Armagedon

Konečné očištění Země

K armagedonu dojde až v době, kdy všechno selektované lidstvo bude již dávno na svých nových pozicích – evakuováno nebo již dříve převibrováno do 5. dimenze. Tuto válku však ukončíme dříve, než by mohla destabilizovat okolní kosmický prostor a zničit planetu. Jak bude zanikat fyzická realita, bude vše pozvolna směřovat k čím dál větší neutěšenosti na Zemi, až katastrofy způsobí destrukci totální celé sféry 3D reality. Zanikne fyzická realita, dojde k přesunu pólů a změně magnetické polarity planety. To způsobí zemětřesení a masivní destruktivní pohyby zemské kůry po celém světě, dokud se neroztaví. Planeta ve 3. dimenzi se stane již trvale neobyvatelnou, podobně jako některé jiné planety, které nemají pevný povrch. Nebude to však ani náznakem síla zvenčí. Všechny tyto události se stanou jen proto, že vaše civilizace není dosud připravena na převibrování do těchto nových podmínek zvýšené energetické frekvence v páté dimenzi, tedy zanikne a zmizí. Všechny průvodní jevy budou jen důsledkem tohoto přechodu, nikoli příčinou.

Do 50 roků pozemského času z této civilizace nebude nic, než vzpomínky evakuovaných lidí, záznamy vaší kultury v krystalových počítačích akašické kroniky v jádru vaší planety, a dále ruiny některých staveb na některých místech Země. Zachrání se a bude zachráněno jen to, co bude schopno existovat také v nových podmínkách. Flora a fauna převibruje a toto převibrování již probíhá, jak jste si mohli všimnout. To že fauna z vaší přírody nyní tak rychle a hromadně mizí je toho příčinou. Všechny produkty člověka však zmizí, protože jsou zatíženy hrubými a negativními energiemi, nebo z nich zbudou jen ruiny. Po převibrování planety do 5. dimenze založíme společně novou civilizaci. Dále budete s naší pomocí dočišťovat zemský povrch od zbytků staré civilizace, pokud převibrovaly do 5D reality a narušují harmonii planety Země, která bude nyní již na nové oběžné dráze.

Zotročení člověka a věčná smrt

Pohromy, které vaši planetu postihnou, budou neslučitelné se životem. Nejhůře skončí ti, kteří si přidají na stranu Antikrista a přijmou jeho lákavou a atraktivní nabídku na záchranu. Dostanou se do těch nejtemnějších světů, na planety, které jsou jeho panstvím, na planety které jsou jako první určeny k zániku. Ti, kteří si vyberou cestu negativních mimozemšťanů, budou využiti ve prospěch těch, kteří je vzali s sebou. Budete zotročeni. Toto otroctví bude mít různé formy, budete však pod přímou kontrolou vašich mimozemských “opatrovatelů”. Z této situace nebude žádného fyzického úniku. Mnozí budou využití na pokusy, lékařské a jiné. Když se kompletně vydáte jejich kontrole, ať už na Zemi předtím, než ji opustíte, anebo někde ve Vesmíru, nebude už pro vás cesty zpět. Většina ani nerozpozná nutnost obrátit se zpět, alespoň ne ze začátku. Jiným nebude trvat dlouho, než zjistí, v jaké špatné situaci se ocitli. Někteří budou podrobeni fyzickým experimentům sahajícím od transplantace orgánů až po oplodnění a porod. Mnozí při těchto experimentech zemřou, protože budou traumatizováni tak rozsáhlým způsobem. Ačkoliv to zní hrůzostrašně, mnozí se vskutku stanou formou lidské oběti.

Mnohem, mnohem víc lidí bude násilím uneseno v pracovních táborech na vzdálených planetách. Všichni, kteří si zvolí být s těmito negativními mimozemšťany, budou přinuceni k nějakému typu služby, anebo přímo použití. Nebudete už více unikátní bytostí, ale se stanete hračkou a otrokem těch, kterým jste tak věřili. Nebude pro vás absolutně žádného úniku v tomto životě, zvláště pokud jste byli vzati do “zlatých měst”. Budete nazlobení a řeknete, že jste byli podvedeni. To bude sice pravda, vy jste však dovolili, aby se to stalo.

Co bude s těmi, kteří nepřežijí?

Stvořitel má s každým, i tím posledním člověkem nějaký plán, který zná jen On a každého chce přivést k sobě. Pokud nebudou uneseni padlými anděly a zotročeni, během této apokalypsy zahynou, ale poté budou na jiných planetách ve 3 a 4D realitách dosud ovládaných temnými silami pokračovat dále úměrně stupni svého vývoje. Bude se inkarnovat na jiné pro ně vhodné planety ve fázích starověku a středověku. Jejich vývojový stupeň může vyžadovat ještě stovky nebo tisíce let k tomu, aby se obrátili a přijali Boha do svého srdce, takže ještě nebudou připraveni. Zachránění o nich budou vědět, ale oni si nebudou nic pamatovat. Nikdo z nich se nebude na svůj minulý život pamatovat, ani na to, co se stalo - budou jako lidé začínat znova. Jejich svobodný vývoj bude značně zpomalen a zkomplikován, ne-li zastaven, protože budou pod nadvládou temných sil a jejich otroky, podobně jako tomu bylo kdysi na Zemi před příchodem Krista, kdy byla Země pod nadvládou temných sil. Vidíte tedy, jaká mimořádná příležitost se vám nyní skýtá. Pro každého, kdo bude připraven.

Nedělejte si ale starosti o vaše blízké, kteří nebudou evakuováni nebudou schopni převibrovat a sladit se s novými frekvencemi. I když mohou potřebovat ještě stovky nebo tisíce let k tomu, aby dosáhli vaší duchovní úrovně, jednou budou moci být opět s vámi. I s nimi brzy setkáte, pokud se obrátí k Bohu - víte že zatímco oni prožijí mnoho životů na jiných planetách, pro vás to bude znamenat jen krátkou dobu čekání, protože na Nové Zemi plyne čas jinak. Pro vás hodinka může znamenat tolik, co pro ně celé roky. Je to stejné, jako když se někteří z vás po našem příchodu setkáte s vašimi známými, kteří opustili váš svět již dříve, dokázali postoupit výše a nyní jsou již s námi a připravují Novou Zemi. Čekají na vás a na starou Zemi už se nebudou vracet. Je jich na čtyři miliony, většinou dětí, takže hlavním úkolem dospělých na Nové zemi bude výchova.

Pokračovat