Rozhovor s iluminátem 3

Jak vypadá váš den?

Ráno snídáme třeba v Tokiu, sedneme do našeho letadla a obědváme v San Fanciscu u přátel a večer máme jednání v Paříži. Každý den je jiný, nikdy není nuda. Máme na dlani celý svět, problémy lidí jsou nám naprosto vzdálené. Stále máme nějaká jednání a přátelská posezení, ve kterých řešíme budoucnost světa. Jde u uzavřená a utajená setkání se vzdělávacími programy, na kterých se podílí také mnoho špičkových vědců, které platíme. Všichni máme společný zájem, kterým je zlepšení života na Zemi. Díkybohu i za globalizaci, která nám naši činnost nesmírně usnadnila a umožnila nám, aby se naše velká rodina stále rozrůstala a aby se na naši stranu přesouvala stále větší část majetku světa. Na druhou stranu je globalizace z velké části výsledkem našeho úsilí propojit a sjednotit svět. Jednota, to je naše heslo pro budoucnost. Samozřejmě, mohli bychom být aktivnější a vést velké společnosti – kapacity na to máme. Ale upřímně řečeno, ne každého z nás to ještě baví, takže tuto práci přenecháváme jiným, které pouze kontrolujeme. Pouze dozorujeme veškerý kapitál, činnost vlád a politiků.

Jak vaši předkové vlastně začínali, že jste se dostali tak daleko?

Uvědomte si, že všichni jsme začínali jako každý z vás, nejsme žádní supermani. Jen jsme se do toho nebáli jít a naučili jsme se na zisku bez práce pracovat, aby další generace to měly jednoduší a jednoduší – mohly žít z vydělaných peněz a mít možnost stále více ovládat a kontrolovat peněžní toky a tím i svět. Na začátku, kdy kapitalismus začínal to vlastně bylo velmi jednoduché.Naši předkové si lámali hlavu nad tím, jak nový systém, který odstranil feudalismus využít ve svůj prospěch až nakonec přišli i na to, jak ho ovládat. Kontrola bank byla základem, přes ty začali kontrolovat peněžní toky a politický vývoj. Nestalo se to ze dne na den – pracovali na tom celé generace. Je to výsledek našeho postupného a vytrvalého úsilí, které trvá už několik stovek let. Je to výsledek našeho systému, neboť jsme to my, kdo jsme stáli u zrodu kapitalismu a díky němu jsem se dostali až na vrchol tohoto jedinečného systému, kteří odstranil feudalismus a přinesl demokracii a občanskou společnost. Už na počátku nám bylo jasné, že jeho podstatou je zisk – vykořisťování člověka člověkem, okrádání člověka člověkem, schopnost oblbovat, přesvědčovat a okrádat. Bohužel, poctivost je jen to, co mnohé podnikatele brzdí v jejich úspěchu. Nakonec i oni sami to ví a snaží se ji vyhýbat, jen pokud se jim naskytne příležitost. Ať už se jedná o daně, cenovou politiku, reklamu či marketig. Celý tento systém je postaven na oblbování. Proto jsme se ihned chopili příležitosti, systém dostali pod kontrolu, nejdříve na místní, lokální úrovni a poté na širší. Dnes kontrolujeme velkou část celého světa, od byznysu, přes mnoho dalších odvětví, až po politiku. Snažíme se omezit to, aby lidí podváděli a současně ze systému těžit maximální zisk pro nás.

A nebrzdí vás regulace, kterými se státy snaží omezovat vaši práci? 

Máte pravdu, dnes naše podnikání sice mnohé vlády již regulují, ovšem to už je nám prakticky úplně jedno. Jinými slovy, naše postavení je už tak silné, že nám na nějakých regulacích nezáleží – ty dopadají jen na lokální a poctivé podnikatele, které neovládáme a ani to není náš cíl. Zaměřujeme se pouze na ty největší firmy, které se snažíme postupně skupovat. Ať už jde o telekomunikace, skupiny vydavatelství, energetické, satelitní a internetové sítě, ropné společnosti, doly, apod. A protože peníze jsou opravdu důležité, je to opravdu snadné. Můžeme si koupit cokoliv. My ovládáme třeba energetické soustavy v těch a tamtěch zemích a přátelé se zase starají třeba o školící a vědecké programy. Jiní mají na starosti rafinérie a ceny ropy, atd.

Takže takto vlastně kontrolujete svět…

Ano, tím vším máme pod kontrolou celý svět, takže pokud usoudíme, že by to bylo pro nás výhodné, nebo by nás mohl ohrozit naše zájmy, můžeme vyvolat například světovou hospodářskou krizi, globální ekologickou katastrofu či válku. Bohužel, ne vždy to vyjde, ale díky posilování naší moci, intenzivní spolupráci a aplikací technologií se nám daří úspěšně pokračovat v našich projektech. Naši agenti a lobbisté jsou prakticky ve všech vládách světa, všude kde se o něčem pro nás důležitém rozhoduje. Máme dokonalý přehled o tom, co se kde na světě děje, jaký je kde stav, kde to jde nahoru nebo dolu a co je v našem zájmu.

A co je náplní vyšší činnosti dnes?

Naše budoucí generace máme dávno zajištěné a jediné na čem nyní pracujeme s kolegy z jiných zemí je projekt na ovládnutí světa a na redukci významné části lidstva. Dobře si uvědomujeme, že přelidněnost vážně škodí Zemi a že její zdroje jsou omezené. Děláme to pro dobro a budoucnost celého světa. My, osvícenci nové éry lidstva. Ilumináti, kteří poznali jeho skryté tajemství. Ostatně částečně není tak skryté, každý princip kapitalismu zná, ale každý ví, že není čím ho nahradit, takže nám nic nestojí v cestě. Jedinou překážkou kdysi býval komunismus, takže náš vliv na tento blok izolovaných zemí byl poněkud omezený. Naštěstí tyto režimy byly nelegitimní a neživotaschopné a pod tlakem lidí se zhroutily.

To, že spolupracujete s mimozemšťany je konspirace nebo ne?

Samozřejmě, že ne. Je to realita, ale z pochopitelných důvodů jsme z ní museli udělat konspirační teorie, vnést do uniklý informací a svědectví chaos, tak aby nebylo jasné, co je pravda a co ne. Lidstvo ještě není připraveno na odhalení pravdy. Navázali jsme spolupráci s kolegy jiných mimozemských civilizací, o kterých lidé nemají ani tušení a naši bratři nám poskytli technologie výměnou za naši vstřícnost, čehož si velmi ceníme. Až přijde čas – a věříme, že to bude brzy, představíme naše přátele a bratry celému lidstvu. Těšíme se na dobu, až lidé budou moci poznat tajemství světa a skvělou budoucnost, která je před námi.

Ale kolem vás je mnohem více konspiračních teorií….

Ano, navíc mnoho lidí proti nám či našim bankéřům demonstruje. Kolují o nás různé konspirační teorie – například o jedné z našich vzdělávacích skupin Bilderberg se šíří úplné nesmysly. Například to, že chceme ovládat svět.

A není to tak?

To je samozřejmě naprostá hloupost. My ho naopak chceme vést tak, aby se všichni měli dobře a nikdo nemusel pracovat. Abychom zavedli nový a spravedlivý světový řád, ve kterém nikdo nebude překážet nikomu, ve kterém si budou všichni rovni, usilujeme o jedinou homogenní, multikulturní, nábožensky neutrální a jednotný řád, genderově zcela vyváženou společnost, o jasnou struktury vlády, přehlednost a jednoduchost demokratického systému z podstatné části řízeného centrálně a umělou inteligencí. O jednotný bezpečnostní, univerzální kriminální systém, který zabezpečí bezproblémový chod celého světa a úplný pořádek. O svět bez hranic a národů.

A jak by měl takový svět podle vás vypadat?

Zatím počítáme s tím, že rozdělíme svět cca do pěti nadnárodních celků a každý z našich největších klanů bude vládnout jednomu celku. Nejdříve prostřednictvím politiků a později přímo prostřednictvím našich vlastních zástupců a přátel s vesmíru. Počítáme s únií Americkou, Asijskou, Africkou, Evropskou a Oceánskou.

Mohu vám položit důvěrnou, trochu osobní otázku?

Ale jistě, pokud mám oprávnění vás informovat, proto jsem tady. Média nejsou našimi nepřáteli, jako pro některé politiky. Vážíme si jejich práce, stejně jako práce všech novinářů. Ostatně proto také je velká jejich část na naší straně a spolupracujeme s největšími soukromými i veřejnoprávními mediálními domy. Máme nespočet mediálních zástupců, kteří sami média vyhledávají a ovlivňují. Mnoho z nich vlastními také přímo – podobně jako vaše médium.

Vážně, to nevím?

Vidíte, nevíte přesně ani pro koho pracujete a to si myslíte, že jste nezávislý. (smích) No jinak bych tu s vámi ani neseděl. Ne vy jste pozval mě, ale moji agenti se domluvili s vedením vaší kanceláře, aby vám doporučila setkání se mnou. A proto jste mě pozval.

Věříte v Boha?

Ne nevěříme, protože my víme, že je. A také víme, že je někdo zcela jiný, než jaké o něm mají představy lidé. Nakonec i bible je v podstatě jen snůška nesmyslů, kterou si vymysleli lidé, aby znemožnili jiným poznat pravdu. Je to v podstatě starobylá, dobře propracovaná fake nwes na vymývání mozků. Zde najdete vše naruby. Obsahuje mnoho pravdy, ale úplně překroucené.

Kdo je tedy podle vás Bůh?

Je to nejvyšší inteligence, která nám propůjčila svoji moc a díky které jsme dosáhli toho, co a kým jsme. On je nejvyšší bytost, která nás stvořila a má se světem svůj plán. Nám dala úkol posunout svět směrem k Němu. Náhoda neexistuje. Je to také On, díky kterému jsme mohli poznat naše vesmírné bratry – všichni jsme v podstatě dětmi jednoho Otce. Každý den mu v našich chrámech přinášíme při rituálech krvavé oběti dětí.

To je ale strašné, ne?

Vůbec ne, je to výraz poděkování a naší věrnosti. Život je věčný a tyto děti se dostávají do ráje, aby nám je Bůh vzápětí vrátil. Jejich krev nás očišťuje od hříchu. Ony jsou jeho darem, kterým můžeme vyjadřovat svoji lásku a oddanost. On je dává nám a my mu je takto symbolicky vracíme. Je to v podstatě princip oběti. Není to nic nového.

A věříte v ďábla?

Ano, ale je to symbolická bytost. Jsou to lidé, kteří brání lidstvu poznat Boha. Buď z neznalosti, protože nejsou osvícení nebo záměrně, protože chtějí manipulovat jinými. My neuznáváme princip manipulace a otroctví, to jsou jeho vynálezy. Uznáváme pouze absolutní svobodu, tj. i svobodu nepracovat a zároveň se mít dobře. Je to základní právo každého člověka. Na stranu ďábla nepatří jen většina lidí, kteří jsou takto zmanipulovaní, ale i mnohé jiné mimozemské bytosti,. které si nepřejí aby lidstvo poznalo pravdu. Totiž, že může dosáhnout dokonalosti a být jako Bůh. Byli jsme stvořeni k tomu, abychom, byli jeho obrazem, tedy jako On.

Proč o těchto věcech nemluvíte veřejně?

Protože na to lidstvo ještě není připravené, bude to možné až teprve v době nového světového pořádku, globální jednoty a náboženství. Dnes by tomu ještě nikdo nerozuměl. Lidstvo musí být k odhalení pravdy a k příchodu mesiáše připravováno postupně. Je třeba změnit jeho mentalitu a způsob myšlení, eliminovat tradice, hranice a předsudky. Vše co patří minulosti.

Mesiáše? Návrat Krista?

Přesně tak, v tom se bible nemýlí. Tedy až na to, že stejně jako při svém prvním příchodu přijde znovu jako člověk a svými zázraky přesvědčí každého, že On je tím, kdo má přijít. Přijde čas, kdy na Zemi zavládne jeho království a my mu připravujeme cestu. Našim nejtěžším úkolem bude podmanit si Vatikán, který se do značné míry urputně brání.

V čem vidíte problém?

Je to pochopitelné. Jak se říká – pod svícnem je největší tma. Naši lidé jsou ale všude a není daleko doba, kdy se nám i zde podaří získat rozhodující moc, abychom mohli dosadit svého papeže, změnit věrouku i systém bohoslužeb který je dnes zcela zastaralý, odpovídací středověku. Církev tu musí být pro všechny. Každý má právo na to, aby byl spasen. Ne jen nějaká elita.

Proč věříte, že se Kristus opět vrátí jako člověk?

Jak jinak by mohl přijít a na jaké Zemi by mělo být jeho království? Nový větový řád, to bude ona Nová Země. Naši vesmírní bratři jsou jeho andělé. No a On přijde se svými anděly, postaví se do jejich středu a stane se vládcem Země. Není v tom třeba hledat žádná tajemství.

Kdy se to stane?

To nevíme, ale až bude lidstvo připraveno a bude hrozit jeho zkáza. Pak to přijde. Náš svět je v dobrých rukou a znovu bude zachráněn. Čekáme na nové instrukce našich vesmírných bratří. Situace se stále vyvíjí, takže nic nelze předem odhadovat.

Budou všichni spaseni?

Ne, určitě ne. Ne všichni budou vítat nový světový pořádek. Mnoho lidí dnes žije v temnotách a manipulacích. Svět je rozdělen do mnoha náboženství, což je výsledek práce ďábla. Mnoho lidí nevěří v nic nebo naopak všechno. Nebudou zkrátka moci uvěřit, že ten čas přišel. Nebudou schopni se začlenit do nové společnosti. Nebudou tomu rozumět, ani vědět, co se děje.

Co s nimi bude?

Budou postupně shromažďování do detenčních vzdělávacích zařízení. Zbytek bude později unesen nepřátelskými vesmírmými bytostmi. Teprve potom nastane Nový věk. Je to opravdu rozhodnutí každého, čemu chce věřit. Každý může být zachráněn, pokud bude chtít.

Takže koncentrační tábory na převýchovu?

Ale vůbec ne, nic takového. Naším cílem není omezovat svobodu nikoho. Bude to pro jejich dobro, aby byli schopni se integrovat. Jde v podstatě o humanitární integrační a nápravný program pro nepřizpůsobivé. Je to pro jejich dobro, jinak by mohli být nebezpeční společnosti a nakonec i sami sobě.

Nezlobte se, ale to mi připadá jako nová totalita….

No vidíte, zase to nepochopení, ta nedůvěra… Nebojte se, až poznáte tajemství světa a Boha, zjistíte, že Bůh dává svobodu. Až se změní vědomí lidstva, dojde k poznání, kdo doopravdy je a že totalita je jen mentální představa nesvobody. Něco co ve skutečnosti nikdy nemůže fungovat.

Takže Velký Bratr?

No, když tomu tak chcete říkat? Ale ano, Bůh je ve své podstatě naším velkým bratrem. Před ním nemáme co skrývat a až přijde čas, bude vše odhaleno a každý se bude muset odhalit. V tom je spravedlnost budoucího světa. Lidé budou opět v ráji. Nikdo nebude mít co skrývat ani důvod to skrývat. Soukromí je vynález ďábla, něco co mezi lidmi staví bariery. Na nové Zemi nic takového jako soukromí nebude existovat.

A jak víte, že vy jste Bohem pověřeni jako správci nového světa?

My jsme si tento úkol nevybrali. Byl nám nabídnut a svěřen. Proto jsme se stali jeho ilumináty. Nikdy nepřestaneme za tuto nabídku být vděčni. Možná, že kdybychom se nevypracovali až na vrchol vývoje kapitalismu, který jsme vytvořili, nikdy by k tomu nedošlo. Ale protože jsme získali moc kontrolovat světové bohatství, oslovili nás naši vesmírní přátelé a rozšířili naše představy o Bohu.

Jak se toto oslovení odehrálo?

Nejdříve nás oslovili nepřátelské bytosti – až později jsme zjistili, že to byla léčka. Nabízeli nám kontakt s lidstvem, pokud ustoupíme ze svých plánů, což jsme samozřejmě odmítli a přesvědčili jsme naši vládu, aby to nedělala. Mezi tím se nám totiž zjevili andělé a varovali nás před tím. Náš svět se ocitl na pokraji katastrofy. Andělé nám také nabídli skutečně vyspělé technologie za spolupráci na projektu změny vědomí lidstva s tím, že jsme byli Bohem vybráni jako vedoucí elita Nového Věku. Dnes už víme, že to byla zkouška, protože kdybychom přijali nabídku kontaktu s lidstvem, znamenalo by to jeho zkázu a ovládnutí. My jsem svět tak vlastně zachránili.

Co vlastně řešíte na setkáních vaší vzdělávací skupiny Bilderberg?

Náš úkol je pomáhat při záchraně lidstva a jeho přechodu do Nového Věku. Kromě standardních výukových programů přístupných širšímu okruhu zasvěcenců, jako je například Karel, máme i speciální školící programy pro vybrané členy. Jde o to, aby lidstvo bylo připraveno na změnu vědomí a chápání života a jeho smyslu. Proto pořádáme různé semináře a kongresy. Jedná se o otázky kontroly finančních toků, různé osvětové, ale i humanitární akce při realizaci procesu multikulturalizace a univerzální genderové korekce. Připravit svět na život v jednotě, harmonii a míru je náročný úkol. Zapojit se mohou všichni, kterým jde o jednotu a pokrok lidstva a mají dostatečné finanční zázemí a společenský vliv. Nemůžeme z pochopitelných důvodů přijmout každého.

Probíráte náboženské otázky i na Bilderbergu?

Ne, zde pro to není místo. Řešme je pouze obecně, z hlediska multikulturalizace. K tomu, aby lidstvo změnilo své myšlení vede dlouhá cesta, všechno má svůj čas. Řešíme zde hlavně ekonomické a ideologické otázky pokud jde o směřování společnosti. V tomto smyslu spolupracujeme také s některými Svobodnými zednáři.- mnoho z nich jsou našimi přáteli.

Proč právě Svobodní zednáři?

Nemají sice moc ovlivňovat společnost tak, jako my, avšak uznávají stejného Boha, jako my, o kterém však s podobných důvodu jako my veřejně nehovoří. Máme mnoho společných cílů, které znamenají snahu o transformaci lidského vědomí na vyšší úroveň. Svobodní zednáři jsou uzavřená náboženská skupina se zaměřením na rozvoj lidstva, duchovní změnu vědomí, osobnostní charakter a především – na věrnost tomu, o kterém zatím nemohou hovořit. Také někteří z nás jsou jejich členy, neboť všem nám jde v podstatě o dobro lidstva. Zednáři zároveň nemají tak striktní podmínky pro vstup do jejich řádu, avšak i jejich pravidla jsou velmi univerzální. Mnoho významných osobností se stalo Zednáři, včetně jednoho z papežů, který byl také krátkou dobu Zednářem. Jejich řád považujeme za jakýsi předobraz budoucího náboženství, nebo chcete-li budoucí církve. Není ani divu, že mnohým lidem jsou trnem v oku, právě díky neznalosti, předsudkům, které vyplývají z jejich uzavřenosti. A proto je kolem toho tolik konspiračních teorií, stejně jako v našem případě. Pravda však je, že udělali pro tento svět mnoho dobrého a nebýt jich, žilo by lidstvo dodnes ještě v hlubších temnotách, než je.  Je to velmi starý řád a můžu vám říct, že mnoho jejich členů přešlo k nám a naopak, my jsme se učili od nich.

A jak je to s náboženskými rituály u Zednářů?

Tady je to do jisté míry podobné, jako u nás, neboť vyznáváme stejného Boha. Neznám zcela přesně jejich struktury, ale vím, že je tam nějaká hierarchie, stupně zasvěcení a lóže. Oni mají daleko více stupňů osvícenosti, než my. Více si zakládají na věrouce, která má různé stupně, podle toho, k jak vysoké lóži osvícení patříte. Pro nás to není tak důležité. My dáváme přednost spíše praktickým věcem, v tomto směru není ani náš Bilderberg tak uzavřenou skupinou, jako oni. Na to se tedy musíte zeptat jejich nejvyšších zasvěcených. Pochybuji ale, že vám něco řeknou, tyto věci jsou střežené přísným tajemství řádu, kam má přístup jen hrstka zednářů.

Ale zpět k Bilderbergu. Opravdu tam nic jiného neřešíte?

Opravdu ne. Pouze na uzavřených jednáních v úzkém kruhu vedoucích managerů se věnujeme i otázkám kontroly mysli, psychotronickým zbraním, ovlivňování počasí, politiky, vlád, apod. Na tato jednání mají však přístup pouze vybraní jedinci, tj, ti, kterým říkáte ilumináti, Jsou to pouze lidé zasvěcení do dané problematicky. Nejsou určena pro širší okruh členů. Také pouze oni mají právo se účastnit našich náboženských rituálů. Jde pouze o jakési jádro skupiny, které se může scházet kdekoli jinde, i mimo naši vzdělávací skupinu Bilderberg.

Co pro vás znamená rodina?

Rodina, tak je je chápána dnes je přežitek z dob dávno minulých. Bohužel, tento předsudek je jednou z největších překážek pro budování jednoty lidstva a vyplývá z nepochopení její funkce. Rodina znamená společenství, ve kterém se mají všichni rádi. Bez ohledu na počet nebo pohlaví členů. My všichni jsme ostatně jedna velká rodina. Pokud jde však o osvětovou činnost v této věci, nejde to tak rychle, jak jsme očekávali. Mysleli jsme, že tradice jsou už skutečně téměř mrtvé, ale narazili jsme. V některých zemích došlo dokonce k tomu, že bylo do tamních ústav zakotveno manželství pouze mezi mužem a ženou.  Naproti tomu podle původního plánu již v roce 2017 mělo být uzákoněno v celé EU homosexuální manželství a dokončena redefinice rodiny,

A proč k tomu tedy nedošlo?

Bohužel EU byla k našim návrhům poměrně vlažná, takže se to vůbec nedostalo do Evropského práva. Ale kdo ví, věříme, že není všem dnům konec a že novou evropskou vládu přesvědčíme o tom, jak důležitá je otázka lidských práv a společná legislativa. Zatím nám nezbývá, než bojovat v každé zemi zvlášť, podporovat LGBT komunity, neziskové organizace a místní ombudsmany, zkrátka aktivně lobbovat a vytvářet nátlak na vlády. Ukazuje se, že náš think-tank pro Evropské hodnoty, Liberální institut a především think-tank pro generovou vyváženost budou muset vyvíjet ještě větší úsilí. V roce 2017 měla být  homofobie prohlášena za trestný čin, podobně jako xenofobie. Každý kdo zpochybňuje rovná práva jiných nebo je kritizuje na základě předsudků, by měl být postaven před soud. Víme, že je to zatím hudba budoucnosti, ale věříme, že tyto zákony nejpozději do patnácti let budou platit. Měla by tu být podobná trestní sazba jako za terorismus, protože to vlastně terorismus také je, i když jen duševní. Musíme ale EU přesvědčit o důležitosti takových zákonů. Pokud by evropská integrace dále nepokračovala, mohlo by to značně omezit naše možnosti v Evropě. Proto je nesmírně důležité šířit osvětu o důležitosti Evropské myšlenky a integrace a o prosazování evropských hodnot. Neustále posilování integrace je nutnost a základ, nechceme žádnou Evropu suverénních států.

Co jsou to ty think-tanky?

To jsou jak název napovídá jakési myšlenkové tanky. Taková pomyslná děla, která vystřelují a šíří liberální myšlenky. Think-tanky jsou střediska pro šíření naší ideologie, která zatím nemají jinou než osvětovou činnost, ale jednou v budoucna měla stát našimi ministerstvy.

To zní jako agitační střediska…

Kdepak, to bývalo kdysi. To byl nátlak, který lidi nutil něco opakovat jako papoušci. To e výmysl komunistů. Think-tanky jsou tanky liberální filosofie, které mají šířit osvětu tak, aby lidé sami přišli na to, co je pravda a sami to chtěli. Nátlak nikdy nepoužíváme, kromě výjimečný situací, kdy by byly ohroženy naše zájmy a bylo by třeba důrazněji zakročit při obraně našich hodnot. Počítáme ale s otevřenou spoluprací, žádnými manipulacemi.

A s kým se vám spolupracuje nejlépe?

Víte, každý je jiný, unikát, těžko lidi rozdělovat do nějakých skupin. Snažíme se každému vyjít vstříc, s každým navázat kontakt, naklonit si ho, zpracovat bez nátlaku. Ale obecně se dá říct, že nejlépe se nám pracuje s mladými lidmi, kteří jsou ještě velmi otevření, městskými intelektuály a vzdělanými lidmi, kteří mají své ideály a chtějí změnit svět.

Mohou být i nábožensky založení?

Samozřejmě, pro ne? Víra nikdy není překážkou. Pokud je člověk tvárný a má ideály, je to vždy jednoduché. Dá se lehce přesvědčit. Pravda ale je, že většina těchto lidí jsou spíše technokraté a ateisté a s těmi je spolupráce nejjednodušší. Tito lidí věří jen v rozum a to co vidí, takže vůbec není třeba hledat žádné složité a sofistikované postupy. Není třeba jen nijak zvlášť oblbovat.

A s kým se vám spolupracuje nejhůře?

S komunisty, konzervativci, fundamentalisty a lidmi, kteří mají předsudky nebo jasné daná pravidla, jasné a vyhraněné představy. Přesvědčovat je je velmi těžké, jejich názory je téměř nemožné měnit. Pořád lze ale odstranit z jejich myšlení předsudky nebo ta pravidla a hodnoty, na kterých lpí. Jsou to velmi těžkopádní a zatvrzelí lidé. Velmi špatně se nám pracuje také s lidmi lhostejnými, kteří se starají jen sami o sebe, nemají žádnou, víru, žádné ideály a které nezajímá nic, ani politika – jen to, aby se měli dobře. Tady nepomůže, než na ně působit řízenými myšlenkovými impulzy našich psychotronických aktivátorů, aby se probudili a začali se zajímat o svět kolem sebe a abychom v nich vzbudili smysl pro povinnost. Bohužel účinek impulzů těchto aktivátorů, pod jejichž vlivem zasažení jednají podle našich požadavků, jakoby omráčeni či pod vlivem drog, je pouze dočasný. Dokážeme dočasně změnit myšlení člověka, ale ne trvale. To je možné pouze osvětou a vzděláváním.

Slyšel jsem ale, že k tomu je možné využít čipové technologie.

To je zatím pouze ve stádiu vývoje. Zatím plánujeme jejich nasazení jen pro účely monitoringu, nikoliv změny myšlení. Po pravdě řečeno ale nestojíme o nějakou armádu otroků.

A co teroristé?

To jsou skuteční otroci, mají úplně vymytý mozek, pracujeme s nimi jako s duševně nemocnými lidmi a s psychopaty. Normální spolupráce s nimi není prakticky možná, ale dají se lehce využít pro naše případné bojové plány, šíření konfliktů a útoky.

Co říkáte ale na argument, že naše kultura je postavena na židovsko-řesťanských základech a není třeba vytvářet nějaké nové hodnoty, že to není aktuální?

Ano, to je samozřejmě pravda. Ale my tyto základy nechceme měnit, pouze si uvědomujeme, že je nutné je aktualizovat. Nechceme je nahrazovat jinými, ale chceme si z nich vzít to dobré. Proto vytváříme hodnoty nové, moderní a pravdě univerzální, globální…. Staré základy už dávno neplní svoji funkci a nefungují, právě proto, jak byly pokřiveny a chatrné jsou. Proto nefunguje ani rodina a je třeba tento koncept aktualizovat, tak aby vyhovoval současným požadavkům. Jestliže něco nefunguje a už nevyhovuje, neznamená to přece, že to budeme stále udržovat jen z jakési tradice. Proč by každý neměl mít právo na svoji představu o životě, proč by každý muž nemohl být ženou, pokud se tak cítí nebo každé žena mužem, pokud se cítí jako muž? Vždyť je úplně proti přirozenosti a lidských právům někomu něco nařizovat.

Takže za genderovou ideologií stojíte vy?

Ano, to to co nyní prosazujeme, je pouze její přípravná fáze. Ihned nastolit jednotu a rovnováhu samozřejmě není možné, proto se soustředíme na rozklad a eliminaci tradic. Genderová rovnost budoucnosti bude znamenat úplnou eliminaci rozdílů a vytvoření dokonalé jednoty a harmonie. Společné sprchy, záchody mužů a žen, atd. budou samozřejmostí, jedno univerzální pohlaví, které může mít pouze různé projevy – ženský , mužský, neurčitý projev… Žádné nesmyslné kategorie a vytváření dalších pohlaví – to je pouze nepochopení našich myšlenek a snaha vyjít maximálně vstříc lidem s konzervativními představami a předsudky. Je to jakýsi kompromis.

Prosím? Muži a ženy dohromady? A co soukromí, stud?

Kde nemá nikdo co skrývat, nač by potřeboval soukromí? Navíc žádná kriminalita nebude existovat. I lidí v ráji se navzájem nestyděli, než lidstvo upadlo do temnot.

Jak k tomu chcete dospět?

My vždy přizpůsobujeme své postupy požadavkům doby a našim možnostem. Dnes je nejdůležitější osvěta. Tedy nejen mezi dospělými, ale především už od útlého dětství. Nesmírně důležití je například sexuální výchova na školách, která je dnes zcela nedostatečná. Žáci by měli nejen vidět sexuální styk naživo a mít možnost si ho i natrénovat. Nikdo učení z nebe nespadl a je to velmi jednoduché. Nejde ani tak o techniku, ale především o tom, aby se děti zbavili zábran, předsudků a předešli případným komplexům v budoucnosti. Měli by také co možná nejdříve poznat, jak důležité je sexuální uspokojení a potěšení, protože to je nejen základ každého vztahu, ale i zdravé a svobodné společnosti. Představovali bychom si např. společné masturbační kroužky, kde by se děti naučili zbavit se ostychu a nebát se dotyků. Chápeme ale samozřejmě, že  pro lidi, kteří tak dlouho žili v temnotách by taková změna byla naprosto šokující a nepřijatelná. Proto postupujeme s ohledem a trpělivě. Předpokládáme ale, že nové vzdělávání nebude možné zahájit rozhodně dříve, než budou moci být neintegrovatelní lidé eliminováni. Tedy až v novém světovém řádu.

Cože, sexuální uspokojení je základem společnosti, to myslíte vážně? Já myslel, že rodina.

(smích) Ti,  kteří udělali základem společnosti rodinu, vytvořili jen nesmyslný ideál, jaký nikdy nemůže zcela fungovat. Ne to, že lidé žijí v nefunkčních rodinách způsobuje jejich dezintegraci, ale sexuální nenaplněnost, nespokojenost a frustraci. V tomto jsou výzkumy doktora Freuda nedoceněné. Není to nic nového pod sluncem. Nic převratného. Lidé, kteří jsou sexuálně spokojení nepotřebují válčit, rebelovat, vymýšlet nesmysly… Nepotřebují proti nikomu bojovat.

A jak jste tedy spokojen s probíráním tématu homofobie?

I zde jsou samozřejmě rezervy, ale v tomto případě je stěžejní to, aby byla prohlášena trestným činem – tedy v první řadě legislativa. Určitě je ale dobré, aby se děti s homofobií setkávali co nejdříve, aby získali správnou představu o tom, co je manželství a rodina. Proto například podporujeme  pohádky s nenásilnou propagací homosexuality, kde se například krteček bere za manžela křečka, apod. Děti přijímají se vším, s čím se setkávají jako samozřejmost, ony nemají schopnost rozlišovat mezi tím co je nebo by mělo být – berou všechno jak fakt. Proto je důležité to, s čím se setkávají v dětství, protože to pro ně bude normální a přijatelné, až budou dospělí.

A jak si vlastně vůbec ten váš nový světový řád představujete, co to bude za systém? Připadá mi to neskutečně úchylné.

Co je to pro vás úchylné, to nevím,. ale úchylné je něco, co se odchyluje od normálu. A normální je to, čemu lidé věří, že je normální, takže je to záležitost víry, zvyku a tradice. To jsou ovšem věci, které je možné redefinovat, změnit, aktualizovat.

Takže základ, na kterém je postavena naše kultura vůbec neuznáváte….

Myslíte Desatero Boží přikázání? (smích) Vy mě opravdu dnes pobavíte. To je přece základ manipulace, která společnost uvrhla do temnot. Zákon, které jde zcela proti přirozenosti. Nenuťte mě, abych s vámi rozebíral jednotlivé body. I když nejsem věřící, vím o co jde. Celé tyto základy jsou pokřivené. Kdyby nebyly, neexistovalo by žádné rozdělení mezi lidmi, války, atd.

A nemyslíte, že je to třeba právě proto, že se ho lidé nechtějí držet?

Právě naopak – proto se ho chtějí držet. Mnozí vůbec ani nevěří, ale stejně se ho tak trochu drží, i když sami neví, proč a ani ho neznají.

Třeba je to proto, že to mají vepsáno ve svém svědomí…

Ano, to máte opravdu. Každý má ve svém svědomí zafixováno to, co přijal jako normální. I kdyby to byla zvráceném, nevedlo to ke svobodě, ale otroctví. Je to jedna z věcí, kterou jsem nikdy nepochopil. Asi jsem ještě málo osvícený :-) (smích)

Moment, ale neodpověděl jste mi, jak  si vlastně představujete váš nový systém…

Máme vize a nějaký projekt, samozřejmě, ale nic není propracované do detailů, protože doba se neustále mění. Nevíme, co bude zítra. Jaké budou další nové technologie, možnosti, jaká bude politická situace, zda nepřijde nějaká katastrofa… Musíme se neustále flexibilně přizpůsobovat, abychom měli vše stále pod kontrolou a dokázali ze současného systému vytěžovat maximum. Uvědomujeme si ale, že náš čas je omezený, naše příležitost nebude trvat věčně, že současný systém není žádná dojná kráva a že zdroje jsou omezené. Opravdu nejsme hloupí.

No dobře, neříkám, že jste hloupí, ale stále čekám na vaši konkrétnější vizi…

Tak v první řadě budeme muset zajistit základ bezproblémového fungování společnosti.

Aha, takže předpokládám nějaké ozbrojené jednotky na potlačováni odporu, ne?

Vůbec ne. Vy si nás stále představujete jako nějaké nehumánní obludy a manipulátory. Nový systém bude ale zcela dobrovolný, solidární, spravedlivý a humánní. Měl by to být jakýsi neokomunismus postavený na technologických základech řízení společnosti. Bezpečnostní systém který bude páteří zajistí neustálý monitoring každého, protože každý bude zapojen do elektronického satelitního systému. To ale rozhodně neznamená, že někdo bude sedět u nějakých monitorů a každého sledovat. Na to bychom nikdy ani neměli kapacity. Soukromí lidí, i když nebude existovat, nás vůbec nezajímá. Nebude to znamenat, že by každý musel mít doma nainstalované kamery a někdo by někoho šmíroval. To absolutně odmítám.

Tak co to tedy znamená?

Znamená to, že celý systém bude řízen automaticky prostřednictvím čipových technologií. Nebudou existovat žádné průkazy, ani papírové peníze – vše bude v čipech voperovaných přímo do těla. Rodná čísla bude nahrazena identifikačními čísly, podle toho ihned systém rozpozná, kdo a kde se dopustil přestupku a na místo bude vyslána hlídka. Poloha každého bude vždy přesně známa, což umožní vysokorychlostní globální síť. Ta umožní také všechny finanční transakce pouze bezhotovostně. Zrušíme všechny banky a vše zestátníme. Vše bude spravováno správci.

Takže kapitalismus bude zrušen? 

Samozřejmě, k čemu by kapitalismu ještě byl, když budeme mít vše pod kontrolou a nebude už co vysávat či tunelovat? Kapitalismus člověka jen zotročuje a my chceme rovnou a sociálně spravedlivou společnost pro všechny, kde nikdo nikomu nepřekáží.

Takže předpokládám, že to bude i konec demokracie.

Politiku chceme zrušit a když ji zrušíme, k čemu by byla demokracie? To je přece korupční, byrokratický, nesmírně těžkopádný a složitý systém. To co preferujeme je jednoduchost, přímost, přehlednost, žádná byrokracie. Vše elektronicky, digitálně, okamžitě, bez čekání.

A jak toho chcete docílit? Přece rozhodování je dlouhý proces.

Rozhodovat budou počítače podle programu, jaký do nich vložíme. Žádné soudy ani rozhodování nebude třeba.

A jak potom zajistíte spravedlnost?

Spravedlnost nikdy nelze úplně zajistit – je to nesmysl, utopie. Spravedlnost nikdy neexistovala, neexistuje a nebude existovat. Ale nějaký systém existovat musí, anarchie a choas není nic, co bychom si přáli. Nějaké omyly jsou tedy možné, ale je to to nejlepší, co můžeme udělat.

A bude se tento systém vztahovat i na vás, budete také pod jeho kontrolou?

Samozřejmě, spravedlnost je v tom, že každý bude pod kontrolou. I vedoucí správci systémů. Pouze s tím rozdílem, že oni nebudou mít identifikační kódy s předčíslím 666, ale 777, aby bylo ihned jasné, že jde o správce.

Aha, tak to předpokládám, že budou mít nějaká privilégia…

No když to tak chcete nazývat… Správci samozřejmě musí mít nadstandardní práva, aby systém mohli kontrolovat, obsluhovat a zabezpečovat. Každý správce však budou pod kontrolou jiných správců.

A kdo se bude moci stát správcem?

Správci mohou být pouze osvícení lidé – tedy jak vy říkáte „ilumináti“. To znamená, že i dokonale prověření, spolehliví.

A nebojíte se, že by se vám celý tento obludný systém mohl třeba zhroutit? Ať už technicky nebo tím, že byste začali mít spory mezi sebou?

Samozřejmě, my nejsem žádní snílci, fantastové, idealisté. My jsme vždy připraveni na vše. Nicméně protože věříme, že jsme Bohem povolání jako dědici a správci Nové Země na základě zjevení, které měli naši předkové, jsme přesvědčeni o tom, že selhání je nemožné. Tedy já věřící nejsem, ale i tak věřím v úspěch. Nakonec neumím si představit žádnou jinou variantu šťastné budoucnosti této civilizace a její případné přežití, pokud by došlo někdy v budoucnu k nějaké katastrofě či kolapsu.

A kdyby se to celé přece zhroutilo?

Budeme se snažil pro pokračování této civilizace a pro záchranu světa v případě, že by byl vážně ohrožen, udělat maximum a jak říkám, jsme připraveni. Pokud bychom přesto nebyli úspěšní tak součástí dohody s našimi vesmírnými přáteli je, že budou evakuovat nejen nás, ale i všechny lidi, kteří byly zaregistrováni v našem systému a podíleli se na budování nové společnosti. Je to závazek našich přátel a také náš závazek vůči všem, kdo nám zachovali věrnost. My a oni všichni budou zachráněni.

A kde, pokud by Země byla neobyvatelná?

Do podzemních měst na planetách našich přátel. Pokud to situace umožní a situace by se na Zemi stabilizovala, počítáme i s budováním a rozšiřováním podzemních měst také na Zemi.

Uf, to je jako cesta do pekla, mám z toho nepříjemný pocit, opravdu bych nechtěl žít někde v podzemí…

To nikdo z nás, ani naši vesmírní přátelé. Proto chceme budovat nový svět na Zemi, který bude pro všechny a neohrozí ho společenské ani přírodní katastrofy. Svět nejen pro všechny lidi, ale i pro naše přátele. Oni vidí Zemi jako šanci na svůj nový domov. Oni pomáhají nám a my pomáháme jim. Chápete? Oni se přejí integrovat do naší společnosti a my máme povinnost je přijmout a integrovat se do jejich. Všichni jsme bratři a sestry, děti jednoho Boha. Jedno z přikázání z ní – miluj sama sebe jako bližního svého.

Vždyť jste říkal, že přikázání jsou nesmyslná…

Ano, většinou ano, ale někdy jsou i nepochopená nebo je jejich výklad překroucen. Nejde o žádné city, jde o čistý pragmatismus. Emoce znamenají manipulace, něco co je překážkou a genetickou zátěží pro zdravá rozvoj člověka. Jakýmsi důsledek jeho pádu a dědičného hříchu, důsledek jeho mutace, degenerace… Toto přikázáni je přikázání vzájemné integrace, protože v momentě kdy se někdy vyčleňuje z celku nebo je z něho vyčleňován, dochází k erozi společnosti. Z takových elementů se pak mohou stát uvolnění radikálové nebezpeční pro společnost a rozkládající ji. Platí to ovšem i v kosmickém měřítku.

V kosmickém měřítku, jak to myslíte?

Tak, že všichni jsme děti jednoho Boha, povoláni k tomu, abychom tvořili jednotu. Tak, jako na Zemi existují různé státy a společnosti, tak i ve vesmíru existují různé civilizace. Ty které jsou k Bohu a jednotě blíže i ty, kterou k tomu mají dále. A my se snažíme pokročit dále a být elitou. Naši vesmírní přátelé nám vysvětli, jak to funguje, že čím více se nás navzájem spojí, tím silnější jsme, protože v jednotě je síla. Opět to není nic nového.

Takže ty bytosti, které neuznávají váš princip jednoty jsou vaši nepřátelé?

Samozřejmě. Jsou jako uvolnění, nebezpeční volní radikálové. Oni věří v Boha, který je manipulátorem. V jejich zájmu je pouze manipulovat a určovat jiným pravidla. Světlo je pro ně temnota a temnota světlo. Ale my se zmanipulovat nenecháme.

Věříte v peklo?

Peklo je imaginární myšlenkový prostor zatvrzelých lidí, kteří nejsou schopni otevřít se Bohu. Jsou tak silně v zajetí svých předsudků, že v tomto pekle zůstávají i po smrti. A zcela sami. Je to promrhaná šance. Přitom každý člověk byl povolán k tomu, aby se stal obrazem Boha. Peklo tedy neexistuje, je to výmysl lidí.