Návrat bohů

Antikrist a boj o každou duši

Nad těmito pohromami bude vévodit “Spasitel” – Antikrist, který se bude vydávat za zachránce a sjednotitele lidstva. Bohové, které mezi vás znovu zavítají, se budou vydávat za vaše pomocníky a přátele. Aby upevnili svoje postavení provedou speciální fyzické objevení se. Jsou skutečně mocní, protože používají svoje myšlenky, aby upevnili svoji moc. Jsou to ti, kteří nesou zodpovědnost za změnu vaší DNA a zavedení různých kontrolních systémů. Poznají lidskou rasu jako vlastní kapsu, a tak není možné je oklamat. Když se dozvíte o těchto ještě úžasnějších a laskavějších bytostech, které se vám objeví, budete požádáni, abyste si nevšímali jejich fyzického zjevu a vyciťovali “jejich lásku k lidstvu”. Oni kontrolují ty, kteří nyní spolupracují s vládou USA, podobně jako bossové mafie kontrolují své poručníky.

Kristus řekl, že mnozí přijdou v jeho jménu a budou dělat i zázraky aby svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Tito bohové přijdou naoko v míru a v lásce. Přijdou, aby “zachránili” lidstvo ze zoufalé situace. Budou se tvářit jako boží andělé. Tyto “negativní” vesmírné bytosti nabídnou lidstvu velmi atraktivní alternativu k vaší nynější zoufalé situaci. Je to naprostá iluze, ale ti, kteří to přijmou, si to neuvědomí, dokud nebude pro příliš pozdě. Po mnohých diskusích na toto téma vám budou představeni “laskaví” mimozemšťané, kteří jsou zde, aby pomohli lidstvu. Když si přivyknete na myšlenku jejich existence, budou vás informovat o tom, co se stane v budoucnosti. Něco z toho bude pravda, něco ne. Dokud se toto bude všechno odehrávat, vláda bude připravovat veřejnost na to, aby přijala ještě větší kontrolu, ačkoliv tato bude maskována. Neustále vám budou říkat, že vše je ve vašem nejlepším zájmu. Podají mnoho pravdivých příkladů, které “dosvědčí”, že vláda dělá správně.

Budete také upozorněni na nebezpečí ze strany “nemilujících” mimozemšťanů – nás. Budete varováni před únosy "negativních" mimozemšťanů, aby pak ti, kteří byli námi evakuováni, byli prohlášeni za unesené. Nastane doslova boj o každou duši. Sebeuvědomění je extrémně obtížné. Schopnost rozlišovat bude vaším jediným vodítkem v těchto situacích. Při každé takovéto příležitosti armáda bude stále více na sebe přebírat úlohu odzbrojit lidi a dát jim pocit bezpečí. Mohlo by dojít ke značnému krveprolévání pro ty, kteří mají takovéto sklony. Bude hrozit anarchie - nejhorší situace bude pro obyvatele měst a pro ty, kteří nebudou soběstační, nebudou mít vlastní zdroje k přežití. Armáda a státní moc bude zasahovat proti protestujícím, bude přistoupeno k jejich likvidaci, pokud nepřistoupí na nové podmínky.

Bohové budou demonstrovat svoji lásku k lidstvu pomocí zázraků a zázračných činů. Celé jejich vystupování bude mít jeden účel – přesvědčit pozemšťany, že bude od vás moudré, když budete poslouchat to, co vám říkají. Pozorujte, jak vyléčí mnohé nemoci, neřeknou vám však, že to byli oni, kteří mnohými z nich váš druh infikovali. Chtějí získat uznání za tyto vyléčení, aby si naklonili lidstvo na svoji stranu. Udělají dokonce několik velmi záslužných skutků pro lidstvo. To bude zahrnovat takové věci, jako že vás naučí nové léčebné a jiné technologie. Vyléčí určité nemoci, které sami na lidstvo přenesli. Takto budou vypadat dobří. A lidstvo je bude mít za to rádo - situace se dočasně uklidní a mnozí uvěří, že nyní začíná za pomocí těchto "zachránců" nový, lepší svět. Budou hovořit také o lásce a o velkých duchovních pravdách. Jejich slova budou plná moudrosti a poznání. To způsobí v myslích mnohých mnoho zmatku, protože se budou prezentovat jako laskavé a milující vesmírné bytosti. Pro ty, kteří se duchovně rozvinuli a umí rozlišovat, to nebude představovat žádný problém. Ale masy, které se stále přidržují svých starých způsobů podpisujících se na jejich omezeních, ty budou mít potencionální problém. Budou vás přesvědčovat konáním „zázraků“ o tom, že to s vámi myslí dobře.

Antikrist - falešný spasitel

Budou vám nabízet evakuaci na své planety a možnost "záchrany" před dalším hrozící nebezpečím. Mnoho lidí jim uvěří, budou takto uneseni a zotročeni v jejich temných světech. Předpokládá se, že tento osud stihne polovinu světové populace. Také bohové mají samozřejmě připraveny několik kilometrů velké mateřské kosmické lodě určené pro přepravu těchto lidí do zajetí na jiných planetách. Zatímco jejich nabídka na "záchranu" bude mít velkou reklamu a požehnání "oficiálních" míst a představitelů vašich vlád, evakuace, kterou organizujeme my, bude náhlou, tichou a bleskovou akcí.

Jakmile si bohové získají většinu lidstva na svoji stranu, přesvědčí ho o tom "že jsou přátelé", což ji mnozí uvěří a budou spokojeni s jejich "pomocí", situace se uklidní a bude vám řečena pravá příčina, proč přišli. Planeta Země se mění a brzy dojde k ještě větší devastaci než je ta, které jste byli do té doby svědky, což bude pravda, neboť fyzická úroveň bude již neobyvatelná a Země se na této úrovni stane planetou bez pevného povrchu. Řeknou vám, že je nutné, abyste opustili Zemi, pokud chcete přežít. Navrhnou vám řešení. Řeknou vám o planetách, které jsou připraveny na záchranu před jistou devastací a smrtí. Mnohé z vás “vezmou” do svých “zlatých měst” jako svědky. Jejich nabídky pomoci budou maximálně atraktivní pro ty, kteří neumí rozlišit temnou stranu o Světla.

Ukážou vám, jak jsou vyspělí a jak se i vy můžete stát součástí tohoto procesu na vzdálených planetách. Vezmou několik dobrovolníků, aby na vlastní oči viděli tyto krásné planety a jejich zlaté města. Kdokoliv uvidí tyto města, bude uchvácen jejich krásou a mírem. Mnozí jiní také uvidí obrazy těchto neuvěřitelných měst a krajin. Bude vám řečeno, že toto všechno může být vaše spolu s rozvinutou technologií. Mnozí z vás již slyšeli o hologramech. Jsou to duplikáty měst, lidí a událostí v maximálně podrobném a realistickém provedení. Ti z temné strany jsou mistry v požívání hologramů. Vytvoří iluzorní města pro některé, aby viděli, a jiné, aby “navštívili”. Ti, kteří se rozhodnou přijmout nabídku a jít s těmito mimozemšťany, nedostanou to, co viděli a o čem slyšeli. Je to volba každého jednoho z vás, co uděláte.

Vaše vláda bude každého povzbuzovat, aby šel. Ve skutečnosti použijí svoji kontrolu nad vámi, aby vás přinutili jít, protože to bude “ve vašem zájmu”. Stejně to dělají už teď, kdy postupně omezují vaše práva, abyste “ve svém vlastním zájmu” využili jejich nabídku. Nenařizují vám to, to by bylo příliš nápadné, ale nutí vás nepřímo. Chtějí, abyste věřili tomu, že to sami chcete, protože to je ve vašem zájmu. Když se jednou rozhodnete přijmout jejich pozvání a odejít s nimi, je už pro vás příliš pozdě. Brzy přesně zjistíte, jakou iluzi vám prezentovali.

Budete požádáni a bude se od vás očekávat, že budete souhlasit s jejich nabídkou, začnete být připravováni na váš přesun. Skutečný přesun bude pro většinu o nějaký čas později, protože budete potřebovat připravit se mentálně, fyzicky a “duchovně”. Ve skutečnosti však tímto jen umožníte negativním utvrdit svoji kontrolu nad vámi. Každý, kdo bude souhlasit s návrhy negativních mimozemšťanů, projde procesem podobným meditaci, kterým se budou otvírat technikám přímé kontroly těch z temné strany. Budou tací, kteří poznají, o co jde, a budou klást odpor. Tito, pokud budou chyceni, budou izolováni v připravených koncentračních táborech, aby nezalarmovali ostatní. Stovky těchto táborů jsou již plně připraveny a další budou.

Boj o každou duši

Máte všechny možnosti rozvíjet své duchovní uvědomění, takže budete instinktivně vědět, co je pro vás nejlepší. Neexistují žádné výmluvy. Ale existují alternativy. Každý bude mít na výběr jen dvě možnosti a bude se muset v této době již definitivně rozhodnout. Přidat se na stranu padlých andělů, nebo na naší stranu. Pro Boha nebo proti Bohu. Bude to až do poslední chvíle každého volba. Budou tak rozděleni do té doby i celé rodiny, ba nejlepší přátelé. A jak bylo předpovězeno a jak stojí v Bibli, povstane národ proti národu, děti proti rodičům a připraví je o život.

Nebude se zdát, že by se vám padlí andělé vnucovaly. Jsou mistři v tom, jak oklamat, podvést. Bude se tvářit, že vám přišli pomoci. Dávají přednost tomu, aby si vás získali po dobrém. Pokud by hned ze začátku použili sílu, příliš mnoho lidí by okamžitě prohlédlo jejich fasádu. Chtějí docílit stejnou kontrolu mysli každého jednotlivce, jaká se jim podařila nad těmi ve vládě a dokonce i nad jim podřízenými šedými mimozemšťany. Většina lidí tak uvěří své vládě a jim a naopak ti, kteří budou proti, budou terčem posměchu podobně jako dnes ti, kteří věří v konspirativní teorie. Zmanipulují tak celé masy lidí a dostanou je pod svoji kontrolu. Nebude to nic těžkého, neboť tuto kontrolu mají již nyní. Mnozí z lídrů vaší stínové vlády, kteří stojí na jejich straně, budou povýšeni v hierarchii negativních mimozemšťanů. Jiní se sami stanou otroky, když už víc nebudou potřební. Padlí andělé neznají žádný “kodex cti”. Uznávají jen moc a schopnost vytvářet strach v druhých.

Vláda Antikrista

Když si mimozemští “zachránci” získají vaši loajálnost, vedoucí představitelé vlády budou mít stále menší slovo, protože padlí andělé úplně převezmou kontrolu nad celou vaší civilizací a vaše vůdce k tomu již nebudou potřebovat. Vedle svých nabídek na "záchranu" a "evakuaci" vás zároveň budou neustále udržovat ve víře, že jsou vašimi přáteli a že stále spolupracují s lídry vaší vlády. Současně budou chtít nastolit svůj pořádek - Nový světový řád, kterému se bude muset každý podrobit. Bude záležet na sebeuvědomění každého, jestli se mu podřídí a přijme jejich "pomoc" nebo ne. Každý, kdo odmítne se registrovat zapojit se do jejich systému, bude postupně vyřazen na okraj společnosti jako osoba bez jakýchkoli práv. Většina lidí těchto práv nebude zbavena výhrůžkami ani násilím, ale zprvu zcela tiše, nenásilně a postupně jejich postupným omezováním. Nedojde k žádnému chaosu, masivnímu odporu a krveprolití.

Jakmile se ale bude šikana a tlak stupňovat a bude zbývat ještě menšina lidí, kteří se nebudou chtít přizpůsobit a přijmout „znamení šelmy“, může dojít k poslední vlně evakuace. V ní budeme naposledy evakuovat každého, kdo bude připraven, nenechal se svést a nepřijal toto znamení. Ostatní již budou většinou pod kontrolou druhou strany. Ti zůstanou na Zemi v otroctví bohů a jejich režimu, dokud nebudou deportováni a jejich planety. Jakmile Zemi opustí ti, co převibrují nebo budou evakuováni, nebudou už bohové mít žádné větší překážky, aby tento projekt mohli plně realizovat. Poté již budou čipové technologie masově zaváděny a proběhne jejich hromadný příchod. Tehdy již pak budou vrcholit očistné procesy Země od negativních energií. Země bude na pokraji kolapsu fyzické reality.

Bude-li to v této době nezbytné, přijdeme z kosmického prostoru rychlostí blesku a zahájíme masovou a okamžitou evakuaci pomocí teleportace do obrovských gigantických evakuačních lodí, i menších, postupně, tak jako to bude nutné v různých oblastech světa. Jde o tisíce mateřských, několik kilometrů dlouhých a vysokých lodí, které jsou základnou pro menší. Planeta se stane na okamžik zcela ovládaným teritoriem. Apokalypsa pak zasáhne celé lidstvo a vytvoří pravé peklo, až dojde i na globální atomovou válku.

Pokračovat