Návrat Krista

Význam přelomových událostí

Nový světový řád bude v nějaké podobě zaveden v každém případě, jak bylo předpovězeno. Zlo ze země ani pro posledním varování zcela nezmizí a musí dostat prostor. Neznamená to ale, že byste tomu neměli odporovat, bojovat proti tomu a smířit se s tím. Naopak, je třeba, ale každý věděl, co se děje a řekl těmto praktikám jasné NE. Ne ale bojem v pravém slova smyslu. Jen tím, že nepřistoupíte na jeho podmínky a příkazy, nenecháte se vtáhnout do jeho velké hry, nepokleknete před jeho šelmou a nenecháte si vtisknout její znamení, aby vás ovládla. Vy sami rozhodnete o tom, zda jí dáte důvěru a moc na sebou. Pokud jí uvěříte, že to s vámi myslí dobře, že chce vaše dobro, bezpečí a prosperitu a že jen ona dovede zavést pořádek a vyvést vás z krize, nevěřte jí, protože je to podvod. Každý, kdo bude zařazen do jejího registru a její databáze, nebude mít prakticky šanci být od ní odpojen a vymazán - bude pod jejím dohledem a mentálně manipulován.

To může snížit počty nerozhodnutých lidí, kteří by jinak propadli Satanovi, jeho armádě a říši. Mezi lidmi, kteří těmto věcem řeknou jasné ne a uniknou jeho panství a těmi, kteří s ním otevřeně sympatizují, existují obrovské masy lidí, kteří se nestaví ani na jednu stranu. Chvíli sympatizují s Bohem a chvíli zase s ďáblem, jak se říká. Je samozřejmě jen na jejich svobodné vůli, pro co se rozhodnou a čemu uvěří, ale váš dobrý příklad, osvěta a dostatek informací některé z nich může z jeho náruče vyrvat, pokud si uvědomí, kým opravdu jsou a dají se vědomě na cestu dobra.

K událostem, které byly předpovězeny dojde, protože čas konce Věku už byl dávno Stvořitelem naplánován a vzestup Země do vyšší reality má jeho požehnání. Nelze jej žádným způsobem zastavit, i kdyby se mocnosti temnot stavěly na hlavu. Mohou ale s sebou do propasti strhnout ještě hodně duší. Jejich plán na likvidaci lidstva a zabrání planety jen pro sebe nemá žádnou budoucnost. Je to blud který Iluminátům vštípili reptiliáni. Záleží jen na lidech, kolik jich bude schopno mít takové frekvence svého těla, aby byli schopni převibrovat do 5D reality. Vše záleží na ušlechtilosti jejich myšlenek a citů - tyto energie nelze oklamat, nikdo se nemůže tvářit jinak, než jaký dopravdy je. Na druhou stranu nepřejde nikdo, kdo nebude dostatečně kvalifikován, protože to prostě nedokáže. Je to jako kdyby tlustý člověk chtěl projít velmi úzkými dveřmi.

Přesto i pro mnoho z těchto lidí, kteří to nezvládnou, bude připravena v pozdější době možnost záchrany a evakuace do našich lodí, pokud se v této době bude frekvence jeho duševního těla na potřebné úrovni. V opačném případě mu ani naše pomoc nebude nic platná, protože ho nebudeme moci evakuovat - nepřežil by transformaci uvnitř našich lodí. Tito lidé zahynou a dostanou šanci pokračovat na jiných planetách více-méně ovládaných Satanem (v lepším případě) nebo budou uneseni, ovládnuti a deportováni přímo do jejich světů, bez možnosti návratu.

Vize budoucnosti podle "vesmírných lidí"

Vidíme do vaší budoucnosti a dovedeme ji z velké části předvídat daleko dopředu. Dovedeme se přemístit do nejpravděpodobnější varianty budoucnosti, která se stane a okamžitě přizpůsobit naše možnosti. Vidíme do mnohem vzdálenější budoucnosti a jsme schopni ji předpovídat na mnoho let dopředu. Když cestujeme minulostí, můžeme s jistotou navštívit tu časovou linii, která byla realizována, když ale cestujeme do budoucnosti, pohybujeme se stále jen po hypotetických liniích. Vždy si můžeme prohlédnout budoucnost svoji vlastní či kohokoli jiného - a to jak její nejpravděpodobnější variantu, která se stane "pokud se nic nezmění", ale i všechny další varianty, které se stanou, pokud se změní to či ono, nebo pokud se člověk rozhodne tak či onak - resp. prohlédneme si verzi budoucnosti, která by se stala, kdyby...

Skutečná verze budoucnosti, která se stane je ovšem závislá na mnoha okolnostech a proto ji nelze tak snadno vysledovat, pouze odhadovat, i když nežijeme v časoprostoru a umíme cestovat časem. Nic ale není předem dáno tak, aby to nebylo možné změnit, kromě posledních událostí, které si lidstvo vytvořilo svou vlastní karmou, kterou nebude schopno s největší pravděpodobností eliminovat. Sled událostí a okolnosti se však mohou vždy měnit. A podle toho musíme neustále přizpůsobovat svoje plány. Evakuační pohotovost trvá stále - již od konce 90. let.

Závěrečné období konce starého věku je velice krátké - přibližně mezi lety 1987 až 2012. Co se bude dít, nelze, jak říkám přesně určit časově, protože to záleží na lidech - budoucnost je pohyblivá. Přechodové interdimenzionální zlomové období mezi jednotlivými věky (epochami vývoje) trvá obvykle normálně celkově kolem 150 let, pokud je plynulé a nedojde-li k žádné větší katastrofě. Pokud ano, může se přechod odehrát během několika či desítek let - předpokládáme, že do 50 let od zahájení akce bude po všem. To je ovšem jen předpoklad a čas proběhlý v 3D realitě, nikoli po převibrování v 5. dimenzi.


Ježíš sděluje apoštolům, že tu na světě pořád nebude, že se vrátí do nebe ke svému Otci. Apoštolové jsou z toho smutní. Nedovedou si představit, že Pán Ježíš odejde. Jejich Mistr je však utěšuje:

„V domě mého Otce je mnoho příbytků… Odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“

Bible - Jan 14, 1 - 6


Ježíš se vrátí se svými anděly znovu jak předpověděl. Přijde z nebe, tentokrát s námi všemi. Opět se spolu všichni setkáme a na Zemi společně založíme novou civilizaci - Avalon, Novou Zemi, o které čtete v Bibli. Čas našeho setkání, kdy opět vyjdete z temnot, do kterých jste se propadli a setkáte se znova se svými příbuznými, kteří nikdy ráj neopustili, se blíží, stejně tak, jako se setkáte se svými blízkými zemřelými. Padne opona mezi světem živých a mrtvých, všichni budete mít tatáž nesmrtelná astrální těla. To čemu tedy říkáte vzkříšení není ničím jiným, že tímto převibrováním, přechodem Země na novou úroveň vědomí. Stane se jen to, co již dávno bylo předpovězeno a co vám konečně demonstrativně předvedl sám Ježíš, když byl ještě na Zemi jako člověk. Ukázal vám, že žádná smrt neexistuje, že je to jen klam.

Doba, kdy skončí izolace vaší planety, která bude znovu začleněna do společnosti jiných vyspělých civilizací, je již téměř tu. Pramálo záleží na tom, jestli nám říkáte andělé, mimozemšťané, vesmírní lidé anebo vládci hvězd. To jsou jen vaše výrazy. Jsme jako vy. Také vy sami jste kdysi byli anděly, než jste opustili ráj a zapomněli na svůj původ, na to, kým opravdu jste. Nyní přichází čas, abyste to znovu objevili. Všichni se na to těšíme, protože to bude znamenat novou éru vaší civilizace, která se od základů změní. Těšíme se na váš návrat domů, do ráje, kam ve skutečnosti také patříte a kde je váš původní domov. Nová éra pozemské civilizace je však po éře Atlantidy, starověku a současného světa doslova za dveřmi.

Země v karanténě

51

Existence je láska a to je Bůh. Utrpení a zlo není dílem Boha, ale jeho nepřátel. Ti se snaží tuto existenci lásky narušovat a nejraději by zrušili všechno, aby neexistovalo nic, co je proti nim. To ale není možné, protože i kdyby nic neexistovalo, Bůh by existoval stále a také jeho láska by nikdy nevychladla.

Zlo a utrpení neexistuje všude, je pouze součástí nepatrné části existence, ke které patří také Země a viditelný časoprostorový vesmír. Ten vznikl právě proto, že se někteří rozhodli nerespektovat Boží zákony. A vznikl zase jen díky lásce, trpělivosti a milosti Boha. Proč?  Protože i těm, kdo se rozhodli nerespektovat Boží zákony tak umožnil, aby i přesto mohli žít dále. Kdyby totiž nebyl stvořen vesmír, ve kterém má zlo možnost působit a existovat, byli by všichni, kdo páchají zlo vyloučeni ze života a existence okamžitě - okamžitě by zanikli.

Tento vesmír je však hmotný a časoprostorový, tj. je vytvořen pouze na omezeně dlouhou dobu. Během této lhůty mají ti, kteří odpadli od Boha šanci se od zla odvrátit, poprosit o odpuštění a opět přijmout Boha. Bůh je věčný, nekonečně laskavý a milosrdný, ale jeho trpělivost není nekonečná. Až tento vesmír a Země zanikne, naše existence se posune do vyšší dimenze - navrátíme se tam, odkud jsme vyšli. Tam se ale nebudou moci navrátit ti, kteří do té doby budou páchat zlo a bojovat proti Bohu. V tomto světě totiž není existence zla možná. Tento svět je skutečná, neporušená existence.

Nyní žijeme v existenci, která je pouze matrixem této. V časoprostorové zóně vymístění - v karanténě a izolaci. V realitě, ve které je svět mrtvých a živých oddělen. Je to však pouze dočasné, nouzové řešení, kvůli těm, kdo páchají zlo. V tomto světě nežijí jen ti, kdo páchají zlo, ale i ti, kdo dříve páchali zlo, ale ještě dostatečně nelitovali a neprosili o odpuštění - proto jsou stále tady. A pak jsou tu i ti, kteří nikdy neodpadli od Boha, ale jsou tu dobrovolně proto, aby pomáhali jiným. V současné době se na Zemi inkarnuje i mnoho duší, z temných světů vzdálených oblastí vesmíru a tak dostávají ještě poslední příležitost k tomu, aby změnili své myšlení - tyto duše nejsou původními obyvateli Země a nikdy předtím zde nebyly. Pocházejí ze světů, které jsou určeny k zániku.

Vesmír je plný života, není temný jako tento, je naopak světlý, zářivý a barevný. Nevidíme ho, ale protože ho vědci již tuší, nazývají ho temnou hmotou. Tato hmota paralelního světa však čas a prostor netvoří. Ve skutečnosti je temný a chladný jen náš vesmír. I když náš svět sledují a navštěvují civilizace z vyšších dimenzí světlého vesmíru bez času a prostoru, tento temný vesmír karantény, ve kterém jsme uzavřeni a izolováni je jen řídce obydlen. Jsou zde civilizace temných bytostí a bytostí padlých andělů a civilizace podobné té naší, na různé technické úrovni. Žádné duchovně vyspělé civilizace zde nejsou - ti se nachází ve vyšších dimenzích, mimo tento čas a prostor.

Země a mimořádný akt milosti

Civilizace temných bytostí jsou však obvykle technicky velmi vyspělé a snaží se působit na civilizace jiné, infiltrovat se do nich a ovládat je - to se snaží dělat i s naší civilizací. Nemohou totiž Zemi napadnout přímo, neboť je pod ochranou vyšších sil a jejich možnosti jsou omezené. To je dáno tím, že Země byla vyňata z jejich panství zvláštním aktem milosti a stala se tak mimořádným místem, kde jsou síly světla a temnot, dobra a zla v rovnováze. Mimořádným aktem milosti totiž bylo rozhodnuto, že se Země ještě před zánikem vesmíru vrátí do původní dimenze a zanikne pouze její hmotná podoba.

Pokud se týká ostatních civilizací v tomto vesmíru, jsou buď již na takové duchovní úrovni, že zánik vesmíru přežijí a také přejdou na vyšší úroveň mimo časoprostor (pokud se tak ještě nestalo, jako v případě Marsu či Venuše), nebo jsou naopak natolik ovládány temnými silami, že jejich záchrana není možná a jsou odsouzeny k zániku po zhroucení časoprostoru. Mimořádný akt milosti byl v případě Země pro její záchranu nezbytný, neboť její další osud visel doslova na vlásku a bez tohoto zásahu by byla nepřátelskými silami ovládnuta. Akt milosti to byl proto, že tato pomoc byla nevyžádaná a nezasloužená - tj. byla do jisté míry zásahem do přirozeného karmického vývoje z rozhodnutí  Stvořitele.

V okamžiku inkarnace nejvyšší božské bytosti ze světa jednoty došlo ke skokovému posunu podvědomí celého lidstva. I když byla snahou temných sil toto podvědomí maximálně potlačit, božské vědomí stále zůstává natrvalo spojené se Zemí a zůstane až do konce věku. Došlo tím k nastartování procesu obratu a návratu Země do světa jednoty, které bude završeno ještě před zánikem časoprostorového vesmíru a Země bude následovat Mars, Venuši a další padlé civilizace, které se již navrátily.

Konec věku

Konec věku a okamžik dnů temnoty během převibrování Země a její vyzvednutí mimo hranice času a prostoru je nejvíce očekávanou událostí nejen lidmi, ale všemi vyspělými civilizacemi i bytostmi v nejvyšších světech. K tomuto okamžiku dojde, jakmile globální události dosáhnout nejzažšího limitu utrpení, ze kterého již nebude návratu zpět. Toto období se nazývá jako "velké soužení" a okamžik konec přijde okamžitě jakmile tohoto bodu maximální snesitelnosti bude dosaženo - utrpení nebude pak dále nutné prodlužovat.

„Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“ (Mt 24:21)

Kdyby k zásahu došlo dříve, znamenalo by to nepřípustný zásah do svobodného vývoje jiné civilizace. Zásah bude moci přijít až tehdy, jakmile bude jasné, že záchrana vlastními silami obyvatel Země nebude již možná a planeta bude nenávratně poškozena. Během přesunu Země mimo časoprostor nastane temnota a slunce nevyjde. Nová Země, která je nemateriální substance se oddělí od svého starého hmotného korpusu, který bude zničen. V nové substanci zůstanou ti, kteří budou schopni projít procesem této transformace - tj. jejich vědomí a energetický stav jejich těla na to bude připraven. Tito se pak potom, jakmile vyjde opět Slunce (ovšem jiné - jeho jemnohmotný originál, nikoli původní hmotný duplikát) probudí v novém světě, na nové Zemi, kde vybudují novou civilizaci.

Ostatní, kteří transformačním procesem nebudou schopni přejít, zůstanou na staré Zemi. Zde budou mít ještě poslední příležitost se rozhodnout. Pokud se rozhodnou využít nabídek falešných spasitelů a budou jimi ovládnuti a zmanipulováni, ztratí nárok na další život. Poslouží bytostem temného vesmíru v jejich světech jako genetický materiál, potrava a jako otroci, kde počkají na zánik časoprostorového vesmíru a všichni zaniknou. Co s nimi bude pak, nikdo neví. Někteří říkají, že jejich duchovní podstaty budou recyklovány, ztratí identitu a navrátí se ke Stvořiteli jako nevyužitá síla.

Jiní, pokud se rozhodnou ještě na poslední chvíli litovat a obrátí se, bude možné individuálně evakuovat. Pokud zahynou, budou inkarnováni v jiných světech temného vesmíru a pokračovat ve svých životech podobně, jak byli zvyklí.

Pokračovat