Rozhovor s iluminátem 2

Kdyby nebylo kapitalismu, tak byste nemohli existovat?

Nevím, co bychom dělali. Asi bychom bojovali o území a vliv s jinými feudály a to by byly nekonečné války. Nebo bychom museli přijmout komunistickou ideu a stát se vedoucí úlohou ve straně. Nebo založit teokracii, náboženskou doktrínu a prohlásit se za zástupce boha na Zemi. Nebo za proroka. Prostě vymyslet něco jiného, jak sjednotit o ovládnout společnost. Je ale jasné,  že bez technologií by to byl velký problém a stále by nás někdo ohrožoval. Ne, opravdu nevidím, žádnou cestu. Bohudíky za kapitalismus. A za globalizaci. Globální kapitalismus, to je ono, o čem naši předkové jen snili – co si kdysi dávno ani neuměli představit, že jednou něco takového opravdu bude. Stejně, jako si ani neuměli představit technologie, které dnes máme. Žijeme zkrátka v úžasné a převratné době.

Máte nějaké doporučení pro politiky?

Politikou se příliš nezabývám, to je spíše otázka na kolegy z našeho institutu a think-tanku pro politický dialog. Ale nejdůležitější je finanční begraund, bez něho je velmi malá šance, že byste to někam dotáhli. Podívejte, kolik stran a hnutí kandiduje ve volbách, jsou jich desítky a desítky, které nemají nikdy šanci na úspěch, nikdo je často ani nezná. I když mají dobré programy a snahu. Je až z podivem, že stále kandidují – že je to baví. Pokud ale já vytvořím begraund pro někoho, kdo chci, aby kandidoval, může se stát že bude úspěšný hned napoprvé. I když bud prosazovat nesmysly.

To myslíte vážně? Nesmysly?

Ano. Pamatujte vždy na to, že politika je především divadlo, určitě se nesmíte brát příliš vážně. Pamatujte, že jste jako herec na jevišti. Můžete mít sebelepší programy, plány a ideály, pokud ale nejste přesvědčiví, bude vám to všechno k ničemu. A naopak, pokud přesvědčiví budete, můžete lidem nakukat prakticky cokoliv. Záleží opravdu na tom, jak to umíte podat, jak to umíte komunikovat. Ostatně kolegové na to mají specialisty a pokud máte o politiku zájem, můžu vám dát volnou vstupenku na jednání této naší mezinárodní skupiny a zapojit se do našich vzdělávacích programů o tom, jak zlepšit svět a jak ideály transformovat do praxe.

Nakukat cokoliv, myslíte, že lidé jsou hloupí?

(smích) Jistě, to je jen tupé stádo, Kdyby tomu tak nebylo, už dávno by byli svobodní a nežili ve falešném matrixu. Věděl to nakonec i Adolf, bohužel ale předběhl dobu a přecenil své možnosti, proto nemohl dotáhnout věci až do konce. Šel na to úplně špatně. On psychologii davu ve skutečnosti pochopil jen částečně, proto sice získal masivní podporu, ale nestačilo to. Už on se snažil navázat kontakty s našimi vesmírnými přáteli, kteří mu sice do jisté míry i pomohli, ale protože věděli, že to nikam nepovede, dali od toho ruce pryč. Dokud se nám nepodařilo sestrojit jaderné zbraně a technologie nepokročili dále, což bylo možné až těsně po druhé světové válce, kdy naše atomové zbraně byly úspěšně otestovány na lidech v Japonsku.

Ale ty byly přece použity jako zbraň proti nepříteli….

Vůbec, ne. Nepřítel již byl prakticky poražený. Bylo třeba tyto zbraně jen testovat. Naštěstí se k tomu podařilo najít vhodný důvod, takže se to stihlo ještě během války. Jinak bychom to těžko mohli provést. Měli jsme velké štěstí. Svět to akceptoval a nebyl s tím problém.

V době karibské krize začátkem 60. let by svět skutečně na pokraji třetí světové války, je to pravda?

Ano, bohužel s vytvořením východní bloku v Evropě, tím jak nám Sovětský svaz zabral část světa se stalo to, že nám do jisté míry udělal čáru přes rozpočet. Jedinou možnosti bylo použít všechny jaderné zbraně. Systémy již dokonce i byly aktivovány a odpáleny, ale z jakéhosi neznámého důvodu selhaly a byly jakousi neznámou silou deaktivovány. Naši experti se domnívají, že šlo o zásah nepřátelských mimozemšťanů, kteří nás před tím kontaktovali a varovali. Nevíme, ale nakonec jsme zjistili, že to bylo vlastně dobře.

Proč?

Protože ač naše tehdejší jaderné zbraně již měly obrovskou sílu, ne zřejmě takovou, aby mohly zcela zlikvidovat nepřítele. A pokud by k válce došlo, dostali bychom se do velice složité situace. Planeta by byla zničená a ohrozila by i naší existenci. Proto ani do budoucna žádnou podobnou válku neplánujeme. Ano plánujeme jadernou válku, pokud si to situace vyžádá, ale ne takovou, aby zničila celou planetu. V každém případě s takovou šokovou „terapií“ počítáme pouze jako s krajní možností, pokud nepůjde nový světový pořádek prosadit žádným jiným způsobem. Žádné katastrofy ani velké množství válek nejsou příliš v našem zájmu. Velmi rádi bychom věřili, že nedojde ani k žádné přírodní pohromě, ale bohužel není otázka zda k ní dojde, ale kdy. Proto se připravujeme na všechny varianty. Mnoho lidí mluví o tom, že v budoucnu nám může hrozit katastrofa, ale nikdo se na ní nepřipravuje, nikdo nemá žádný plán – pouze my ho máme a jsme připraveni. Až k ní dojde, budeme to opět jen my, kdo bude schopen reagovat, až všechny ty sítě zkolabují a nastane chaos.

Slyšel jsem, že po odeznění karibské krize musel prezident Kennedy zemřít, protože věděl příliš mnoho. Je to pravda?

Nevím přesně, eliminaci osob mají na starosti naši kolegové z dozorových orgánů, takže o konkrétním případech mluvit nemohu. Je mi jen známo, že Kennedy z nějakých důvod nebyl schopný integrace a byl skutečně překážkou.  Bohužel podobně eliminováno muselo být poměrně hodně osob, avšak ve většině případů nebyl najat žádný vrah,. Byli v tichosti eliminováni naší jednotkou, takže je už nikdo nikdy nenašel a jsou nezvěstní. Protože však prezident je příliš významná a exponovaná osoba, nemohl být použit běžný postup.

Také jsem slyšel, že někteří byli nahrazeny klony…

Opravdu nic o tom nevím. Všechno je možné, ale my žádné klonování ani genetické modifikace neprovádíme, tím se zabývají naši vesmírní přátelé, kteří v tomto mají mnohem více zkušeností. Je možné, že náš odbor pro mezigalaktickou spolupráci má nějaké takové společné projekty. Tak dalece do toho nevidím.

Jak to, vždyť jste iluminát…

Ano, ale nikdo z nás není ředitelem zeměkoule, neví všechno a nezabývá se vším. Já se zabývám hlavně ekonomickými otázkami. My jsme lidé jako kdokoli jiný, máme své zájmy, své obory činnosti, ale všechny nás spojuje stejná, společná vize, ve které jsme dědici této planety, pokračovatelé civilizace. My jediní máme plán a nabízíme ho každému. Tento plán zní – Nový světový řád. Nová, globální a spravedlivé společnost pod jednou vládou.

Mě se zdá, že spíše vymýváte lidem mozky, to je tedy to vaše vzdělávání?

Samozřejmě, ale to jsou přirozené zákony, každý vládnout nemůže, to by byla anarchie. My jen využíváme možnosti, které nám dává kapitalismus a demokracie – to je vše.

Lež a oblbování, jsou přirozené zákony??

Ne, to jsou jen prostředky. Přirozený zákon je ten, že vládnout vždy může jen jeden – ten nejschopnější a nejpřesvědčivější. Co je na tom nepochopitelného? Je takoví lidé mohou lidstvo někam vést a zasadit se o rozvoj společnosti.

Takže jako normálně demokratickou cestou to není možné?

Jakou normální? Vždyť demokracie je ve skutečnosti chaos, mravní úpadek, bída. Pokud není řízená, znamená rozklad společnosti. Máte opravdu zvláštní představy o demokracii i kapitalismu. Máme snad nějakou lepší variantu? Nebo byste snad preferoval komunismus, teokracii či znovu neomezený feudalismus?

No, já nevím, myslel jsem prostě spravedlnost. Aby si lidé zvolili samo vůdce, jaké chtějí.

Opravdu vám nerozumím. Zřejmě jste snílek, který vlastně neví, co chce., nebo vlastně neví, co spravedlnost je. My snad někomu bráníme, aby si zvolili, koho chtějí?

A co je podle vás spravedlnost?

Rovnost, solidarita, humanismus.

Ale jak vidím, tak i to si každý může vykládat jinak. Zdá se mi, že máte o tom dost zvrácené představy.

Samozřejmě, všechno lze vykládat různě. Proto je nejdůležitější výklad těch, kdo jsou nejúspěšnější.

Aha, takže úspěch je pro vás vlastně podstata všeho…

No, konečně jste na to přišel. Ano, klíčové slovo je úspěch. To je absolutně nejvyšší hodnota. Pouze úspěšní mohou určovat hodnoty. Ať už máte systém jakýkoliv. Pouze ale v demokracii a kapitalismu můžete dosáhnout největšího úspěchu, protože tato kombinace dává nejvíce možností.

Jasně, a ty hodnoty se klidně mohou lišit od zákonů Boha.

A kdo šíří Boží zákony mezi lidmi? Zase jen osvícení lidé – osvícenci, nebo chcete-li ilumináti. Kdyby si lidé nezačali Boží zákony vykládat podle svého, každý jak kdo chce, nikdy by nebyly války ani tolik různých náboženství – takový choas. Proto jsme byli povolání zavést nový světový řád, který tu byl předtím, že lidstvo upadlo do temnot a začalo rozdělení. Proto budujeme novou jednotu.

Ale k tomu přece musí lidstvo dospět samo, ne, že vy ji někomu nadiktujete,

My nikomu nic nediktujeme. Každý se může svobodně rozhodnout – zatím. My pouze přinášíme osvětu. Konečně vidíte, že lidstvo se již začíná otevírat a uvědomovat si skutečné hodnoty. Vidíte to všude, tu nádhernou změnu vědomí. Transformace již začala a Nový věk je tady. Lidé si naše osvícené ideály sami osvojují. Ano dříve jsme finančně přes různé organizace například podporovali LGBT komunity, pochody hrdosti, apod., ale dne už to prakticky jede samo. Ta vlna. Vidíte tu nádhernou záplavu duhových barev, závan svobody a nové revoluce lidstva. No není to nádherný pocit? Vše se mění před našima očima, vše o čem jsme tolik století jen snili a co jsme si vůbec ani neuměli představit.

A co když to nabere zpětný chad?

To si ani neumím představit. Ale je pravda, že do budoucna se mohou objevit i vážné komplikace a počítáme i s tím, že to může začít drhnout. Právě proto máme připravené záložní plány, včetně šokové „terapie“.

Já nevím, mám z toho takové smíšené pocity. Snad máte pravdu.

No vidíte, všechno chce svůj čas, samozřejmě. Když lidstvo tak dlouho dobu žilo v temnotách, není lehké se od nich osvobodit a najednou to prostě nejde. Až se zbavíte předsudků, poznáte, že jsme svobodní a že jsme jeden z nás. My všichni jsme děti jednoho Boha a všichni toužíme být svobodní. Ostatně svoboda je dar, kterou nám dává Bůh. Není to žádný manipulátor, jak si představují mnohá náboženství a především katolická církev. Je to úplně někdo jiný. Tyhle manipulativní organizace pouze lidem vštípily pocit viny tím, že si vymysleli existenci hříchu. A tím je uvrhli prakticky na stovky, ba dokonce tisíce let do otroctví.

No to máte asi pravdu. Vždy jsme vlastně v Boha věřil.

No vidíte a díky nám už začínáte poznávat pravdu.

Ale přesto, říkal jste, že pravda je relaitvní…

Ano jistě. Ale to neznamená, že neexistuje.

Tak jak může být relativní?

Přece proto, že pravda je to, čemu věříte. Relativismus znamená možnost různého výkladu, z nichž ani jeden však není absolutní.

Aha, no vlastně… Musím nad tím ještě popřemýšlet, mám v tom už nějaký hokej.

Samozřejmě, určitě navštivte naše přednášky, zde naberete hodně inspirace.

A jaký názor máte na prostituci?

Přijde na to. Jste-li pohledná žena a máte alespoň sex jen trochu ráda a neštítíte se případně nechutně vypadajících nebo třeba starých, nemocných, nicméně zajištěných klientů, jistě vám nemusím radit. Stačí, když si pronajmete malý byteček za účelem sexuálního výdělku, tzv. privát. Nedoporučuji pracovat pod pasákem nebo pasačkou někde ve veřejném době, či jak se dnes říká – v nočním klubu – tam na vás budou spíše vydělávat jiní. Buďte maximálně sobecká, s nikým se nedělte – ono konkurence je už tak velká a velmi dobré částky si můžete účtovat jen tehdy, máte-li k dispozici mimořádné tělesné přednosti, jste ochotná podstoupit zdravotní riziko a nechat se nakazit nebo jsme ochotná přistoupit i na neobvyklé či nechutné praktiky, případně močení, výprask, mučení, natahování na skřipec, apod. Nemusíte zapomínat ani na různé slevy či věrnostní programy, i když to není v této oblasti podnikání běžné. Bohužel, stát zatím na tyto služby žádné sociální příspěvky neposkytuje, nicméně od daní jste osvobozena. Pokud si dlouho udržíte dobrý vzhled, budete ve velké výhodě před konkurencí – z většiny sexuálních pracovnic se totiž během let poctivé práce stávají trosky, jejichž těla ztrácejí na hodnotě. Můžete však využívat falešných, retušovaných fotografií nebo prezentace, ve kterých použijete fotografie z doby, kdy jste ještě jako pouliční asistentka nepracovala. Není to ale opravdu práce, která je pro každou.

Máte nějaké lepší rady pro ženy?

Můžete také nabízet služby doprovodu a hrát přítelkyně a manželky. Ovšem tady se musíte umět chovat trochu na úrovni. Úspěšní muži těchto služeb rádi využívají, když nikoho nemají a nechtějí vyrazit do společnosti sami, protože by to nevypadalo dobře.

Co říkáte na ženy, které si vydělávají ve filmech pro dospělé?

Práci sexuální herečky pro filmová studia příliš nedoporučuji – už to není co to bývalo, i když, pokud jste atraktivní, přijdete si jako žena stále na slušné peníze. Faktem ale je, že většina studií už dnes spíše živoří, v důsledku toho, že své lechtivé filmy dnes poskytuje a šíří prakticky kde kdo a zdarma. A náročných konzumentů na virtuální HD kvalitu v této oblasti není tolik – navíc i zde je otázkou času, kdy je bude nabízet kde kdo zdarma, aniž by byl profesionálním hercem. Většině lidí se – bohužel – stačí vyhonit i nad snímkem ve standardní kvalitě. V této oblasti už opravdu není příliš co vymýšlet a nabízet. Profesionální studia v podstatě existují ještě jen proto, že jejich produkce není zatížena žádnou zvýšenou, sektorovou daní. Faktem ale je, že pro atraktivní ženu nemusí být pár tisíc za jedno číslo úplně zanedbatelná částka. Castingů se pořádá stále dost a přihlásit se může opravdu kdokoliv – každý je vítán. Mezi studentky je o tyto příležitostné brigády stále velký zájem, za jedno natáčení si mohou přijít na více peněz, než za dva týdny brigády někde na recepci, apod. Mohou tak spojit příjemné s užitečným a navíc mají mnohem více času na studium.

A pokud nejsem žena? Mám nějakou šanci?

Pokud nejste zavedená hvězda nebo produkční, jako muži máte ovšem smůlu – v tomto případě počítejte jen s pár stovkami, takže zvažte, zda pro vás není výhodnější najít si jinou brigádu. Třeba právě na té recepci. Bohužel homosexualita stále ještě není natolik rozšířená, aby to bylo finančně zajímavé. Většinu konzumentů těchto produkcí zajímají ženy, je to logické, ženy jsou zaměřeny spíše na vztahy se sexem, muži zase na sex bez vztahů, takže většina zájemců o tuto produkci jsou logicky muži.

Není to příčina toho, roč jsou ženy úspěšnější při studiu vysokých škol a proč je jich také více?

To netuším, takovými sociologickými výzkumy se nezabýváme. Ale samozřejmě že mohou svými půvaby mohou rozhodovat i o výsledcích zkoušek, zatímco studenti musí opravdu poctivě studovat.  Žena musí být ovšem hezká,, vstřícná a být schopná trochu koketovat. Je to lepší, než se spoléhat na to, že iniciativa přijde ze strany muže sama od sebe. S muži to musí trochu umět – nebýt jako dřevo nebo nána v koutě, která čeká na prince. Někdy se stane, pokud má štěstí, že dokáže přesvědčit i zásadovitého a charakterního muže, otce rodiny, že si nakonec dá říct. Vždy jsme kladli důraz na to, aby naše partnerky, manželky a přítelkyně byly atraktivní a mladé, s dobrým vystupováním a schopností být povolné. Jim vděčíme za mnohé, bez nich bychom to nikdy nedotáhli tak daleko. Zatímco my muži řešíme spíše odborné věci, ony nám pomáhají při sjednávání kontraktů, obchodů, s ovlivňováním politiků svými půvaby, apod.

A co pokud jsem muž, studiu se tedy nevyhnu…

Pokud jste muž, pak vám nemohu doporučit více, než si vybrat vhodnou fakultu a pokusit se alespoň svoji závěrečnou práci někde z části okopírovat nebo opsat. Bohužel, i když existuje spoustu lidí, kteří k titulu přišli bez práce, dnes už to v případě mužů není tak snadné, protože vše se digitalizuje. Pokud tedy chcete studovat kvůli penězům, raději se tomu vyhněte. Věřte, že k tomu žádný titul stejně nepotřebujete. Tedy pokud nechcete vykonávat i nějakou zbytečnou práci, jen protože vás baví. Nezapomeňte, že maximální finanční prospěch za minimum investice je vždy až na prvním místě. Peníze a majetek by měl být středobodem vašeho života – bez toho nejste v dnešním světě nic. Vše se v podstatě točí na světě jen kolem peněz. A když se netočí vše přímo kolem peněz, tak prostřednictvím přirození. To je zákon světa.

Obdivuji vaši moudrost a pracovitost, ve které jste se naučili využívat systém…

To jsem rád, že si už rozumíme. Podívejte se na našeho přítele Viktora, který dnes žije na Bahamách, Zdeňka ve Švýcarsku nebo Iva a další a další přátele a příbuzné naší rodiny rozseté po celém světě… Některé ještě baví těžit peníze, jiní už mají dost a jen se válejí na pláži v tichomoří, na Maledivách a jinde. Ne, každý nebyl tak snažteúspěšný a nedosáhl takového renomé, ale všichni se mají více, než dobře. Jsou mezi námi lokální borci, ale i globální mistři, které ani žádné renomé nemají a nikdo je nezdá. Jsou mezi námi i ti, kteří své zásoby mají dobře rozložené a ukryté, formálně vlastněné mnoha jinými společnostmi, které však ovládáme my. Všichni jsme jedna rodina. Věřte, že nikomu z nás nic nechybí a ani nám nehrozí žádné nebezpečí.

Takže vlastně svět potřebuje vás…

Jistě, je na nás a všem co děláme prakticky závislý… Jsou to vlády a politické reprezentace, které se přizpůsobují nám, protože naše prostředky potřebují. Oni nás prosí svými pobídkami, abychom u nich investovali. I když ani nemusíme. Díky našim předkům my už nic dělat nemusíme, staráme se jen o množení majetku a kontrolu peněžních toků. Jde nám především o to – mít pod kontrolou je a technologie. Pro nás pracují jiní – ti, které si platíme a kterým dáváme práci. Každý podle toho, kolik si zaslouží. A oni skutečně touží pracovat, my jen kontrolujeme. Je neuvěřitelné kolik lidí touží pracovat. Díkybohu za to, neboť jen tak můžeme svůj projekt dokončit a máme zdroje, ze kterých můžeme čerpat. A my jim to naopak vracíme tím, že jim dáváme práci a peníze. Jejich hloupost nám pomáhá k tomu, abychom jejich vědomí pozvedli na vyšší úroveň. Každému, kdo pro nás chce pracovat, dáme vše, co bude potřebovat pro život i v Novém světovém řádu a všem zajistíme šťastnou budoucnost.

Dá se tedy říct, že vaše práce je vaše hobby…

Samozřejmě, na vše ostatní máme právníky, sluhy a služebné. Děláme už jen to, že skupujeme cenné movitosti, nemovitosti a cenné papíry. No a hlídáme si ty toky a technologie, abychom se ujistili, že nás nikdo nemůže ohrozit – dobře si hlídáme, aby nikdo nenarušil naše zájmy a prostor. Existují i velmi bohatí a vlivní lidé, se kterými o spolupráci nestojíme. Naštěstí jich však není tolik a nemají takovou moc, aby naše zájmy mohli ohrozit. Máme totiž k dispozici také mnohem vyspělejší mimozemské technologie, ovšem nechceme je použít, dokud nepřijde čas. Vše je zatím jen ve stádiu příprav.