se zavřenými očima, vidíme, že se dějí věci, které k tomu směřují. Naše civilizace, alespoň ta západní, jakoby již dosáhla svého vrcholu a maximální únosnost velikosti populace pro planetu brzy dosáhne také. K tomu se přidávají závažné klimatické změny a nestabilní klima. Do rukou nebezpečných režimů a teroristů se dnes mohou kdykoli dostat zbraně hromadného ničení a nikdo tomu není schopen zabránit... A tak bychom mohli pokračovat...

Avšak i kdyby nic z toho vůbec nehrozilo a naše budoucnost se vyvíjela pokojně a příznivě, i tak je jisté, že začíná nový věk. Doba, ve které naše kultura už nebude hrát hlavní roli a Evropa už vůbec ne. Zkrátka to, že končí jedna éra, která začala v raném středověku po rozpadu Římské říše a že brzy se probudíme, pokud ne ještě v novém světě, tak v úplně nové a jiné Evropě. Změny a jejich důsledky, před kterými stojíme, dnes můžeme jen odhadovat... Jisté je, že budou zásadní a dalekosáhlé.

Stále více rozdělená je dnes celá západní společnost. Rozdělená na dva velké tábory, ať už je označujeme jakkoli. Rozdělená je politická scéna v jednotlivých zemích, rozděleny jsou i rodiny a mnohdy dříve i ti, kteří byli přáteli. Oč vlastně v dnešním rozdělení společnosti jde a kdo proti sobě stojí? Zdaleka nejde jen o postoj vůči Rusku či uprchlíkům. To jsou jen věci, na kterých se rozdělení manifestuje, samo má však mnoho podob. To oč tu ale skutečně jde, je globalizace, kdy se elity snaží budovat globální vládu a posilovat svoji moc na úkor ostatních obyvatel planety, kteří jsou z toho právem rozladění. EU a další vlivné organizace jsou pouze jejich nástroji. Proto tu máme rozdělení těch, kdo jsou:

pro a proti globalizaci
pro a proti posilování moci EU
pro a proti vytváření globální, nadnárodní říše
pro a proti vytváření Evropana - člověka nového typu
pro a proti zachování svébytnosti a suverenity národů
pro a proti zachování vlastních tradic a hodnot
pro a proti politické korektnosti, genderové ideologii a humanismu
pro a proti sledování, špehování a kontroly obyvatel
pro a proti budování globální vlády

Samozřejmě, každý má trochu jiné priority a důvody rozdělení mohou být daleko barvitější, ale myslím, že něco takového tu je. Migrantská krize v tomto rozdělení společnosti hraje "pouze" jakousi blíže nespecifikovanou úlohu trojského koně, neboť problém islamizace Evropy značně aktualizovala a rozdělení ještě více prohloubila. Stejně jako barevná revoluce na Ukrajině, v některé je Rusko jedněmi chápáno jako ochránce skutečných hodnot, proti agresivnímu, liberálně pokleslému západu a globalizaci, zatímco druhými naopak jako agresor a ten, kdo bere svobodu jiným. Rusko, islamizace, ekonomická krize ani uprchlíci v celém kontextu nejsou možná vůbec až tak důležitými faktory. Tyto krize rozdělení společnosti prohloubily, avšak samo má ještě hlubší kořeny, které tkví právě v globalizaci a postoji k ní.

Stačí si jen vzpomenout na obrovské protesty v Praze při příležitosti zasedání mezinárodního měnového fondu v roce 2000. Tehdy tomu u nás ještě mnoho lidí nevěnovalo pozornost a domnívali jsme se, že jde jen o odpor chuligánů. V roce 2004 jsme naivně vstoupili do EU a mysleli jsme si, že se splnil náš sen "návratu do Evropy" - a později s podobným nadšením jsme vstoupili i do schengenu a likvidovali celnice a závory. Jenže tím, jak se stála více prosazovala ideologie politické korektnosti, genderová ideologie a humanismu, začínalo být jasné, že se děje něco divného. Že jsme tlačeni někam, proti své vůli a také své nezávislosti a svrchovanosti. Pak přišla ekonomická krize a objevilo hnutí "Okupuj Wall-Streat"- další z mozaiky odporu vůči globální elitě. To už nenechalo chladnými ani mnohé z nás.

Někteří z nás jejich ideologii s nadšením přijali, dodnes v ní věří a obhajují ji, ale mnoho lidí už dávno prohlédlo a pochopilo, o co se tu vlastně hraje, kdo a proč usiluje o globální vládu a tvorbu poslušných ovcí pomocí masáže novou ideologií o rovnosti, spravedlnosti a jednotě. Jakou houby po dešti se objevili lidé, kteří chtějí diktovat a určovat jiným, co je správné, jak mají žít a co si mají myslet. Kdo je nepřítel a komu máme věřit... A čím více je takových lidí, tím větší odpor je i na druhé straně tábora - lidí, kteří nestojí o vizi globálního světa nové spravedlnosti, nových hodnot a nového řádu.

Mnozí lidé dnes nadávají na Miloše Zemana, jak hodně se změnil, že už mu nerozumí, jaký je to nepřítel západu a naopak přítel Ruska, jak nás vhání do jeho náruče. Ano samozřejmě, každý se časem mění, myslím ale, že u Zemana je to právě ta kontinuita, že on je stále stejný a zůstává svůj, ať s ním souhlasíme nebo ne. To, co se tak změnilo, totiž není osoba Miloše Zemana, ale doba, která se posunula úplně jinam. To vytváří dojem, že se změnil Zeman a doba je stejná. Proto ti, kteří podlehli změnám doby už nerozumí tomu, kdo zůstává stále stejný a jen reaguje na měnící se dobu - třeba i tak, jak se jeho odpůrcům nelíbí...

Šelmy vládnou zemí

Bible o mocných a o nadnárodních vládách hovoří jako o šelmách, které na konci věku vládnou Zemi, kontrolují, sledují a podrobují si její obyvatele. Na konci pak hovoří o boji mezi těmito šelmami, dokud si ta největší šelma nezíská moc nad všemi a nezačne každého značkovat svým znamením na ruku nebo na čelo. Právě to je doba, kdy má začíná velký hon na všechny, kdo se jí nebudou chtít podřídit a zvláště na ty, kteří zachovají věrnost Kristu. Má to být také doba velkých pohrom a katastrof, které stihnou v tomto čase lidstvo dříve, než dnešní civilizace zanikne.

"A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména."  Zjevení 13:16-17

V době konce bude většina světa poslouchat příkazy "šelem" a "mluvící sochy" a ti, kteří se tomuto systému odmítnou podřídit, budou ekonomicky znevýhodněni (Zj 13,16-17). Tím to ovšem neskončí. Nový světový náboženský systém, tolik podobný středověkému papežství (kdy stát a církev tvořili jednu sjednocenou moc), si bude poslušnost vynucovat podobným způsobem. "Neposlušní" nebo "nepřizpůsobiví" občané, tedy ti, kteří se této nábožensko-politické mocnosti odmítnou poklonit, budou pronásledováni, budou s nimi probíhat veřejné procesy (Mat 10,18; Mar 13,11), budou vězněni (Luk 21,12) a nakonec nad nimi bude vynesen rozsudek smrti (Zj 20,4).

Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.  Zjevení Janovo 14:9-10

chemtrails

Technický vývoj nezastavíš

Technický vývoj už dávno překonal vývoj duchovní a tempo se stále zrychluje. Nelze udělat nic, aby se nesplnilo to, co bylo prorokováno. Přijdou časem velké změny, kdo nebude ochoten dobrovolně přijmout čip, nebude mu hrozit žádný trest. Ale nebude mít ani žádná práva - bude jako bezdomovec. Nebude hotovost, nebude moci nic kupovat, prodávat, prokazovat identitu, mít pojištění, vzdělání, práci... Nebude platným a registrovaným občanem nové společnosti. Bude se od každého očekávat, že jaksi samozřejmě a automaticky přijme tento čip. Podobně, jako když si máte vyměnit starou občanku za novou. A tak skončí i svoboda člověka.

Nyní bude je registračním číslem šelmy a bez jejího svolení neudělá nic. Bude nad ním mít plnou kontrolu a přehled. Nad každým jeho krokem. Nad celým elektronickým systémem a gigantickou databází s pohybem a informacemi o lidech celého světa. Stačí zadat do systému jeho číslo a uvidíme, kde právě je, kdo je, kým je, co dělá, co kupuje, čím se baví, jaké má nemoci, jaké má sklony, kdy a kam jezdí, s kým se stýká, kolik kupuje a prodává, co má na účtu, jestli spí, hlavně jestli poctivě platí daně a neprotestuje proti diktatuře. A to bude ještě jen začátek "dokonalého světa".

Postmoderní svět bude postaven na nových - falešných hodnotách.  Nová ideologie půjde ruku v ruce s novým elektronickým finančním, identifikačním a bezpečnostním systémem. Tato ideologie bude většinou lidí vřele a otevřeně vítána, jak světskými, tak církevními kruhy. Bude to však začátek nové totality. Jen někteří si všimnou, že za velkým spojením církví a ostatního nevěřícího světa je něco podezřelého a že je to nějaký podvod. Většina lidí budou novou ideologii vítat, jako ekumenický pokrok na cestě k jednotě a usmíření.

Avšak ti, kdo budou mít jiný názor, který nebude korektní a v souladu s touto ideologií, budou ignorováni, potlačováni, bagatelizováni a v poslední fázi postaveni mimo zákon. Každý bude nucen jej demokraticky přijmout. To znamená, že k němu zpočátku nebude přímo nucen, ale bude postupně zbaven jiné volby. Bude se očekávat, že se každý do systému zapojí zcela samozřejmě a automaticky (podobně jako kdybyste si měnili starý občanský průkaz za nový). Všechny změny proběhnou postupně a zcela nenápadně.

Nový bezpečnostní a finanční systém

Pokud si bude chtít udržet svůj standard nebo být platným občanem s přístupem ke zdravotní péči, možnosti prokázat svoji totožnost, možnost prodávat a nakupovat, bude muset být zapojen do tohoto elektronického sledovacího a ovládacího systému. Všichni, kdo budou zapojeni, stanou se i jeho otroky a nebudou moci z něj již vystoupit.

Nová ideologie, která bude podpořena uměle vyvolanými přírodními, zdravotními a válečnými pohromami a událostmi, které způsobí, že nový elektronický finanční, bezpečnostní a identifikační systém bude většinou lidí nejen vítán, ale dokonce vyžadován. Tento nový a dosud utajovaný systém se jmenuje L.U.C.I.D. a realizace tohoto projektu je již velmi dlouho a pečlivě připravována.

Půjde-li všechno podle plánů mezinárodních finančních magnátů, hotovost, čili bankovky a mince, za nedlouhé období zmizí zcela z oběhu. Budou nahrazeny „penězi elektronickými“, nejdříve na zásadě mikročipu kreditních karet, a později v podobě samotného mikročipu implantovaného pod kůži, pravděpodobně pravé ruky.

Anonymita a kriminalita

Dokud budou existovat oblasti života ve kterých platí anonymita a soukromí, bude existovat kriminalita. Kriminalitě bude moci předejít pouze v případě, že bude zrušena anonymita a veškeré soukromí tak, že bude platit systém povinné identifikace, registrace a sledování všech. Mnoho lidí věří, že kdo nedělá nic zlého, nemá se zač stydět a vlastně ani žádné soukromí a anonymitu nepotřebuje. Až se to ale stane, tento systém ovládnou právě ti, vůči kterým byl namířen. Zmocní se ho a okamžitě využijí ve svůj prospěch. Pak nastane ten největší podvod, totalita a genocida všech, jakou svět nepoznal. Proto, že se člověk vzdal svého práva na soukromí a ochranu svého osobnosti vyměnil za bezpečnost.

Dnes díky pokročilé elektronické digitální správě rostou databáze a centrální registry jako houby po dešti. Čipové a satelitní technologie jsou již na docela vysoké úrovni. Kamery na satelitech s vesmíru jsou vám schopné vidět skrze zdi až do obývaku, pokud chtějí. Schopné vždy lokalizovat vaši polohu. I přes zdi domu můžeme speciálními skenery kamerami zdálky vidět, zda tam někdo je. Rovněž to, jak vypadáte neoblečení a co máte v útrobách. Registry jsou téměř na všechny a na všechno. Stačí se jednou registrovat a všichni, kdo o vás potřebují vědět, vás mohou sledovat. Ať jsou to úřady, dopravci, operátoři či jiní poskytovatelé služeb. Diskutuje se o tom, že by to měli být i lékaři, zdravotníci a že by i přístup k internetu měl být jen pro registrované - údajně proto, aby se předešlo útokům právě hackerů. Menší databáze se spojí do větších a ty velké pak do centrálních registrů. Jednou se však i tyto registry sloučí do jednoho globální registru všech občanů. Jakéhosi "registru všech na všechno". Stále častěji se dnes hovoří i o potřebě vytvoření centrální "elektronické evidence" všech lidí. Co to asi je, je jasné.

Každému bude zřejmě časem přiděleno ID, které nahradí všechny doklady, IČ, DIČ, rodné číslo, číslo pasu, číslo, číslo pojištění atd. Národní registry se pak budou moci spojit v jeden globální, nadnárodní superregistr všech o všem. Jakýsi centrální počítač lidstva, který bude hlavním nástrojem našeho Velkého bratra, který nemá rád Boha a chce nás přesvědčit o tom, že on je tím pravým Kristem. Přestože je ve skutečnosti Antikristem, onou šelmou, která touží pohltit a ovládat svět. Digitální technologie moderní doby - to je přesně to, co hledá a nač tak dlouho, celá staletí, čekala. Nyní konečně přichází ta doba, kdy se muže začít připravovat ke skoku. Konečně má možnost, jak si podrobit všechny v klidu a míru, a navíc bez použití zbraní, které nemají tak velký dosah, jak by chtěla.

Jednotné databáze a přehledy o všech na všechno, budou sice s chráněnými daty, avšak tak, že nikdy neexistuje 100% záruka, že nedojde k jejich úniku a zneužití. Zkrátka musíme vědět, co vše, co je v digitální podobě, je nějakým způsobem dohledatelné, hacknutelné, i když nás budou stokrát ujišťovat o tom, že to možné není a že vše je pod kontrolou. Je to samozřejmě chyméra - ti, kdo systém chtějí ovládat, budou mít vždy malý náskok. Je to zneužitelné těmi, kdo právě hledají osobní data k manipulaci, ovládání a vydírání jiných. Obchod z daty je navíc obrovský byznys. Za osobní data každého člověka se platí velké peníze. Identita každého je ceněným obchodním artiklem. Tak mohou páchat kriminalitu lidé i v systému, ve kterém je každý sledován. Jednoduše si půjčí identitu jiných lidí, pod kterou vystupují nebo celý sledovací systém vykradou a ovládnou.

Digitální totalita

Až budou všechny papírové doklady a peníze nahrazeny pouze virtuálními, digitálními a elektronickými, nastane doba, kdy bude vše velmi jednoduché a rychlé. Bude se zdát, že jsme dosáhli nejvyššího stupně pohodlí a bezpečnosti. Pak se ale všechno zhroutí. Tento zdánlivě dokonalý systém bude postupně ovládnut kriminálníky, kterým dá nejen příležitost páchat drobnou kriminalitu, ale páchat ji ve velkém. A nejen to. V globálním rozměru.

Jsou však velmi chytří. Neočekávejte od nich, že prozradí svojí identitu. Budou se tvářit jako ti, kteří chtějí naše dobro, bezpečí a pohodlí. Dnes čekají na dobu, kdy budou všechny identifikační a sledovací systémy technicky propojeny a funkční. Teprve potom, až si budou jisti tím, že uchopili moc ovládat jiné skrze identitu a finanční systém, začnou s redukcí lidstva. Kdo neuposlechne a bude se chtít od systému odpojit, bude zbaven občanských práv. Pokud bude mít ještě hodně sil a prostředků, bude pronásledován a vězněn. Kdo ne, skončí jako bezdomovec.

Nebudou samozřejmě o žádné genocidě hovořit. Naopak. Budou všechny přesvědčovat o tom, jak je nový globální systém evidence a kontroly výhodný, prospěšný a důležitý jak pro obchod, tak bezpečnost. Budou očekávat, že jej všichni přijmou jako hotovou, samozřejmou věc - protože taková je doba a vývoj. A mnozí tomu uvěří. Skutečně uvěří, že si to doba žádá, že je to dobré. Zvláště, když uvidí strašné věci, které se dějí.

Tím, jak ustupujeme šelmě, vzdáváme se vlastní svobody a soukromí, které vyměňujeme za naše bezpečí, komfort a pohodlí, dáváme svoji identitu a život v sázku. Kdy překročíme nutnou a rozumnou mez a když už nebude možné to vrátit zpět? Ten kolos je stále větší, stále bobtná, nafukuje se a je i záměrně nafukován. Kamery, čipy a registry máme všude, kam se podíváme. Někdy dokonce i na WC, aby se pak naše zadnice objevila pro pobavení jiných na internetu. Jsme sledováni úřady, vtipálky, voajéry, hackery, kriminálníky a někdy i státními institucemi... Je to tak snadné, když je technika tak vyspělá. Každý toho chce využít. Nevyhne se tomu premiér, prezident, ani kancléřka. Dokonce ani ze strany přátel.

Falešný matrix

Žijeme jakýsi poloanonymní, polosoukromý život, kdy nikdy nevíte, kdo vás sleduje nebo na vás nevytáhne něco, o čem ani sami nevíte nebo kdo vystupuje pod vaší identitou. Možná jsme už tak otupělí, že už to ani nevnímáme. Možná je nám to dokonce jedno. Možná se v tom veřejném soukromí cítíme naopak dobře a rádi se vystavujeme se vším na odiv podobně, jako exhibicionisté, které vzrušuje, když je někdo sleduje. Možná nás těší, když nám Velký bratr dělá společnost. Máme pocit, že nejsme sami, že na nás někdo myslí a stará se o nás. Je to jakási naše obranná reakce na frustraci z duševní prázdnoty, kterou mnozí cítí. Ano, již žijeme v době Velkého bratra. Většinou to bereme jako samozřejmost a zvykli jsme si.

Jedno je ale jisté - normální to není. Normální není ani virtuální realita. Je to všechno klam a podvod. Normální je soukromí a jeden skutečný přítel, který je více, než milion lajků nebo tisíc přátel na síti. Tento systém spěje k idiokracii a digitální demenci. K vymývání mozků, životu bez odpovědnosti a v komfortu, ale ve lži. Život ve lži může být pohodlný a šťastný. Dává nám ale jen iluzi skutečného života. Krmí nás samými náhražkami. Do té doby, kdy nám to už přestane stačit a začneme si uvědomovat, že jsme vlastně nežili svůj vlastní život. Že jsme žili jen ve virtuální realitě, v přetvářce, v podvodu a klamu. Ve světě, jaký jsme si vytvořili a jaký si vytvořila celá naše společnost, přestože jde ve skutečnosti jen o falešný matrix. O svět, jaký existuje jen v našich představách, neboť jsme byli k němu vedeni a tak nás vychoval.

Co se stane, pokud sama sebe, svůj život a svobodu vyměníme za iluzi něčeho, co se tváří jako lepší, ale ve skutečnosti neexistuje? Vytvoříme si falešný matrix. Celý naše civilizace je takovým matrixem. Od doby, kdy jsme uvěřili, že jablko na stromu poznání nám otevře oči. Neotevřelo. Naopak jsme oslepli, přišli o svobodu a stali se otroky.

V současné době žijeme v jakémsi přípravném období, na začátku velké tajné globální války o moc, války zdánlivě vyvolané vnějšími nepříznivými okolnostmi, před kterými je nutno obyvatele "chránit". Dokonce již začala, přestože většina lidí o tom nemá vůbec ani tušení, co se připravuje za jejich zády a pokud se objeví nějaké informace, jsou oficiálními médii ihned zařazeny do kategorie konspiračních teorií. To, že se zdá, jakoby v moderním světě války ustaly, to je pouze klam. Boj o světovou moc rozhodně neskončil a ani II. světová válka či pád komunismu ho neukončila. Bylo byl velmi naivní se domnívat, že ano. Tato válka rozpoutá skutečné ekonomické, společenské a přírodní pohromy nevídaného a globálního rozsahu, které budou ale jen průvodním jevem období, ve kterém dojde k transformaci.

Žijeme v době před velkým krachem, v předposlední etapě této podoby světa, jak ho známe, dobou temna a apokalypsy, kdy věci naberou prudký spád, vyhrotí se, svět bude uvržen do chaosu a bude zaveden globální fašistický vojenský režim, ve kterém demokracie nebude mít žádné místo, a lidé budou postupně zbavováni svých práv ve jménu nového pokroku a ve jménu záchrany demokracie. Kdo se nepřizpůsobí, bude vystaven posměchu a vyřazen ze společnosti. Bude to prý velmi temné období, daleko horší, než dnešní doba. Nastane velké soužení a chaos, lidé budou upadat v obrovské zoufalství, nebudou vědět kudy kam a co se děje. Svět zachvátí chaos v důsledku přírodních, ekonomických a společenských pohrom. To vše se stane záminkou pro další zavádění a upevňování Nového světového řádu, tentokrát pod přímým nátlakem, neboť jediným vládcem už budou stínové vlády už jen na oko, nebude to nikdo z lidí, ale antikrist, později i v podobě bohů - reptiliánů, kteří se vrátí.

Jakmile dojde k nějaké globálně závažné situaci, ať už umělé vyvolané či ne (světová válka, ekonomický kolaps, přírodní pohroma, nadpřirozený jev, ufo), která by umožnila ospravedlní zavedení Nového světového řádu, ilumináti se ihned chopí příležitosti a ve jménu "záchrany lidstva, pokroku a zajištění bezpečí" provedou globální převrat a chopí se světové moci. Možná, že touto událostí bude až okamžik převibrování (tři dny temnoty). Nevíme. To, co ale zažíváme dnes je stále jen pouhá předehra, příprava a testování. Jakmile k této události dojde, nabere další vývoj podstatně rychlejší spád (stanné právo, povinnost registrace každého člověka, čipování, pronásledování odpůrců, koncetrační tábory, nemilosrdná šikana). Zatím se stále ještě nic neděje a vše je jen ve stádiu příprav.

Jakmile se však antikrist ujme vlády, nastane pro všechny, kdo v té době budou na Zemi, peklo. Mnohá proroctví hovoří o tom, že "Nový světový řád", jak se také jinak říká celosvětové globální říši antikrista, nebude zaveden náhle, ale postupnými kroky, tak, že zpočátku si nikdo ničeho ani nevšimne. Přípravy již dokonce dávno začaly a běží. Světová totalita nepřijde jako blesk z čistého nebe, naopak je pečlivě naplánována, do posledního detailu. Bude to zcela nový druh totalitního režimu. Kombinace komunismu a spirituality. Ústředním bodem bude oslava humanismu, pokroku lidstva a jednoty v politice, náboženství i ekonomice. Je naplánována tak, aby lidé novou totalitu přijali s otevřenou náručí a přehlíželi varování. Bude totiž prezentována jako nový druh světové jednoty, demokracie, ekumenismu a multikultury. Náboženská, politická a kulturní jednota lidstva se bude oslavovat po celém světě. Teprve až později se změní v globální koncentrační tábor.

Bude každého svobodným rozhodnutím, čemu uvěří a na jakou stranu se přidá. Mnozí budou i jen ze strachu věřit vládě a podrobí se jí. Budou plni strachu, zoufalství a strachu, nebudou vědět čemu a komu věřit. Zavládne anarchie a chaos. Ti, kdo budou chtít být nezávislí na globální vládě, potravinově a energeticky soběstační, ti budou vystaveni největšímu tlaku a šikaně. Budou souzeni pro nelegální činnost, zavírání do koncetračních táborů. Církev bude zakázána a povoleno jen oficiální náboženství. Mše se budou sloužit v tajných úkrytech.

Dnes platí více, než kdy dříve, že je třeba bdít. Není třeba se ničeho obávat, ale je třeba, abychom si byli vědomi co se děje a proč. Není třeba propadat žádné panice. Až se toto vše bude dít, měli bychom být naopak plni radosti a očekávání, protože to bude ukončení veškeré moci zla. Zlo dostane poslední možnost ukázat všechny své zbraně. Tyto věci již dávno byly předpovězeny a stane se jen to, co je třeba. Nikdo by tím neměl být zaskočen a překvapen. I když neznáme časový horizont ani to, jestli se této doby někdo z nás současníků dožije, tato doba jednou přijde, až současná civilizace dosáhne limitu udržitelnosti a zkolabuje. Ať už ten kolaps bude velmi náhlý a tvrdý, nebo pomalejší a mírnější. Ať už bude více anebo méně uměle vyvolaný, následkem probíhajících transformačních změn. Změna je ale nevyhnutelná a vesmír na nikoho nečeká. Nová éra lidstva je právě za dveřmi...


„Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.“

Gilbert Keith Chesterton


Utajená III. světová válka

III. Světová válka již probíhá. Je to tajná válka. Válka o duše, která se odehrává převážně zatím jen na duchovní a psychologické úrovni. Ale i to se brzy změní. Je to válka, ve které může být kdokoliv prohlášen za nepřítele, zatímco skutečný nepřítel se skrývá za maskou lásky a pokroku. Že se děje něco divného, si mnozí uvědomí, až teprve, když uvidí jasná a viditelná znamení - i když oficiální tvůrci reality se budou stále tvářit, že se nic neděje, protože jsou pod kontrolou nepřítele. Ba naopak, začnou říkat, že vše směřuje ke stále světlejším zítřkům. A že všechna znamení nebo neštěstí jsou jen přirozené jevy. Katastrof, neklidu, válek, revolucí a světových konfliktů ale bude přibývat...

Brzy potom lidé uslyší stará známá hesla v novém kabátě. Slova o nutnosti sjednocení lidstva, lásce, humanismu a demokracii. A zatímco ta slova bude lidstvo poslouchat, nepřítel slavnostně vyjde na scénu jako velký sjednotitel a nová naděje pro lidstvo. Neodhalí svoji pravou tvář dříve, dokud do své pasti, své nové říše, nenaláká svými zázraky dost duší. Pak se pyšně prohlásí jejich spasitelem, svět se mu bude klanět a ležet mu u nohou. Běda tomu, kdo bude odporovat tomu, co je jím určeno "pro blaho všech". Až se zmocní duší, odhodí svojí masku tak, aby všichni, kteří mu uvěřili, poznali, kým doopravdy je. Tehdy už pro nikoho z obelhaných nebude návratu a jejich bytost bude navěky zničena.

Stále spoustu lidí nechápe, že se připravuje nová, globální totalita a budou zaskočeni a překvapeni, až najednou budeme v ní a nebude úniku. Jako kdysi, jak je psáno - lidé hodovali, bavili se a pili až do posledního okamžiku, kdy všechny náhle nic netušíce spláchla vlna. Přesto, že tyto věci byly světu už dávno předpovězeny a mnohokrát prorokovány. Lidstvo na to bylo nespočetněkrát upozorňováno a varováno. Přesto jen hrstka lidí tomu věnovala pozornost. Dokonce i mezi věřícími a duchovními najdeme dnes mnoho lidí, kteří tyto věci odbudou jako pouhé výmysly a "konspirační teorie".

Až antikrist přijde, mnoho věřících se nechá svést zázraky, dobrými skutky vystavovanými na odiv, slovy o humanitě, laskavosti a zázračnými znameními - budou mu tleskat a oslavovat ho. Svět bude nadšen z údajného pokroku církve a její otevřenosti. Jenže církev bude ve skutečnosti rozdělena, stejně jako celá společnost. Bratr proti bratrovi. Jedni se nechají zlákat podvodem a uvěří, že jsou svědky skutečného druhého návratu Krista, jiní jej prohlédnou a poznají, že je to podvodník a hlavní strůjce nové globální totality. Nakonec bude církev bude v troskách, ale antikrist*) ji nikdy neovládne, protože v tu dobu už přijde skutečný Kristus a celý svět bude v jednom okamžiku transformován a vyzdvižen do zcela nové reality, kde už nebude existovat žádné zlo.

*) Pozn. příchodu antikrista (syna Satana, který na sebe vezme lidskou podobu) předchází falešný prorok (falešný papež, který bude nástrojem Satana - obyčejný člověk, který se jím nechal svést a připraví mu cestu)

Satan sice již slintá při pomyšlení, že konečně uchopí moc nad lidstvem. Ve skutečnosti jde ale jen o jeho poslední předsmrtné křeče. Svoji moc bude moci uplatňovat je velmi krátce. Bude to ovšem rozhodující chvíle pro celé lidstvo.

Nový světový řád a církev

Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!” (Mk 13,32-37)

Odstranění papeže, antipapež a velký rozkol v církvi

Podle biblických proroctví, až antikrist přijde, mnoho věřících se nechá svést zázraky, dobrými skutky vystavovanými na odiv, slovy o humanitě, laskavosti a zázračnými znameními - budou mu tleskat a oslavovat ho. Přisluhovač antikrista - falešný prorok, který stane v čele církve bude vypadat jako velmi sympatický, přátelský člověk. To bude ale jen zástěrka. Bude se snažit lid odvést od Kristova učení, pod zástěrkou vstřícnosti, tolerance, otevřenosti církve... Až většina světa začne církev chválit a oslavovat, nastane největší úpadek v historii lidstva. V každém případě tehdy odpadne obrovské množství lidí. Svět bude nadšen z údajného pokroku církve a její otevřenosti. Církev bude rozpolcená. Věřící budou zmatení. Někteří budou stát za papežem, jiní poznají klam. Nakonec bude církev v troskách, ale antikrist ji nikdy neovládne. *)

*) objevují se názory a náznaky, že oním antipapežem by měl být údajně již současný papež František. Stojí to i v poselstvích irské vizionářky, které najdeme na stránce www.varovani.org. Jestli jsou tato poselství pravá, to se ukáže čas. V každém případě je František v úřadu ještě krátkou dobu a je třeba jeho kroky velmi bedlivě sledovat. Je samozřejmé, že jedna věc jsou líbivá gesta a druhá věc to, co člověk dělá.

Antikrist provede nepozorovaně a v tichosti puč v církvi, odstraní papeže a na jeho místo dosadí svého člověka. Církev je jeho největším nepřítelem. A jak nejlépe zničit nepřítele? Postavit se do jeho středu, poslat tam plno svých lidí (např. pedofilů, homosexuálů), rozložit ji zevnitř a jako zloděj volat "pozor, chyťte zloděje". Církev není hlavním centrem iluminátů, jak se často tvrdí, ale naopak hlavním terčem, který má být Ilumináty zničen. A v tom je pořádně velký rozdíl.. Nenechme se klamat touhle lstí. Je vidět, že stále funguje. Satan tuhle taktiku používal od začátku, kdy se začal převlékat za Krista a vydávat se za církev, aby proti ním pak bojoval. Církev je mu trnem v oku a bojuje proti ní ze všech sil. Stejně jako všichni ilumináti. Je poslední bašta lidí, se kterými nemohou manipulovat tak, jak by si přáli a která stojí v jejich plánech na globální vládu. Dokud tedy nebude papež v tichosti sesazen a nahrazen jejich člověkem, nebude možné jejich ďábelské plány prosadit. Základem se stane nové světové globální náboženství - jediné oficiálně povolené.

Jisté je, že ďábel nikdy neukazuje svou pravou tvář. Vždy ukazuje pouze tvář přívětivou - andělskou. Nejlepší způsob jak prosadit lež je totiž nazvat lež pravdou a bojem a bohulibou věc, jako třeba svoboda, demokracie, rovná práva, podpora chudých, apod. Nejlepší způsob jak zatajit, že jsme zločinci je bojovat proti zločinu. Nejlepší způsob, jak protivníka zničit je mírumilovně poslat do jeho středu své lidi a rozložit ho nenápadně zevnitř. Nejlepší způsob jak moci bojovat proti terorismu je teroristy podporovat. Nejlepší způsob jak bojovat proti protivníkovi je používat jeho zbraně. Ďábel téměř vždy vystupuje v masce anděla. Snaží se napodobovat Boha. Ale jen tak, jak se mu to hodí. Velmi rád dělá okázale dobré skutky a vystavuje je na odiv. Za každým jeho slovem je ale lež, ať už mluví o lásce nebo o milosrdenství. Komu by se nelíbila hezká slova a dobré skutky vystavované na odiv? Káráním ani mluvením o pravdě si koupit nikoho nelze. Takto ale bude působit velmi sympaticky, přátelsky, moderně.

Ďábel chce být všude, kde existuje potenciál vlivu na masy lidí a také největší nebezpečí, že by lidé mohli být dobří. Církev není výjimkou. Ba pávě naopak. Je v centru jeho zájmu. Jeho největším cílem je, aby se stal jejím pánem. Vší silou se snaží ukazovat tvář toho nejzbožnějšího a nejvěrnějšího křesťana, ale svým jednáním to popírá, přitom hlasitě vykřikuje líbivé fáze o humanismu, skromnosti a pokroku. Jeho ambice jsou ale větší - potřebuje ovládnout celou církev. A aby se mohl postavit do čela církve, musí velká část věřících uvěřit, že zastupuje Krista. Toho však již dnes nemůže dosáhnout válkami a násilím. Antikrist ví, že si důvěru lidí může získat jen po dobrém a zdáním pokroku. Proto se bude ze všech sil snažit napodobovat Krista, ale jeho slova bude nenápadně překrucovat tak, aby se líbila lidem a aby je odvedla od pravdy. Bude se maximálně snažit aby se lidem zalíbil a aby si je koupil. Ďábel ví, že když ztratí masku anděla, přijde i o veškerou moc, kterou ještě má. Svoji pravou a skutečnou tvář odkryje Satan, až po globální zlomové události, které umožní zavedení Nového světového řádu. Pak se vyrojí jeho armáda, která vyleze jako červi z děr a zavede tu největší tyranii.

Pokračovat