Rozhovor s iluminátem 4

Co pro vás znamená věrnost ve vztahu?

Samozřejmě oddanost Bohu, vždyť proto jsme byli vyvoleni. Oddanost myšlence. Pokud máte na mysli věrnost mezi muže a ženou, nic takového neznáme. Na druhou stranu jí ani nikomu nezakazujeme. Není to nic proti Bohu. Nesmí se však stát překážkou pro věrnost myšlence, ta je na prvním místě.

Věříte v lásku?

Ano, láska je Bůh, ale ne tak jak lidé věří. Láska znamená jednotu a toleranci. Dokonalou harmonii, které ale může být dosaženo jen odstraněním všech rušivých a disharmonických vlivů. To, že stojíte jeden za druhým a můžete se jeden na druhého spolehnout. Řekl bych tedy, že ještě důležitější, než láska a city je přátelství a oddanost.

Jak to myslíte – odstraněním rušivých vlivů?

V každé společnosti existovaly rušivé elementy, část lidí, které nelze nikdy integrovat, kteří se nikdy nezapojí – zkrátka rebely. Ty, kteří jsou nějak nešťastní, nespokojení, bojující proti systému, Tak to bylo od počátku, co lidstvo upadlo do temnoty a ztratilo Boha, co bylo vyhnáno z ráje. Tedy, já přesně nevím, o náboženské otázky se stará náš think-tank pro spiritualitu, ale tak to údajně je. Prostě je to v našem kodexu. Aby společnost dosáhla jednoty a harmonie, je nutné soustředit se na eliminaci všech rušivých elementů a věnovat tomu maximální pozornost.

Jak?

Osvětou, vzděláváním, školícími a výukovými programy. A pokud to nepomáhá, musí být použitý psychotronické systémy pro ovládání mysli, eliminace neintegrovatelných lidí a jejich humánní odstranění.

Odstranění?

Samozřejmě, nikdo přece nebude chtít živit neintegrovatelné, poskytovat jim ubytování třeba až do konce života, jestliže se odmítají integrovat. Doživotní tresty tak, jak se to praktikuje často dnes, jsou naprostý nesmysl. Pokud prosazujete humanismus, není nic nehumánního dotyčné jedince humánně usmrtit. Nehumánní je se o ně starat na úkor těch, kdo pracují pro systém. Není třeba se bát ani masových poprav, pokud je to nutné. Společnost je něco jako stroj, který musíte pravidelně čistit, aby šel jako dobře namazaný. Když se neustále a pravidelně zbavuje nečistot, stále šlape.

Co je pro vás cit a milosrdenství?

Když je společnost svobodná, jednotná, tolerantní, opravdu funguje a šlape, není žádné milosrdenství třeba. Je to opět přežitek. Každý je sám tvůrcem svého štěstí a nepotřebuje žádné milosrdenství nebo milost či odpuštění. To jsou pojmy, které patří do dob dávno minulých. Cit je emoce. Emoce jsou součást výbavy člověka, něco co naši vesmírní přátelé nemají. Proto je využívají jako zdroj energie. Cit je energie, kterou je možné recyklovat a použít pro jiné účely. Celou lidskou duši je možné takto recyklovat.

A co je pro vás pokora?

Opět překonaný pojem, když je člověk svobodný, nepotřebuje žádnou pokoru. Stačí když následuje Boží vůli. Vše co člověk má, má od něj. Bůh není bohem otroků, ale svobodných lidí. Lidé si vymysleli pokoru, protože potřebovali opak pýchy. Jsou to ale jen imaginární pojmy, stejně jako svědomí či morálka. Jsou to věci, které si vymysleli lidé – respektive ti, kteří chtěli dostat lidstvo pod svoji kontrolu. Tím však nedošlo k ničemu jinému, že k rozdělení lidstva, k jeho pádu a zatemnění jeho vědomí.

Takže věříte, že vedete lidi ke svobodě?

Ne, my jen plníme jeho vůli. Jen Bůh zná svůj úmysl s námi. Stvořil nás ke svému obrazu. Tak je to i v našem kodexu.

Jak probíhá vaše spolupráce s vesmírnými bratry?

Existuje mnoho utajených projektů a několik podzemních laboratoří, kam mají přístup jen vybrané osoby a teprve po několikanásobné identifikaci a kontrole. Bohužel vás musím zklamat, ale o těchto věcech nejsem ani já oprávněn podávat jakékoliv informace.

Jsou to vojenské laboratoře a spolupracujete s vládou?

Pouze částečně, spolupracujeme pouze s vybranými jedinci, kteří zachovávají absolutní mlčenlivost a jsou pod neustálou kontrolou. Netýká se to jen vlády či armádních složek, ale i mnoha jiných. Vše je financované z našich zdrojů.

Dostali se tyto informace někdy ven?

Bohužel i takovým excesům došlo, avšak tito jedinci byli ihned vzápětí zlikvidováni. Z tisíců spolupracujících se však jedná jen o několik případů – jsou to vzácné výjimky, pokud k takovému excesu dojde. Bohužel, nelze to nikdy zcela vyloučit – jsme jen lidé.

Kdysi jste se zmínil i u nutnosti redukce populace, jak jste to myslel?

To je prosté. Každý z nás můžeme vidět, že planeta je přelidněná a zdroje jsou omezené. Navíc bude existovat obrovské množství lidí, kteří se nebudou v novém světovém pořádku integrovat. Je to jednoduché a rychlé řešení.

Nezdá se vám to trochu nehumánní?

Nerozumím, co myslíte tím slovem? Humanismus je nezbytný pro přežití lidstva. Není nic nehumánního na tom, že jedinci neschopní integrace a zabírající prostor slušným lidem budou eliminováni. Už dnes přece zavíráme lidi do věznic a vykonáváme tresty smrti. Je to jedině dobře a nutné pro ochranu většinové společnosti. V budoucnu bude samozřejmě nutné tuto praxi rozšířit a zintenzivnit. Proto již dnes financujeme školící programy a výstavbu detenčních vzdělávacích zařízení pro shromažďování těchto osob, kteří se nebudou ochotni podrobit elektronickému dohledu, nebudou chtít respektovat zákony, ani pracovat. Co byste tedy s nimi navrhoval udělat? Samozřejmě případné a nutné popravy budou humánní, rychlé, hromadné, okamžité a bezbolestné. Nikdo nebude trpět. Není v našem zájmu někoho trápit.

Jaký je váš názor na Stalina?

Stalin i Lenin předznamenali novou epochu lidstva, která jednou přijde. Jejich představa komunismu byla ovšem velmi naivní, poplatná své době a také prostředkům, které měli k dispozici. Komunisté to měli ale už ve své době mnohem promyšlenější, než nacisté, proto také ve válce s nacisty nakonec zvítězili. Ne díky vyspělejším zbraním, ale díky odhodlání a morální síle Hitler selhal a nikdy komunismus nezničil, jak si předsevzal. Naopak Stalinovi ještě otevřel cestu, aby si podmanil celou východní Evropu.

Opravdu by mne zajímalo, jaký názor máte tedy na Adolfa Hitlera?

Adolf to sice myslel dobře, ale by to naivní a pomatený člověk. Byl to svým způsobem hloupý, omezený a zakomplexovaný jedinec, který měl navíc silnou potřebu řešit si své mindráky a strach z určitých skupin lidí.  Opravdu to není vůdce, ze kterého by si kdokoli mohl vzít skutečný příklad. Do značné míry také předběhl svoji dobu a to se mu vymstilo. Rozumíme však pocitům těch, kteří ho obdivují a umíme s nimi pracovat, stejně jako s lidmi opačného názoru. Většina lidí je velmi snadno manipulovatelných – také vy, i když si myslíte že ne. Dokonce tak snadno, že není třeba používat žádné sofistikované metody či psychotronické zbraně. Noví vůdcové budou muset být ale přesvědčivější a hlavně – schopni udržet si důvěru. Výzvou dneška nejsou tanky a děla, ale manipulace myšlenkových pochodů. Lidstvo můžete dostat pod svoji kontrolu, aniž byste museli vystřelit. Stačí vám ideologie, monitorovací systém a psychotronické zbraně na jejichž vývoji stále pracujeme podle technologií, na které máme licenci. Lidé jsou ve skutečnosti jen hloupé stádo, masa, se kterou můžete pracovat, pokud víte, jak na to. Ostatně na tom je založena i každá reklama a pouhý marketing.

Nesouhlasíte tedy s jeho postojem k židům, homosexuálům apod.?

Absolutně ne. Všichni lidí jsou si před Bohem rovni. Je to v naprostém rozporu s principem tolerance a humanismu. My nerozdělujeme lidi podle jejich názorů, náboženského vyznání, barvy pleti, národnosti či sexuální orientace. Pouze podle toho, zda je či není přizpůsobivý, zda je ochoten se otevřít nebo ne. Zda je zatvrzelý nebo otevřený.  Zda je schopen spolupráce a začlenění nebo ne. Zda je ochoten respektovat zákony společnosti.

A podle smyslu pro pravdu ne?

Pravda je relativní, nemá žádnou hodnotu. Pravda je to, co si určíte a o čem přesvědčíte ostatní. Pravda je to, čemu věříte. Důležitější, než pravda je oddanost Bohu a dokonalost. Každý z nás byl vyvolen k tomu, aby se stal bohem – aby byl jako Bůh. Proto jsme byli stvořeni. Vše je v pohybu a také pravda je pohyblivá. Není to žádná fyzikální, natož morální konstanta. Mnoho lidí však správně chápe, že ovládnout pravdu znamená ovládat lidstvo. Proto se snažíme podílet se na změně jeho vědomí, aby bylo připraveno na příchod mesiáše, který je Bohem v lidském těle. A pravda je Bůh. Bůh však nikoho nenutí, nestvořil lidi jako otroky, ale jako svobodné lidi. Můžete se tedy pro něj svobodně rozhodnout – nebo si zvolit věčnou smrt. My vyjdeme vstříc každému. Ostatně jsem pouze služebníky Boha.

Není to demagogie?

Ano, může to tak na první pohled vypadat. Ve skutečnosti jsou to ale všechno velmi jednoduché principy. Demagogii najdete v Bibli – to jsou samé věci, které nedávají žádný smysl a jsou jen oblbováním. To už Korán je pravdě blíže. Skutečně, ani Mohamed nebyl takový hlupák jako Ježíš.

Jaký je váš názor na jeho vzkříšení?

Tak to žádný zázrak není. Je to jen schopnost ovládat přírodní zákony. Nebylo to nic jiného, než demonstrace, divadlo. Ale všechna náboženství jsou v podstatě ovládací systémy, které udržují lidstvo v otroctví.

No ale na druhou stranu říkáte, že se vrátí…

My věříme tomu, co nám bylo zjeveno, ne nějakým legendám. Ježíš se narodil normálním způsobem a stejně tak se to stane znovu. Pro nový světový řád chystáme aktualizaci bible, tzv. Nejnovější, resp. Třetí zákon, který bude doplněn o vysvětlivky jak správně textu rozumět a poučením z vývoje lidstva. Text sám však bude také upraven, jakmile Ježíš přijde a upřesní lidstvu to, co zůstalo nepochopeno. Bohužel, lidé během staletí spoustu z toho zkomolili nebo záměrně poupravili. Tuto věc ale mají v gesci naši odborníci na náboženskou problematiku a novou reformaci církve, takže já o tom moc nevím. A popravdě řečeno mě to ani nezajímá.

Proč je podle vás reforma církve nutná?

To je jednoduché – neodpovídá požadavkům současnosti, jak její věrouka, tak struktura je už silně zastaralá, což je dále neúnosné. Sám vidíte, že stále více lidí z ní odchází. To pochopitelně chceme změnit.

A není to spíše její věcí?

Však my tvoříme církev, církve je tu pro nás, ne my pro ni. Všichni z nás věříme v Krista a chápeme podstatu jeho učení, která však bylo během staletí zcela překrouceno. Je to tedy i naše věc. Díkybohu se nám daří posilovat svůj vliv ve Vatikánu, máme své zástupce jak na místech biskupství, mezi kardinály, tak na místech řadových kněží.

Jaký je váš názor na zneužívání dětí v církvi?

Bohužel, to je nutná daň za reformu. Bohužel mnoho našich zástupců nevydrželo to pokušení a zneužívali farníky, takže přestože mají povinnost krýt jeden druhého, část případů se provalila. Není to ale žádná vážná komplikace, s tím jsme počítali a naopak jsme to zahrnuli do svých plánů. Posílí to jen volání po reformách, což jen vítáme. Můžeme tak působit na obou frontách – jak při uvádění dezinformací na pravou míru, tak při prosazování liberálních myšlenek.

Jakých myšlenek?

Naše motto je církve pro všechny, tj. slovo hřích by zcela mělo být vymazáno ze slovníků, je to něco, co opravdu patří do středověku,, stejně jako představa ďábla, protože žádný neexistuje. Stejně jako povinnost zpovědi, celibátu, atd. To jsou všechno věci čím si dříve církve držela nad lidmi moc. Manipulace musí skončit. V tomto ohledu jsou již dále některé protestantské církve, kde byl zrušen nejen celibát, zpověď, ale kde bylo umožněno i uzavírání manželství mezi stejnými pohlavími před Bohem. Jsou to společenství, kde neexistuje žádné klérus, kde má každý svobodu vzývat Boha podle toho, jak chce.

Dojde k aktualizaci také Janova zjevení?

Opravdu netuším, asi jo. Jan měl zjevení, ve kterém viděl zřejmě výsledek naší práce.

A víte co se tam píše?

Ne, a opravdu mě to nezajímá. Pro mě je náboženství záležitost vědy a oddanosti Bohu, ne nějakých legend a vymývání mozků.

Píše se tam, že svět si rozdělí dravé šelmy, které ovládnou svět a pak se poperou sami mezi sebou, která z nich bude nejsilnější, ovládne sama celý svět a každý se před ní bude muset sklonit a přijmout její kód na čelo nebo na ruku. Co na to říkáte?

Netuším, to jsou nějaké náboženské nesmysly, je to text, který si každý může vykládat jak chce. Ostatně právě proto je aktualizace bible tak důležitá, aby výklad byl jednotný, srozumitelný a jasný. Uvažujeme také o tom, že pro nové náboženství bychom zavedli zcela novou knihu, společnou pro všechny, aby v tom nebyl zmatek. Je jasné, že nemůže existovat náboženství, které by nebylo v souladu s Bohem a jeho zákony. Dnes je v tom opravdu neskutečný chaos, který způsobil i náboženské války. V budoucnu nic takového nebude existovat.

Jaký názor máte na jiná náboženství jako islám, buddhismus, apod.?

Nevím, všechno jsou to nesmyslné ideologie. Buddhismus je mi ale velmi sympatický, je mírumilovný a přizpůsobivý. Myslím, že s buddhisty nebude žádný problém, přijmou cokoliv. Naopak s muslimy to problém být může, na druhou stranu jejich fanatismus můžeme využít v náš prospěch. Jsou to velcí bojovníci a pokud jim dáte vizi bojovat za Alláha, udělají pro vás všechno. Jsou ochotni jít i přes mrtvoly, což se nám v některých ohledech může hodit Pomáhají nám vytvářet hráz proti křesťanství, které je asi nejvíce problematické.

Proč proti křesťanství?

Protože je to náboženství, kde existuje nejvíce tupců a zatvrzelých lidí, kteří nejsou ani bojovní, ani přizpůsobiví – zkrátka k ničemu. Ve vyspělé společnosti jsou však významnou skupinou, takže je naším prvořadým úkolem je vést a ukázat jim, kdo skutečně Ježíš je. Osvědčilo se nám používat slova o lásce a milosrdenství, které věřící znají z bible, takže když apelujeme na solidaritu a humanismus, mnoho křesťanů na to slyší. Tedy narozdíl od muslimů, kteří většinou nikdy nikomu nepomohou (pokud nejde o stavbu mešit). Křesťané jsou ale v zásadě velmi nepřizpůsobivou, svéráznou skupinou, těžko integrovatelnou. Není jednoduché s nimi pracovat, ale musíte je umět pochopit a přicházet s tím, čemu rozumějí. Slova o lásce, toleranci dialogu a smíření jsou klíčovými tématy, která vnímají. Víte ale, v každé části světa je nutné používat jinou taktiku. Podle toho, zda potřebujeme lidi postavit proti sobě nebo je naopak sjednotit. Ne všude funguje totéž. Až budou nasazeni psychotronické zbraně na ovládání mysli, bude to už zbytečné, ale zatím je to třeba.

Proč tedy  tyto zbraně nejsou nasazeny a kdy to plánujete?

Víte, tyto systémy jsou extrémně účinné a silné, dnes by to znamenalo více škody, než užitku. Není to nutné. Nechceme žádné násilné přechody, ani revoluce. Máme je ale v záloze, pokud by se situace vyhrotila a bylo nutné zakročit. Druhým problémem je, že mají také mnoho nežádoucích vedlejších účinků, nejen na lidi, ale i na přírodu, klima, atd. S těmito technologiemi je třeba zacházet rozumně a opatrně.

Máte tyto systémy otestované?

Ano, to ano. Máme je vyzkoušené a připravené. Fungují i na zvířatech. Počítáme ale s tím, že ani v budoucnu nebude jejich používání úplně nutné. Dáváme totiž přednost spíše redukci populace, než k přesvědčování těch, kde se nechtějí integrovat. Záleží jen na tom, aby na Zemi existoval požadovaný počet práceschopných lidí, kteří budou třeba k zajištění fungování nového systému. Nesmí jich být příliš moc, ale ani málo. Osvědčí se jen ti osvícení nebo práceschopní a integrovatelní. Více není potřeba. Ostatní mohou posloužit například jako genetický materiál pro další rozvoj lidstva, nové, výkoné, čisté rasy. Zvláště naši vesmírní bratři toto vyžadují, neboť v naší dohodě, kterou s nimi máme si vymínili podmínku, že ho bude dostatek pro jejich rozvoj, takže to respektujeme. Nemáme s tím problém. Je to splátka za jejich technologie, které nám poskytují.

To zní jako rasismus, nová čistá rasa?

Ale vůbec ne. Jde pouze o její zdokonalení. Nejde o to, že, kdo nebude rasově čistý, bude poslán někam do plynu. Ti, kteří zemřou se pro to sami rozhodnou, my nikoho vraždit nebudeme. Nejsme vrazi.

Nezlobte se, ale to skutečně zavání genocidou.

Jakou genocidou? Dobrovolný masový úhyn je také genocida? Když mluvíme o nutnosti redukce populace, neznamená to, že si každý nebude moci vybrat svůj osud – život v ráji nebo smrt. Případně únos nepřátelskými mimozemšťany.

A co když má někdo jiné představy o ráji, než vy?

Nebudeme se bránit spolupráci. Změníme jeho myšlení tak, že bude šťastný. Rozhodující bude jeho schopnost integrace, ne jeho představy. Každý má nějaké představy. Ty jsou možná součástí demokracie, ale ne budoucího systému.

Jakého systému?

Zcela nové formy, o které zatím nemůžeme podávat žádné konkrétní informace. Vše je ve stádiu příprav, takže zatím ani my nevíme, jak to bude fungovat. Je ale jasné, že úspěch je zaručený, protože Bůh by nikdy nedopustil, aby tento projekt zkrachoval. On se postará, my pouze plníme jeho vůli.

Nemyslíte, že vaši přátelé vás jen využívají a vy si berete lidstvo jako rukojmí?

Ne, je to oboustranně výhodná a prospěšná dohoda. Jinak bychom se s nimi neměli o čem bavit. Nejsme hlupáci. A jak bychom si mohli brát lidstvo jako rukojmí? To nedává žádný smysl, my pouze respektujeme přirozené zákony – ty znamenají, že vždy přežijí a vítězí jen ti lepší, úspěšnější, zdravější, schopnější… To je vy mluvíte o přirozených mravních zákonech a já nevím čeho a přitom nevíte, o čem mluvíte. Tedy že jsou to všechno věci, které si vymysleli lidé – ne přirozené zákony. Stejně jako manželství pouze mezi mužem a ženou. Je to nepřirozené, protože všichni jsou si rovni. V důsledku toho, že lidstvo žije v temnotách, existují na světě stále obrovské nerovnosti a mnoho nespravedlnosti.

Jaký máte názor na zjevení Panny Marie?

Jsou to všechno hologramy, kterými se naši vesmírní nepřátelé snaží manipulovat lidmi. Kladou nám překážky, protože věří, že nás mohou zastavit nebo že mohou změnit Boží vůli (smích). Ale není to žádná vážná komplikace. Pouze nám to ztěžuje práci s křesťany, kteří mají k Marii blízko. Takže asi takto. Je to součást taktiky vymývání mozků a manipulace. Na druhou stranu existuje mnoho zjevení jiných andělů, která jsou pravá. To jsou naši přátelé. Trpělivě zjevuji lidstvu budoucnost a vedou ho správným směrem. Nejde o žádné obecné fráze a bláboly o pokoře, žádné nesmyslné modlitby, ale o jasné, konkrétní a podrobné instrukce. Už z toho si každý soudný člověk může udělat obrázek, které zjevení jsou podvod a která pravá. Věřte svému zdravému rozumu.

A jak pracujete s ateisty?

Pro ně nemáme žádný zvláštní vzdělávací program, těch je v globálním měřítku jen málo. Bývají to často vědci a intelektuálové, K nim je nutno přistupovat podobně jako k fundamentálním křesťanům a klást důraz na ideologii o spravedlnosti, rovnosti, humanismu, apod. A v případě lidí bez víry v Boha jde spíše o ty, kteří jsou ochotni věřit čemukoliv, třeba i jen v sebe. S těmito lidmi jsou nejmenší problémy, snadno se přizpůsobují a integrují, jsou poměrně tolerantní, Dají se ovlivnit nejen populisty, ale jakoukoli vhodnou sugescí šitou na míru pro ně. Složitější je to s komunisty a jejich ideály. To jsou naivní snílkové. I když ani tady to není velký problém, mají blízko k představám totalitního řádu a to je dobré. Pokud je nalákáte na témata sociální spravedlnosti, vždy se chytí.

Jak se díváte na situaci v Maďarsku a EU?

Není to jednoduché. Náš přítel George udělal pro svoji rodnou zemí tolik dobrého v oblasti osvěty a setkal se s neuvěřitelným nevděkem. Současný premiér si hraje na velkého šéfa, ale netuší je jen trapný trpaslík. Lidé mu to časem spočítají. Ani situace v unii Evropy není jednoduchá, v důsledku populismu roste počet těch, kteří nechápou naše myšlenky, naše hodnoty svobody, humanismu a tolerance. Jsem si ale jist, že časem se to změní a lidé prohlédnou. Věřím tomu, že nebude nutné zbytečně používat metody na ovládání mysli více, než je nutné nebo dokonce bezpečnostní složky k zákrokům. Není to v zájmu nikoho.

Jak vidíte budoucnost EU?

Současná Unie je jakýmsi předobrazem toho, co bude v budoucnu, až se globalizace, integrace a homogenizace dostane do dalšího stádia. Zatím je to takové pokusné hřiště, kde si ověřujeme názory lidí a jejich ochotu spolupracovat na myšlence jednotného světa. Je to v podstatě taková hra s lidmi. Testovací hřiště budoucího světa. Podle toho, jaké budou výsledky budou zvoleny i nové postupy pro budoucnost, tak aby bylo možné najít co nejlepší způsob na prosazování naší myšlenky jednotného světa. Pokud se udrží a základy se ukáží jako dobré, začneme utahovat šrouby. Pokud se rozpadne, přeskupíme svoje síly a zvážíme nové postupy.

Jak důležitá je pro vás role amerického prezidenta?

Tak samozřejmě, důležitá je. Ale ne tak, jak si mnozí představují. Osoba amerického prezidenta pro naši stínovou vládu hraje roli jakési užitečné figury na šachovnici. Bez ohledu na to, kdo se jím stane. Určitě neříkáme, že je nám jedno kdo se jím stane, naopak, ale skutečně to nemá zase až takovou důležitost, Dovedeme pracovat s každým. S každou vládou. Politika je hlavně divadlo pro lidi. Nás už to příliš nezajímá. Mnoho lidí věří tomu, že v rámci demokracie mohou něco ovlivňovat. Ano, mohou, ale jen velmi málo. Základní principy jsou už dávno nastaveny a ty kontrolujeme my. Takže kde je jaká vláda je sice pro nás do jisté míry důležité, nikoliv však podstatné. My se díváme na svět jako na celek. Víte, celý svět se vlastně skládá s detailů.

Co je tedy pro vás nejdůležitější?

Nejdůležitějšími věcmi jsou ekonomika a ideologie – na tom je postaveno vše. Proto se snažíme ekonomiky a ideologie propojovat tak, aby celý svět tvořil jeden celek, který můžeme kontrolovat a nezabýváme se detaily. Respektive máme na to lidi na místních úrovních, kteří monitorují situaci. Určitě to ale není tak, že bychom číhali za každým rohem a snažili se vše ovlivňovat. Nemáme to zapotřebí, i když někteří konspirátoři jsou přímo posedlí takovými paranoidními představami. To jsou samozřejmě všechno nesmysly. Podobně jako ty, které kolují o Zednářích. Musíme se tomu jen smát. Snažíme se o osvětu, ale nepřináší to takové výsledky, jaké bychom rádi viděli. Lidé snadno podléhají různým bludům, konspiračním teoriím a populismu.

A jaký je váš názor na Rusko?

Rusko je stále zaostalá obrovská země, avšak s obrovským potenciálem do budoucna – velmi si od toho slibujeme. Zcela jistě bude hrát jednou velice významnou úlohu v našem projektu. Počítáme s tím. V tuto chvíli je pro nás ovšem důležitější Čína, pokud jde o náš vliv v Asii. Také pro tento kontinent máme připravený projekt unie – Asijská unie, jejíž hlavní osobou bude právě Čína a Rusko. Zatím je vše ve stádiu předběžných jednání s našimi asijskými kolegy.

Jaká země je z hlediska vašich zájmu pro vás nejdůležitější?

Samozřejmě Spojené státy, kde máme největší počet duchovních, výzkumných a správních center a také těch nejstarších, odkud se snažíme ovlivňovat svět také na globální úrovni. Opět ve spolupráci s našimi kolegy. Pracujeme zde jak na projektu Severoamerické, tak Latinskoamerické Unie. Každá oblast světa má svá specifika a ta je nutné respektovat.

A jaký význam má pro vás Evropa?

Význam Evropy se často přeceňuje, ale jistě i ona je pro nás důležitá. Bohužel zde globalizace naráží na největší problémy v důsledku toho, že je nejvíce národnostně roztříštěná. Proto se snažíme tento proces urychlit řízenou multikulturalizací a vštěpováním důležitosti politické korektnosti a genderové vyváženosti, přestože to naráží na odpor. Víme ale, že je to nutná daň na budoucí úspěch, stejně jako populismus. Počítáme s tím. Je to dlouhodobý proces.

Kdy jste přišli vlastně jsou politickou korektností?

S politickou i genderovou korektností jsme přišli už začátkem 90 . let. Tehdy padla komunistická ideologie a svět se spojil.  Viděli jsme, že se před námi náhle otevřel obrovský, čistý, prázdný, ničím nevyplněný prostor, která nám dává velké příležitosti. Lidé byli plni očekávání, euforie velká. Trvalo však ještě dlouho, než se nám podařilo naše myšlenky a vize prosadit a skutečně je zavést do myšlení politiků. Uvědomili jsme si, že proto, abychom mohli tradiční hodnoty nahradit novými, univerzálními, moderními hodnotami pro každého, je nutné vytvořit nějakou úrodnou půdu, protože jinak by naše snaha vyzněla naprázdno. Přišli jsem na to, že nejlepší by bylo, aby slušnost dostala nová, nepsaná pravidla, jakýsi kodex, který by neumožňoval nazývat věci původními jmény, které evokují tradiční představy. Musím říci, že v Evropě nám v tom velmi pomohla EU, vzhledem k tomu, že zde mají už dlouhodobě převahu liberálové a socialisté, kteří si naše vize poměrně snadno osvojili. Podařilo se nám vyplnit onen prázdný prostor něčím, co bychom mohli nazvat novou ideologií, která je nositelkou nových hodnot. Dnes je tento prostor opět zahuštěný.

Ale zdá se, že místy houstne až příliš, nemáte dojem, že je to už kontraproduktivní a že proti tomu roste odpor?

Ano, toho jsme si vědomí. Roste proti tomu odpor jak v Evropě, tak Americe, což poměrně do značné míry polarizuje společnost. Přesto jsem ale spokojeni. Nové myšlenky byly již zasety a přinášejí ovoce. Dnes se snažíme už tolik netlačit ne pilu, jak se říká,  zvolňujeme tlak, ale rozhodně pokračujeme.

A co Afrika?

Totéž, co Rusko, je to zaostalá oblast, avšak s velkým potenciálem. Africká Unie zatím nemá takový význam, jak bychom potřebovali, ale i to se v budoucnu změní. Jsou zde bohaté zdroje jak přírodní, tak lidské. Naše zdejší základny mají velmi dobré možnosti jak odsud ovlivňovat vývoj v Evropě i na předním východě.

Jaký je váš cíl globálně?

Prosperující všechny světové unie a nakonec sjednocení všech do jednoho globálního celku. Zatím je to sci-fi, ale v novém světovém řádu, ve kterém nebudou existovat překážky, které existují dnes, to nebude složitý úkol.

Slyšel jsem, že ve vašich laboratořích slouží unesení lidé k experimentům, je to pravda?

Bez komentáře…

Proč??

To je jejich vlastní projekt. Součástí naší dohody je, že nebudeme my nebudeme mluvit do jejich projektů a oni do našich. Jednak se o to příliš nezajímáme a za druhé bych o tom stejně nemohl podávat žádné informace. Mlčenlivost je rovněž součástí naší dohody. Poskytnutí určitého počtu jedinců pro jejich vědecký výzkum také.

A nejsou to všechno nesmysly, co mi tu vykládáte? 

Všechno je relativní, záleží na tom čemu a komu chcete věřit. Já vás nijak nepřesvědčuji, je to vaše věc. Žádal jste měl o rozhovor, tak jsem vám vyhověl. Názor si můžete udělat samozřejmě sám. A můžete se živit i poctivou prací, pokud chcete. Nikdo vám v ničem nebrání. Třeba později přijdete na to, že mám pravdu a stanete se také osvíceným člověkem. Vše co vám říkám, je pravda.

A o co vám tedy jde, mám takový dojem, že patříte na psychiatrii nebo jste psychopat…

Jak jsem řekl, jde nám o dobro lidstva. Nezáleží na tom, co si o sobě myslíte, ale kdo jste a jaké jsou vaše úmysly. Jste Boží dítě. A máte povinnost šířit dobro.

Aha, takže vlk v rouše beránčím?

(/smích) Ale vy jste vtipálek, pane. No dobře, tak jo. Myslete si o nás co chcete, Bůh má s každým svůj plán a my ho dovedeme do konce. Když budete používat rozum, přijdete na to, kdo je vlk a kdo beránek.

Pane, vy jste skutečně blázen, uznávám, nesmírně schopný, bohatý a dokonce i vzdělaný, ale blázen. Nemohu si pomoci. Lituji toho, že jsem s vámi natočil tento nechutný rozhovor.

No jak myslíte. přemýšlejte o tom. Věnuji vám čestnou vstupenku na naše jednání skupiny Bilderberg, kde potkáte ještě mnoho vzdělanějších a zajímavých lidí. Sám se přesvědčíte, že se jedná o elitní klub, ve které žádné nečisté úmysly nemají místo a že jde naopak o světovou špičku lidí, kteří ví, jak lidstvo zachránit. Věřte tomu, že Zemi hrozí v budoucnu skutečně zkáza a katastrofa a je možné se na to připravit. Nejenže na to existují technologie, ale i dostatek zkušeností a duchovní moudrosti. Nikdo jiný toho není schopen, ať se politici budou snažit sebevíce. Katastrofa je nevyhnutelná. Ostatně naši přátelé vědí, že přežijí jen ti schopní, než budou moci zavést nový světový řád. Proč si myslíte, že financujeme i budování rozsáhlé sítě podzemních bunkrů? Nakonec i u vás v České republice takový existuje. Opravdu věříte, že tito lidé jsou blázni, když do těchto soukromých staveb investují miliardy?

A kdo pro vás bude pracovat, když přežijete jen vy?

My nevíme, kdo přežije, ani jak velká tato katastrofa bude, Počítáme tedy se všemi alternativami. Jsme připravení na vše. Můžeme také kdykoli opustit Zemi a s našimi vesmírnými přáteli se evakuovat ze Země. Avšak příliš o to nestojíme, neboť jejich planety jsou velmi temné a nehostinné. Oni sami žijí v podzemí. Proto chceme Zemi zachránit za každou cenu. A nepochybuji, že to bude úspěšné, protože v  Božím plánu je, aby se Země opět stala rájem.

Opravdu se nebojíte, že dopadnete jako Atlantové před více než 12 tisíci lety, kdy přišla potopa světa? Lidé pak začínali od nuly.

Ne, strach neznám. Naši přátelé nás zbavili emocí a recyklovali naše duše. Tím nám zajistili, že jsme mentálně neuvěřitelně silní a odolní. Někteří z nás byli i naklonováni. Nemáme emoce nebo jen ve velmi malém měřítku. Proto nás nezatěžují city, ani pocity či otázky svědomí. To je genetická zátěží, kterou nás zbavili naši vesmírní přátelé úpravou našeho genomu. Víte, jsou to skuteční mistři genetiky. Kam se hrabe současná věda. Nejsme žádní psychopati, jak se někteří konspirátoři domnívají, Víme, co děláme a děláme vše s chladnou hlavou a rozumem, Nikdo a nic nás nemůže ovlivnit. A ani zastavit.