Starší proroctví

V této části bych se chtěl zmínit o několika dalších zajímavých předpovědích dalších proroků, jasnovidců a vizionářů, který je opravdu celá řada a určitě by nešlo je všechny jmenovat. Všechna proroctví můžeme brát na lehkou váhu a říci, že jsou to jen jejich snové vize, halucinace nebo zjevení od ďábla. Některá být mohou, ale všechna také nemusí.

Nejzajímavější pro nás ale je, že tolik z nich předpovídalo v tak dlouhém časovém období stejné nebo podobné věci, aniž by se tito lidé mezi sebou znali. Prostě říci, že jednoduše všichni opisovali jeden od druhého, to by bylo opravdu snadné. Jestliže v biblických dobách bylo prorokování a zjevování se andělů lidem pomalu běžnou věcí, lze předpokládat, že pozdější i dnešní racionální doba není jiná a není důvod, aby tyto věci ustaly s narozením Krista. Samotná biblická proroctví právě naopak předpovídají, že v době konce věku dojde k jejich rozmnožení.

„Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.“

(Bible, Joel 3, 1-2).

Je třeba znovu zdůraznit, že proroctví jsou jen čtení z Akašické kroniky, do které mají přístup andělé, ti, co jsou už na onom světě nebo jasnovidci (více o Akašické kronice, UFO, posmrtném životě apod. najdete na mé stránce Paralelní světy). Ti všichni vidí jen obrazy aktuálně nejpravděpodobnější varianty budoucnosti, podobně jako když meterologové předvídají déšť a ochlazení, když se blíží oblačnost a studená fronta. Ano, většinou to uhodnou, ale občas se také mýlí… Není tedy překvapivé, jestliže ani sami andělé, kteří připravují příchod Krista nám nemohou říct, kdy k němu dojde.

Proroctví knihovny Palmových listů

Nesmírně populární jsou i u nás proroctví indické Knihovny palmových listů. Některá její proroctví se sice již skutečně naplnila, ovšem dlužno dodat, že jiná nikoli (např. Lisabonskou smlouvu prý neměly podepsat dvě Země – pravděpodobně Irsko a my a mělo dojít k rozkolu a rozpadu EU). Její proroctví jsou na roky 2012-2049 plná největších katastrof odstartovaných krachem světové ekonomiky a zánikem golfského proudu, které způsobí drastické klimatické změny a následně spustí lavinu ekonomického a společenského chaosu, pandemií nových smrtelných nemocí a boj o přežití každého člověka. Hrstka těch, kteří přežijí všechny pohromy prý založí novou civilizaci na zcela nových základech. Současně prý poznají, že nejsou ve vesmíru sami. Jinými slovy stále častější přírodní katastrofy a prudké výkyvy počasí, které zažíváme během posledních let jsou podle všeho jen prvními a nepatrnými otřesy mnohem větších globálních změn, které nás čekají…

O věrohodnosti této tisíce let staré knihovny můžeme dosti pochybovat, každopádně ji pokládám za zajímavou. Dnes se sice může zdát, že nic nehrozí, třeba už jen proto, že jsem denně bombardováni množstvím informací, které nás udržují v běhu tak, abychom se ani vůbec nezastavili, nezamysleli, náhle pak ale vidíme, jak malinko stačí k tomu, aby došlo k narušení normálního chodu společnosti (výbuch sopky a sopečný popel, krátkodobý výpadek mobilní sítě, internetu…). Je až neuvěřitelné, jak je naše společnost zranitelná a navzájem provázaná. Stačil by jeden vážnější kolaps a všechno by se začalo hroutit jako domino, protože je jedno na druhém závislé. Navíc je jasné, že pokud by nějaké globální nebezpečí hrozilo, můžeme si být více, než jisti, že bychom se o něm z oficiálních zdrojů nedověděli ani slovo. Nicméně Palmové knihovně se věnovat nechci, internet je jejího proroctví plný – viděl jsem dokonce kopii celé knihy Thomase Rittera, který se jí zabývá (sama jeho kniha byla u nás v roce 2007 bleskově vyprodána). O proroctví se ale pravděpodobně nejedná – pouze o další vizi z akašické kroniky, nic více. Uvádím citát pouze úvodního slova autora:

"Za motor pokroku je považováno generování stále dalších potřeb, které jsou rychle uspokojovány jen proto, aby udělaly místo dalším nově vsugerovaným přáním. Většina lidí už si ani neklade otázku, kam vlastně má takový 'pokrok' vést. Dnešní vize o lepší budoucnosti se vyčerpávají v představě pracovního úspěchu a vystupňovaného konzumu v internetem propojené 'globální vesnici'. Na všech stranách se proto začínají objevovat varovná znamení, že tento trend je tragická slepá ulička ve vývojové linii lidské rasy. Nevídané změlčení duchovního života přitom není jediným závažným důvodem k obavám.Mnohem zřetelnější a pro každého snadno viditelné jsou katastrofální škody způsobené přírodě a rabování zdrojů, jejichž převážnou část spotřebovává jen úzká privilegovaná vrstva lidské populace... Současná ideologie neustálého ekonomického růstu, která je vlastní příčinou deformace západní společnosti je absurdní a nebezpečná. To je vidět i v tom, že pouhá ekonomická stagnace stačí, aby hospodářské a politické kruhy začaly propadat panice. Zde se přímo vnucuje srovnání s bující rakovinovým nádorem. Také rakovinové buňky 'musí' růst a množit se, aby byla zajištěna jejich další existence. Přitom ovšem nevyhnutelně zabíjejí svého hostitele a přivolávají tím i svojí vlastní smrt."

Steven M. Greer a jeho vize

Když mluvíme o budoucnosti, je třeba stále a znovu zdůrazňovat, že můžeme hovořit pouze o tom, co pravděpodobně bude. Mohou se měnit detaily (může se měnit a posouvat časová osa sledu událostí, některé nemusí nastat a mohou se objevit jiné a v jiném pořadí) – ovšem hlavní téma je dobře známo. Jinými slovy – budoucnost si lidstvo již předem určilo a „naprogramovalo“, k určitým úpravám jejího scénáře však může vždy dojít. K hluboké transformaci současné civilizace dojde v každém případě, otázka je ale jak. Zde jsem si však dovolil citovat některé pasáže jasnovidce a kontaktéra mimozemských lidí Stevena M. Greera, z jedné jeho knih Utajovaná pravda, která se objevila i na pultech našich obchodů. Citáty jsem místy malinko zjednodušil, zestručnil. Více o autorovi v encyklopedii Wikipedia.

Když jsem byl dospívající chlapec, měl jsem takovýto lucidní sen: Vznášel jsem se nahoře na obloze. Byl jsem na místě, které jsem nikdy předtím nenavštívil – na západním pobřeží Ameriky. Vznášel jsem se nad losangeleskou kotlinou, viděl jsem budovy v centru tohoto města. Budovy, které jsem viděl, tam tehdy nestály, ovšem nyní tam již stojí všechny. Největší budovou bylo Bonaventure Center – tehdy tam ještě nestálo, nyní již ano.

Vypadalo to, že je denní světlo, a na zemi docházelo k obrovským změnám. Náhle se z Tichého oceánu přihnala tsunami, která byla dvakrát až třikrát vyšší, než ta nejvyšší budova v Las Vegas. Tsunami dorazila a zcela spláchla celou losangeleskou kotlinu. V tom snu jsem viděl, že dochází k obrovským geofyzikálním a enviromentálním změnám. Ty vedly k událostem, které byly náhlé a katastrofické. Jak sen pokračoval, viděl jsem, že celé nebe bylo zaplaveno tisícovkami mimozemských korábů. Podílely se na něčem jako záchranné práce.

Nyní žijeme v době, kdy v rámci tajných projektů existují skalární systémy zbraní, které mohou spustit ohromné zemětřesení a podobnou zemskou činnost. Neříkám to, abych způsobil paniku. Nyní se však nacházíme v době, kdy je nutné vědět, že toto je jedna z možných variant budoucnosti. A bohužel se tato varianta stává čím dál více pravděpodobnou.

Následně jsem měl stále se vracející sen, ve kterém mi byla ukázána mapa světa s barevně vyznačenými oblastmi – od modré přes žlutou k oranžové až po červenou. Modrá byla s menšími geofyzikálními změnami, žlutá a oranžová znamenaly větší škody a červená byla přímo katastrofická. Červené oblasti byly ty, kde došlo k masové destrukci či přímo ke zmizení celé pevniny.

Rudý byl celá australský kontinent, stejně jako mnoho oblastí Asie. Převážně modrá byla horní oblast středozápadu USA a odsud dál do Kanady. Nejvíce oranžových a rudých míst se nacházelo ve všech pobřežních oblastech, zvláště v místech s velkou vulkanickou činností.

V částech Evropy, zvláště v linii táhnoucí se skrze Pyreneje k Alpám, jsem viděl, jak vybuchují plynovody a s nimi celé vesnice. Docházelo zde k praskání zemské kůry a s tím spojeným změnám na povrchu Země. Zmizely celé masy pevnin, zatímco jiné se vynořily z oceánů. Nedocházelo k tomu však v průběhu tisíce let, ale skoro přes noc.

V jiném lucidním snu jsem viděl, že se Země točí a vyklání mimo svou osu tak, že Slunce zdánlivě zůstávalo na jednom místě … a jakmile nastala noc, hvězdy se pohybovaly velmi podivným způsobem. Došlo k ohromným klimatickým změnám. Celá centrální část USA byla bičována jedním tornádem za druhým. Většina velkých měst byla buď zničena, nebo uvržena do totálního chaosu.

V jiném lucidním snu jsem viděl, jak z vesmíru přilétá asteroid. Měl uvolněnou cestu. Jeden asteroid již udeřil, druhý se blížil. Věděli jsme, že ten druhý je mnohem větší. Komunikace mezi lidmi probíhala pomocí krátkých rádiových vln, protože celá severní Amerika A Evropa zůstaly bez elektřiny. Ten první asteroid byl tak silný, že každá část infrastruktury – každý most a vozovka – na západ od Mississippi se zbortily. Velení USA zmobilizovalo armádu, aby se pokoušela zbudovat náhradní mosty a pomoc lidem.

Nicméně ten druhý asteroid, který se blížil, byl mnohem větší, než ten první. A my jsme jen seděli a čekali, až dopadne. Zdálo se, že některé části atmosféry doslova hoří ohněm, všechno vespod bylo spáleno na popel. Tuto katastrofu přežily jen skupiny lidí, které žily v krátkodobém období temna. Měl jsem pocit, že to bylo pár měsíců až několik let.

Během těch převratných událostí na Zemi jsem viděl stovky a tisíce světelných mimozemských korábů, jak se pokoušení mexické vulkány stabilizovat, jak létají dovnitř nich a ven. Viděl jsem, že populace Země byla velmi zredukována. Zbyl pouze zlomek z dnešního stavu – jak malé procento, to nevím. Ale ti, kteří přežili se naučili výjimečné lekci.

Pak jsem byl opět ve vesmíru a díval jsem se na Zemi a viděl jsem, jak se objevuje světlo. Bylo to jak elektrické, tak spirituální světlo, vyzařovalo z míst, kde je Norsko, Skandinávie.

Lidí stále zůstanou lidmi, ale násilí a války ustanou. Zpočátku tu zavládne perioda křehkého míru. Politickému míru bude předcházet široké rozšíření stavů vyššího vědomí a osvícení mezi většinou obyvatelstva. V prvních desetiletích po fázi přechodu bude civilizace na Zemi reformována, přestavěna a transformována. Jakmile dojde k obnově civilizace pomocí nových technologií, což potrvá zhruba sto let, zavládne na Zemi trvalý mír a vzrůstající blahobyt. Uvidíme takový rozkvět lidstva, jaký nemá obdobu. Díky novému systému získávání energie se náklady za tuto položku budou blížit nule. Díky těmto technologiím se pracovní týden smrskne na nějakých 15-25 hodin, podle vlastní potřeby.

Také si pamatuji, že někdy na počátku sedmdesátých let jsem viděl novinové titulky psané obřím písmem. Popisovaly události, které se staly – na některé skutečně došlo, třeba na 11. září, nicméně další čekají na své uskutečnění.

Nebo atentát, při kterém měl být zavražděn americký prezident George Bush st. při své cestě do Brazílie. Ve snu jsem jasně poznal atentátníky a jejich cíl a úspěšné zakončení jejich práce. Viděl jsem i pohřeb prezidenta. Podařilo se mi ale kontaktovat ochranku prezidenta a tajné služby, kteří – kupodivu – můj sen brali vážně, s čímž jsem vůbec nepočítal. Podnikli všechna opatření a k atentátu nedošlo. Až později se skutečně objevily zprávy o tom, že v Brazílii byl na letišti, které jsem viděl ve snu, připravován atentát na prezidenta a atentátníci byli zatčeni.

Známe legendu o Atlantidě, příběhy o Lemurii a Mu v Tichém oceánu. Je pravda, že tu byly celé kontinenty či civilizace na téže úrovni jako my nebo dokonce ještě dále, které po sobě prakticky nezanechaly stopy, nebo byly záměrně zahlazeny, protože plivou do tváře ortodoxní vědě. Rozdíl je pouze v tom, že během posledního cyklu, který trval něco přes 400 tisíc let, civilizace zmizeli, a než se lidstvo znovu shromáždilo, uplynula dlouhá časová období, při kterých prakticky došlo ke ztrátě kontinuity civilizace. Příštího půl milionu let bude poznamenáno faktem, že poté, co my uskutečníme přechod, nedojde ke ztrátě kontinuity.

Vize Johna Learyho

Jedním z nejznámějších vizionářů současnosti je americký inženýr John Leary, který poselství přijaté v roce 1996 sepsal do knihy o třech dílech, nazvané „Připravte se na Velké soužení a na Epochu míru“, kterou v roce 1997 vydalo ve Filadelfii nakladatelství Queenship. Podle Leryho bude průběh posledních událostí následující:

Varování – náhlé změny klimatu a počasí, zemětřesení, prudký vědeckotechnický rozvoj během několika let, znamení kříže na nebi

Znamení Bestie – falešný papež dosazený na papežský stolec, vzpoura v církvi a její rozkol

První Bestie (Antipapež) – falešný papež dosazený na papežský stolec, vzpoura v církvi a její rozkol

Druhá Bestie (Antikrist) – masové zavádění čipových technologií a zavedení Nového světové řádu

Tři dny temnoty – náraz komety do Země způsobující kataklyzma a konečně očištění (před tímto nárazem se na nebi objeví světelné znamení kříže

Prvními příznaky konce věku mají být prudké změny klimatu a počasí, zemětřesení, hladomory, prudký pokrok v oblasti vědy a techniky, zvláště elektroniky. V období soužení se na různých místech na nebi objeví zdaleka viditelná znamení křížů, která budou označovat místa chráněná silovým polem. Kristus Johnovi sdělil toto:

„Budu vás ochraňovat před vším zlým. Nebeské zářící kříže budou znamením veškeré mojí moci tak silným, že všichni věrní se budou rychle ukrývat na těchto místech. Tehdy se všichni přesvědčí o pravdivosti mých proroctví, že vás nenechám samotné jako sirotky. Budeme chráněni mojí mocí takovým způsobem, že satan nebude moci tyto lokality žádným způsobem dostat pod svoji kontrolu. Důvěřujte mi a já se postarám o všechny vaše potřeby."

Nejen podle proroctví Marie, Ježíše, Learyho, ale i podle celé řady vizionářů a jasnovidců bude papež varován o vážném nebezpečí, které mu bude hrozit. Opustí proto narychlo Vatikán a v ten okamžik bude Vatikán obsazen. Na jeho stolici v tichosti usedne falešný papež – „antipapež“, které se bude dosazen tajnou stínovou vládou antikrista. Od tohoto okamžiku bude vyhlášen vládou výjimečný stav, kdy budou lidé hromadně, ba i násilně, označování znamením Bestie.

Mezi jeho přijatými poselstvími a vizemi najdeme i tuto, která se shoduje nejen s vizemi Steven Greera, ale i mnoha jiných vizionářů a jasnovidců. Týká se „Tří dnů temnoty“, která mají nastat v samotném závěru transformace a kterými bude ukončena existence fyzické reality. (Někteří však tvrdí, že tento scénář již není aktuální a že k těmto Třem dnům temnoty již nebude muset dojít).

„Spatřil jsem obrovskou kometu s ohnivým ohonem, jak krouží kolem Země a stále více se k ní přibližuje, až z ničeho nic padá přímo do Atlantického oceánu. Uviděl jsem i dno oceánu, její neuvěřitelný pád pod vodou, až narazila v rudém ohni na dno oceánu. Náhle se zvedly gigantické vlny, ještě vyšší, než ty nejvyšší mrakodrapy, které najdeme v New Yorku. Celá východní část Spojených států a také celé pobřeží Atlantiku v Evropě zmizelo pod vodou. To způsobilo, že se probudily i dávno vyhaslé sopky, začaly chrlit lávu, zasypávat celý kontinent popelem. Pára z těchto vulkánů se smíchala s plyny komety a zahalila celou planetu po dobu tří dnů … celý svět bude trpět hladem a nedostatkem pitné vody…

Je nutné zásobit se potravinami – ty budou třeba především v dobách před Velkým soužením (tedy v současnosti) a během oficiální vlády Antikrista, kdy pouze ti, kteří budou označeni znamením Šelmy budou moci kupovat a prodávat. Bude to podobné jako v dobách útěku do Egypta. Tehdy navštívil Josefa anděl, aby jej varoval před králem Herodem. Podobně i tentokrát navštíví lidstvo andělé a budou je varovat před skupinou lidí, kteří budou chtít získat světovou moc a ostatní zabít. Zavedou lidi na místa, která budou v bezpečí pod jejich ochranou. Je třeba důvěry k nim, navažte s nimi přátelské vztahy ve vašich modlitbách, neboť přijde čas, kdy se stanou vašimi zachránci.“

Na závěr Leary uvádí, že po třech dnech temna, začne na Zemi nová epochy lidstva, která bude trvat tisíc let – v Bibli je uvedena jako „Tisíciletá říše“. Bible rovněž uvádí, podobně jako vesmírní lidé, že během apokalyptických událostí konce starého věku zahynou 2/3 lidstva. Po této éře Míru, ve které se bude lidstvo připravovat na úplné a skutečně rovnoprávné začlenění se do společnosti jiných vyspělých civilizací, nastane závěrečné období v historii lidstva v časoprostoru – Poslední soud, kterému bude předcházet varování. Během něho si každý bude moci zvolit, zda bude chtít pokračovat dále v dosavadním způsobu života, nebo se začlení do společenství andělů.

Michel de Nostre Dame (Nostradamus)

Na závěr nemůžu samozřejmě nezmínit proroctví vizionářského klasika Naší Paní – Michela de Nostre Dama, i když stále panují dohady o tom, jestli se vůbec jeho proroctví podařilo správně dešifrovat, neboť jsou psaná v šifrách, které měli zaručit, že se je lidstvu podaří rozluštit, až „přijde čas“. Buď se tedy jeho poselství již podařilo rozluštit nebo ještě čas nepřišel. Mám samozřejmě proroctví, která se týkají konce věku světa, nikoliv ta, která se týkala předchozích událostí, která se skutečně stala. I když své dílo nazval „Proroctví od roku 1555 až do dnes Posledního soudu v roce 3797“, ve skutečnosti údajně zahrnuje jen období do roku 2521. V dopise králi Jidřichu II. předpovídá, že během éry Vodnáře nastane na Zemi epocha „Zlatého věku“. Jeho počátek datoval na rok 2250.

Ještě před jeho začátkem však předpovídá i apokalyptické události konce starého věku podobně jako mnozí jiní jasnovidci: přírodní pohromy, III. Světová válka, vláda Antikrista, přesun zemských pólů, které zapříčiní pohyb kontinentů, masivní zemětřesení, ohromnou sopečnou činnost a změny globálního klimatu. Avšak ani Nostradamus nevidí budoucnost jako předem danou a sám dodává, že lidstvo může zmírnit následky těchto pohrom, stejně tak jako zabránit III. Světové válce, pokud se vzdá válek a ekologického ničení planety. Na tom prý závisí, jak velké množství přežije toto apokalyptické období.

Během doby Zlatého věku (Tisícileté říše) prý lidstvo nejen dosáhne obrovského technického a vědeckého rozvoje, ale i naváže intenzivní spolupráci s jinými civilizacemi a Země se stane členem mezigalaktického společenství. Předpovídá, že lidstvo v této době dosáhne velkých pokroků v genetice, najde prostředky jak zabránit stárnutí a způsoby léčby dosud nevyléčitelných nemoci jako rakovina. Také se naučí cestování časem. Po skončení éry Vodnáře prý začne věk Kozoroha a v této době se život přesune opět na novou a úplně jinou úroveň a na Zemi zanikne. Před tím však dojde k velkému střetu mezi civilizací východu a západu. A to je zajímavé. Je možné, že hrozbou pro západní křesťanskou společnost je také Islám. Tato maskulinní společnost ve které jsou striktně odděleny muži a ženy a muži vládnou ženám, je totiž doslova líhní pro frustrované, nespokojené, nadržené fanatiky, kteří touží dobývat nový prostor a bojovat proti západu – nevěřícím psům. A naše západní civilizace prostoupená mrtvou nebo jen vlažnou vírou, lhostejností, multikulturalismem a relativismem je pro tyto lidi výzvou.

Pietro Ubaldi

Zajímavou předpověď přinesl v roce 1950 (tedy na prahu studené války) známý jasnovidec a autor několika knih Pietro Ubaldi. Na následujících padesát let (tedy do roku 2000) prorokoval velké boje o světovou moc a ideologické zápasy a podobu světa, které ho rozdělí. Předpověděl i to, že důsledkem těchto zápasů bude použití atomových zbraní, která způsobí vyhlazení obou materialistických režimů, jak kapitalismu, tak komunismu a že zůstane jen skutečná demokracie, jako základ nového světa. Víme, že to předpovídala i Panna Maria ve svém Třetím proroctví z Fatimy. Mělo se to skutečně stát, ale naštěstí tomu bylo zabráněno a žádné atomové zbraně použity nebyly. Zničena měla být tehdy celá severní polokoule, Asie, Evropa i Amerika. (Podle sdělení vesmírných lidí tomu oni sami zabránili, když pravidelně deaktivovaly hlavice jaderných zbraní připravených k odpálení, takže vždy když měly být použity, selhaly. Nedávno dokonce sami představitelé velení americké armády oficiálně přiznali, že jim „něco neidentifikovatelného způsobilo deaktivaci raket“). Tím ovšem jeho předpověď nekončí a z hlediska současnosti je zajímavější to co následuje potom. Zde Ubaldi předpovídá, že po porážce materialismu bude celý svět řízen jedinou globální vládou jako jeden stát s jedním náboženstvím, než začne skutečně nová éra prosperity.

Vassula Rydenová

Jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších proroků současnosti je Vassula Rydenová, její knihy „Pravdivý život v Bohu“ s poselstvími, které dostává od Krista vyšly také v u nás v českém jazyce. Nutno ovšem říct, že poselství Krista jsou od ní podobná těm biblickým, plná poetických obrazů. Kristus v nich nemluví nijak přímo a jasně a je možná těžké je pro mnoho lidí pochopit. Vassula je Řekyně, která se narodila v roce 1942 a žila v Egyptě, ale nyní už několik let žije ve Švýcarsku. Cestuje, setkává se s lidmi po celém světě a předává jim Kristovo poselství. Jeho hlavním bodem jsou Kristova slova o tom, že „konec tohoto věku je blíže, než si myslíme“ a také, že rozsah a působnost našich hříchů je ve skutečnosti mnohem větší, než si kdokoli z nás dovedeme představit.

Edgar Cayce

Známý jasnovidec Edgar Cayce, jehož mnohé klihy vyšly i u nás, už v roce 1941 předpověděl vývoj naší civilizace v roce 2014. Uvádí, že „lidé budou na rukou nosit zařízení podobná náramkům, která budou nepřetržitě monitorovat zdravotní stav jejich majitele. Sprchy a vana bude mít zařízení, která vydávají ultrazvukové vlny. K zamykání dveří se již nebudou používat klíče, protože se budou ovládat hlasem nebo otiskem prstu. V Grónsku roztají ledovce a v části Antarktidy jich také mnoho zmizí. Kde dnes vidíme mohutné kry, bude jen voda.“ – No řekněte – naprosto přesná vize. Vše se začíná pomalu realizovat a dít. Věci o kterých neměl v roce 1941 nikdo ani tušení.